Sommar, solning och cancer – Cancerfonden har fel hudcancerprevention

publicerad 24 maj 2016
- Kerstin Unger-Salén
Solen - Foto: Crestock.com

Solen - Foto: Crestock.com

DEBATT. Cancerfondens råd minskar inte risken för hudcancer, snarare kan råden ha motsatt effekt. Solen är inte boven i dramat utan tvärtom. Det skriver Kerstin Unger-Salén som framgångsrikt hjälper personer som själva vill behandla sin cancer med beprövade alternativa metoder.

Text: Kerstin Unger-Salén, blogg: Alltomcancer.com | Foto. Crestock.com

Cancerfonden vill få oss att tro solen är den största boven i dramat när det gäller hudcancer. Sluta vistas i solen eller att smörj in dig med solkrämer som har hög skyddsfaktor är huvudråden för att förebygga hudcancer, enligt Cancerfonden. Tyvärr är det allt de har att säga om orsaker bortsett från ärftlighet som man tydligen inte kan göra något åt och att man ska kontrollera födelsemärken.

Läs mer: Cancerfonden om solen

Inte ett ord om D-vitamin eller näringstips för just hudcancer trots att det finns mycket forskning inom detta område.

Först och främst är ärftlighet visst något vi kan göra något åt. Jag rekommenderar en djupdykning i senaste forskning om epigenomics och nutrigenomics som klargör att geners uttryck kan påverkas av den mat vi äter och av den miljö generna befinner sig i.

I en nypublicerad studie i International Journal of Epidemiology drar man slutsatsen att frukt, grönsaker, olivolja och omega 3 har minskat risken för melanom med 50 %. Omega 3 är en kraftfull antioxidant som slåss mot fria radikaler och canrerösa eller skadade celler. Omega 3 i form a krillolja i kapslar är ett utomordentligt sätt att garantera optimalt intag av Omega 3. Det finns också i lax, (helst vild lax) men mest av allt i linfröolja eller linfrön samt chiafrön och sardiner och tonfisk.

Cancerfondsrapporten-2016
Bild: Cancerfondsrapporten

Behöver vi solen?

Solen har många välgörande effekter varav en är att förse kroppen med D vitamin, en vitamin som man vet förebygger cancer.

En synnerligen viktig forskningsstudie från 2016 i PLOS ONE har funnit att kvinnor över 50 med blodkoncentration av D vitamin högre än 40 ng/ml hade 67 % lägre risk att få cancer än de kvinnor som hade nivåer lägre än 20ng/ml.

Forskarna konkluderade att optimala nivåer för att minska risken för cancer (cancerprevention) är mellan 40 och 60 ng/ml och att de flesta cancerformerna uppstår hos människor som har D vitamin nivåer mellan 10 och 40 ng/ml.

Studien avgjorde inte om solexponering eller kosttillägg var det bästa sättet att få tillräckligt D-vitamin, men forskarna var eniga att D-vitaminet endast börjar förebygga cancer när nivåerna I blodet uppnått 40ng/ml. Högre nivåer gav än bättre skydd.

En annan forskningsstudie från 2005 fann att kvinnor med blodkoncentration av mer än 60ng/ml, hade en 83 % minskning av bröstcancer jämfört med de som hade mindre än 20 ng/ml.

Dessa är anmärkningsvärda resultat som inte borde ha undgått Cancerfonden.

Hos människor som lider av fetma har man funnit 50 % mindre D-vitamin i blodet än de som har normalvikt. Hos människor i 70 års ålder eller mer produceras 75 % mindre D3 i blodet. I den åldern är risken för cancer dessutom hög varför det är än viktigare att den åldersgruppen tar kosttillägg av D-vitamin.

Kan man ha för höga nivåer av D-vitamin i blodet?

Människor som vistas mycket i solen har ofta höga nivåer av D-vitamin, ibland över 100 ng/ml.

Dokumenterad D-vitaminförgiftning är ytterst ovanlig och anses hända någonstans vid 150ng/ml.

Vi svenskar får inte nog exponering av solen eftersom vi har mindre soltimmar under det mörka vinterhalvåret. När man vistas i solen under den varmare årstiden förser den oss med 80 till 90% av vårt D vitamin förråd. Sålunda en viktig källa av D-vitaminet.

Det är också välkänt att de flesta människor som bor i den norra hemisfären har kronisk D vitamin brist. Svenskarna och andra som bor norrut bör därför ta extra kosttillägg i form av D3 och K2 (vitaminet K2 underlättar bättre upptag av D-vitamin) eller D3 i form av spray under minst 6 månader om året.

Vi kan inte få i oss tillräckligt med D vitamin via maten eftersom D vitaminet finns i mindre mängder i ett fåtal matprodukter såsom fet fisk, eller som tillsätts i mjölkprodukter och juicer, men det räcker inte för optimal hälsa och prevention av cancer.

Canadas hälsomyndigheter har förstått detta och därför uppmanas befolkningen att ta extra tillskott av D-vitamin under vintern.

1000 tals forskningsstudier bekräftar att D-vitamin brist har allvarliga konsekvenser för vår hälsa

Få vitaminer har forskats så mycket på som D-vitaminet och dessa studier bekräftar D-vitaminets positiva roll för att förebygga hudcancer och andra cancerformer. Det kan inte heller ha undgått Cancerfonden.

Jag ser framemot Cancerfondens uppvaknande angående D-vitaminets avgörande roll för att förebygga hudcancer och annan cancer.

På WebMD webbsida går att läsa att – vitamin påverkar en rad områden såsom:

 • benskörhet,
 • skörbjugg,
 • problem med hjärta och blodkärl,
 • njursvikt,
 • högt blodtryck och
 • högt kolesterol,
 • diabetes,
 • fetma,
 • MS,
 • reumatism,
 • astma och
 • lungsjukdom,
 • bronkits,
 • mensbesvär,
 • psoriasis,
 • lupus vulgaris, för att förstärka immunförsvaret,
 • förebygga autoimmunförsvarssjukdomar och
 • cancer.

Av detta förstår vi att brist på D-vitamin verkligen inte är bra idé.

En konsekvens av detta är att en del läkare börjat testa om D-vitamin nivån är tillräcklig hos patienten och föreskriver kosttillägg om nivåerna är för låga. Kanske vill man rekommendera svenska läkare att göra sådana tester?

Solkrämer förhindrar att D-vitamin bildas, innehåller gifter och kan skada huden

Cancerfondens rekommendationer att vi ska smörja in oss med krämer som har hög solskyddsfaktor när vi vistas i solen är direkt olämplig.

För mycket sol och framför allt rodnad och brännskador kan vara skadliga men samtidigt kan för lite sol leda till hudcancer och andra cancerformer.

Att kontinuerligt använda krämer med hög solskyddsfaktor leder till D-vitaminbrist. Redan solskyddsfaktor 8 blockerar 95% av D3 vitaminet.

En mörkhyad person behöver 4 ggr mer solsken för att producera samma mängd D3 som en vithyad person.

För att få i sig sin nödvändiga D-vitamin påfyllning bör man vistas i solen utan skydd under en begränsad tid och utan att bli bränd. Sedan kan man dra sig tillbaka i skuggan eller skydda sig med en tunn schal och hatt. Man kan ju också långsamt och försiktigt träna huden att mycket gradvis få färg.

Ytterligare anledning att vara restriktiv med solkrämer har att göra med de flesta innehåller giftiga ämnen.

Enligt The Environmental Working Group (EWG) som just publicerat en guide (år 2014) av säkra solkrämer konstaterar att det största antalet solskyddskrämer innehåller giftiga ämnen som kan öka cancerrisken och ge andra hälsoproblem.

Kanske vore det vettigt att Cancerfonden nämnde detta i sin information och åtminstone tog reda på vilka krämer som är säkra att använda?  Se gärna Livestrong.com eller EWG:s egen webbsida om säkra solkrämer.

EWG gick igenom över 2000 olika solsyddskrämer/oljor och över 257 olika märken. Mer än 75 % innehöll toxiska kemikalier som de facto kan öka risken för cancer.

Vissa ingredienser i dessa krämer absorberas in i blodet vilket ger giftiga effekter. Somliga frigör farliga fria radikaler i solljuset, andra agerar som östrogen och stör hormonbalansen och åtskilliga kan ge allergiska reaktioner meddelar EWG.

För övrigt vet vi väldigt lite om säkerhet eftersom FDA inte har etablerat någon rigorös säkerhetsstandard vad gäller solkrämernas ingredienser. Det finns alltså ingen verklig säkerhetsbedömning i dagsläget.

Det får mig att tänka speciellt på barn som ju ofta smörjs in i tjocka lager från topp till tå utan att deras föräldrar vet vilka krämer som kan vara direkt skadliga. De behöver informeras om hälsovänliga solkrämer då ju huden absorberar allt som sätts på den. Ännu bättre vore att man sätter på barnen lätta kläder som täcker huden och en hatt på huvudet efter att de fått sin hälsosamma dos av D-vitamin och vill fortsätta leka i solen.

Ytterligare belägg for D-vitaminets kapacitet att skydda mot cancer framgår enligt 63 observationsstudier publicerade i PubMeds databas (mycket tillförlitlig källa). De kom också fram till att det finns en skyddande faktor mellan tillräckligt D vitamin och minskad risk för cancer. 

Enligt studien:

“…det finns evidens att förbättrad D vitamin status, till exempel genom D-vitamin i form av kosttillägg, kan reducera cancerincidens och dödsrisk med en låg kostnad och utan bieffekter utan i något undantagsfall.”

(Am J Public health 2006:96:252-261.doi:10.2105/AJPH.2004.045260).

De rekommenderar minst 2000 IU medan Cancerfonden knappt nämner behovet av D-vitamin i form av kosttillägg under vinterhalvåret. Det är som om kosttillägg är otänkbart att rekommendera även om de kan bidra på ett effektivt sätt att rädda liv och sänka cancerrisken.

D-vitamin verkar också effektivt mot kroppens inflammatoriska respons.

Kronisk inflammation är viktig att undvika eftersom den är en bidragande orsak till cancer.

Professor Johan Moan vid Radiumhospitalet i Oslo är ytterligare en forskare som bekräftar D-vitaminets viktiga roll för att förebygga ett stort antal cancerformer.

Han säger i en rapport:

“Solar Radiation and Human Health, The Norw.Acad.of Sci. and Lett. 2008: Dokumenterade hälsoeffekter av optimal D-vitamin status är åtskilliga och här nämns endast ett fåtal skydd mot ett antal interna cancerformer (32-35), förbättrad prognos för ett antal cancerformer.

De flesta borde öka sitt D-vitamin intag och speciellt de som vet att de har cancer. Det går att be sin läkare mäta D vitamin status i blodet. Mer än tre av fyra människor som har cancer har låga D vitamin nivåer. De lägsta nivåerna associeras med mer avancerade cancerformer.

Professor Moan säger också något annat mycket viktigt:

”Även om det skulle vara så att risken för hudcancer ökar vid ökad solning (vilket han anser att det inte finns några entydiga bevis för), så är fördelarna, tack vare minskad risk för alla typer av cancer, mer än tio gånger så stora som de påstådda riskerna.” 

Hoppas Cancerfonden vill lyssna till Professor Moan och andra forskare. Deras rekommendationer är bristfälliga och bidrar inte egentligen på ett effektivt sätt att förebygga hudcancer eller andra cancerformer.

Text: Kerstin Unger-Salén, blogg: Alltomcancer.com

 

Referenser

En färsk forskning visar att man kan behandla den vanligaste formen av hudcancer (inte är malignt melanom) med en kräm som heter Curaderm BEC5. 

”Topical Solasodine Rhamnosyl Glycosides Derived From the Eggplant Treats Large Skin Cancers: Two Case Reports”

Author Bill E. Cham

Abstract: 

“Solasodine rhamnosyl glycosides (BEC) are a new class of antineoplastics that show superior efficacy than many established anticancer drugs as shown by intravenous, intraperitoneal and intralesion administrations. Previous studies have described the efficacy of BEC on nonmelanoma skin cancers by topical application. Two cases are now reported which show that BEC in a cream formulation Curaderm is very effective for the treatment of large nonmelanoma skin cancers that are considered difficult to treat by existing modalities. Moreover, the cosmetic outcomes are very impressive.

“The Role of Vitamin D in Cancer Prevention”, Cedric F. Garland, DrPH, Frank C. Garland, PhD, Edward D. Gorham, PhD, MPH, Martin Lipkin, MD, Harold Newmark, ScD, Sharif B. Mohr, MPH, and Michael F. Holick, MD, PhD D Deficiency may account for several thousand premature deaths from colon, breast, ovarian, and prostate cancer annually. This discovery creates a new impetus for ensuring adequate vitamin D intake in order to reduce the risk of cancer.

Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ?40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study, Sharon L. McDonnell , Carole Baggerly,

Christine B. French, Leo L. Baggerly, Cedric F. Garland, Edward D. Gorham, Joan M. Lappe, Robert P. Heaney

Published: April 6, 2016, dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152441

För cancer prevention:

“Effects of low dose quercetin: Cancer cell-specific inhibition of cell cycle progression.”

Flavonoids have aroused considerable interest recently because of their potential beneficial effects on human health–they have been reported to have antiviral, anti-allergic, antiplatelet, anti-inflammatory, antitumor and antioxidant activities [Lea et al., 1993; Plaumann et al., 1996; Di Carlo et al., 1999]. Epidemiological studies have shown that the consumption of sources of flavonoids (vegetables, fruits, and tea) is associated with a low risk of cancer [Block et al., 1992]. Many flavonoids exert potent antitumor activity through induction of apoptosis and cell cycle arrest in several cancer cell lines [Wenzel et al., 2000].


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • +annika blom

  “Men omega,3 ska vara en stabil olja”. Omega 3 består av fleromättade fettsyror. De är INTE stabila utan oxideras snabbt. Och då blir de skadliga. Så snälla, läs på innan du kommenterar!

 • Hej redhawk tack för dina vänliga ord. Blev lite nyfiken på vad du forskar på eller vilken info som intresserar dig. Jag håller helt med dig att stress gör mycket mer skada än vad vi kan förstå rationellt.Att aldrig ha tid att låta “själen komma ifatt” gör att livsandan långsamt och sedan allt fortare stänger ner. Det är det som kallas utbrändhet, att gå i väggen. Kroppen vill inte längre och
  har ingen energi.Hjärnan och organen orkar inte utföra sina funktioner , syretillförseln försämras, vi försuras och vi sover inte tillräckligt varpå kropp och själ inte hinner regenerera sig själv. Allt behöver vila och vi borde lära oss av hundar och katter.De vet att sova och vila och sedan kan de springa hur mycket som helst.
  Till Ivan Björn vill jag säga att när jag fick cancer ändrade jag min kost, mediterade, visualiserade, pratade med min kropp och mina celler, försökte bli mer trogen med mig själv och lämna det som emotionellt höll på bli en ohållbar situation.
  Men cancer måste förebyggas och läkas på ett holistiskt sätt.Kropp, själ, känslor och psyke behöver komma i balans och vårdas.MVH Kerstin

 • Tack Kerstin för en bra artikel. jag håller 100% med då jag i samband med forskning har hittat liknande information.
  Det finns en sak till och det är att stress förhindrar troligen att vi kan fullt ut tillgodogöra Vit D av solens kraft eller mediciner. Har i min forskning sett att stressade, utmattade patienter inte stiger mycket i Vit D värden, trots regelbundet och relativ hög intag.
  So där kommer kanske åter in, att man också måste behandla själen, alltså kontemplera, meditera och ändra en krävande livstil.

 • För det första tycker jag att cancer (eller andra sjukdomar) är ett resultat av människans sinnestillstånd. Den som vill fördjupa sig i det kan studera doktor Hamer och hans arbete.

  Pratar vi om yttre påverkan så är det aluminium som verkar vara boven i drama. När jag såg en tysk dokumentär om cancer, den första frågan från läkaren till kvinnan som fick bröstcancer var: ”Använder du kosmetika med aluminium i?”

  Jag tänker också på chemtrails som sprutas ut rikligt i åtminstone i 20 år över Sverige. Aluminium är en huvudingrediens i chemtrails.

  Mina rader kan tyckas motsägelsefulla då jag påstår att sjukdom beror på människans sinnestillstånd samtidigt som jag skriver om den yttre påverkan.

  Detta motsäger sig inte. En människa som lever i balans både på det undermedvetna och det medvetna planet blir inte påverkad av yttre omständigheter och därför blir aldrig sjuk. Sjukdomen är en process som uppmärksammar oss på att någonting inom oss är i obalans och inte motsvarar vårt sanna jag.

 • Precis vad jag alltid trott. Jag solar samt badar så fort kan kommer åt. Mår fantastiskt bra av det också. Fördelen med att göra det i Sverige är att vi hinner bygga upp ett fin grundskydd, då solen lyser bara lite då och då under våren. Vidare att ju brunare du blir, ju lättare blir du det till nästa säsong. Det går snabbare och snabbare. Det är väl att lägga som vit som en ficklampa på playan och blir helt sönderbränd som är farligt. Inte att vistas i solen, de har väl alla djur gjort under hela evolutionen.

 • Tack för denna informativa artikel. Senaste pajaskonsten från myndighetens sida har varit att förbjuda D-vitamin preparat med höga koncentrationer, sålunda kan man inte längre köpa kapslar med 5000 IU. Möjligen kan man hitta 4000 IU men de flesta märken stannar numera runt 2000 IU.

  Bästa sättet att utnyttja solen för D vitamin syntes är annars att vistas naken eller med bar överkropp ca tjugo minuter mitt på dagen, då solen står som högst. Rådet är ju annars att undvika solen mitt på dagen och istället sola på förmiddag och eftermiddag vilket brukar leda till överexponering om det sker under alltför lång tid.

  Fler varningar: Enda solskyddskräm man ska använda är ren zinkoxid (pasta), t.ex. på näsa och läppar när man seglar eller åker skidor.

  Solglasögon är en annan fälla som gör att tallkottkörteln understimuleras. Denna körtel dirigerar mycket, bl.a. kontakten med det esoteriska och att skymma ögonen leder till att den själsliga/psykiska stimulansen minskar. Solglasögon rekommenderas därför endast för fantaster av zombies.

 • Orsaken till att malignt melanom och hudcancer ökar så snabbt beror självfallet inte på ökat solande, hur mycket Strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden än upprepar det felaktiga mantrat om solen som enda boven bakom den allt kraftigare ökningen. Vi måste vända på andra stenar som varför inte andra faktorer som till skillnad från solen, faktiskt ökat parallellt med ökningen av hudcancer. Det handlar om tekniskt producerad elektromagnetisk strålning, exempelvis radio/TV-master och mobilmaster, mobiltelefoner mm. Det kan också handla om ökad exponering för kemikalier. Forskningen har visat koppling till båda dessa faktorer. Den tidigare miljöchefen inom Ericsson Örjan Hallberg har i över ett decennium pekat på kopplingen till radiofrekvent strålning. Det var inte välkommet på Ericsson så han fick välja: lämna skeppet eller hålla tyst. Örjan valde att lämna Ericsson och fortsätta sin forskning om strålningens koppling till bland annat hudcancer. Han har webbsidan http://www.hudcancer.nu mobilstopp.nu och anticancerfonden: http://anticancerfonden.nu/. Tyvärr dog Örjan i januari i år i cancer.

 • Sant. Men omega,3 ska vara en stabil olja. Krill olja ar inte stabil. Och det vi far fran vaxtriket ar ala som sedan ska omvandlas till DHA och EPA. Tyvar omvandlar vi manniskor inte sa bra. Men omega 3 ar ett ovardeligt skydd mot inflammationer och aven cancer

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *