Bonnierkoncernen värnar inte om journalistens etik och integritet

publicerad 15 juni 2016
- Börje Peratt
Bonnier Pharma Insights - Skärmdump

Börje PerattDEBATT. Riksrevisionens alarmerande kritik mot hur Läkemedelsverket sitter i knät på läkemedelsindustrin kan överföras även på en problematik som rör flera medier. Journalisters ibland tveksamma bevakning av vetenskap och hälsofrågor, kan ha ett samband med politiska och kommersiella intressen.

Text: Börje Peratt, Utforskarbloggen, Peratt.com

Dagens Nyheter (DN), ägs av Bonnierkoncernen. DN menar att de mer än någon annan tidning speglar:

“…samhällets mångfald, ger orientering och riktning tillhandahåller värdefulla verktyg.”

Låt oss granska DNs påstående. I journalistikens yrkesetik slås fast att man ska:

“…rapportera utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst”, det DN kallar mångfald.

Bonnier Pharma Insights - SkärmdumpHur avspeglar sig det då man, som på senare år, enbart släppt fram ett perspektiv och inte tillåtit avvikande kunskaper? Problemställningarna rör då främst alternativ medicin. Här bryter DN mot journalistetikens kodex om att:

“…använda flera oberoende källor, speciellt om ämnet är kontroversiellt.”

Man kan också fråga sig hur det hänger samman med DN´s ägarintressen? “Bonnier Business Media satsar på läkemedelsbranschen.” I snabb takt har Bonnier startat egna företag inom läkemedelsbranschen som Bonnier Pharma Insight.

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.

Vi kan ifrågasätta hur journalister lyckas tillfredsställa sina budord mot bakgrunden av att vara toppstyrda av andra intressen än de som god publicistisk sed bjuder.


I samband med det är det uppseendeväckande hur en enskild förening kan få sådant inflytande att de inte bara styr innehåll utan även fritt kan leverera sina direkt felaktiga påståenden oemotsagda till och med i Public Service.

Ett exempel på det är SR-programmet Kropp och själ 1 april 2014.  Jag har intervjuat ansvariga bakom programmet och det är avslöjande, vilket redovisas i långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”. Det är en film som granskat hur en läkare har förföljts och förtalats i 10 år och med förfalskade bevis blivit av med sin läkarlicens och sedan blivit föremål för förundersökning till åtal.

Filmens första visningar i Stockholm och Göteborg har i princip varit utsålda. Trots allmänhetens stora intresse har större delen av press och media inte velat eller vågat ta del av den. Ett undantag är TV4 som visat intresse för att sända filmen i delar.

Föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) grundades av socialdemokrater och föreningen styrs idag av en grupp akademiker såsom Sven Ove Hansson på KTH och Dan Larhammar vid Uppsala Universitet. Eftersom dessa också har fritt fram i Bonnierpressen måste man fråga sig varför och hur de gynnar varandra? Skäl som handlar om kvalitet på kulturella alster och toppnivå avseende forskning och utbildning håller inte.

Det mest kända alster som VoF producerat är ”Vetenskap eller villfarelse” riktat mot forskare inom humaniora och som, trots behäftad med stort antal pseudovetenskapliga felaktigheter, används som kurslitteratur på universitetsnivå.

Sättet för VoF att skrämma institutioner och forskare, medier och journalister är att dela ut ett antipris som man kallar ”Förvillarpriset” [Årets Förvillare]. Först att få detta förnedringspris var Dag Stålsjö min kollega på SVT.

Kommunikationsforskaren vid Linköping universitet (tidigare KTH) Per Anders Forstorp som granskat denna rörelse, beskriver i sin studie: ”Makten över folkvettet” (2011) denna konstellation utifrån en slags militärliknande struktur och uppbyggnad.

Per Anders Forstorp - Foto: Francis Lee”Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade [natur]vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.” (P A Forstorp)

Bild: Per Anders Forstorp – Foto: Francis Lee

Journalistens integritet är utsatt, idag mer än någonsin. Förhoppningsvis håller Hanna Stjärne, VD för SVT, både Bonnier och VoF stången och bereder väg för en återgång till mediets och journalistikens ideal.

Text: Börje Peratt, filmare, författare, Human Scientist, tidigare journalist, regissör och producent på Sveriges Radio och Sveriges Television |  Utforskarbloggen och Peratt.com

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Har man råd att “förfrysa” sanningen – som ju tycks gälla i fallet med DN, dess ägare och sufflören Peter Wolodarskis agerande via en “frysbox” för tidigare ledande journalister, något som måste ha kostat minst 30 miljoner (!!!) – är bara en av många bilder av hur illa det är ställt i Sverige idag!

  Huruvida förlusten av många tidigare trogna läsare – som det rapporterats om – ingår kanske inte i den kompletta bilden av hur DN, SvD och övriga tystade skribenter och/eller röster via TVmonoplet SVT i Sverige !!!! Många fler ingredienser ingår säkert ….

  Om ovan nämnda fakta stämmer – måste bakomliggande påtryckare vara oerhört rädda och skrämda av att andra versioner av “Sanningen” kommer fram …!

  Bilden av “Demokraturens Sverige” börjar alltmer framträda allt tydligare – men i längden kommer ALDRIG den verkliga “SANNINGEN” om bakomliggande KORRUPTION kunna fördöljas …..

 • Tidningen Journalisten har en artikel om hur illa det står till på DN och om hur journalister som inte platsar i fåran behandlas. http://www.journalisten.se/nyheter/en-frysbox-30-miljoner

  En frysbox för 30 miljoner
  24 mars, 2015
  “Flexibilitetens pris: Det här är berättelsen om journalisterna som hamnade i Dagens Nyheters frysbox och om en arbetsgivare som tappade sin medmänsklighet. Bo Keskikangas tillbringade ett år i frysboxen, ett projekt som kostat tidningen 30 miljoner.”

 • Etnisk tillhörighet eller härkomst är fullständigt ovidkommande. Girighet och maktmissbruk kan alla hemfalla åt. Ingen skonas eller kommer undan sina val och beslut. Det är väl faktisk den bibliska spegel skriften själv utgör. Det har alltid varit girighet och maktmissbruk som hotats av sanningen.

  Vad vi kan fråga oss är hur kunde vi tillåta makten flyta över och alltmer annamma kaos… Var är protesterna?

 • Julius vill att vi skall svara att det är en judisk familj. Det ät inte första gången han ger uttryck för antisemitism i kommentarerna.

 • Det finns säkert en trosbekännelse som bara kan uppfattas personlig av dessa kretsar. “riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen”..

  Referaten ur Lundsbergs spöklika historia lämnar få förtryckare och makthungriga missbrukare något övrigt att önska.. Det värsta med ett riktigt skräckexempel är ju att en olycka sällan kommer ensam och det är väl betryggande att en institution inte står ensam i sin strävan.. Grupptrycket blir den bekräftelse vågen själv stärker sig i..

 • Javisst är det illa ställt med pressetiken inom Bonnierkoncernen. Se detta exempel där DN vägrar rättmätig replik till förtal på ledarplats. https://newsvoice.se/2015/01/25/ej-pressetisk-johannes-aman-dn-refuserade-stralskyddsstiftelsens-replik-hanne-kjoller/
  Eller Expressen som ogillar att vi har demokrati när de kritiserar att Strålskyddsstiftelsen får möjlighet att informera intresserade riksdagsledamöter http://aretsforvillare.nu/2015/03/erik-hogstrom-pa-expressen-nomineras-arets-forvillare-2015/ Expressen vägrar också replik på denna samvetslösa och omoraliska debattartikel av kiropraktorn Hanna Brus. Till skillnad från Hanna Brus vet jag något om sakfrågan och om själva ärendet som diskuteras….http://www.expressen.se/debatt/inget-barn-ska-vaxa-upp-med-radsla-for-el/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *