Bonnierkoncernen värnar inte om journalistens etik och integritet

publicerad 15 juni 2016
- Börje Peratt
Bonnier Pharma Insights - Skärmdump

Börje PerattDEBATT. Riksrevisionens alarmerande kritik mot hur Läkemedelsverket sitter i knät på läkemedelsindustrin kan överföras även på en problematik som rör flera medier. Journalisters ibland tveksamma bevakning av vetenskap och hälsofrågor, kan ha ett samband med politiska och kommersiella intressen.

Text: Börje Peratt, Utforskarbloggen, Peratt.com

Dagens Nyheter (DN), ägs av Bonnierkoncernen. DN menar att de mer än någon annan tidning speglar:

“…samhällets mångfald, ger orientering och riktning tillhandahåller värdefulla verktyg.”

Låt oss granska DNs påstående. I journalistikens yrkesetik slås fast att man ska:

“…rapportera utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst”, det DN kallar mångfald.

Bonnier Pharma Insights - SkärmdumpHur avspeglar sig det då man, som på senare år, enbart släppt fram ett perspektiv och inte tillåtit avvikande kunskaper? Problemställningarna rör då främst alternativ medicin. Här bryter DN mot journalistetikens kodex om att:

“…använda flera oberoende källor, speciellt om ämnet är kontroversiellt.”

Man kan också fråga sig hur det hänger samman med DN´s ägarintressen? “Bonnier Business Media satsar på läkemedelsbranschen.” I snabb takt har Bonnier startat egna företag inom läkemedelsbranschen som Bonnier Pharma Insight.

  1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
  2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
  3. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.

Vi kan ifrågasätta hur journalister lyckas tillfredsställa sina budord mot bakgrunden av att vara toppstyrda av andra intressen än de som god publicistisk sed bjuder.


I samband med det är det uppseendeväckande hur en enskild förening kan få sådant inflytande att de inte bara styr innehåll utan även fritt kan leverera sina direkt felaktiga påståenden oemotsagda till och med i Public Service.

Ett exempel på det är SR-programmet Kropp och själ 1 april 2014.  Jag har intervjuat ansvariga bakom programmet och det är avslöjande, vilket redovisas i långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”. Det är en film som granskat hur en läkare har förföljts och förtalats i 10 år och med förfalskade bevis blivit av med sin läkarlicens och sedan blivit föremål för förundersökning till åtal.

Filmens första visningar i Stockholm och Göteborg har i princip varit utsålda. Trots allmänhetens stora intresse har större delen av press och media inte velat eller vågat ta del av den. Ett undantag är TV4 som visat intresse för att sända filmen i delar.

Föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) grundades av socialdemokrater och föreningen styrs idag av en grupp akademiker såsom Sven Ove Hansson på KTH och Dan Larhammar vid Uppsala Universitet. Eftersom dessa också har fritt fram i Bonnierpressen måste man fråga sig varför och hur de gynnar varandra? Skäl som handlar om kvalitet på kulturella alster och toppnivå avseende forskning och utbildning håller inte.

Det mest kända alster som VoF producerat är ”Vetenskap eller villfarelse” riktat mot forskare inom humaniora och som, trots behäftad med stort antal pseudovetenskapliga felaktigheter, används som kurslitteratur på universitetsnivå.

Sättet för VoF att skrämma institutioner och forskare, medier och journalister är att dela ut ett antipris som man kallar ”Förvillarpriset” [Årets Förvillare]. Först att få detta förnedringspris var Dag Stålsjö min kollega på SVT.

Kommunikationsforskaren vid Linköping universitet (tidigare KTH) Per Anders Forstorp som granskat denna rörelse, beskriver i sin studie: ”Makten över folkvettet” (2011) denna konstellation utifrån en slags militärliknande struktur och uppbyggnad.

Per Anders Forstorp - Foto: Francis Lee”Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade [natur]vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.” (P A Forstorp)

Bild: Per Anders Forstorp – Foto: Francis Lee

Journalistens integritet är utsatt, idag mer än någonsin. Förhoppningsvis håller Hanna Stjärne, VD för SVT, både Bonnier och VoF stången och bereder väg för en återgång till mediets och journalistikens ideal.

Text: Börje Peratt, filmare, författare, Human Scientist, tidigare journalist, regissör och producent på Sveriges Radio och Sveriges Television |  Utforskarbloggen och Peratt.com

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq