Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Guardians chefsredaktör använder samma argument som NewsVoice för att stödja bra journalistik

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 juni 2016
- Torbjörn Sassersson
The Guardian needs crowdfunding

Torbjörn Sassersson, selfie - juni 2016LEDARE. Den brittiska tidningen The Guardian går idag ut med ett förslag om hur tidningen ska finansieras, med crowdfunding dvs att varje läsare bidrar med en mindre summa. I fredags besöktes Guardian av 17 miljoner människor, människor som enligt chefredaktören Katharine Viner är i ett stort behov av svar på frågor i en tid av oro och förvirring.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare av NewsVoice.

Katharine Viner skriver:

The Guardian needs crowdfunding“I want to make sure that the Guardian’s excellent journalists – from our political team and other reporters to Europe experts, opinion editors, commentators, leader writers, news editors, picture editors, subeditors, audience, video and visuals staff – along with our support and technology teams, continue to work 24 hours a day, seven days a week, across the world, to provide the answers that people desperately need at this time of anxiety and confusion.”

“The Guardian – like the rest of the media – is operating in an incredibly challenging commercial environment. Producing in-depth, thoughtful, well-reported journalism is difficult and expensive. But supporting us isn’t. You can do so through a monthly contribution or by making a one-off payment. If everyone chipped in, our future would be more secure.”

Den förbjudna länken

NewsVoice har i omgångar gått ut med samma förfrågan till sina läsare och vi hänvisar ofta till The Guardian och andra bra tidningar som gedigna källor.

När NewsVoice försvenskade en nyhet publicerad av New York Times om akademisk korruption inom GMO-industrin i USA skickade riksdagsledamot Jan Lindholm (MP) ut länken till vår artikel till ett stort antal riksdagsledamöter.

Konsekvensen blev att Lindholm attackerades av sina egna partikamrater i Miljöpartiet och att Aftonbladet och SR angrep Lindholm för att ha länkat till en olämplig tidning, dvs till NewsVoice. Varken Aftonbladet eller Sveriges Radio nämnde ens betydelsen av nyheten i New York Times som NewsVoice skrev om!

Läs mer: SR:s ”förhör” av Jan Lindholm (MP) om den förbjudna länken till NewsVoice och även på Lindholms försvar.

Så här farliga har svenska medier blivit i sin desperation att inte ge utrymme för nya svenska nättidningar som ger andra perspektiv i en tid av oro och förvirring i världen. Följden är även att Aftonbladet och SR skyddar ett exempel på korruption av stort allmänt intresse. 

Brexit – Den demokratiska konsten att bryta sig fri från en maktstruktur

När chefredaktören Katharine Viner idag går ut med sin förfrågan till sina läsare i artikeln “If you value the Guardian’s coverage of Brexit, please help to fund it” vill jag påpeka att NewsVoice har försökt återge de folkliga perspektiven på Brexit medan de flesta svenska medierna antagit maktsidans perspektiv som unisont hävdar att Brexit i princip bara är “populism”.

De flesta svenska tidningarna förskräcker sig därför över det brittiska folkets “oansvarighet” och varnar för digra konsekvenser för de strukturer som byggts upp sedan decennier, maktstrukturer och korporativism* som inte gagnar vardagen för folken i EU lika lite som demokratin i allmänhet.


Så farliga har svenska medier blivit i sin desperation att försvara korporativismen* genom att inte ge utrymme för de folkliga perspektiven och genomträngande analyser.


NewsVoice sprider kunskaper om osunda maktstrukturer så att du kan bli fri

Här kommer NewsVoice in som en tidning med potential som kan växa och göra ännu mer nytta i bruset av vinklade svenska nyheter och maktcentrerad desinformation.

Idag har NewsVoice redaktion endast en person, men det har med åren strömmat till många kunniga skribenter som skickar in artiklar som de bjuder på. Jag har även med mig en anonym kollega som bidragit med mycket idéer och hjälp.

Du kan stödja NewsVoice på flera sätt och ett nytt sätt är att anlita någon av de talare som finns listade på sidan NewsVoice Talks, en sida som är inspirerad av den internationella föreläsningsarrangören TED. Genom att anlita någon av talarna listade på sidan NewsVoice Talks går minst 10% av arvodet till NewsVoice.

Flera av dessa talare är specialiserade på att sprida kunskap om hur cancerogena maktstrukturer agerar i samhällskroppen. De svenska gammelmedierna är en del av denna maktstruktur.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare av NewsVoice

*Som politisk åskådning är korporativismen nära besläktad med konservatismens organiska tendenser och förespråkar ett teknokratiskt styrelseskick under elitens ledning, vilket anses gynna de olika samhällsgrupperna mer än en demokrati av egalitär modell. (Wikipedia)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: NewsVoice