Information, energi och helhetsperspektiv – Jerndals paradigmkrönika – Del 2

7

Jens Jerndal, 2014I första avsnittet i denna serie skrev jag att ett paradigm är detsamma som en världssyn som sätter gränser för vad vi tror är möjligt och som via kultur och tradition bestämmer hur vi tolkar eller upplever vad vi uppfattar med våra sinnen. Och att vi just nu befinner oss mitt i det mest dramatiska paradigmskiftet i mänsklighetens historia.

 Text: Jens Jerndal | Paradigmskifteskrönikorna publicera exklusivt på NewsVoice

Här är det först på sin plats med en varning:

Vi människor har en stark tendens till vad som kan kallas ”paradigmblindhet”. Det betyder att vi fixerar oss vid det härskande paradigmet som satt strukturen och gränserna för vad vi tillåtits tro och betrakta som sant och möjligt.

Vi är alla mer eller mindre offer för den sortens blindhet, som får oss att fastna i gängse uppfattningar och fördomar. Och tyvärr gör det ofta att vi vägrar att ens lyssna till argument som strider mot dessa fördomar, och blundar för alla bevis som motsäger dem.

Det är denna mänskliga egenskap som kan göra paradigmskiften tröga och traumatiska. För en del betyder det att hela deras tryggt cementerade värld hotas, och till och med att vad de upplevt som sin identitet kan kännas ifrågasatt.

För att förstå det nya paradigmet behöver vi vidga vårt perspektiv långt utöver den materialistiska syn på tillvaron som ”Upplysningstidens” vetenskap indoktrinerat oss med. Dramatiska genombrott under 1900-talet inom fysikens, biologins och psykologins områden, för att inte ens nämna radio, TV och datorer, kommer till vår hjälp. Och inte minst får vi avgörande hjälp av astrologin. Ja, kära ärade naturvetenskapare, faktiskt!

Astrology reagan TIMEDe äldre av oss är vittnen till hur astrologin under det senaste halvseklet kommit att bli ett populärt studie- och samtalsämne, från att ha varit totalt okänd i Sverige, eller avsågad som medeltida skrock och nonsens.

Bild: Framsidan av tidskriften TIME

Att astrologin i stor omfattning kidnappats av ytliga och oseriösa utövare som givit den dåligt rykte ändrar inte det faktum att den, rätt utövad, är en empirisk tvärvetenskap baserad på energifält med elektromagnetiskt kodad information, och på resonans.

För att ens börja förstå vad sann vetenskaplig astrologi är och vad den förmår, krävs många års intensiva studier, och ett öppet sinne.

Att fördöma astrologin som en primitiv vidskepelse, gör bara den som aldrig studerat ämnet och inte har en aning om vad han uttalar sig om. Efter att i över 40 år ha studerat ämnet, förutspår jag att astrologin kommer att bli det nya paradigmets supervetenskap.

Den amerikanska självständighetsförklaringen 1776 och den franska revolutionen 1789 handlar om en medvetandeexpansion

Astrologin kommer med hjälp av informationsteknologin att kunna tillföra alla vetenskaper och allt vetande en helt ny dimension av vidgad insikt om universum och oss själva, bara vi släpper våra materialistiska fördomar och öppnar oss för den osynliga verkligheten.


Astrologins växande popularitet är i högsta grad ett uttryck för det pågående paradigmskiftets medvetande-expansion.


Min historiska analys ger vid handen att det nu inkommande paradigmet fick sina första väsentliga uttryck redan under andra hälften av 1700-talet. Den amerikanska självständighetsförklaringen 1776 och den franska revolutionen 1789 var de första uttrycken för det nya paradigmets idéer som haft djupgående och varaktig effekt på samhällets utveckling sedan dess.

Båda de nämnda revolutionerna var ytligt sett främst ett uppror mot det enväldiga monarkiska samhällsskicket som dominerat mänsklighetens historia i tusentals år.


Därmed infördes nya ideal som jämlikhet, frihet från slaveri och demokrati, men också en anda av solidarisk gemenskap och samarbete mellan individer, samhällsklasser och nationer.


Det visar sig att samtliga dessa ideal är typiska uttryck för vad Vattumannens tecken står för inom astrologin.

Vattumannens tecken bjuder även på en annan dimension, vid sidan om sociala och politiska reformidéer. Jag syftar på den osynliga fysiska dimension som utgörs av elektrisk energi och elektronik.

Det var ingen tillfällighet att en av upphovsmännen till den amerikanska självständighetsförklaringen och USA:s första grundlagar, Benjamin Franklin, också var uppfinnare av åskledaren, ett tidigt uttryck för förståelse och kontroll av naturliga elektriska fenomen. Och inte heller var det någon tillfällighet att den amerikanska självständighetsförklaringen undertecknades just när Månen stod i zenith i Vattumannens tecken.

Bild: Uranus - Illustration: SETI Project

Bild: Uranus – Illustration: SETI Institute

Inom astrologin står planeten Uranus, jämte Vattumannens tecken, för sammanlänkande av separata enheter genom kommunikation och informationsutbyte över avstånd med hjälp av osynliga energivågor. Exempel är telefonen, radion, televisionen, internet och – ja, just det: telepati!

Även teknologi som möjliggör snabba fysiska kommunikationer, från tåg och bilar till flygo och månraketer, har inom astrologin med Vattumannen att göra. Likaså energi- och informationsutbytet inom våra kroppar genom akupunkturens s.k. meridianer och genom cellernas ljusfotoner. Inte minst gäller detta hjärnans och nervsystemets kommunikation.

Anahata hjärt-chakra - Illustration: Wikimedia CommonsOch vi får inte glömma hjärtat, som visat sig vara den del av vår organism som genererar den starkaste elektriska aktiviteten av alla.

Illustration: Anahata, hjärt-chakrat: Wikimedia Commons

Holistisk medicin, och i synnerhet s.k. energimedicin, är därför också uttryck för vattumannaparadigmet. Detsamma gäller insikten om miljöns och de naturliga eco-systemens avgörande betydelse för allt levandes livsbetingelser.

Allt detta leder till ett nytt helhetsmedvetande, och till insikten att vi alla bara är delar av ett större sammanhang, och att vi beror av varandra och behöver varandra för att göra det mesta möjliga av vår tillvaro.

Vattumannaparadigmet visar oss att helheten är något helt annat, och mycket mer, än summan av delarna.

I nästa krönika vill jag ge några exempel på hur Vattumannaparadigmet påverkar affärsvärlden och företagens arbetssätt.

 Text: Jens Jerndal

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

7 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
erikK
erikK
Gäst
29 juni 2016 kl 21:04

[Exempel på off topic kommentar, konfliktsökande, långt över tre 300 ord, Sylthammar…]

Ale, ahalabla? Vad har det med något att göra?

Man skapar formler etc utifrån….

Men de har ändå fått skäggen i brevlådan …

Det du skriver duger bara halvdant inom en pseudoscientific modell…

Vad skulle hända om du och jag försökte bege oss långt söderut.

…när vi ser solen komma upp eller gå ned vid horisonten.

Ale
Ale
29 juni 2016 kl 15:11

Instrålningsenergi från solen till jorden avtar med kvadraten på avståndet. Därför kan inte solen vara på vilket avstånd som helst, utan att instrålningsenergi påverkas. Det är ena biten. Det andra är lutningen. Ironiskt nog så befinner sig solen (eller jorden i förhållande till solen) närmast i början av året (när det är som kallast) och längst bort under industrisemestern (när det är som varmast).’

Angående parallell strålning: jordaxeln lutar cirka 24° detta påverkar hur högt solen står: på sommaren högre och på vintern lägre. Håll en ficklampa mot en fotboll snett vinklat och du skall finna att ljuskäglan smetas ut över en större yta = mindre instrålningsenergi i förhållande till arean (vinter) det omvänt (sommaren) mer instrålningsenergi i förhållande till en mindre area. Jordens lutning mot solen modifieras stegvis under året, vilket skänker oss de fyra olika årstiderna. Årstiderna är sålunda kopplade till ordens lutning – inte till avståndet mellan jorden och solen!

Avståndet till solen från jorden kallas för en astronomisk enhet eller AU (astronomical unit) med vars mått man meter avstånd i vårt solsystem. En AU motsvarar 149 597 870 700 meter. En meter definieras här som sträcka ett ljus i vakuum hinner tillryggalägga på 1/299.792.458 av en sekund. Sedan varierar avståndet till solen då vår omloppsbana är elliptisk alltså äggformad. Det får bli mitt slutord.

erikK
erikK
Gäst
29 juni 2016 kl 13:29

[off topic kommentar, Sylthammar…]

Per Langkilde Larsen
Per Langkilde Larsen
Gäst
28 juni 2016 kl 22:30

Ingen källhänvisning?
Kuhn använde ordet paradigm i flera olika sammanhang, han skapade uttrycket, men Jens har en ny definition?
Jag har träffat en seriös astrolog men känner inte igen resonemanget, var tar Jens sina uppgifter ifrån?
Var finns denna framgångsrika astrologirörelse?

erikK
erikK
Gäst
28 juni 2016 kl 21:30

[Exempel på off topic kommentar, konfliktsökande, Sylthammar…]

Martin, du är som vanligt ute och cyklar…

Istället är det admins cementerade uppfattning om verkligheten, som det pickades på…

Du ska inte tro att något som NASA skriver …

Martin är lika illa ute, från en annan utgångspunkt, bara…

Ale
Ale
28 juni 2016 kl 17:22

Med all respekt för Jens Jerndal, men har mina tvivel. Med ökad kunskap om astrologi räcker inte. Det behövs tro också!

Men det är sant så till vida att varje liten grupp som för tillfället innehar maktelitens privilegium, har ett starkt intresse av att kapa alla andras kognitiva karta. Alltså sätta ramarna för hur vi orienterar oss samt strukturer informationsflöden. Rädslan är nog boven eller bromsen, skulle jag säga i alla paradigmstiften. Det är busenkelt att förstår makt. Makt har nämligen absoluta och tydliga intressen. Dessa är ganska enkla i grunden och måste därför maskeras i all oegentlighet. Enklast är att påtala dessa grundläggande maktintressen och när makten dementerar (vill inte en ett möte, ett samtal eller utbyte) så har man träffat rätt.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
28 juni 2016 kl 15:59

Det finns en trevlig aspekt med religioner. De kan erbjuda opiumlika upplevelser i en hård värld. Men verkligheten försvinner inte efter ruset. Den finns kvar.

Astronomin har ersatt astrologin. Det började i princip med upptäckten av att stjärnbilder inte är klistrade på en sfär som ligger över en cirkulär jordplatta.

Filosoferna har ersatt religionens cirkelbevis med logik.

Vetenskapen har genom hypotetiskt-deduktiv metod lett oss vidare och falsifierat mången falsk tro, även falsk vetenskaplig tro.

Det mest fantastiska som vetenskapen bidragit med är teleskopet Hubble, anser jag, som ger oss bilder av avlägsna galaxer och kan mäta existensen och storleken av planeter i andra solsystem. Det är fantastiska bilder och mätningar som kan få vem som helst att bli lallande religiös.

Insikten om att Universum är så ofantligt mycket större än vi tidigare kunde ana. Sannolikheten att det existerar liv på andra platser i Universum har med hjälp av teleskopet Hubble ökat dramatiskt.

Jag anser att detta är det paradigmskifte som Jens Jerndal missat med hundra- och tusentals år.