Självständighetsdagen för England är den 23 juni – Nu bör Brexit följas av Swexit

publicerad 27 juni 2016
- Börje Peratt
Swexit - EU-flagga, montage, Wikimedia-Commons

Swexit-EU-Flag-montage-Wikimedia-Commons

Britterna har röstat för att lämna EU. Med 51, 9 procent av rösterna kunde Brexit-förespråkarna ropa frihet, medan 48, 1 procent som röstade för att stanna, nu grämer sig och viskar “Better safe than sorry”.

Text: Börje Peratt, partigrundare, Demokraterna | Artikeln har tidigare publicerats i Bakom Kulisserna | Bild: montage av foto från Wikimedia Commons

Denna historiska omröstning indikerar att EU-projektet inte håller. Naturligtvis kommer övriga länder kämpa för att hålla ihop. Och befolkningen kommer att avvakta vad som sker i Storbritannien.

Ekonomiska maktens och aktieinvesterarnas oro kommer att avspegla sig och börserna går ner. Det sker alltid vid stora omvälvningar. Min övertygelse är att aktiemarknaden kommer att återhämta sig när man ser vad britterna vinner.

Att svenska företagare nu undrar hur de ska göra är extremt fånigt. Svenska företag klarade sig bra långt innan EU. Människor kunde fritt jobba inom Europa långt innan EU och på 60-talet studerade jag i Tyskland som 15 åring i deras motsvarighet till gymnasium. Allt det som man påstår bara kan ske inom EU gick utmärkt innan EU och gäller fortfarande om EU skulle upplösas.


När Liberalernas Jan Björklund undrar “vad som händer om vi inte samarbetar i Europa”, kan man undra över hans historielöshet och förmåga till slutsatser.


Innan EU fanns omfattande väl organiserade samarbeten inom Europa. Det som skett genom EU är ett slags nytt Sovjetunionen där Kreml flyttat till Brüssel. En kolossal administration där lobbyister styr. Det är inte längre demokrati utan kleptokrati där de som sitter i syltburken tar för sig.

Partiet Demokraterna

Demokraterna står för ett utträde ur EU av flera goda skäl. Vi har blivit påtvingade en mängd nedbrytande direktiv, regler och lagar.

När det gäller miljö har – EU tvingat på oss genmanipulerade GMO som är oerhört destruktiv för naturen och livet.

 • EU har fridlyst Kinesisk mellanskarv, en skadefågel som nu är den största enskilda orsaken till övergödning av Östersjön.
 • EU har tvingat fram ett bidragssystem som med sina verklighetsfrämmande krav är mycket destruktiva för bönderna, fiskarna, skogsbrukarna och folket.

Sverige minus till EU är varje år 30-50 Miljarder kr. Pengar som skulle kunna använda inom sjukvård, skola och för att säkerställa pensionerna på en rimlig nivå.

Vilka vinner idag på de så kallade öppna gränserna? Jo det är: trafficking, organiserad kriminalitet, organiserat tiggeri, Europeiska åkerier som kör olagligt men som svensk myndighetsmesighet inte gör något åt. Det får allvarliga konsekvenser för svensk transportbransch där svenska åkerier drabbas.

Vilka vinner idag på öppna gränser och mottagande av människor som har det sämre i andra länder och som inte har kompetens eller förmåga att arbeta. De som tar sig hit, får direkt tillgång till vårt sociala trygghetssystem. Från dag ett har man rätt till pension fast man inte har tjänat en krona i Sverige. Det är självklart att alla övriga som jobbat hela sitt liv får sämre pension vilket nu har skett.

Det är självklart att njursjuka får vänta på sina operationer då sjukhusen blivit överbelastade av allt fler patienter som invandrat. Och tyvärr ser vi en eskalerande ökning av ickesvenskar i fängelserna. Dessa fakta vill man kanske inte erkänna men sådan är verkligheten.

När oförnuftet hojtar om att släppa in alla så inser man inte att de ska tas om hand och därmed öppnar man för kriminella krafter. Något som redan har skett. Från att de tar över asylboenden och redan där rekryterar till att det föds gängbildningar som även om de krigar mot varandra utgör allvarliga hot mot övriga invånare. Här har denna “öppenpolitik” orsakat svår otrygghet och stor skada i Sverige. Detta var också en avgörande faktor för Brexit.

Swexit

Idag har svenska folket att välja på yttersta Vänster (V) eller yttersta höger (SD) om man vill rösta sig ur EU. Demokraterna är här ett alternativ. (D) ryms inte på vänster-högerskalan, är alliansfritt och vill värna vår förmåga att försörja oss och arbeta i hela landet.

Kanske skulle man vilja placera oss till vänster när det gäller humanism och medmänsklighet, men vi är också konservativa när det gäller moral och värdegrund.

Vi vill ha fri företagsamhet, men vi förordar statlig kontroll av skolan. Vi vill ha en omhändertagande vård och en på medmänskliga grunder kontrollerad invandring men vi vill inte ha en inhuman asylpolitik.

Vi önskar Storbritannien lycka till i denna nya situation av möjligheter och ser fram emot att invånarna i Sverige nu också inser vad som måste göras. Vi kan så mycket bättre.

Swexit!

Text: Börje Peratt, partigrundare, Demokraterna


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • NewsVoice; jag avser det förtroendekapital som gick upp i rök pga Brexit.
  Storbritannien hade särskilda förmåner, rabatt på medlemsavgiften till exempel, den typen till förmåner blir svåra att förhandla sig till.
  Det kommer att ställas krav på vite om Storbritannien inte infriar sina åtagande vid ett framtida samarbetsavtal med vem det än må vara.
  I år minskar investeringarna i Storbritannien med 5% och nästa år faller investeringarna 15%, arbetslösheten ökar, strejker och oro på arbetsmarknden minskar ytterligare Storbritanniens konkurrenskraft och förmåga att bli en jämlik partner i alla sammanhang.
  Ingen politiker kommer att verkar för ett framtida samarbete med Storbritannien pga risken för störningar ett sådant samarbete, trovärdigheten är borta.

 • @Börje Peratt
  Jag måste medge att du och Demokraterna har många bra idéer när jag klickar mig fram på Demokraternas a-ö. Jag vill som f.d. partiordförande för Direktdemokraterna helt kort varna för interna direktdemokratiska processer, trots att tanken är god.

  Direktdemokrati kan nämligen lätt trasas sönder av infiltratörer, hackers, illvilliga programmerare och mentalt belastade individer. Det var kanske därför, trots 1600st som anmälde intresse till Demokraterna, att det inte blev någon bra ”rundabordsprocess” till slut? Meditera på saken! Vad hände egentligen?

  Ledarskap för ett parti är mycket viktigt, vilket du påpekar under ledarskapsrubrikerna, men det är inte alla som vill förstå detta. I ett parti måste det vara ordning och reda och partiets riktning kan inte ständigt glida iväg och förvandla ett parti till något som det inte ämnade vara, för då förvandlas lätt vilket parti om helst till icke-demokrati, såsom ex. Socialdemokraterna gjort, bort från socialism och demokrati, och till icke-ekologi, så som Miljöpartiet gjort till att nu godkänna kärnkraft i gamla anläggningar 30 år till.

  Ett parti måste därför ha en ledare som håller linjen så att partiet vilar på grundvärderingarna och ett parti behöver en ledare som är stark nog att inte dalta med infiltratörer, troll och psykopater, men har pondus nog att utesluta dem.

  @Torbjörn & @Mayne Sundewall Hopkins
  Något för er kanske?
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2013/02/15/skandinavisk-enhetstat/

  @Torbjörn
  Har du fått mitt förslag till artikel på Newsvoice via mail? Annars besök länken direkt. Lösenordet är samma som vanligt.

 • EFTA finns fortfarande, för Storbritannien blir det ett steg bakåt om de återinträder i den organisationen. Fast jag tror inte de nuvarande medlemsstaterna i EFTA vill ha med Storbritannien igen.

 • @ NewsVoice och Börje,

  Vore intressant att veta hur Norge ställer sig till förslaget. En Union låter bra ..tycker säkert Finland, Island, Danmark, baltstaterna och Storbritannien också ..hoppas jag.

  PS Heja Island förresten!

 • @Jossan, Demokraterna är för ett öppet samhälle. Din fråga väcker dock undringar kring om du har varit inne på och läst demokraternas program. Det som Sveriges riksdag nu har beslutat om är att man vill veta vilka som reser in och ut i Sverige det är så nära en passkontroll man kan komma. D har inte anvisat en sådan politik. Däremot anser vi att man ska kunna ställa krav på att folk ska följa de regler och lagar som gäller för att kunna upprätthålla en demokrati. Här anser vi att det inte är okej med terrorism, organiserad kriminalitet eller organiserat tiggeri.

  Det senare går emot humana värden som präglar vår kultur och som främst S har kämpat för. Ska vi nu kastas 100 år tillbaka i tiden bara för att EU kräver den sortens rörlighet av ett mellanting mellan kriminalitet och tiggeri. En verksamhet som bryter mot en mängd lagar och regler har plötsligt sanktionerats därför att man inte vågar göra vad som krävs enligt dessa lagar. Så visst vi anser att man ska följa lagen och göra vad som krävs för att minimera dessa avarter från fri rörlighet.

 • Jo det är flera som bett om att detta projekt ska starta upp igen och det finns olika förslag om samverkan. Bland dessa olika förslag finns både de som vill köpa hela projektet och de som har en inriktning som kan uppfattas som mer eller mindre seriös. Vi har här avfärdat de som vi inte anser håller måttet. Men det finns också flera seriösa intressenter. Det är en process och en diskussion som kan leda fram till en nystart i höst (2016) med bredare förankring. Vi är fortsatt öppna för utveckling av rubriker a-ö. Den diskussionen pågår nu bland de som vill Demokraterna som valbara i kommande val.

 • @Börje: Men det besvarar ju inte frågan hur och vilka Demokraterna i fortsättningen vill stänga ute från Sverige. Om jag för stod det rätt så menar ni att dagens öppna gränser mot europa är av ondo och medför problem som tiggeri och traffiking. Det är här jag undrar hur ni vill göra i framtiden.

  Det är sant att vi även innan EU kunde röra oss i stora delar av västeuropa som turister utan problem, men det gällde inte varor, tjänster och arbetskraft. Det var förbundet med förtullande, pappersexersis och arbetatillstånd. Byråkratiska hinder med andra ord.

 • Demokraterna lanserades i början av 2013. I samband med det fanns ett stort antal teman redovisade från A-Ö http://demokraterna.org/a-o/. Långt från alla rubriker klara eller ens påbörjade. Det var meningen att skapa ett utbyte mellan de som ville engagera sig och då skulle även nya rubriker kunna komma till och även ersätta andra. Denna process kom att stoppas av några alternativister som likt vofskeptiker angrep och trasade sönder tråden. Så trots 1600 som anmälde att de var intresserade blev det inget av den “rundabordsprocessen”.

  För att besvara Jossan helt kort så hade vi innan EU en stor rörlighet som inte bara gäller EU. Demokraterna har ett internationellt perspektiv inte ett instängt EU.
  Ang asylpolitik. Jag har skrivit flera artiklar om den inhumana asylpolitiken eller snarare “industrin” även här på Newsvoice. https://borjeperattdebate.wordpress.com/2014/09/25/den-omanskliga-asylindustrin/. Den så kallade fria rörligheten hittar du vid Öresundsbron där man kollar legitimation på ett sätt som påminner om Berlinmuren.

 • Varför klumpa ihop människor som individer i nationer, varför inte mindre grupper som län, kommuner eller rent av betrakta varje individ som medlem eller inte.
  Vi vill ju alla slippa den förhatliga nationalismen, var en län/kommun/människa skall bestämma själv om avgift och medlemskap.
  Det blir lite skillnad i skatt och avgifter, medlemskap ger tillträde till den delen av samhället som kräver ett medlemskap och är öppet för EU—medlemmar.
  Tull och visum för ickemedlemmar och en del andra nackdelar, tar vi bara bort kontanthanteringen är det lätt att reglera avgiftsvägen.
  Sedan kan konkurrerande sammanslutningar skapas så att dessa är skräddarsydda för varje människa eller grupp av människor.
  Många är de områden bara här i Europa där befolkningen inte vill dela socialförsäkring eller skattebördor med sina grannar. Belgien, Baskien och forne Jugoslavien för att nämna några exempel.
  För att undvika krig och annat bör det bli valfrihet. Själv väljer jag gärna bort de flesta jag idag delar samhällsfunktioner med.

 • bra frågor av kommentatorerna. Det är sant att vi klarat oss utmärkt utan EU, men minne och annan hjärnfunktion som hjälper förnuft och känsla är förmodligen inte varje tokliberals eller nyliberals bästa sida. Det skulle då sannolikt bli svårt att vara tokliberal eller nyliberal med tanke på vetenskapliga bevis om vad som leder mänskligheten till lycka. 🙂

  Hur ser Demokraterna på socialism?
  Hur ser Demokraterna på kapitalism?
  Hur ser Demokraterna på protektionism?
  Hur styrs Demokraterna internt?
  Hur kommer Demokraterna förbi 4%-spärren?

 • Jag är inte riktigt med; Vill Demokraterna helt avskaffa asylrätten, eller hu är skiljer man sig mot den politik som nyss klubbats i riksdagen?

  På vilket sätt vill man begränsa rörelsefriheten för européer mellan länderna? Är det nån form av visumtvång för östeuropeer som avses?

  TAacksam för svar

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *