5G tar oss rakt in i total övervakning, chippning och förmodade hälsorisker

publicerad 1 augusti 2016
- av Torbjörn Sassersson red.

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark, 2000tv.seANALYS & DEBATT. Att Strålskyddsmyndigheten i Sverige förnekar alla risker med trådlös kommunikation trots forskning är redan ett faktum, men vad händer när 4G-näten ersätts av 5G? Josh Del Sol varnar för att 5G inte bara kan öka hälsoriskerna, men även knyta ihop säcken för övervakningssamhället.

Josh Del Sol arbetar för medborgarinitiativet “Take Back You Power” och i den längre videon intervjuar Del Sol några insatta personer som kommenterar den tekniska utvecklingen och hur media och myndigheter hanterar ämnet 5G.

NewsVoice väljer att lyfta fram Josh Del Sols intro och ett par framföranden av Tom Wheeler som är ordförande på den amerikanska myndigheten Federal Communications Commissions (FCC). Wheeler var tidigare lobbyist på CTIA en lobbyorganisation för trådlös teknik.

Tom Wheeler säger att:

  • 5G innebär ultrahöga frekvenser på 24-100 Gigahertz.
  • 5G-utbyggnaden kommer att bli mycket infrastrukturintensiv som innebär en massiv installation av master.
  • 5G kommer att generera miljarder dollar i intäkter för aktörerna.
  • Amerikanska företag ska vara först på marknaden. 5G är en nationell prioritet för USA. “Stay out of the way of technological development”, säger Wheeler.
  • Det behövs inga studier på 5G. Framtiden kommer att uppfinna sig själv. Marknaden bör vara fri och helst oreglerad.
  • De första testerna sker under 2017 och full marknadsintroduktion sker 2020.
  • Tillämpningarna av 5G är både kommersiella och militära. Markbaserade nät och satellitnät kommer att smälta samman.
  • 5G innebär att 100-tals miljarder mikrochips kommer att kopplas upp. Allt kommer att kunna kopplas upp på 5G-nätet, allt från pillerburkar till bevattningssystem, säger Wheeler.

NewsVoice kommentar

Utrullningen av 5G från år 2020 innebära  – om företagen får bestämma – att industrin får fritt speltum att testa, utveckla och tillämpa extremt högfrekvent trådlös teknik utan ansvar för vare sig konsumenternas personliga integritet eller hälsa. Utveckingen ska vara teknik- och företagsstyrd.

När Tom Wheeler säger att 100-tals miljarder mikrochips ska integreras i 5G-nätet inkluderar det med största sannolikhet människor. Vi får då total övervakning av allt och alla. Varje chip får ett unikt IP-nummer. Varje mjölkkartongs eller människas livscykel kan spåras, följas och “hanteras”.

Ambitionen att skapa en kommersiell marknad för ubiquitous computing (“ubicomp”) eller i klarspråk; en allerstädes närvarande databehandling, är helt linjerad med militära önskemål. Eftersom USA vill leda denna utveckling kan 5G med stor säkerhet kopplas samman med den amerikanska militära doktrinen och handelsavtalen (TTIP mfl), vilka ska ge USA fördelar framför all internationell konkurrens i världen.

Swisha Sassersson valfri summaI dokumentet “Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020” beskrivs hur avancerade globala operationer även inkluderar en global övervakning för att nå målen bestående av militär och ekonomisk dominans i världen. Här spelar cyberrymden med 5G en stor roll för att lyckas.

Text, kommentar och videoredigering: Torbjörn Sassersson | Källa: Josh Del Sol (komplett video)

Relaterat