Bern: Industrimaten är inget annat än ett stort bedrägeri

publicerad 26 augusti 2016
- av Lars Bern

Fastfood-industry-map

Världens största industri är Big Food som genom ett intrikat nätverk kontrolleras av ett fåtal globala megaföretag där den angloamerikanska oligarkin har ett avgörande ägande. Den här industrin har seglat upp som en av världens viktigaste makthegemonier efter andra världskriget.

Text: Lars Bern, Antropocene

Man har byggt sitt imperium på processad industrimat som är baserad på mycket billiga råvaror, främst i form av vete, majs (råvara för bl.a. det hälsovådliga high fructose syrup) och vegetabiliska oljor. Allt som hotar denna billiga råvarubas motarbetas frenetiskt. Det innebär att den växande marknaden för ekologisk mat och mat från naturligt gräsbete är ett stort hot mot denna mäktiga hegemoni.

Grass-Fed NationNär jag igår skrev om hur ett mer naturligt sätt att producera vår mat skulle befrämja såväl vår hälsa som jordens ekosystem, dök det genast upp en kommentar med en länk från Kellogg Foundation som mångordigt försöker misstänkliggöra dessa naturliga metoder.

Personer ur familjen Kellogg är några av dessa hyperrika amerikanska oligarker som kontrollerar Big Food, man har ju t.o.m. gett namn åt en rad av de livsmedelsprodukter som gör människor metabolt sjuka. Den länken var uppmuntrande, eftersom den visar att de tankar som framförts i boken Grass-Fed Nation är på rätt spår.

Den som följer samhällsdebatten kan själv lätt konstatera att elitens medier numer överflödas av artiklar och debattinlägg som försöker övertyga konsumenterna om det meningslösa i att köpa ekologisk mat.


Varje gång jag skriver om detta eller lägger ut länkar om ekologisk mat på Facebook, dyker det alltid upp troll som försöker förminska värdet av den naturliga maten.


Man underblåser givetvis även veganers och klimatalarmisters farliga propaganda mot animalisk mat som ju hotar tränga undan den processade industrimaten.

Självklart känner Big Foods mycket mäktiga ägare en stor oro över den stadigt ökande efterfrågan på ekologisk och mer naturlig mat. Självklart vet Ryssland att detta är en av den styrande amerikanska oligarkins känsligaste akilleshälar.


Att Ryssland proklamerat att man förbjuder GMO-produkter och att man tänker ställa om sitt jordbruk till ekologiskt är givetvis en viktig del i kraftmätningen mellan USA och Ryssland.


Hur förhåller det sig då i verkligheten? Officiella mätningar av näringsinnehållet i form av viktiga mineraler och andra essentiella komponenter i våra jordbruksprodukter som uppmätts under de senaste 40 årens övergång till industrijordbruk, har fallit med 15 till 65% beroende på vad man tittar på.

Ekologisk gammaldags mjölk innehåller 30% mer livsviktig omega-3 än den industriella fulmjölken och även CLA samt vitaminerna E och A (beta karoten) är mycket rikligare.

Industrijordbruket har halverat artrikedomen, minskat insekterna med en tredjedel och fyra femtedelar av fåglarna har försvunnit från jordbruksmarken.

Medan Europas fågelpopulation föll 10% mellan 1980 och 2006 så var nedgången 48% i industrijordbruksregionerna. I Storbritannien har fågelpopulationen i jordbruksbygder halverats mellan 1970 till 2013 enligt Farmland Bird Index.

Storbritanniens jordbruksministerium redovisar förändringar matens sammansättning  mellan 1940 till 1991 i The Composition of Foods.

Grönsaker har förlorat mineraler motsvarande -24% magnesium, -46% kalcium, -27% järn och -76% koppar. Morrötter förlorade -75% magnesium, -48% kalcium, -46% järn, -75% koppar. Potatis förlorade -30% magnesium, -35% kalcium, -45% järn, -47% koppar. Tomater förlorade -90% kopparmineral.

Frukt har förlorat -16% magnesium och kalcium, -27% zink, -24% järn, -20% koppar samtidigt som man odlat fram frukter som innehåller mycket mer socker än förr.

Köttet från köttfabrikernas kraftfoderuppfödda köttdjur förlorade -54% av sina järnmineraler och -24% kopparmineral. Industrimaten innehåller allt mindre av vitaminer som C och B2.

Så här kan man fortsätta att plöja igenom statistik som visar att dagens industrimat har allt mindre gemensamt med den mat vi åt i min ungdom.


Det hela är givetvis ett av historiens största bedrägerier, hela upplägget handlar bara om att sälja Kg och kcal.


Den här hanteringen backas sedan upp av forskare som tjänar industrin, likt vår kände professor Rössner som menar att maten bara är kalorier in och kalorier ut. Hans tes är att människokroppen är som en motor. Men det är fel, våra celler är levande organismer som dör och nybildas i en oändlig kedja (det gör inte motorer). För att det skall fungera räcker det inte med energi, vi måste även ha alla dessa mineraler och andra essentiella föreningar som byggstenar. Om vi inte får det blir vi sjuka, vilket är exakt vad som nu sker med allt fler människor.

Aldrig tidigare har marknaden överflödats av så många olika kosttillskott som nu. Orsaken är givetvis att i takt med att näringsämnena försvinner ur maten så får vi olika bristsjukdomar. Det försöker vi lappa och laga med en ständigt växande ström av piller som dels döljer symptomen och dels ersätter det som inte längre finns med i maten.


Rådet är att kosta på er ekologiska produkter och bara gräsbetat kött, vilt och vildfångad fisk då behöver ni inte alla kosttillskotten.


Bär är även nyttigt om de kommer från den vilda skogen, de odlade är bara framförädlade för att bli stora och söta. Sedan mår vi bra av att äta lite mindre så denna kosthållning behöver inte bli dyrare. Och, tro inte på locktonerna från Big Foods troll som påstår att det inte är någon skillnad. De försvarar bara sin guldkalv.

Text: Lars Bern, Antropocene