Den farligaste människan – orderföljaren

publicerad 3 augusti 2016
- av NewsVoice

Orderföljarna - Foto: Crestockl.com

Kent BengtssonDEBATT. De flesta är överens om att psykopater och sociopater är farliga och bör undvikas eller isoleras så att de inte kan skada sina medmänniskor eller samhället. Men det finns en personlighetstyp som är så vanlig att den inte ens har ett vedertaget namn, men som kanske är värre än dessa.

Text: Kent Bengtsson, bloggen Fred och Frihet

Denna individ kan vid först anblick verka helt normal, välanpassad och harmlös. De kan spendera sin fritid med att hjälpa sina medmänniskor, göra välgörenhetsarbete eller verka för någon god sak. Men det kan resoneras att de är de absolut farligaste människorna i ett samhälle.

Kanske är du som läser detta en av dem – i så fall kommer du inte att gilla vad jag skriver här. Du kan i så fall vädra dina åsikter i kommentars fältet nedan.

Vad kallas då denna personlighetstyp? Vad jag vet så har den inget vedertaget namn, så jag tänker helt enkelt kalla den ”orderföljare”.


En Orderföljare är en som gör vad han eller hon blir tillsagd att göra av folk som ses som överordnade – UTAN att analysera om ordern i fråga var vettig, konstruktiv, destruktiv, ond, god, meningslös eller om den med gott samvete kunde verkställas.


Orderföljaren är som en robot eller maskin som bara lydigt reagerar på ett kommando, utan att tänka eller ifrågasätta.

En förlängning av Orderföljaren är förstås Lagföljaren. De är egentligen en och samma sak. Om man blint och granskningslöst följer befallningar – vare sig de är i form av en direkt muntlig eller skriftlig order, eller i form av en nedskriven regel eller ”lag”, är oväsentligt. Den som agerar utan att först analysera vad han gör, är oansvarig, vårdslös och farlig.

Vi är alla och envar ansvariga – inte bara för oss själva, men för varandra i viss grad, för vår omgivning, för andra livsformer och till och med för våra så kallade ”överordnade”. Alla mänskliga lagar, regler, direktiv, befallningar eller orders, är inget mer än påhitt. De kan vara en människas påhitt eller påhitten av en grupp människor. Om de skall följas eller inte, är upp till varje individ att bestämma i enlighet med rådande omständigheter, tillämplighet och den individens samvete.

Om du på en smal bro med en fil i varje riktning och en bil i mötande körfältet började driva över till din sida, vad gör du? Du kommer först att blinka och tuta, men om bilen fortsätter emot dig i ditt körfält, så kommer du att ”bryta mot lagen” och köra över på fel sida av vägen för att rädda ditt eget och kanske den andre förarens liv. Du kanske säger att detta är självklart och att en akut risksituation förelåg, samt att ingen kan invända mot detta. Sant.

Men om du ser ditt land sakta glida åt helvete, under ledning av politiker och tjänstemän som för länge sedan slutat tjäna sitt folk och som uppenbara landsförrädare beordrar och lagstiftar för att förstöra det svenska folket och dess hyfsat fungerande samhälle, kommer du att agera på ett liknande logiskt sätt, eller kommer du snällt och lydigt att göra vad som anbefalls och donera cirka 80% av frukterna av ditt arbete till att finansiera denna destruktion?

Vi är alla en del av och en produkt av Naturen och detta Universum. Vi skapades inte av ”lagar” i mänsklig mening, eller de fiktioner vi människor hittat på (som regelverk, regeringar, företag, konventioner, organisationer, kontrakt, pengar, värdepapper, etc.), utan istället skapades dessa saker av oss. Så i förhållande till mänskliga skapelser så är vi på sätt och vis gudomliga och överordnade dem. Det är också allmänt vedertaget att vi alla föds med lika värde, rättigheter och friheter.

Ingen är en annans herre och ingen är en annans slav. Vi är en del av skapelsen och därmed så är vi i viss grad Gud (De flesta religioner inbegriper detta på ett eller annat sätt. I Mellanöstern religionerna så ”skapade Gud människan till sin avbild”, och i Buddism och Hinduism så är det inget konstigt att säga att ”Jag är Gud” eller ”Vi är alla Gud”.

Robot eller människa?

Är det då inte en stor synd att helt och hållet avsäga sig sin gudomlighet och nedgradera sig till en slags robot som bara lyder order eller föreskrifter och vägrar att ta ansvar för sina handlingar genom att inte själv bedöma om en order, lag eller regel är tillämplig eller vettig i rådande stund och situation?


Om du vägrade mörda, misshandla och tortera dina medmänniskor i Hitlers, Stalins, Maos eller Obamas väpnade styrkor, så kanske du blir avrättad eller inlåst av andra Orderföljare.


Men när kriget väl är över så är det mycket möjligt att du ställs till doms som en krigsförbrytare. Påståendet ”Jag följde bara mina order” kommer inte att godtas som en ursäkt. En yrkesmördare kan inte säga ”Jag gjorde bara vad jag fått betalt att göra” för att undgå att dömas för mord. Varje individ anses vara ytterst ansvarig för sina handlingar samt att handla etiskt, rättvist och klokt.

Detta är i första hand riktat till dem som håller befattningar i den offentliga sektorn och vars handlingar och beslut påverkar livet för de medmänniskor de är menade att bistå. Men det är lika tillämpligt i företag eller för egna företagare i relation till sina kunder.

De flest saker man blir tillsagd att göra är för institutionens eller företagets bästa och ingen konflikt lär råda. Samma gäller följandet av de flesta lagar eller regler.

  • Men vad gör man om man blir tillsagd att spola ner giftigt avfall i avloppet?
  • Eller om en socialarbetare och polisman blir tillsagda att ta barnen från föräldrar som tycks ta väl hand om sina barn, men kanske vägrar låta dem vaccineras?
  • Eller om en bilmekanikers kund kräver att bakbromsarna sätts ur funktion så att han kan ”bränna däck på Stora Torget”?
  • Eller om du som personalchef får ordern att avskeda 1/3 av alla svenskar och anställa invandrare istället?
  • Eller som du som polisman skickas ut för att arrestera en grupp demonstranter som enligt vad du kan se har genuina grunder till sitt missnöje och är fredliga och ordnade.

Exemplen är otaliga.

Orderföljaren bara gör vad som beordrats. ”Aj aj Kapten!” - ”Yes sir!”

Alltför ”vältränad” eller korkad för att ifrågasätta, eller så är han eller hon för feg och ryggradslös för att följa sitt sunda förnuft och samvete och offrar sin självkänsla, stolthet och integritet på ”Penga-/Anställnings-altaret” och väljer ett liv som kräk eller svin istället.

Om det inte var för Orderföljaren, så skulle ingen diktatur någonsin komma till stånd. Psykopater och Sociopater skulle förbli ensamma utfrusna patetiska individer. Utan Orderföljare så skulle inte Massmedia ljuga för och vilseleda folket. Orderföljaren verkställer häxjakter och Inkvisitioner av olika slag. Alla krig var huvudsakligen Orderföljarens fel och ansvar. Orderföljaren har en otrolig massa blod på sina händer.

Om man tittar på ”Sverige” idag, så är det ett land som vänts upp och ner samt in och ut
. Allt är stort sett motsatt vad det borde vara. Folket arbetar eller existerar för regeringens, finansjättarnas och Industrins goda, inte tvärt om. Folk är sjuka, rädda och stressade. Välståndet vi var så kända för har så gott som förstörts. Inget av detta skulle varit möjligt om var och en handlade efter sunt förnuft och samvete. Men Orderföljaren tillåter det att hända och bidrar aktivt genom att bara lyda utan någon eftertanke eller integritet.

Vägra offra din integritet

Så, om man nu inte vill vara en orderföljare, vad gör man? Vägrar lyda och blir svartlistad och arbetslös? Startar eget så man är mer självständig?

Det är väl ett personligt val, som jag inte kan svara på för varje situation. Men om vi stort sett gör ett bra jobb, så kanske en överordnad skulle vara villig att ge efter för en samvetsbaserad invändning. En väl genomtänkt invändning eller motfråga kan vara mycket effektiv. Eller hitta en lag eller grundprincip som ordern strider emot och använd den för att ändra eller upphäva ordern.

Ett annat val är att lämna landet
, om man finner det alltför vansinnigt. Det finns många ställen i världen man kan leva billigt och tryggt, i ett behagligt klimat.

Vad du än väljer, glöm aldrig din inneboende gudomlighet och vägra offra din integritet, värdighet och ditt samvete, för kortsiktiga vinningar eller av rädsla för negativa konsekvenser. Kanske är detta liv en slags läroprocess vi måste gå igenom. Föreställ dig själv på din dödsbädd en vacker dag. Vad kommer du då att känna dig stolt över och vad kommer du att skämmas över?

Låt högre ideal bli din ledstjärna, snarare än påtryckningar från olika håll.

Text: Kent Bengtsson, bloggen Fred och Frihet

Relaterat

Kent Bengtsson: Här är den video som inspirerade mig att skriva denna artikel

Kent Bengtsson: Därför är Hells Angels bättre än Staten

Sederholm: Det enda rätta