Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Har TT, DN och Sydsvenskan slutgiltigt förkastat “Stratospheric aerosol injection”?

publicerad 19 augusti 2016
- Mona Nilsson
20160806 - trails - Muskö - Foto: NewsVoice.se

DN-chemtrails-77-forskare

TEKNIK. Den 17 augusti publicerar flera svenska tidningar artiklar som avvisar att avsiktliga utsläpp av små metallpartiklar för manipulering av atmosfären pågår. De hänvisar i sin tur till en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift. DN återpublicerar en TT-artikel med rubriken ”77 forskare avvisar konspiration”. Sydsvenskan publicerar en artikel med rubriken ”Nej flygstrimmorna är inte förgiftade”. Mona Nilsson granskar.

Text: Mona Nilsson, oberoende journalist | Bilden ovanför togs 8 aug 2016 ovanför Muskö. den visar hur två flygplan på hög höjd vänder nära havet och flyger tillbaka in mot land. Foto: NewsVoice (det får fritt användas om källan NewsVoice uppges – ladda ner)

Geoengineering mha så kallade stratospheric aerosol injection innebär att man via flygplan, som i dag kan vara militära eller civila, sprider ut små partiklar, vanligen aluminiumoxid eller bariumsalt, för att manipulera atmosfären. Det är ett hemligt och från början militärt projekt som bland annat uppges ha som syfte att manipulera vädret för att styra det till egen fördel eller använda det som ett militärt vapen. Det senare beskrevs i US Air Force dokument ”Weather as a force multiplier. Owning the weather by 2025”.

Det kan även röra sig om att förändra atmosfärens egenskaper så att de blir gynnsamma för radar och telekommunikationer eller i vissa fall för passiv radarstörning.

AC Griffith en whistleblower med bakgrund från CIA/NSA som lyckades få kontakt med personer som var insatta i programmet redan i slutet av 1990-talet har berättat att syftet kan vara att skapa ett område i atmosfären som stödjer radarteknik, som förvandlas till ”sky antennas” för 3D-bilder, för drönarteknik, samt för radiofrekvent kommunikation över horisonten.

Många menar också att stratospheric aerosol injection även kan användas för att skydda teknisk utrustning vid solstormar eller att det är en del i USA:s missilförsvarsprogram.

Enligt en av de ledande webbsidorna på området geoengineeringwatch.org är geoengineering klart bevisat och pågår dagligen i massiv omfattning samt är det största hotet mot vår miljö och vår överlevnad. Bland annat visar man en videofilm där flygplan stötvis släpper ut stratospheric aerosol injections. En kondensstrimma kan inte uppstå stötvis. Undertecknad har själv upprepat och ofta sett flygplan som flyger långt under nödvändig höjd för att bilda kondensstrimmor som ändå släpper ut ”kondensstrimmor” som dessutom uppstår alldeles för nära flygplanskroppen, inte sällan direkt vid motorerna, för att kunna vara kondensstrimmor.

Jag har personligen även vid ett tillfälle då vi var på väg ner för landning i Köpenhamn, sett ett plan som gjorde ett mycket tjockt gulaktigt utsläpp UNDER det plan jag satt på som redan befann sig halvvägs ner mot landning. Ofta har jag även observerat flygplan som plötsligt som med en knapptryckning, börjar släppa ut en strimma som kan slås av efter en stund. Strimman driver sedan vidare med vinden och breder långsamt ut sig till ett platt moln.

NewsVoice och undertecknad hör till de som granskat frågan i Sverige och som har publicerat en rad granskande och avslöjande artiklar om ämnet. Det har gjorts flera dokumentärfilmer, skrivits granskande artiklar och blogginlägg samt flera böcker. En dokumentär är What in the world are they spraying?

Jasper Kirkby är en klimatforskare som vid en konferens på CERN i Schweiz år 2009 visade en bild på stratospheric aerosol injection samtidigt som han berättade att det som visades var moln som såtts av flyg som släppt ut aerosoler i atmosfären.

Åsiktsundersökning

En 10 augusti 2016 publicerade fyra personer från Carnegie Institution for Science, University of California och webbsajten Metabunk.org resultatet av en enkät med frågor om ett urval av experter på området anser att det finns vetenskapligt stöd för att stratospheric aerosol injections släpps ut från flyg och att de uppmätta förhöjda halterna av aluminium, barium och strontium mm beror på sådana avsiktliga utsläpp.

Enkäten sändes till 361 personer som publicerat vetenskapliga artiklar inom området luftföroreningar och kondensstrimmor. Enbart 77 svarade. Svarsfrekvensen var alltså 21%. 

Vad hävdar DN och Sydsvenskan?

Sydsvenskan skriver att :

”För att en gång för alla utreda konspirationsteorin har University of Californa, Irvine, låtit 77 forskare gå igenom det material som presenteras av [cloud seeding-]förespråkare. De har granskat bilder av “misstänkta” kondensstrimmor och data från olika provtagningar.

Resultatet är entydigt: Teorin om [cloud seeding] saknar helt vetenskapligt stöd.

Ingenting tyder på att de vita strimmorna efter flygplanen skulle vara något annat än vattenånga. Att den i vissa fall är kraftig och hänger kvar länge beror på planets flyghöjd, luftfuktigheten och flygmotorernas effekt. Hälften av forskarna avfärdar påståendet att de vita strimmorna är kraftigare idag än tidigare under trafikflygets historia. De övriga förklarar eventuella skillnader med att planen flyger högre och har kraftigare motorer numera…. Daniel Ryden citerar även författarna som säger att det skulle finnas en bred vetenskaplig samsyn emot förekomsten av ett hemligt, storskaligt, atmosfäriskt sprejprogram”

DN/TT skriver i ingressen:

”De vita kondensstrimmor som uppstår efter flygplan när de flyger över himlen är – inte – kemikalier som sprutas ut i syfte att hjärntvätta befolkningen” och vidare att 77 forskare ”fick utvärdera om det finns belägg för konspirationsteorin. 76 av forskarna uppgav att de inte fann några belägg för detta alls.” 

Vad är det som sannolikt är fel och vilseledande?

  1. Att cloud seeding och geoengineering pågår i stor skala på daglig basis i stort sett över hela världen förnekas av de som misstänks ligga bakom programmet, initialt USA:s militär- och försvarsindustri. Whistleblowern AC Griffith som arbetat både inom CIA och NSA, granskade frågan redan i början på 2000-talet. Han berättade i en intervju att det var mycket farligt att tala om det redan då pågående programmet med stratospheric aerosol injections från flygplan och att flera personer dött pga att de motsatte sig programmet:

“I cannot tell you enough that this is very dangerous thing to get in to. It is very dangerous to talk about this.”

Utgångspunkten för den nya ”vetenskapliga” undersökningen är därför fel från början. Du kan helt inte få ett rättvisande svar om du skickar ut en enkät i en fråga där de flesta insatta vet att de inte får tala om den utan svåra potentiella konsekvenser.

Svarsfrekvensen är dessutom mycket låg (21%) något som varken TT/DN eller Sydsvenska Dagbladet berättar. Vi vet inte heller om de som svarat kan ha potentiella bindningar till det munkavlebelagda projektet med att sprida aerosoler från flyg för att manipulera atmosfären i olika tekniska eller militära syften.

Frågan är vad de övriga (79%) har för åsikter som de inte uttrycker offentligt.

Dessutom är de ansvariga bakom enkäten inte objektiva och opartiska. En av forskarna bakom den publicerade enkäten heter Ken Caldeira. Han har sedan lång tid varit en av de mer tongivande geoengineeringforskarna. I denna korta intervju berättar han hur han tidigare arbetade vid Lawrence Livermore Lab som är verksamt inom bland annat kärnvapen:

”Vi satte oss ner för att fundera över sätt att manipulera geofysiska system för att använda dem som vapen. Kan du ändra klimatet, vad kan du göra för att förändra jordens fysiska system?”  

Metabunk är en sajt som tagit ställning för och sprider budskapet att cloud seeding är en konspirationsteori.

  1. DN:s påstående om att 77 forskare fick utvärdera om det finns belägg för konspirationsteorin och 76 av dem skulle uppgett att det inte ”alls” skulle finnas belägg är felaktigt/vilseledande. 361 inbjöds att delta och enbart 77 deltog.
  2. DN:s påstående om att det på internet skulle ”frodas konspirationsteorier om syftet med det påstådda kemikalieutsläppet från flygplan: exempelvis att hjärntvätta medborgarna eller att kontrollera vädret” är vilseledande. Seriösa kritiker och granskare påstår inte att syftet är att ”hjärntvätta medborgarna”. DN utelämnar att de seriösa debattörerna framhåller att ett av flera viktiga huvudsyften är militärt tekniska samt för förbättrade förutsättningar för radar- och telekommunikationer.

Vem har finansierat forskningen och vem kan ha intresse av artiklarna?

Det uppges inte vem som finansierat den aktuella undersökningen från bland annat det privata Carnegie Institute of Science och Metabunk.org.

De som har intresse av att cloud seeding-fenomenet förkastas kan vara de som ligger bakom cloud seeding eller geoengineering-programmen, förslagsvis militär- och försvarsindustrin, men även telekom.

Sydsvenskans journalist Daniel Rydén har tidigare publicerat flera felaktiga PR-artade artiklar som på ett larvigt sätt avfärdar hälsorisker med mobilstrålning.

Slutsats

Det så kallade cloud seeding-fenomenet är med andra ord inte på långa vägar färdigutrett. Den nya ”vetenkskapliga undersökningen” är bara ännu ett sätt för etablissemanget och de industrier som misstänks ligga bakom verksamheten att vilseleda och lura allmänheten och beslutsfattare med hjälp av styrda medier, dvs ett PR-trick.

Etablissemangets medier, myndigheter och forskningsinstanser går som katter runt het gröt och ägnar mest tid åt att håna och mobba de som menar att omfattande belägg finns som stödjer misstankarna om olaglig och miljö/hälsofarlig verksamhet pågår utan demokratisk förankring och insyn, i stället för att göra en kritisk objektiv granskning.

Det här är en fråga som lika lite regerinens hemliga hjälp till vapenfabrik i Saudiarabien, Snowdens avslöjanden om NSA:s omfattande övervakning eller andra stora skandaler avgörs genom en enkät bland rädda eller t o m insyltade vetenskapsmän.

Text: Mona Nilsson, oberoende journalist


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq