DN-chemtrails-77-forskare

TEKNIK. Den 17 augusti publicerar flera svenska tidningar artiklar som avvisar att avsiktliga utsläpp av små metallpartiklar för manipulering av atmosfären pågår. De hänvisar i sin tur till en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift. DN återpublicerar en TT-artikel med rubriken ”77 forskare avvisar konspiration”. Sydsvenskan publicerar en artikel med rubriken ”Nej flygstrimmorna är inte förgiftade”. Mona Nilsson granskar.

Text: Mona Nilsson, oberoende journalist | Bilden ovanför togs 8 aug 2016 ovanför Muskö. den visar hur två flygplan på hög höjd vänder nära havet och flyger tillbaka in mot land. Foto: NewsVoice (det får fritt användas om källan NewsVoice uppges – ladda ner)

Geoengineering mha så kallade stratospheric aerosol injection innebär att man via flygplan, som i dag kan vara militära eller civila, sprider ut små partiklar, vanligen aluminiumoxid eller bariumsalt, för att manipulera atmosfären. Det är ett hemligt och från början militärt projekt som bland annat uppges ha som syfte att manipulera vädret för att styra det till egen fördel eller använda det som ett militärt vapen. Det senare beskrevs i US Air Force dokument ”Weather as a force multiplier. Owning the weather by 2025”.

Det kan även röra sig om att förändra atmosfärens egenskaper så att de blir gynnsamma för radar och telekommunikationer eller i vissa fall för passiv radarstörning.

AC Griffith en whistleblower med bakgrund från CIA/NSA som lyckades få kontakt med personer som var insatta i programmet redan i slutet av 1990-talet har berättat att syftet kan vara att skapa ett område i atmosfären som stödjer radarteknik, som förvandlas till ”sky antennas” för 3D-bilder, för drönarteknik, samt för radiofrekvent kommunikation över horisonten.

Många menar också att stratospheric aerosol injection även kan användas för att skydda teknisk utrustning vid solstormar eller att det är en del i USA:s missilförsvarsprogram.

Enligt en av de ledande webbsidorna på området geoengineeringwatch.org är geoengineering klart bevisat och pågår dagligen i massiv omfattning samt är det största hotet mot vår miljö och vår överlevnad. Bland annat visar man en videofilm där flygplan stötvis släpper ut stratospheric aerosol injections. En kondensstrimma kan inte uppstå stötvis. Undertecknad har själv upprepat och ofta sett flygplan som flyger långt under nödvändig höjd för att bilda kondensstrimmor som ändå släpper ut ”kondensstrimmor” som dessutom uppstår alldeles för nära flygplanskroppen, inte sällan direkt vid motorerna, för att kunna vara kondensstrimmor.

Jag har personligen även vid ett tillfälle då vi var på väg ner för landning i Köpenhamn, sett ett plan som gjorde ett mycket tjockt gulaktigt utsläpp UNDER det plan jag satt på som redan befann sig halvvägs ner mot landning. Ofta har jag även observerat flygplan som plötsligt som med en knapptryckning, börjar släppa ut en strimma som kan slås av efter en stund. Strimman driver sedan vidare med vinden och breder långsamt ut sig till ett platt moln.

NewsVoice och undertecknad hör till de som granskat frågan i Sverige och som har publicerat en rad granskande och avslöjande artiklar om ämnet. Det har gjorts flera dokumentärfilmer, skrivits granskande artiklar och blogginlägg samt flera böcker. En dokumentär är What in the world are they spraying?

Jasper Kirkby är en klimatforskare som vid en konferens på CERN i Schweiz år 2009 visade en bild på stratospheric aerosol injection samtidigt som han berättade att det som visades var moln som såtts av flyg som släppt ut aerosoler i atmosfären.

Åsiktsundersökning

En 10 augusti 2016 publicerade fyra personer från Carnegie Institution for Science, University of California och webbsajten Metabunk.org resultatet av en enkät med frågor om ett urval av experter på området anser att det finns vetenskapligt stöd för att stratospheric aerosol injections släpps ut från flyg och att de uppmätta förhöjda halterna av aluminium, barium och strontium mm beror på sådana avsiktliga utsläpp.

Enkäten sändes till 361 personer som publicerat vetenskapliga artiklar inom området luftföroreningar och kondensstrimmor. Enbart 77 svarade. Svarsfrekvensen var alltså 21%. 

Vad hävdar DN och Sydsvenskan?

Sydsvenskan skriver att :

”För att en gång för alla utreda konspirationsteorin har University of Californa, Irvine, låtit 77 forskare gå igenom det material som presenteras av [cloud seeding-]förespråkare. De har granskat bilder av “misstänkta” kondensstrimmor och data från olika provtagningar.

Resultatet är entydigt: Teorin om [cloud seeding] saknar helt vetenskapligt stöd.

Ingenting tyder på att de vita strimmorna efter flygplanen skulle vara något annat än vattenånga. Att den i vissa fall är kraftig och hänger kvar länge beror på planets flyghöjd, luftfuktigheten och flygmotorernas effekt. Hälften av forskarna avfärdar påståendet att de vita strimmorna är kraftigare idag än tidigare under trafikflygets historia. De övriga förklarar eventuella skillnader med att planen flyger högre och har kraftigare motorer numera…. Daniel Ryden citerar även författarna som säger att det skulle finnas en bred vetenskaplig samsyn emot förekomsten av ett hemligt, storskaligt, atmosfäriskt sprejprogram”

DN/TT skriver i ingressen:

”De vita kondensstrimmor som uppstår efter flygplan när de flyger över himlen är – inte – kemikalier som sprutas ut i syfte att hjärntvätta befolkningen” och vidare att 77 forskare ”fick utvärdera om det finns belägg för konspirationsteorin. 76 av forskarna uppgav att de inte fann några belägg för detta alls.” 

Vad är det som sannolikt är fel och vilseledande?

  1. Att cloud seeding och geoengineering pågår i stor skala på daglig basis i stort sett över hela världen förnekas av de som misstänks ligga bakom programmet, initialt USA:s militär- och försvarsindustri. Whistleblowern AC Griffith som arbetat både inom CIA och NSA, granskade frågan redan i början på 2000-talet. Han berättade i en intervju att det var mycket farligt att tala om det redan då pågående programmet med stratospheric aerosol injections från flygplan och att flera personer dött pga att de motsatte sig programmet:

“I cannot tell you enough that this is very dangerous thing to get in to. It is very dangerous to talk about this.”

Utgångspunkten för den nya ”vetenskapliga” undersökningen är därför fel från början. Du kan helt inte få ett rättvisande svar om du skickar ut en enkät i en fråga där de flesta insatta vet att de inte får tala om den utan svåra potentiella konsekvenser.

Svarsfrekvensen är dessutom mycket låg (21%) något som varken TT/DN eller Sydsvenska Dagbladet berättar. Vi vet inte heller om de som svarat kan ha potentiella bindningar till det munkavlebelagda projektet med att sprida aerosoler från flyg för att manipulera atmosfären i olika tekniska eller militära syften.

Frågan är vad de övriga (79%) har för åsikter som de inte uttrycker offentligt.

Dessutom är de ansvariga bakom enkäten inte objektiva och opartiska. En av forskarna bakom den publicerade enkäten heter Ken Caldeira. Han har sedan lång tid varit en av de mer tongivande geoengineeringforskarna. I denna korta intervju berättar han hur han tidigare arbetade vid Lawrence Livermore Lab som är verksamt inom bland annat kärnvapen:

”Vi satte oss ner för att fundera över sätt att manipulera geofysiska system för att använda dem som vapen. Kan du ändra klimatet, vad kan du göra för att förändra jordens fysiska system?”  

Metabunk är en sajt som tagit ställning för och sprider budskapet att cloud seeding är en konspirationsteori.

  1. DN:s påstående om att 77 forskare fick utvärdera om det finns belägg för konspirationsteorin och 76 av dem skulle uppgett att det inte ”alls” skulle finnas belägg är felaktigt/vilseledande. 361 inbjöds att delta och enbart 77 deltog.
  2. DN:s påstående om att det på internet skulle ”frodas konspirationsteorier om syftet med det påstådda kemikalieutsläppet från flygplan: exempelvis att hjärntvätta medborgarna eller att kontrollera vädret” är vilseledande. Seriösa kritiker och granskare påstår inte att syftet är att ”hjärntvätta medborgarna”. DN utelämnar att de seriösa debattörerna framhåller att ett av flera viktiga huvudsyften är militärt tekniska samt för förbättrade förutsättningar för radar- och telekommunikationer.

Vem har finansierat forskningen och vem kan ha intresse av artiklarna?

Det uppges inte vem som finansierat den aktuella undersökningen från bland annat det privata Carnegie Institute of Science och Metabunk.org.

De som har intresse av att cloud seeding-fenomenet förkastas kan vara de som ligger bakom cloud seeding eller geoengineering-programmen, förslagsvis militär- och försvarsindustrin, men även telekom.

Sydsvenskans journalist Daniel Rydén har tidigare publicerat flera felaktiga PR-artade artiklar som på ett larvigt sätt avfärdar hälsorisker med mobilstrålning.

Slutsats

Det så kallade cloud seeding-fenomenet är med andra ord inte på långa vägar färdigutrett. Den nya ”vetenkskapliga undersökningen” är bara ännu ett sätt för etablissemanget och de industrier som misstänks ligga bakom verksamheten att vilseleda och lura allmänheten och beslutsfattare med hjälp av styrda medier, dvs ett PR-trick.

Etablissemangets medier, myndigheter och forskningsinstanser går som katter runt het gröt och ägnar mest tid åt att håna och mobba de som menar att omfattande belägg finns som stödjer misstankarna om olaglig och miljö/hälsofarlig verksamhet pågår utan demokratisk förankring och insyn, i stället för att göra en kritisk objektiv granskning.

Det här är en fråga som lika lite regerinens hemliga hjälp till vapenfabrik i Saudiarabien, Snowdens avslöjanden om NSA:s omfattande övervakning eller andra stora skandaler avgörs genom en enkät bland rädda eller t o m insyltade vetenskapsmän.

Text: Mona Nilsson, oberoende journalist

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
35 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ale
Ale
25 augusti 2017 kl 16:23

Peter ödsla ingen ner möda på Wille B! Han kommer bara att fortsätta och fortsätta raljera och förlöjliga precis som alla VoFare och betalda skeptiker gör; till dem helt tystnar, då vet man att man närmar sig sanningen.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Ale
25 augusti 2017 kl 21:47

Ale
Jag tror faktiskt att han gör så gott han kan men han underskattar svårigheterna.
Dessa saker är ju hemlighållna och det är inte enkelt utan tillämpad vetenskap på hög nivå. Jag minns inte närmare var jag sett uppgifter som fått mig att ta det på allvar. Annars var ursprungligen min spontana reaktion inte så olik Willes.
Det förekommer desinfo också som gör det ännu mer förvirrande.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
25 augusti 2017 kl 10:38

@Wille B 24-8 23.48. Aluminium förekommer knappt någonstans naturligt i sin metalliska form på jorden. Metalliskt aluminium utvinns ur mineralen bauxit. Aluminium finns i naturen som salter eller i silikatföreningar och den är skadlig för biologiskt liv på grund av sin höga konduktivitet. Det metalliska aluminium som idag finns utspritt över hela klotet har alltså ett mänskligt ursprung.

Ale
Ale
25 augusti 2017 kl 10:07

Peter, bry dig inte om Signaturen : “Wille B”. Denne är en betald skeptiker som begagnar all knep som finns listade i skeptikerskolan heliga bibeln: https://skeptikerskolan.wordpress.com

Ödsla inte din möda på dessa stakars rädda små människor som aldrig bidragit med någonting till.

Wille B
Wille B
Gäst
Reply to  Ale
25 augusti 2017 kl 11:41

Bäste Ale.
Jag inser av Ditt svar att Du kanske fått i dig för mycket av den ädla drycken som är Din namne.

Men jag undrar hur Du kan uttrycka Dig så tvärsäkert om min person ?
Du har inte en aning om vem jag är och vad jag åstadkommit, så Du har följaktligen inga möjligheter att kritisera mig heller.
Läs vad jag skrivit och kritisera det om jag har fel, uppmuntra inte andra att nonchalera mig om Du inte har fog för det, och hänvisa framförallt inte till någon jönsig skeptikersite.

( P.S. Stackars stavas med C före K. D.S. )

Wille B
Wille B
Gäst
25 augusti 2017 kl 01:40

Hr Grafström
Driver Ni med mig eller ………………?
Vi pratar om atmosfär kontra jonosfär, knappast jämförbart i detta sammanhang.
Och vad har HAARP med det hela att göra ?

” mikrobiologiska partiklar som stimulerar normala moln ???
Varför biologiska, ett gruskorn eller iskristall eller silverjodidkristall brukar användas för att utlösa nederbörd !?

Och saltade vattendroppar som kan torkas med elektromagnetisk energi !!!!!
Bäste Herre plugga lite fysik ! Vilken energi behövs för detta ? Och energikällorna måste ju placeras på fiendemark för att kunna pricka saltvattendropparna !!
” Ursäkta kan vi få låna energin från ett av era kärnkraftverk så vi kan bombardera er himmel…………….”

Återigen, för att uppnå de möjliga effekter som Ni påstår måste besprutningen ske mycket nära jordytan 0 – 100 meter max.
Termik, vind, luftfuktighet mm kommer att föra bort ev. substanser till helt oplanerade platser där ev. verkan knappast blir den ursprungligen avsedda.
Att det skulle ha någon betydelse för kommunikationskvaliten med radio är rejält omodernt, kortvåg är inte längre så hett om man säger så……………….
Internet och satelliter ersätter kortvåg med råge, likaså ultrakortvåg till ubåtar ersätts med snabbsändning via satellit sedan länge.
Så varför spruta mojs över hela jorden hela tiden ?
Om det fanns någon slags realism i det hela så kunde vi ju möjligen tänka oss det i en krigssituation.
Sprutas det i dag extra mycket över mellanöstern ?

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Wille B
25 augusti 2017 kl 02:43

Nej jag driver inte med dig och det vore nog bra om du taggade ner lite. Det blir väldigt spretigt att ta upp många saker i samma kommentar. Det blir lätt missförstånd och då är det klokt att vara lugn. HAARP dvs starka rf-källor kan både med och utan små mängder tillsats av joner till vattendroppar värma upp dem tillräckligt för att ‘bränna’ bort molnen. Det är inte frågan om stor uppvärmning. Det är kallt däruppe så en liten förändring räcker. Med tillsats av joner fångas den elektromagnetiska energin upp bättre så det behövs lägre effekt. Det är alltså väderkontroll i det fallet Man kan tex hindra regnet på ett ställe och driva fram regnet på ett annat med samma metod applicerad på olika ställen. Så att det inte är ngt regn kvar till fi eller tvärtom att det spöregnar över fi och gör vägar ofarbara. I vädersystemen står det ofta och väger så det behövs bara att man puttar till systemet en aning. Ett moln lär ju bestå av cirkulerande droppar inte svävande. Dom lär minska i storlek i en del av cykeln och växa i en annan del av cykeln. Dom kanske tom förångas helt och sen kondenseras igen under varvet. Mot den bakgrunden är det inte så förvånande om ett måttligt energitillskott räcker för att modellera om molntaket. och det måste inte vara rakt ovanför. I länken står om inhomogena brytningsindex i atmosfären och jag antar att det inbegriper effekter av partikelsådd. Dom beräknar sen fram en 3D bild med dataprogram https://www.facebook.com/ChemtrailAwareness/posts/613036835382290 I det fallet är det nog vanliga radarfrekvenser som är mest intressanta Jag antar att dom använder HAARP-klassen av källor (Det finns visst en väldigt stark i Norge) även för att påverka joniseringen i jonosfären för att skapa nya signalvägar om det används militärt. Mikrobiologiska partiklar från naturen har jag läst finns bland de partiklar som påverkar molnbildning. Det är väl inte så konstigt isf. Dom finns ju i lite olika storlekar och svävar omkring även om det vore väldigt ren luft. Det är nog fortfarande inte helt klarlagt hur naturen sköter det. Det sprutas nog inte överallt. Särskilt mkt över Natoländer har jag läst. Men om det handlar om runt horisontenradar är det ju inte precis i händelsernas centrum man sprayar gissar jag utan utanför fi tex nu under Aurora kanske dom sprayar för att påverka signalbanor från och till Ryssland HAARP-källor används visst… Read more »

Wille B
Wille B
Gäst
25 augusti 2017 kl 00:00

Fru Nilsson hävdar tidigare i kedjan att; ” vad jag kallar för ”light chemtrailing” dvs man har lagt ut korta begränsade utsläpp som verkar ha till syfte att suga upp/lyfta upp cumulusmoln till högre höjd. Syftet med det har hävdats vara att underlätta kommunikation med radiolänkar “……………..
Huruvida man kan lyfta moln återstår att förklara men visst är radiokommunikation intressant i sammanhanget men då inte på de höjder som kommersiell eller militär luftfart ( > 12 km ) använder.
Jonosfären börjar vi ca 80 km och sträcker sig upp till ca 200 km.
Från Wikipedia ;Jonosfären är elektriskt ledande och reflekterar därför radiovågor med en frekvens under den så kallade kritiska frekvensen, vilken beror på jonosfärens maximala elektrontäthet (den kritiska frekvensen är den högsta plasmafrekvensen i jonosfären). Även vågor med frekvens över den kritiska kan reflekteras om de utbreder sig snett mot vertikalen. I praktiken innebär detta att långvåg, mellanvåg och kortvåg reflekteras genom brytning (refraktion) i jonosfärens olika skikt (se ovan). Detta möjliggör radiokommunikation i dessa frekvensband, framför allt kortvåg, över långa avstånd.
För den som VILL VETA föreslår jag studium av Van-Allen bältet och D E F och G skikten.

Wille B
Wille B
Gäst
24 augusti 2017 kl 23:48

Kom att tänka på att det vanligaste påståendet är att man sprutar ut aluminium över jordytan, en märklig uppgift då Al är jordskorpans vanligaste metall ! Eller beror det på att man analyserat jord där påstådd ” besprutning ” skett och funnit mycket Al ?…………………………..
Men åter till Skåne, då Al har en densitet på 2,73 så måste givetvis mängden nödvändiga flygplan öka med lika mycket, dvs. 2,73 * 44.113 = 120.428 st / dygn eller Grafströms och Willens supernanoversion så blir det ändå 49.95 / timme…………………………………………..
Tjena !

Wille B
Wille B
Gäst
24 augusti 2017 kl 23:29

Hr Rosbäck Hr Grafström

Nanopartiklar eller inte så måste de väl vara avsedda för någon slags mottagare ?
De måste väl ha något syfte ?
Någon slags liten nytta ?
Jag tog ett enkelt exempel med Skåne som jag tycker är en någorlunda begriplig massa, för att visa hur mycket det behövs för att skapa en blygsam exponering. Minska min kalkyl till en tiondel om Ni tror det motsvarar nanostorlek så blir det ändå 4400 flygningar / dygn för att upprätthålla en garanterad spray/dygn.
4400 flygningar är 183 / timme, tror någon att detta skulle ske utan uppmärksamhet ?
Återigen, var bor personalen, vilken flygplats används osv……………………..
Gå ned till 440 / dygn och det blir 18,3 / timme, kommer det att passera obemärkt ?
I båda fallen är det ju utöver vanliga civila och militära flygrörelser.
Vissa påstår att man slängt ut två dass per plan för att montera in hemliga tankar………….!
Kanske det men vad kan det bli ? 3 kbm ? Planen i mitt exempel tog 50 kbm per lass och kunde flyga enbart för besprutning. Om vanliga plan börjar flyga omkring i formationer för maximal sprutning så kommer det nog bli reaktioner…………………… Dessutom måste varje plan på 50 kbm ersättas av 18-19 plan på 3 kbm så trafiken lär bli rätt tät.
OCH vi har ytterligare några hundra piloter mfl. som skall invigas i den fula planen och förväntas hålla käft !

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Wille B
25 augusti 2017 kl 00:34

Du bör nog dividera dina kalkyler med ett stort tal för att det skall bli realistiskt.
En vätskefilm innehåller 10^25 molekyler/m^3
Det tal man jämför med är hur stor täthet av joner som behöver tillsättas i en sån vattendroppe för att kunna använda det för att tex refraktera radarsignaler. Jämför med jonosfären där är elektrontätheten kanske 10^11/m^3 Utifrån den uppskattningen påstår jag nedan att det skiljer med en faktor av en miljard
I det ena fallet är det giftig aerosol som är som en vätskefilm som täcker hela markområden. Det mesta sugs väl upp av marken antar jag
så det är mkt spill. Men framför allt är det ju ungefär som en vätskefilm snarare än en tunn gas och vätska är kanske miljarder ggr tyngre än den tunna ‘gas’ av aerosoler eller molekyler som förekommer i det andra fallet.
Det pratas också om fibrer men jag hoppar det här.
Den vanliga jonosfären som är väldigt tunn är ändå tillräckligt tät för att refraktera eller helt reflektera radiovågor.
Så om militären sprider partiklar med den typen av tillämpningar med därtill speciellt utvalda molekyler/atomer bör det också räcka med ett lågt tryck kanske 1 miljard ggr mindre materia än i en vätskefilm som du tänker på. Jag har inte kollat exakta data. Men om man jfr med jonosfären räcker det med att en enormt liten andel av atomerna i en vattendroppe är joner för att det skall ha märkbar verkan.(Tillsammans med rf från källor liknande ‘HAARP’ tex)
Om dom ist sprider för klimatmanipulation dvs kylning eller uppvärmning då är det nog jmfbart med de kondensationsfrön som skapar vanliga moln i naturen. Man tror att det i den ostörda naturen kan röra sig om mikrobiologiska partiklar som stimulerar normala moln har jag läst men det är ju inga enorma mängder för dom syns ju bara när det kondenseras till vattendroppar eller det blir iskristaller.
En tredje aspekt är att dom kan tänkas salta svävande vattendroppar för att vattendropparna skall suga i sig elektromagnetisk energi man riktar dit så att molnen avdunstar och man hindrar regn där. Det behövs inga väldiga mängder för att dropparna skall leda ström bättre så att dom kan försämra molnets beständighet

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
24 augusti 2017 kl 18:34

@Wille B. Dina siffror ju från en manual för direktbesprutning av jordbruksareal på låg höjd. Chemtrails är ju en helt annan historia som verkar på höjder av 3000-12000 meter och en stor del av partiklarna är av nanostorlek. Storleken på partiklar är helt avgörande för reaktionsegenskaper då minskande storlek ger ökad yta och snabbare reaktion. Chemtrails är en del av de nya rön som idag helt fräckt används både av kommersiella och militära enheter i internationellt luftrum. @ Lars Wilén. Vi har ett gammalt vetenskapsparadigm som är på utgående, allt flera bevis kommer nu som helt förkastar sekelgamla påståenden. Under den senaste konferensen i USA under helgen http://www.electricuniverse.info/Introduction fanns många inlägg som bekräftar skiftet och pekar mot en helt ny framtid och förståelse. Vad den nya vetenskapen har emot sej är en kakafoni av budgeterad akademisk-empirisk forskning som allt mera målat in sej i ett kommersiellt hörn ivrigt understödd av massmedia i msm-skiktet. De håller dock på att tappa mark, det kan man nog räkna ut eftersom antalet uteblivna svar på enkäten var fyra gånger så många än de som besvarade den.

Lars Willén
Lars Willén
Gäst
24 augusti 2017 kl 14:46

Det handlar förstås om super-duper-mikromalfantastiska partiklar med ena benet i kvantfysiken och det andra på Planet Nine. Då kan en kastad brännboll från en antik DC-3 förgifta ett helt landskap. Det enda skyddet är Donald Trump och möjligen en foliehatt. 🙂

Kalabrien
Kalabrien
Gäst
24 augusti 2017 kl 14:44

Vad säger denna video tro?
Chemtrail Pilot Signals World! 100% Proof!
https://www.youtube.com/watch?v=CQRIVqkfils

Wille B
Wille B
Gäst
24 augusti 2017 kl 14:34

Hr Graftsröm m.fl.
Skåne är enligt Wikipedia 11.034 km2 = 1.103.400 ha.
Låt oss anta att besprutningen motsvarar den som utnyttjas vid sly och ogräsbekämpning.
Normalt 2,6 % gift utspätt i vatten / ha vilket i praktiken blir ca 200 liter vätska / ha = 20 cl / kvm.
Om vi nu skall bespruta Skånes hela yta så krävs följaktligen 220.680.000 liter vätska eller 220.680 kbm vilket motsvarar ungefär lika många ton.
Världens största transportplan klarar ca 50 ton, det behövs följaktligen 220.680/50 flygningar vilket är 44.113 stycken för att belägga hela Skåne med 20 cl / ha.
För att besprutningen skall lyckas kräver att man flyger på ca 25 m över marken.
Om man från ett plan på 10.000 m sprutar ut något kan det hamna var som helst, i mitt ex. i Nordsjön eller Östersjön eller Tyskland eller Lappland ……………………..
Om vi antar att vi har 100 plan till förfogande så blir det ändå 441 flygningar / plan.
Om vi sprutar dygnet om i treskift så behövs tre besättningar, två som kör planet, två som tankar det och två som fyller på sprutmojset = 6 personer * treskift * 100 plan = 1800 personer. Markpersonalen kan givetvis tanka flera plan så det kanske räcker med 300 personer + 200 piloter = 500 sysselsatta.
Detta alltså dygnet runt, året runt………………
Plus att Skåningarna skulle bli galna över att ha plan strax över huvudet dygnet runt.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Wille B
24 augusti 2017 kl 19:05

Wille B
Vetenskapsmannen Edward Teller, han med H-bomben, beräknade på flera partikelsorter hur mkt som krävs för en grads temperaturhöjning/sänkning av klimatet. Det motsvarade enligt min uppskattning ung det som hundra militära tankplan behöver sprida per dag för hela världen. Mer är det inte.
För det andra, det är inte säkert att partiklarna i alla förekommande fall syns genast. Kanske dom blir synliga först när dom kommer in i en vanlig k-strimma.
Dvs isf skulle vanliga trafikplans i mina ögon ofta väldigt varaktiga strimmor inte behöva bero på att trafikplanen i sig skapar varaktiga strimmor utan att atmosfären är avsiktligt kontaminerad för det syftet.
Rosbäck
är entusiastisk för allt som förminskar den etablerade vetenskapen, men electric universe är hittills inget att ta på allvar. Det finns säkert en mer tillfredsställande fysikteori än den nuvarande men den är inte funnen.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
24 augusti 2017 kl 13:07

Tydligen kan jag nu kommentera på Newsvoice igen. Det blev omöjligt efter att redaktörens alla webbsidor utsattes för en cyberattack. Och införde registreringskrav. Jag registrerade mig och försökte logga in med wordpress-konto som funkar på andra bloggar men det var omöjligt.

Wille B
Wille B
Gäst
24 augusti 2017 kl 10:52

Några enkla frågor;
Var finns alla flygplan som behövs för besprutningen ?
Vilka servar dessa och var bor de ?
Var bor piloter som sysslar med besprutning och chemtrails ?
Var går deras barn i skola ?
Vilka läkare ser till deras hälsa ?
Var semestrar dom ?
Hur kan så många hålla tyst om vad de sysslar med ?
Det är ju trots allt flera miljoner människor som behövs för att kunna bespruta jorden på det vis som chemtrails-troende påstår !

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Wille B
24 augusti 2017 kl 12:55

Det behövs nog inte alls miljoner. Är det militära plan kommer dom kanske från andra Nato-länders baser. Är drönare en del av det behövs ännu mindre.
Jag har sett märkliga mönster uppstå utan att det syntes ngt plan. Det såg ut som om ngn ritade med sprayflaska fram och tillbaka som när man kladdar regelbundna mönster på ett papper.
Det skulle kunna vara små drönare som helt enkelt släpper ut underkyld ånga. Syfte? Vet ej, men det måste inte vara chems för att inverka på klimatet. Under dagtid skulle det kyla klimatet om det upplöstes innan kvällen.

Birgitta
Birgitta
Gäst
31 mars 2017 kl 12:01

Jag postar här då en annan tråd har stängts för kommentarer om chemtrails.

Behöver vi verkligen oroa oss för lite ”kondensationsutsläpp”? Nej, verkligen inte om det bara vore kondensation. Kondensationsutläpp lär inte påverka vädret i någon nämnvärd grad då de snart upplöses.

Nästa år sjösätts ett offentligt experiment med vädermanipulering som kommer att öppna Pandoras box.

”At a recent geoengineering conference two Harvard engineers announced plans for a real-world climate engineering experiment beginning in 2018.”

http://www.activistpost.com/2017/03/harvard-engineers-plan-new-real-world-geoengineering-experiment.html

Forum on solar engineering research, 7 tim lång film.
https://www.youtube.com/watch?v=YHKEEqYlJP4

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
26 augusti 2016 kl 17:37

[Alla kommentarer som handlar om fejkade månlandningar eller inte raderas. Stanna vid ämnet för artikeln. /red]

Bengt
Bengt
Gäst
26 augusti 2016 kl 16:06

[Alla kommentarer som handlar om fejkade månlandningar eller inte raderas. Stanna vid ämnet för artikeln. /red]

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
26 augusti 2016 kl 13:57

LarsW
HAARP i Alaska stängdes men inte alla de andra anläggningarna runtom i världen.
Vädermanipulation och ubåtskommunikation lär vara två av syftena vilket är begripligt på teknisk grund.
Skippa snacket om foliehatt, det slår tillbaka mot dig själv.
Apolloprojektet fungerade aldrig eftersom bärraketen inte var i närheten av officiellt angivna prestanda. Detta kunde bevisas genom direkt mätning på filmer av uppstigningen.

LarsW
LarsW
Gäst
Reply to  Peter Grafström
26 augusti 2016 kl 14:58

[Alla kommentarer som handlar om fejkade månlandningar eller inte raderas. Stanna vid ämnet för artikeln. /red]

Kalle 01
Kalle 01
Gäst
25 augusti 2016 kl 06:23

Håller inte med om att sommarhimmeln har varit blå och chemfri. Menar att det tvärtom varit ovanligt gott om chemtrail-generarade cirrusmoln som driver runt på himlen som osaliga andar. Riktigt blå himmel finns nästan inte längre. Tittar man mot horisonten (längre siktidjup genom atmosfären) är himlen nöstan alltid vit.

False Flag
False Flag
Gäst
24 augusti 2016 kl 23:16

Svar till Mona.
Idag 24 aug så har du rätt. Men tills idag och från att vi gick med i NATOs värdnationsavtal så har jag upplevt blå chemfri himmel. Men Joe Biden kommer till Sverige imorrn så de lägger ut ett radartäcke nu innan. Ruskigt oviktig person som “sverige” stänger ned flygtrafik, båttrafik och delar av stockholm för och dessutom besprutar befolkningen med gifter.
Fängsla krigsförbrytarna och sluta fjäska.

Jackie
Jackie
Gäst
24 augusti 2016 kl 10:29

Detta förödande fenomen med förgiftningen av jorden från himlen försvinner inte för att SDS och DN skriver tramsiga, oseriösa och dumdryga artiklar.
Trist att drakarna inte inser allvaret och kan göra en riktig analys och värdig summering i detta ämne.
Men visst, det kräver stora resurser och en stark och öppen tankeförmåga med ett ärlig uppsåt.
Men bristen på dessa egenskaper är nu så övertydlig så förhoppningsvis väcker det ett antal personer till som ännu inte vet vad de ska tro. Så bra jobbat, icke-journalistik funkar också 🙂
Lättare att bara blunda när det blir skrämmande…men det är så man kan göra som barn och inte när man nått vuxen ålder och ska ta ansvar för viktiga frågor som kräver riktiga svar.

False Flag
False Flag
Gäst
23 augusti 2016 kl 08:39

Inga chemtrails sen vi gick med i NATOs värdlansavtal…har ni sett det?
Passande att släppa denna artikel nu så alla ska glömma bort det och avfärda det som konspiration…

Roger
Roger
Gäst
23 augusti 2016 kl 05:26

Redan för sex år sedan kom Case Orange rapporten som menade att chemtrails inte är contrails.
Finns som PDF på nätet för den som vill lusläsa rapporten.
Att DN och Sydsvenskan tillsammans med TT nu har sagt sitt sista ord var ganska väntat.
Många människor som inte kan tänka självständigt tycker nu att det är skönt att det till sist är klarlagt att det inte finns någon konspiration.

LarsW
LarsW
Gäst
22 augusti 2016 kl 16:41

Patetiskt. HAARP är nedstängt sedan ett par år, men efterföljande vågor ska väl få folk att rösta på Donald Trump. Foliehatt på. Snart får vi väl läsa att månlandningen var fejk, liksom att Kennedy sköts av utomjordingar eller nåt. (De följande månlandningarna verkar ingen ha tagit sig an).

Det bästa jag har läst i den här svängen är annars han som hade det svårt att få ihop faktum att månlandningen var fejkad med att Månen är nerlusad med utomjordingar som mer eller mindre kastade ut astronauterna därifrån.

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
21 augusti 2016 kl 23:29

[Raderad kommentar. Den förnedrar skribenten och antyder att denne har ekonomiska intressen av att skriva artikeln. Det blir gult kort på Larsen. /red]

Anita
Gäst
21 augusti 2016 kl 17:26

Visste inte att det endast fanns rum för 3 länkar så alla mina evidensbaserade länkar försvann…..

Fin layout, Torbjörn! Grattis!

KarlMagnus
KarlMagnus
Gäst
21 augusti 2016 kl 15:31

som första artikel efter Newsvoice nystart tycker jag det här bådar mycket gott.

vill även passa på att tipsa om följande bok i ämnet. rafflande (och skrämmande) läsning utlovas även där:

https://www.amazon.com/Chemtrails-HAARP-Spectrum-Dominance-Planet/dp/1936239930/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1471786153&sr=8-1&keywords=elana+freeland