Stratospheric aerosol injection

20160806 - trails - Muskö - Foto: NewsVoice.se

Har TT, DN och Sydsvenskan slutgiltigt förkastat “Stratospheric aerosol injection”?

TEKNIKDen 17 augusti publicerar flera svenska tidningar artiklar som avvisar att avsiktliga utsläpp av små metallpartiklar för manipulering av atmosfären pågår. De hänvisar i sin tur till en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift. DN återpublicerar en TT-artikel med rubriken ”77 forskare avvisar konspiration”. Sydsvenskan publicerar en artikel med rubriken ”Nej flygstrimmorna är inte förgiftade”. Mona Nilsson granskar.


Påstådda avslöjanden av cloud seeding-pilot

TEKNIK TEKNIKDEBATT. NewsVoice lägger ut denna video med reservationen att redaktionen överhuvudtaget inte kunnat verifiera innehållets äkthet på något sätt. Vi lägger ändå ut den