Möten – det mest effektiva sättet att kommunicera

publicerad 15 augusti 2016
- av Extern skribent
Tony Alessandra

Det finns sex grundläggande funktioner i ett möte som gör att det till ett överlägset sätt att kommunicera enligt Tony Alessandra.

“Listen for the main ideas.  A good listener tries to guess the points the speaker will make.  Then get feedback.  If you guess correctly, your understanding is enhanced, and your attention is increased.”

Funktioner att tänka på:

  1. Tony AlessandraDelad kunskap. Möten utgör ett forum där man kan dela information och erfarenheter med varandra. Gruppen kan revidera, uppdatera och lägga till information tillsammans.
  2. Upprättandet av gemensamma mål. Möten hjälper varje individ att förstå målsättningar och syften som finns i teamet och på vilket sätt som varje individ kan påverka dessa.
  3. Skapar engagemang. Möten skapar konsensus och ett åtagande, överenskommelser och en känsla av ansvar för uppgifterna som skall utföras skapas.
  4. Gruppidentitet. De som är närvarande på mötena skapar en gruppkänsla tillsammans och en identitet.
  5. Interaktion. Ofta är mötena det enda tillfället som medarbetare arbetar och fungerar som ett team.
  6. Arena för status. Möten utgör en plats där medarbetarna kan få information om vilken status de och andra har i olika situationer.

“Listen selectively. Critical messages may be hidden within a conversation. Listen to weed out “the garbage-in” so there is less “garbage-out” in the conversation.”

Källa: Alessandra.com

Text: Företagaren


Så här kan du stötta Newsvoice

  • För mig känns det som ett gyllene tillfälle att integrera med “Giraffspråkets” (Marshall Rosenberg) principer, där det t ex är viktigt att om man har en avvikande mening bör försöka, att innan man uttrycker sin kritik, ger mottagaren kred för något, i syfte att öka möjligheten till samsyn och samtidigt förebygga risken till djupare motsättningar.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *