Nido Qubein: Förmedla bilder till din mottagare och du blir en bra kommunikatör

publicerad 11 augusti 2016
- Extern skribent

Nido Qubein promotionalBörja med att förstå de mest fundamentala med kommunikation. Kommunikation handlar om att sända och mottaga meddelanden. Språket är det som förmedlar tankar och idéer, det kan förvandla abstrakta koncept till ord.

Ju skickligare du blir på att förmedla bilder till dina mottagare ju mer effektiv kommer din kommunikation att bli, säger Nido Qubein, som är en affärskonsult och författare.

Ord är viktiga och grammatik är viktigt och det är bra att veta vilken sorts vokabulär som anses vara standard bland utbildade personer. Man behöver inte stirra sig blind på ett korrekt språk. Det är viktigare att budskapet är klart och förståligt. Det finns ingen anledning att använda svårare ord än nödvändigt. Det kan uppfattas som snobberi och bli kontraproduktivt.

För att andra skall kunna identifiera sig med det som du vill förmedla krävs det en hel del träning och därför är det viktigt med tålamod för att bli en god kommunikatör.

För att verkligen bli bra på kommunikation behöver du känna en passion till att vilja förmedla något till andra. Först då utvecklas en kärleksfull uppmärksamhet till hur ord värvar och transformerar, menar Qubein.

Källa och foto: Nidoqubein.com

Text: Företagaren

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Nido Qubein