Storskarv och EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

publicerad 2 augusti 2016
- Börje Peratt
Foto: Wikimedia

Foto: Wikimedia

NewsVoice rekommenderar denna artikel som fram till idag delats över 2000 gånger på Facebook och lästs över 8000 gånger. Artikeln spekulerar i att den kinesiska mellanskarven (även kallad Storskarv) – en onaturlig art i Sverige – som konsumerar stora mängder fisk i skärgården kan vara en orsak till bottendöd och övergödning.

Börje PerattDen kinesiska mellanskarven är en mycket skicklig fångare av fisk och används i Kina för just denna egenskap. Dess högoktaniga träck kom under 1800-talet att importeras till Europa och användes inom jordbruket som gödningsmedel. Även fågeln importerades av holländare under 15/1600-talet och fick spridning i Europa men kom att utrotas i Europa under 1800-talet sannolikt av de skäl som idag ställer till problem för fiskebeståndet.

Text: Börje Peratt | Bild: Storskarvens boplatser dödar vegetationen (se förstorat foto) – Wikimedia Commons

StorskarvEU:s fridlysning av fågeln har inneburit att den vuxit explosionsartat. Vår ursprungsskarv har trängts undan och återfinns numera främst i Nordnorge. EU rödlistade alltså sannolikt helt fel fågel. Men det centrala är Mellanskarvens beteende som innebär att den skövlar Östersjöns fiskeområden. Man kan under våren se hur den i stora flockar driver in fisken i lekvikar och rensar bestånden. Dess närvaro i Norden betraktas nu som katastrof, därav begreppet invasiv.

En invasiv art introduceras utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, utökar sig av egen kraft, sätter ekosystemet ur balans vilket orsakar negativa effekter för miljön och hälsorisker för omgivande liv med åtföljande ekonomisk skada för yrkesfiskare och samhällen.

Läs hela artikeln


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Och så inställer sig frågan om denna uppskruvade jakten på småhusägare på landsbygden om installation av avlopp, även om rådande förhållanden har överlevt århundraden. Det kan handla miljonen i utgifter ibland. 300K är ganska vanligt.
  Om då fosfor kommer från fåglarna, då är ju maffians propåer fel mål! Som vanligt.
  Det liknar lite av avloppsmaffia på många håll.

 • Detta kan ha en inverkan på Ejdern också. Tidsbilden nämnd ovan passar in på det. För ca 20 år sedan fanns det gott om ejder och kobbar var “prickiga” med den fågeln. Idag syns knappt en ejder någonstans och samma kobbar, som fungerade som häckningsplats för ejdern är nu torkningsplats för Skarven. Det kan vara så att inte ens måsar får plats på samma kobbe. Skarven finns alltså på två ställen på land och stör, boträd och torkplatser. Det finns nästan bara växtätande fåglar på sjön numera såsom svan, gås(i mängder), gräsand. Andra dykänder tycks ha försvunnit.
  Några havsörnar hämtar lite käk bland skarvbona men det förslår inte långt. Den vanliga kråkan håller sig borta från skarvens bon.
  EU kanske funkar som standardiseringsbyrå vad gäller mänskliga skapelser som stickkontakter eller vägskyltar, men så fort de blandar sig i naturen blir det galet. När unga personer utan erfarenhet och sann utbildning blir politiker kan vad som helst hända. Sverige är ett skolexempel på det.

 • Återigen bevisar det hur odugliga EU besluten ofta är. Ibland rena katastrofen. Och återigen visar det på att EU lägger sig sånt som man inte begriper. Det bästa vi kan gör är att lämna denna överpolitiska monsterunion så att vi kan sköta vår lagstiftning på egen hand. Vi behöver ingen “Dadda för detta. Andra EU regler som är i denna klassen är de fiske lagar som resulterade i att yrkesfiskarna var tvungna att slänga tillbaka död fisk i havet för att EU bestämde det. EU är ett hot mot demokratin och naturen och framstår som ett gäng gangsters. Ibland helt vilse i pannkakan. Ut ur EU !

 • Det går idag inte att undvika att se dessa boplatser med gråvita sönderskitna kala träd utefter kusten och även i inlandets större sjöar. Mot kvällningen kommer de dragandes i flockar om tusentals. Det tar ca tre år för dem att skita sönder skogen på en ö. I Trosa kan man sitta på hamnpiren och betrakta skådespelet när en havsörn hämtar sin lunch.

 • Hur kommer det sig att inga svenska myndigheter tycks bry sig om detta – som innebär en sådan usel och katastrofal påverkan på hela miljön i och runt Östersjön?

  Hur kunde det komma sig att ingen reagerat så pass – när ornitologer så uppenbart har givit helt felaktiga råd, så att EU-paragrafer nu skyddar en art – som inte på något sätt alls hör hemma där?

  Detta måste tydligen hänga samman med att myndigheter – oavsett om de finns i Sverige eller nere i EU “aldrig gör fel”!

  Har någon tillräckligt högt upp i en hierarki tagit ett beslut – så är det aldrig fel – “hur fel det ändå var”! – Hellre får det tydligen bli en katastrof oavsett ämnesområde …

  Finns en paragraf, som leder till katastrof, så får det väl bli det – Först när katastrofen väl inträffar finns kanske någon som börjar fundera – men att ändra i paragrafer – kanske i många led – blir då allt svårare bland beslutande paragrafryttare och i grunden mer eller mindre okunniga politiker ….

  – “Detta är inte mitt bord ….” Har en mäktig, om än i grunden helt okunnig politiker eller byråkrat varit inblandad med att ha signerat beslutet … blir nog nästan allt ogörligt under lång tid ….

  Räcker då ens en folkstorm???? Oavsett ämnesområde …

 • Då allt i naturen är själv reglerande kommer mellanskarven dö ut när allt fisk har fiskats ur Östersjön!
  Åter igen ett lysande exempel när människan blanda sig in i naturen och inför arter som inte tillhör den del av världen. Hawaii har sannolikt förstådd detta och infört väldig strikta lagar för att skydda sin egen Fauna och Flora.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *