Storskarv och EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

publicerad 2 augusti 2016
- av Börje Peratt
Foto: Wikimedia

Foto: Wikimedia

NewsVoice rekommenderar denna artikel som fram till idag delats över 2000 gånger på Facebook och lästs över 8000 gånger. Artikeln spekulerar i att den kinesiska mellanskarven (även kallad Storskarv) - en onaturlig art i Sverige - som konsumerar stora mängder fisk i skärgården kan vara en orsak till bottendöd och övergödning.

Börje PerattDen kinesiska mellanskarven är en mycket skicklig fångare av fisk och används i Kina för just denna egenskap. Dess högoktaniga träck kom under 1800-talet att importeras till Europa och användes inom jordbruket som gödningsmedel. Även fågeln importerades av holländare under 15/1600-talet och fick spridning i Europa men kom att utrotas i Europa under 1800-talet sannolikt av de skäl som idag ställer till problem för fiskebeståndet.

Text: Börje Peratt | Bild: Storskarvens boplatser dödar vegetationen (se förstorat foto) - Wikimedia Commons

StorskarvEU:s fridlysning av fågeln har inneburit att den vuxit explosionsartat. Vår ursprungsskarv har trängts undan och återfinns numera främst i Nordnorge. EU rödlistade alltså sannolikt helt fel fågel. Men det centrala är Mellanskarvens beteende som innebär att den skövlar Östersjöns fiskeområden. Man kan under våren se hur den i stora flockar driver in fisken i lekvikar och rensar bestånden. Dess närvaro i Norden betraktas nu som katastrof, därav begreppet invasiv.

En invasiv art introduceras utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, utökar sig av egen kraft, sätter ekosystemet ur balans vilket orsakar negativa effekter för miljön och hälsorisker för omgivande liv med åtföljande ekonomisk skada för yrkesfiskare och samhällen.

Läs hela artikeln