Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Webbmöten ger dig många fördelar – Kristina Olin ger 5 exempel

publicerad 29 augusti 2016
- Extern skribent
Kristina Olin, eget verk
Kristina Olin om webbmöten
Kristina Olin lyfter fram fördelarna med webbmöten.

Under de senaste åren har webbmöten och andra lösningar där man kan integrera över stora avstånd ökat. Det är inte så konstigt! Det finns många anledningar till att de här typerna av lösningar har blivit så populära. 

 Text och foto: Kristina Olin

Tack vare webbkonferenser kan chefer och företagare hålla kontakt med anställda, kollegor och team-medlemmar även om man så befinner sig på andra sidan jordklotet om varandra. Det är både praktiskt, effektivt och ekonomiskt sett ur flera aspekter. Här får du några tips på hur du kan ha nytta av ett effektivt webbmöte eller telefonkonferens.

1. Mer Prat, Mindre Resor

Personer i högre befattningar som exempelvis chefer tenderar att resa en hel del i tjänsten. Man förflyttar sig från en plats till en annan för att gå på möten och hålla föredrag. Dessvärre är resandet inte särskilt tidseffektivt. Du kanske känner igen dig i att många timmar och till och med dagar går åt till att resa. Tid som skulle kunna ägnas åt arbete på hemmaplan för utvecklande av företaget, välförtjänt ledighet och mer tid med familjen.

Dessutom är resorna ofta en ekonomisk belastning. Fler och fler medelstora och stora företag har därför börjat utnyttja möjligheten till att hålla möten där man befinner sig, via webbkonferenser. Det är snabbt, smidigt och prisvärt! Man hinner med att avverka fler möten och samtal vilket leder till en bättre kontakt med viktiga nyckelpersoner.

2. Spela in webbmöten

Att kunna spela in sina webbmöten har många fördelar! Ingen tycker om att behöva upprepa sig under ett möte. Dock finns alltid en viss risk att viktig information faller bort vilket kan bli både irriterande och kostsamt i förlängningen. När du arrangerar telefonkonferens eller webbmöte kan du koppla till en funktion som spelar in mötet. Om någon har missat information kan man då lätt gå tillbaka i inspelningen och plocka upp det som man missade, och man kan även kontrollera så att man fått med allt rätt. Man får en värdefull chans att dubbelkolla informationen.

Tack vare möjligheten att spela in möten kan man också effektivisera dem en hel del. Upprepningar och repetitioner behövs inte!

3. Säkerställ att alla jobbar tillsammans

En stor utmaning hos många företag är att säkerställa kvalitén genom hela kedjan. Tack vare moderna tjänster med webbmöte och telefonkonferens kan ett företag införa en effektiv webbmötestjänst såsom Telenor har. Då kan företagare och chefer hålla kontakten med samtliga led oavsett var man befinner sig. Det ökar möjligheten till kontroll, coaching och ett jämnare flöde i produktion och kvalitetsgranskning.

En viktig effekt är att samtliga inblandade nås av samma information samtidigt. Hela organisationen blir mer samlad och samverkar med varandra på ett professionellt plan. Det är en otroligt viktig detalj i företagsledningen.

4. Promota samverkande kreativitet

Tack vare möjligheterna i de här tjänsterna kan personer som inte fysiskt arbetar tillsammans ändå nå varandra och dela idéer och tankar. En av de största framgångsfaktorerna i en organisation är förmågan att samverka och ta del av varandras starka sidor för att själv utvecklas. Ibland sitter någon annan inne på en lösning där man själv länge jobbat med en hård tankenöt.

Tillsammans kan alla teammedlemmar öka sin kreativitet genom att både bidra med uppslag och förlag, och ta emot detsamma. Webbmötena ger dessutom högre chefer och företagare av olika slag en större möjlighet att samverka med andra på olika platser för att lufta tankegångar och ta hjälp vid beslut. Ensamarbetet och att köra fast med arbetsuppgifter är inte längre ett problem!

5. Utöka räckvidden

Vi vet alla att mun-till-mun metoden räcker långt när man vill nå ut och expandera i företaget. Det är därför oerhört viktigt att ha en fot i många delar av världen, bygga kontaktnät och relationer. Kontakter är avgörande för hur pass mycket man kan nå ut, och i förlängningen se en kraftig tillväxt i verksamheten. Idag är det lättare än någonsin att bygga kontaktnät och utöka sin räckvidd.

Det finns många smarta och effektiva sätt att marknadsföra sig på, webbmöten och online konferenser är några av dem. Genom webbmöten kan du som företagare intervjua, hyra och utbilda entreprenörer och anställda varhelst de befinner sig i världen. Du kan även samverka med andra företag och organisationer för att bygga upp olika typer av samarbeten. Det leder till att organisationen kan växa och utvecklas!

Med andra ord, genom möjligheten till telefonkonferenser och webbmöten når du mängder av fördelar. Det är någonting som medelstora och stora företag helt enkelt inte kan vara utan idag när allting blir mer effektiviserat och tekniskt. Konkurrensen ökar och man behöver noga överväga på vad man ska lägga tid, pengar och andra resurser. Nätverkande över hela världen är dessutom både trevligt och stimulerande. Har du inte tagit upp möjligheten ännu så är det definitivt på tiden nu!

Text och foto: Kristina Olin, Blogg.vk.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: webbmöten