Bern: SvD-propagandan rullar vidare

publicerad 20 september 2016
- av Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

I dagens SvD har man en artikel om det ryska valet under rubriken Storseger men apatin växer. Bakgrunden är det mycket låga valdeltagandet på ca. 50%, vilket med svenska mått givetvis är anmärkningsvärt. Borta är dock kommunisttidens valdeltagande på långt över 90%, vilket ändå är ett tecken på en klart demokratisk utveckling, även om det går sakta.

Text: Lars BernAntropocene

Vad SvD givetvis inte nämner är att USA brukar uppvisa lika dåligt valdeltagande. Sannolikt är det i båda fallen ett tecken på att många väljare inte tror sig kunna påverka centralmakten i de två stormakterna och därför struntar i att rösta. Det vore klädsamt om SvD hade detta relativa perspektiv i sina analyser, om man nu vill leva upp till sitt skryt om att vara en kvalitetstidning.


SvD är totalt okritisk mot den uppenbart korrumperade amerikanska presidentkandidaten Hillary Clinton som regelmässigt tar emot mångmiljondonationer från arabiska diktaturer och hyperrika oligarker samt har ägnat sig åt att direkt ta betalt för tjänster under sin tid som utrikesminister.


Anklagelserna mot Clinton för valfusk i primärvalen mot Sanders har man även varit ganska tyst om.

Fundera på vad SvD skulle skriva om Rysslands president betedde sig på samma sätt. Om SvD vore en kvalitetstidning skulle man givetvis peka på korruptionen och problemet med valfusk och väljarapati i båda dessa stormakter. Då skulle läsarna ha nytta av tidningens analyser för att skapa sig en korrekt bild av förhållandena. Nu är allt som skrivs värdelös kraftigt ensidig propaganda.

Går man vidare i dagens tidning till SvD Näringsliv dyker nästa antiryska artikel upp i en kommentar rörande den ryska ekonomin. Där betonas en rad problem i den ryska ekonomin som man nöjt tillskriver USA:s sanktioner mot Ryssland som lydrikena i EU ställt upp på. Detta trots att det är EU som förlorat mest på sanktionerna, vilket man inte nämner. Vissa av sanktionerna har faktisk hjälpt ryssarna att skydda vissa inhemska företag från konkurrens utifrån.


SvD tror att låga oljepriser och sanktioner är på väg att sänka den ryska ekonomin, men nämner inte med en stavelse att Ryssland är på väg att passera USA som världens största spannmålsexportör.


Man är redan störst inom veteexport. Livsmedelsindustrin är faktiskt minst lika viktig som oljeindustrin globalt sett. Vad kvalitetstidningen SvD heller inte nämner är att Moskvabörsen i år stigit med 60% och rubelns växelkurs varit förhållandevis stabil, vilket knappast är ett tecken på en ekonomi i kris. Man nämner inte heller att Ryssland är mycket lågt belånat om man jämför med samtliga västländer.

SvD:s beskrivning av förhållandena i den ryska ekonomin är i princip ett papegojande av vad den skrupelfria oligarken Soros brukar påstå i sin propaganda för försöka att destabilisera rysk ekonomi. Han bedrev med stor framgång liknande underminerande verksamhet mot Sverige år 1990.

En intressant lustighet är att man skriver att militärutgifterna i reala termer sjunkit. Det är inte vad vi får höra från SvD och DN när man försöker skrämma oss med växande ryska rustningar som hotar vår säkerhet. Vi får sällan höra att de ryska rustningsutgifterna är något över en tiondel av de amerikanska.

Det är ytterst sorgligt att konstatera att Sveriges två ledande papperstidningar SvD och DN utvecklats från kritisk och sakligt granskande papperstidningar till simpla propagandapamfletter för amerikanska oligarkers intressen.

Ni kan inte längre lita på något som skrivs i dessa tidningar, utan måste ge er ut på nätet och med kritisk blick leta sanningen för att kunna hålla er informerade.

Text: Lars BernAntropocene


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Från ryska propagandan sägs att européerna fem anledningar till att de hoppas på att Trump skall vinna presidentvalet.
  Först , slopandet av TTIP (den transatlantiska handels- och investeringspartnerskap) affär, som många i Europa ser som “trojansk häst handel”, som syftar till att öka inflytandet av amerikanska företag i Europa.
  För det andra Europas beroende av den amerikanska militären i Natos blocket, hans seger skulle sannolikt påskynda skapandet av en “EU-armé.”
  För det tredje , européer hoppas att Trumps seger skulle tillåta dem att bryta upp från USA: s övervakning.
  Fjärde , “en Trump vinst skulle presentera ett bra tillfälle för ett tillslag” mot Wall Street banker i Europa. Femte, en Trump seger skulle beröva USA dess “moralisk överlägsenhet” i ögonen européer.
  Read more: https://sputniknews.com/politics/20160923/1045643015/europe-trump-president.html
  Finns det något fog för ‘Trojanska hästar’, EU-armé, USA’s övervakning, Wall street banker i Europa och ‘moralisk överlägsenhet’.
  Att svenska tidningar är propagandistiska och ensidiga är det många som tycker, men i jämförelse med brölen från propagandasprutorna Fox, NY times och som här ryska Sputnik så framstår de svenska nyhetsmedierna som självgoda småskolelärare.
  Propagandan är dålig eller rent av usel var den än kommer ifrån, det beror på den fantastiska utvecklingen inom informationstekniken. Propagandamakarna verkar fastnat i sextiotalet, de har inte hängt med i utvecklingen.

 • Per@ “De svenska makthavarnas styvmoderliga behandling av de som bor på vår landsbygd skulle kunna vara en bekräftelse på, att man redan strävar mot detta mål även i Sverige.”

  Visst är det så som du säger. Bensinpriset höjs vid årsskiftet. Denna prishöjning är bara en i raden av flera andra, planerade, prishöjningar av detta drivmedel enligt dagens Svd.

  Bil Swedens vd påpekar att Sverige snart kommer att ha världens högsta skatt på bensin, vilket kommer att göra det svårt för folk att bo på landsbygden. “- Politikerna säger att vi ska hålla landsbygden levande, men det här är det värsta knivhugget du kan ge i det avseendet.”

  Prishöjningen på bensin är ett ekonomiskt styrmedel för att få folk att välja bort bensin till förmån för biobränslen. Nästa troliga steg är att politikerna förbjuder bensindrivna bilar för att få fart på “hållbar utveckling” med produktion och konsumtion av nya biogasbilar. Att vi tillåts hålla oss med privata bilar kommer naturligtvis bara att gälla under en övergångstid tills nästa steg, som den politiska globala diktaturen redan planerat, nämligen totalförbud att 1) köra manuellt, 2) äga en bil privat och 3) bege sig ut på landsbygden utan att ha ansökt och blivit beviljad detta.

  I ett nära framtida Sverige kommer det inte att bli något direkt att besöka då landsbygden avfolkats på folk och fä för att ge plats åt storskalig energiproduktion – det nya “gröna guldet” enligt Löfven. De enda människor som ska bli kvar i det nya produktionslandskapet är bioenergiarbetarna som ska bo och arbeta nära produktionen. De lågutbildade emigranter. som Sverige importerat, kommer här väl till pass som ett nytt landsbygdsproletariat som, med sina enkla jobb inom bioenergiproduktionen, ska medverka till att Sverige kan tävla mot låglöneländer i andra delar av världen.

  Vi har idag en banal nationalism dvs en institutionaliserad nationalism (statens intressen framför folkets), där vi tävlar mot andra länder om att hela tiden vara bäst inom precis allt. Sverige har en tätställning inom miljö- och klimatområdet och är därmed tätt knuten till överstatliga organisationer som EU och FN. Det är därför inte konstigt att Löfven blir medarrangör till olika globala tillställningar som “Global deal” och FN:s säkerhetsråd, eftersom Sverige, som globalisternas knähund, tydligen ska visa vägen för all världens länder.

  Ur led är tiden i Sverige – bäva månde folket för makthavarnas ideologiska perversiteter.

  http://www.svd.se/sverige-har-snart-varldens-hogsta-bensinskatt
  http://www.bioenergiportalen.se/?p=1733

 • Jag växte upp under det ‘Kalla Kriget’, fienden var Sovjet och där bakom lurade den ‘Gula Faran’. Jordens undergång profeterades i provsprängningarnas megaton, efter denna utplåning skulle Maos horder invadera vårt fosterland.
  Vi förhöll oss rent praktiskt till vår omvärld genom att vänstersympatisörerna i Sverige, då lika eller mer aktiva än de är idag, vände sig österut mot den politiska ordningen. En annan del av vår befolkning var västorienterad, milt uttryckt, ungdomskulturen i USA var världsbäst och den svenska borgligheten såg USA som världsmästare i välstånd, vetenskap och politik.
  Sveriges politiska delning gjorde att vi kunde ha naturliga kontakter med både öst och väst. Fackpampar och vänsterns partiledare åkte österut och borgerliga partifunktionärer, näringslivets toppar och majestätet gjorde sig bra på bilderna från statsbesöken i väst.
  Sverige kunde med sin neutralitetspolitiska hållning samarbeta med alla, Nord Korea, Rhodesia och en hel hoper med bananrepubliker, för att nämna några lite mer udda partners i den förglobaliserade världen. De stora inkomsterna till Sverige kom då som nu från USA och väst, det måste vi förhålla oss till.
  Den borgerliga svenska pressen var då som nu västorienterad, det är numera också Sveriges Radio och TV, kulturen och det privata näringslivet, alla bär de samma skygglappar. Idag finns ingen officiell grupp eller grupper som kan resa österut, turister och inköpare reser till Asien men de räknas inte politisk.
  Om det inte finns underlag för att en eller flera östvänliga grupperingar kan växa till sig i Sverige, så är den rådande opinionen nästan helt västinriktat. Det finns inga tecken på förändring i framtiden, västvärldens betydelse kanske minskar med åren men vår hållning till den kvarstår.
  Något måste locka oss i öster så att vi kan lyfta blicken över den österländska korrupta människosynen och alla de havererade demokratierna där som skymmer vår optimistiska framtidstro.

 • Andreas Obenius 21 Sep, 2016 at 14:02

  Somligt material om Agenda 21 och Agenda 30 säger, att de som sedan länge håller på att manipulerar oss in i en global slavstat medvetet låter vägarna och annan infrastruktur, som skolor, dagis, vårdcentraler och så vidare bortom städerna chansera, för att människorna inte skall kunna leva där. Man vill trycka in mänskligheten i muromgärdade och låsta städer och förvägra den tillgång till de landområden som finns utanför. De svenska makthavarnas styvmoderliga behandling av de som bor på vår landsbygd skulle kunna vara en bekräftelse på, att man redan strävar mot detta mål även i Sverige.

 • USA har snarare 9 miljoner hemlösa, det finns tältläger i varenda större stad. De river upp delstatsvägar, tar bort asfalten eftersom ingen betalar för vägarna.

 • Tack Lars!
  Ja, nu för tiden måste man själv googla fram fakta….tyvärr är många för lata för det utan nöjer sig med tidningarnas och tv nyheternas “fattiga” papegoja rapportering. Förstår inte allt hackande på Ryssland… Varken USA eller China är mycket bättre. ….och all hetsjakt på att Sverige måste in i NATO? Vill Sverige också ha utarmad uran i sitt hav och jord? För att det är just det som NATO lämnar kvar efter sig. Vad ska Ryssland med Sverige till!!?? De har redan allt de behöver. Till alla tidningar: Sluta sprid falska myter!

 • om vi går med i nato.kan vi påverka deras beslut så att de blir mänskligare ,mindre blodtörstiga?Jag röstade ja till eu för att Sverige skulle få insyn i Tysklands göranden.Nu är ju Angela Merkel en underbar ledare som man inte är rädd.Att våra tidningar gillar nato är kanske att ägandet som är judiskt vill hjälpa judarna i israel då natos inblandning i arabländerna är livsviktigt för deras överlevnad.

 • Skulle också vara intressant om SvD/DN ville skriva något om USA:s katastrofalt dåliga ekonomi. Det är bara en tidsfråga innan de kollapsar. Vi ska alltså inte handla TTIP) med detta ekonomiska och ideologiska vrak.

  I USA breder stora tältstäder ut sig för att härbärgera landets över 0,5 miljon hemlösa inkl barn. Welcome to America. Kunde inte Obama ta någon procent från militärbudgeten för War against poverty?

  Hur många tältläger har Ryssland?

  http://www.zerohedge.com/news/2016-09-12/tent-cities-full-homeless-people-are-booming-cities-all-over-america-poverty-spikes

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *