Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Bern: SvD-propagandan rullar vidare

publicerad 20 september 2016
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

I dagens SvD har man en artikel om det ryska valet under rubriken Storseger men apatin växer. Bakgrunden är det mycket låga valdeltagandet på ca. 50%, vilket med svenska mått givetvis är anmärkningsvärt. Borta är dock kommunisttidens valdeltagande på långt över 90%, vilket ändå är ett tecken på en klart demokratisk utveckling, även om det går sakta.

Text: Lars BernAntropocene

Vad SvD givetvis inte nämner är att USA brukar uppvisa lika dåligt valdeltagande. Sannolikt är det i båda fallen ett tecken på att många väljare inte tror sig kunna påverka centralmakten i de två stormakterna och därför struntar i att rösta. Det vore klädsamt om SvD hade detta relativa perspektiv i sina analyser, om man nu vill leva upp till sitt skryt om att vara en kvalitetstidning.


SvD är totalt okritisk mot den uppenbart korrumperade amerikanska presidentkandidaten Hillary Clinton som regelmässigt tar emot mångmiljondonationer från arabiska diktaturer och hyperrika oligarker samt har ägnat sig åt att direkt ta betalt för tjänster under sin tid som utrikesminister.


Anklagelserna mot Clinton för valfusk i primärvalen mot Sanders har man även varit ganska tyst om.

Fundera på vad SvD skulle skriva om Rysslands president betedde sig på samma sätt. Om SvD vore en kvalitetstidning skulle man givetvis peka på korruptionen och problemet med valfusk och väljarapati i båda dessa stormakter. Då skulle läsarna ha nytta av tidningens analyser för att skapa sig en korrekt bild av förhållandena. Nu är allt som skrivs värdelös kraftigt ensidig propaganda.

Går man vidare i dagens tidning till SvD Näringsliv dyker nästa antiryska artikel upp i en kommentar rörande den ryska ekonomin. Där betonas en rad problem i den ryska ekonomin som man nöjt tillskriver USA:s sanktioner mot Ryssland som lydrikena i EU ställt upp på. Detta trots att det är EU som förlorat mest på sanktionerna, vilket man inte nämner. Vissa av sanktionerna har faktisk hjälpt ryssarna att skydda vissa inhemska företag från konkurrens utifrån.


SvD tror att låga oljepriser och sanktioner är på väg att sänka den ryska ekonomin, men nämner inte med en stavelse att Ryssland är på väg att passera USA som världens största spannmålsexportör.


Man är redan störst inom veteexport. Livsmedelsindustrin är faktiskt minst lika viktig som oljeindustrin globalt sett. Vad kvalitetstidningen SvD heller inte nämner är att Moskvabörsen i år stigit med 60% och rubelns växelkurs varit förhållandevis stabil, vilket knappast är ett tecken på en ekonomi i kris. Man nämner inte heller att Ryssland är mycket lågt belånat om man jämför med samtliga västländer.

SvD:s beskrivning av förhållandena i den ryska ekonomin är i princip ett papegojande av vad den skrupelfria oligarken Soros brukar påstå i sin propaganda för försöka att destabilisera rysk ekonomi. Han bedrev med stor framgång liknande underminerande verksamhet mot Sverige år 1990.

En intressant lustighet är att man skriver att militärutgifterna i reala termer sjunkit. Det är inte vad vi får höra från SvD och DN när man försöker skrämma oss med växande ryska rustningar som hotar vår säkerhet. Vi får sällan höra att de ryska rustningsutgifterna är något över en tiondel av de amerikanska.

Det är ytterst sorgligt att konstatera att Sveriges två ledande papperstidningar SvD och DN utvecklats från kritisk och sakligt granskande papperstidningar till simpla propagandapamfletter för amerikanska oligarkers intressen.

Ni kan inte längre lita på något som skrivs i dessa tidningar, utan måste ge er ut på nätet och med kritisk blick leta sanningen för att kunna hålla er informerade.

Text: Lars BernAntropocene


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq