WTC 911 – Femton år efter 11 september 2001 – Var står vi idag?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 september 2016
- Torbjörn Sassersson
Ground Zero efter WTC 911 i New York den 16:e september 2001

ANALYS. Vad säger några av kritikerna av den officiella historien om vad som hände i New York den 11 september 2001? NewsVoice sammanfattar tankarna hos en tidigare amerikansk regeringsman, en brandman som var på plats och ryssen bakom bloggen “The Saker”. Vi nämner även att utredare bakom 911-kommissionens rapport inte ens själva tror på den officiella versionen.

Text: Torbjörn Sassersson | Ground Zero i New York City den 16:e september 2001. Foto: Mate Eric J. Tilford, US Navy. Bilden är “public domain”.

Låt oss börja med Paul Craig Roberts. Han utnämndes av Ronald Reagan till positionen som assisterande sekreterare på kontoret för ekonomisk policy på det amerikanska finansdepartmentet åren 1975-78.

Craig Roberts skriver i artikeln: “9/11: 15 Years Of A Transparent Lie” att den amerikanska regeringens egen förklaring av vad som hände den 11 september 2001 förblir en av konspirationsteorierna som cirkulerar än i dag. Han anser att bilden av att några få saudiaraber lyckades överlista USA som säkerhetsstat är befängd.

När vi betänker vad som hände är det viktigt att göra en distinktion mellan expertutlåtanden och orimliga förklaringsmodeller, skriver Roberts. 911-kommissionens rapport bygger på det senare.

ae911truth.org

Craig Roberts och skribenten bakom den välbesökta politiska bloggen “The Saker” skriver att expertutlåtanden från de 2600 konstruktörer och arkitekter bakom organisationen: “Architects & Engineers for 9/11 Truth” är vad vi måste hålla oss till om vi ska ha en chans att förstå hur de tre jättebyggnaderna, varav endast två träffades av flygplan, kunde falla ned i sina egna fotavtryck. Samlingen av experter kräver att den amerikanska kongressen tillsätter en oberoende utredning av WTC 911, hittills utan resultat.

Andra expertgrupper som inte tror på 911-kommissionens rapport är “Firefighters for 9/11 Truth”, “Pilots for 9/11 Truth” och utöver dessa finns fristående fysiker och kemister som bland annat har undersökt dammet från byggnaderna som rasade. De fann kemiska komponenter (thermite) som reagerat eller inte reagerat som finns eller uppstår vid kontrollerad sprängning.

Niels Harrit är en av forskarna som fann det militära sprängmedlet thermite i dammet efter att byggnaderna fallit.

Läs mer: Suveränt föredrag av Niels Harrit om byggnad 7 och World Trade Center 9/11

Läs mer: BBC censors Dr Niels Harrit, Danish scientist who found unexploded nano-thermite high explosive in all samples of the World Trade Center (WTC) dust examined

Regeringsfolk har även flaggat för att det fanns en rad säkerhetsmissar som skedde under 911-katastrofen och att dessa misstag borde ha renderat egna utredningar, vilket aldrig skedde.


Sammantaget är alla dessa experter och expertgrupper eniga om att den officiella 911-kommissionens rapport är falsk och baseras på pseudovetenskap.


Without Precedent - The Inside Story of the 9:11 Commission
Without Precedent – The Inside Story of the 9:11 Commission

Det finns även många vittnen som berättar om serier av mycket kraftiga explosioner långt innan byggnaderna föll. De kom från källarvåningarna på tvillingtornen och flera explosioner hördes till och med innan tornen ens träffats av flygplanen, fortsätter Craig Roberts i sin sammanfattande analys av alla märkligheter och anomalier.

Det blir inte bättre av att både ordföranden bakom 911-kommissionens rapport och andra anknytna till regeringens utredning har skrivit böcker och hållit föredrag om att viktig information som utredningen behövde aktivt undanhölls från utredarna och att USA:s dåvarande regering ljög för kommissionen, lögner som tycktes ha avsikten att få kommissionen att göra ett dåligt jobb.

Se boken: “Without Precedent” av 911-kommissionens vice ordföranden: Thomas H. Kean och Lee H. Hamilton

Paul Craig Roberts“We know that the official story is false. We don’t know who is responsible or the purpose the event was intended to serve. However, circumstantial evidence strongly supports suspicion of the neoconservatives whose high positions in the government would have enabled them to succeed with a false flag attack and to delay and divert any investigation until the official story was set in stone.” – Paul Craig Roberts

Paul Craig Roberts pekar ut i vilken riktning han tror att förövarna finns. Han menar att det handlar om “neocons” alltså den politiska nykonservativa falangen i USA. De neokonservativa låg bakom rapporter som på 90-talet förberedde krig mot Irak, Syrien, Iran och Libyen. 

Läs mer: Medlem av 911-kommissionen bekräftar Saudiarabiens inblandning i terrorattacken

Strategin annonserades öppet direkt efter 911 som “The War on Terror”. Samtidigt påbörjades arbetet att möblera om USA till ett övervakningssamhälle och polisstat.

“9/11 was used by the US government to launch wars that have destroyed in whole or part seven countries, killing millions of peoples and producing millions of refugees.  9/11 was also used to create an American police state, which is a far greater threat to freedom and democracy than Muslim terrorism.” – Paul Craig Roberts

Läs hela Craig Roberts artikel

Brandmännen i New York

Rudy Dent som arbetat 32 år som brandman var på plats i arbetet att söka efter överlevande efter att byggnaderna fallit. Han förlorade 343 av sina kollegor den dagen. Han frågar om vi ska tro på byråkraterna som skrev den officiella rapporten eller på brandexperter och de brandmän som såg hur stålkonstruktionen smält till “lava”, vilket inte kan uppstå vid en kontorshusbrand, oavsett flygbränsle eller inte.

Dent säger att det snabba bortforslandet av material från brottsplatsen är ett brott i sig.

“Judges and lawyers know that – if someone intentionally destroys evidence – he’s probably trying to hide his crime. American law has long recognized that destruction of evidence raises a presumption of guilt for the person who destroyed the evidence.” – WashingtonsBlog

Pseudonymen bakom bloggen “The Saker” konstaterar att NIST (National Institute of Standards and Technology) som undersökte varför jättebyggnaden 7 kollapsade medgav i sin rapport att huset föll samman med hastighet på 2,25 sekunder motsvarande fritt fall. Enligt beräkningar kräver det att 8 våningar i huset måste ha fått hjälp med att kollapsa i rätt ögonblick och det fungerar bara om de 8 våningsplanen sprängts genom kontrollerad sprängning.

Swisha Sassersson valfri summaLäs mer: The 9/11 Truth Movement 15 years later: where do we stand?

Frågan är vad det kommer att stå i historieböckerna om 50 år. Det beror på vem som vinner, eftersom vinnaren skriver historien.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: WTC 911