Rapport från ”Truth about Cancer” – Konferens i Dallas, Texas

publicerad 25 oktober 2016
- Kerstin Unger-Salén

truth-about-cancer-texas-conference-14-16-oct-2016

Kerstin Unger-SalenNOTERAT. Precis hemkommen från tredagars konferens med ”The Truth about Cancer” kan jag rapportera om händelserika dagar, späckade med den absolut senaste kunskapen om cancer.

Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com

Vad som verkligen berörde mig var när man berättade att bara sedan år 2015 har 65 holistiska cancerläkare, forskare av integrativa cancerbehandlingar samt hälsoterapeuter i USA mördats eller dött under oförklarliga omständigheter. Det är uppenbarligen farligt att utmana den farmaceutiska storfinansen genom att avslöja sanningen om cancer.

Det förklarar också varför kända personligheter på konferensen som Mike Adams, ”The Healthranger”, dr Burzynski, känd läkare med egen framgångsrik cancerklinik eller dr Mercola var omgivna av bodyguards och att åtskilliga poliser bevakade konferensens olika ingångar.

Dr. Veronique Desaulniers, författare till bestseller boken “Heal Breast Cancer Naturally” talade om mammografins nackdelar och att kvinnor utsätts för onödigt farlig strålning när de följer standardprotokoll för prevention av bröstcancer. Detta bekräftas även av en rapport från the Cochrane Institute och en nyutkommen 25 års studie från Canada som visar att mammografi inte lyckats sänka antalet dödsfall i cancer. Självundersökning eller/och termografi är att föredra enligt dr Desaulniers.


Trycket på bröstet från en mammografiundersökning samt själva strålningen kan bägge medverka till att öka risken för cancer.


Dessutom är mammografi känt för att överdiagnostisera cancer och det innebär att man kanske helt i onödan sätter igång med biopsier, operation och andra cancerframkallande terapier såsom cellgifter, strålning och Tamoxifen, syntetiska hormonliknade ämnen som kan ge allvarliga sidoeffekter efter åratals användning, såsom exempelvis lever och livmodercancer.

År1996 fastställde exempelvis WHO att tamoxifen är en mänsklig carcinogen. I en svensk studie där bröstcancerpatienter tog 40 mg om dagen under 2 till 5 år fann forskarna en sexfaldig ökning av livmodercancer hos de som tog tamoxifen i jämförelse med dem som inte gjorde det.

Ja, nu undrar läsaren hur tokigt det är att cancerbehandlingar också kan framkalla cancer på sikt, men det är faktiskt sanningen. Läs gärna The American Cancer Society, ”Known and Probable Carcinogens”.

Det fanns en konsensus bland konferenstalarna att mammografi borde ersättas med termografi, som enligt dem är säkrare och mer exakt i sin diagnos. Termografi är sedan 1982 godkänd av FDA som medicinsk avbildningsteknik. FDA behandlar nu flera ansökningar om godkännande för diagnos av bröstcancer. För närvarande används termografi på cirka 600 mottagningar och sjukhus runt om i världen, men inte i Sverige vad jag vet.

30 års klinisk användning och över 8 000 sakkunnigbedömda studier i den medicinska litteraturen har etablerat termografi som en säker och effektiv metod för att undersöka den mänskliga kroppen. Metoden är fullständigt icke-invasiv (inkräktar inte) och den ger ingen strålning eller andra potentiellt skadliga element.

En av mina favoriter som också var där var Patrick Quillin, PhD. Han får nog betraktas som en av världens kunnigaste vad gäller närings kost och ccancer. Han skrev en annan bestseller som heter ”Beating Cancer with Nutrition”, som handlar om hur man kan övervinna cancer med hjälp av näringsfull kost. En hälsosam människokropp är självreglerande och kan reparera sig själv och näringsrik kost är en viktig ingrediens för att bli frisk igen, enligt hans förmenande. Det är dags för ett paradigmskifte vad gäller cancer behandlingar. Skolmedicinens terapier är helt enkelt inte tillräckligt effektiva.

År 1900 fick 5% cancer och nu, år 2015, får minst 40 % cancer. Han uppmanar oss och onkologer från skolmedicinen att tänka utanför boxen och i nya banor. Nuvarande metoder som används har inte lyckas tackla problematiken med cancer. De har helt enkelt inte haft någon framgång med att förhindra en överväldigande ökning av cancerincidens och inte heller att bota människor från cancer på ett effektivt sätt.

Quillin rekommenderar att man undviker vita kolhydrater och socker för det göder cancer. Han är en varm förespråkare av ekologiska frukter och grönsaker, färsk vild fisk, ekologisk lever, bönor, linser, fullkorns ris och allehanda kryddor samt vitlök och ingefära.

Han påpekar att näringsbrist ligger bakom 40% av cancerpatienters dödsfall. Bra näring bygger ett starkt immunförsvar och skyddar cancerpatienten under cellgift och strålningsbehandlingar.

Mer från konferensen ”The Truth about Cancer” kommer framöver. De lyckades under tre dagar ta fram ett synnerligen informationsspäckat program och samla framstående specialister inom cancerområdet som stöder sig på avancerad forskning om hur man kan förebygga, eftervårda och läka kroppen från cancer på ett huvudsakligen ogiftigt sätt.

Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: bota cancer