Rapport från ”Truth about Cancer” – Konferens i Dallas, Texas

publicerad 25 oktober 2016
- Kerstin Unger-Salén

truth-about-cancer-texas-conference-14-16-oct-2016

Kerstin Unger-SalenNOTERAT. Precis hemkommen från tredagars konferens med ”The Truth about Cancer” kan jag rapportera om händelserika dagar, späckade med den absolut senaste kunskapen om cancer.

Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com

Vad som verkligen berörde mig var när man berättade att bara sedan år 2015 har 65 holistiska cancerläkare, forskare av integrativa cancerbehandlingar samt hälsoterapeuter i USA mördats eller dött under oförklarliga omständigheter. Det är uppenbarligen farligt att utmana den farmaceutiska storfinansen genom att avslöja sanningen om cancer.

Det förklarar också varför kända personligheter på konferensen som Mike Adams, ”The Healthranger”, dr Burzynski, känd läkare med egen framgångsrik cancerklinik eller dr Mercola var omgivna av bodyguards och att åtskilliga poliser bevakade konferensens olika ingångar.

Dr. Veronique Desaulniers, författare till bestseller boken “Heal Breast Cancer Naturally” talade om mammografins nackdelar och att kvinnor utsätts för onödigt farlig strålning när de följer standardprotokoll för prevention av bröstcancer. Detta bekräftas även av en rapport från the Cochrane Institute och en nyutkommen 25 års studie från Canada som visar att mammografi inte lyckats sänka antalet dödsfall i cancer. Självundersökning eller/och termografi är att föredra enligt dr Desaulniers.


Trycket på bröstet från en mammografiundersökning samt själva strålningen kan bägge medverka till att öka risken för cancer.


Dessutom är mammografi känt för att överdiagnostisera cancer och det innebär att man kanske helt i onödan sätter igång med biopsier, operation och andra cancerframkallande terapier såsom cellgifter, strålning och Tamoxifen, syntetiska hormonliknade ämnen som kan ge allvarliga sidoeffekter efter åratals användning, såsom exempelvis lever och livmodercancer.

År1996 fastställde exempelvis WHO att tamoxifen är en mänsklig carcinogen. I en svensk studie där bröstcancerpatienter tog 40 mg om dagen under 2 till 5 år fann forskarna en sexfaldig ökning av livmodercancer hos de som tog tamoxifen i jämförelse med dem som inte gjorde det.

Ja, nu undrar läsaren hur tokigt det är att cancerbehandlingar också kan framkalla cancer på sikt, men det är faktiskt sanningen. Läs gärna The American Cancer Society, ”Known and Probable Carcinogens”.

Det fanns en konsensus bland konferenstalarna att mammografi borde ersättas med termografi, som enligt dem är säkrare och mer exakt i sin diagnos. Termografi är sedan 1982 godkänd av FDA som medicinsk avbildningsteknik. FDA behandlar nu flera ansökningar om godkännande för diagnos av bröstcancer. För närvarande används termografi på cirka 600 mottagningar och sjukhus runt om i världen, men inte i Sverige vad jag vet.

30 års klinisk användning och över 8 000 sakkunnigbedömda studier i den medicinska litteraturen har etablerat termografi som en säker och effektiv metod för att undersöka den mänskliga kroppen. Metoden är fullständigt icke-invasiv (inkräktar inte) och den ger ingen strålning eller andra potentiellt skadliga element.

En av mina favoriter som också var där var Patrick Quillin, PhD. Han får nog betraktas som en av världens kunnigaste vad gäller närings kost och ccancer. Han skrev en annan bestseller som heter ”Beating Cancer with Nutrition”, som handlar om hur man kan övervinna cancer med hjälp av näringsfull kost. En hälsosam människokropp är självreglerande och kan reparera sig själv och näringsrik kost är en viktig ingrediens för att bli frisk igen, enligt hans förmenande. Det är dags för ett paradigmskifte vad gäller cancer behandlingar. Skolmedicinens terapier är helt enkelt inte tillräckligt effektiva.

År 1900 fick 5% cancer och nu, år 2015, får minst 40 % cancer. Han uppmanar oss och onkologer från skolmedicinen att tänka utanför boxen och i nya banor. Nuvarande metoder som används har inte lyckas tackla problematiken med cancer. De har helt enkelt inte haft någon framgång med att förhindra en överväldigande ökning av cancerincidens och inte heller att bota människor från cancer på ett effektivt sätt.

Quillin rekommenderar att man undviker vita kolhydrater och socker för det göder cancer. Han är en varm förespråkare av ekologiska frukter och grönsaker, färsk vild fisk, ekologisk lever, bönor, linser, fullkorns ris och allehanda kryddor samt vitlök och ingefära.

Han påpekar att näringsbrist ligger bakom 40% av cancerpatienters dödsfall. Bra näring bygger ett starkt immunförsvar och skyddar cancerpatienten under cellgift och strålningsbehandlingar.

Mer från konferensen ”The Truth about Cancer” kommer framöver. De lyckades under tre dagar ta fram ett synnerligen informationsspäckat program och samla framstående specialister inom cancerområdet som stöder sig på avancerad forskning om hur man kan förebygga, eftervårda och läka kroppen från cancer på ett huvudsakligen ogiftigt sätt.

Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: bota cancer
Stöd NewsVoice 2024
 • Mycket intressant referat.Men så skrämmande med alla de oförklarliga dödsfallen bland holistiska cancerläkare.
  På Lundborgkliniken i Göteborg kan man få en thermoanalys av sina bröst.
  http://lundborgkliniken.se/
  Här är anledningen till att vi fortsätter med strålniningsmammografi.
  http://www.svd.se/svensk-rontgenlakare-tjanar-miljoner-pa-verksamheten-genom-kopplingar-till-privata-foretag-mammografi-lonsam-affar
  Denne läkare var också ansvarig för den information om mammografi som gavs på sjukvårdens hemsida för några år sedan. Han redovisade falska siffror om minskad dödlighet bland dem som genomgår en mammgrafi. Det fanns inga nackdelar utöver lite obehag när brösten pressades ihop.

 • Bra tankar Kerstin. Vi tycks lätt glömma bort att alla har vi kroppar med självläkande förmåga men de kan bara fungera så länge vi ger kroppen en chans till självläkning.

  Mycket av det jag skriver har jag funnit i media, dock i pyttesmå artiklar. Några har jag klippt ut, en del finns på nätet medan andra inte går att återfinna när jag försökt. Kvantfysiken har mycket att visa och kanske speciellt den gruppen som har sina rötter i Princeton. De blev av någon orsak utsparkade för några år sedan men hann väl med ~32år av studier med teknisk utrustning utplacerade på många ställen i världen. Deras upptäckter togs kanske inte väl emot av alla…? Jag visar på några av dessa källor i mina små böcker jag skrivit. Där jag inte är ute efter att bevisa något utan mer visa på hur livet och våra tankar styr våra upplevelser.

 • Mycket intressant referat.Men så skrämmande med alla de oförklarliga dödsfallen bland holistiska cancerläkare.
  På Lundborgkliniken i Göteborg kan man få en thermoanalys av sina bröst.
  http://lundborgkliniken.se/
  Här är anledningen till att vi fortsätter med strålniningsmammografi.
  http://www.svd.se/svensk-rontgenlakare-tjanar-miljoner-pa-verksamheten-genom-kopplingar-till-privata-foretag-mammografi-lonsam-affar
  Denne läkare var också ansvarig för den information om mammografi som gavs på sjukvårdens hemsida för några år sedan. Han redovisade falska siffror om minskad dödlighet bland dem som genomgår en mammgrafi. Det fanns inga nackdelar utöver lite obehag när brösten pressades ihop.

 • Bra tankar Kerstin. Vi tycks lätt glömma bort att alla har vi kroppar med självläkande förmåga men de kan bara fungera så länge vi ger kroppen en chans till självläkning.

  Mycket av det jag skriver har jag funnit i media, dock i pyttesmå artiklar. Några har jag klippt ut, en del finns på nätet medan andra inte går att återfinna när jag försökt. Kvantfysiken har mycket att visa och kanske speciellt den gruppen som har sina rötter i Princeton. De blev av någon orsak utsparkade för några år sedan men hann väl med ~32år av studier med teknisk utrustning utplacerade på många ställen i världen. Deras upptäckter togs kanske inte väl emot av alla…? Jag visar på några av dessa källor i mina små böcker jag skrivit. Där jag inte är ute efter att bevisa något utan mer visa på hur livet och våra tankar styr våra upplevelser.

 • Den dagen BigPharma gör läkemedel för att just läka folk istället för att tjäna pengar på sjukdom kommer mycket att se annorlunda ut, om den dagen kommer vill säga, till dess får man nog läka sig själv! En basisk dag, alltjämt, det är mitt recept och det är snart ett åttioårigt bra tips! Att sedan 65 människor tagits av daga ger ju fantasin väldigt bra näring för vad MAKTEN kan göra, eller hur?

 • Den dagen BigPharma gör läkemedel för att just läka folk istället för att tjäna pengar på sjukdom kommer mycket att se annorlunda ut, om den dagen kommer vill säga, till dess får man nog läka sig själv! En basisk dag, alltjämt, det är mitt recept och det är snart ett åttioårigt bra tips! Att sedan 65 människor tagits av daga ger ju fantasin väldigt bra näring för vad MAKTEN kan göra, eller hur?

 • Hej Kjell, du har alldeles rätt och det kommer mer rapport från The Truth about Cancer och då kommer jag ta upp detta för det är som du påpekar oerhört viktigt att vi förstår att även tanka och känslor kan bli förgiftade eller traumatiserade och visst har det stor betydelse för en cancerutveckling.Därför bör inte heller läkare säga att man är dödsdömd för det tar bort patientens egna självläkningsförmåga. Hör gärna av dig med bra källor i detta ämne .

 • Hej Kjell, du har alldeles rätt och det kommer mer rapport från The Truth about Cancer och då kommer jag ta upp detta för det är som du påpekar oerhört viktigt att vi förstår att även tanka och känslor kan bli förgiftade eller traumatiserade och visst har det stor betydelse för en cancerutveckling.Därför bör inte heller läkare säga att man är dödsdömd för det tar bort patientens egna självläkningsförmåga. Hör gärna av dig med bra källor i detta ämne .

 • Varför har ingen tittat på hur våra tankar påverkar våra kroppar och vårt immunförsvar? Har vi glömt bort något? När läkevetenskapen år 2011 sa sig att ha funnit ut att varje tanke ger en energiimpuls i hjärnan, där impulsen omedelbart omvandlas till en kemisk reaktion, som i sin tur ger en kemisk process någonstans i vår kropp via nervsystemet! Vad visar det egentligen!?

  Och varför forskar de sedan ett par år tillbaka på att kontrollera och förändra cellminnet tror ni…? Finns det kanske helt andra svar på “cancergåtan” än de många jobbar efter just nu, tankens bevisade kraft (nocebo och placeboeffekterna) säger väl ganska mycket i sig! Man behöver kanske inte vara professor för att lägga ihop ett och ett, när allt finns tillgängligt och visar sig så tydligt som det gör?

  Bra bevakning Kerstin men talade de inget alls om hur våra tankar fungerar undrar jag? Är det ingen som förstått det läkevetenskapen gjort, plus kvantfysiken och en del andra…? Princeton universitetet har ju en hel del erfarenhet från sin ~40-år långa forskning om tankar och känslor de också. Att bara fokusera på yttre saker gör att vi kanske går miste…

 • Varför har ingen tittat på hur våra tankar påverkar våra kroppar och vårt immunförsvar? Har vi glömt bort något? När läkevetenskapen år 2011 sa sig att ha funnit ut att varje tanke ger en energiimpuls i hjärnan, där impulsen omedelbart omvandlas till en kemisk reaktion, som i sin tur ger en kemisk process någonstans i vår kropp via nervsystemet! Vad visar det egentligen!?

  Och varför forskar de sedan ett par år tillbaka på att kontrollera och förändra cellminnet tror ni…? Finns det kanske helt andra svar på “cancergåtan” än de många jobbar efter just nu, tankens bevisade kraft (nocebo och placeboeffekterna) säger väl ganska mycket i sig! Man behöver kanske inte vara professor för att lägga ihop ett och ett, när allt finns tillgängligt och visar sig så tydligt som det gör?

  Bra bevakning Kerstin men talade de inget alls om hur våra tankar fungerar undrar jag? Är det ingen som förstått det läkevetenskapen gjort, plus kvantfysiken och en del andra…? Princeton universitetet har ju en hel del erfarenhet från sin ~40-år långa forskning om tankar och känslor de också. Att bara fokusera på yttre saker gör att vi kanske går miste…

 • Jag känner mig tacksam för att människor som Kerstin Unger-Salén, och Torbjörn Sassersson, engagerar sig i att ta reda på och sprida information som är mer objektiv än den vi får via officiella kanaler och/eller mainstream media.

 • Jag känner mig tacksam för att människor som Kerstin Unger-Salén, och Torbjörn Sassersson, engagerar sig i att ta reda på och sprida information som är mer objektiv än den vi får via officiella kanaler och/eller mainstream media.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *