“Stay-behind” är ett grovt kriminellt och överstatligt nätverk inom NATO

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 25 november 2016
- NewsVoice redaktion
Secret room with telephone - Stay behind

NATO. Ett hemligt mi­litärt nätverk som skulle förbereda Europa för en eventuell invasion från Sovjet startades på 1940-talet. Målet var att kartlägga alla kommunister och förbereda gerillakrig mot sovjetiska trupper. Någon invasion skedde aldrig, men nätverket fortsatte sin subversiva verksamhet vilket inkludera statsterrorism, övervakning, propaganda, lönnmord och andra insatser i Europa.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, uppd kl 06:45, 26 nov, ny huvudrubrik | Delar av denna artikel är texter från Daniele Gansers bok som översatts till svenska av Stefan Lindgren | Källa: Karneval förlag mfl

I augusti 1990 avslöjades i Italien existensen av ett hemligt mi­litärt nätverk som var en del av NATO och gick under namnet Gladio (Italien) eller Stay behind. Den svenska motsvarigheten fick namnet Arla gryning, enligt vad som framkommit genom efterforskningar på Alvar Lindencronas arbete. Lindencrona hade i största hemlighet en ledande roll i beredskapsplaneringen av en svensk motståndsrörelse i händelse av ockupation av Sovjet under det första kalla kriget, enligt Wikipedia.

Inga-Britt Ahlenius skrev så sent som i januari 2013 i en debattartikel i DN att det är angeläget att rege­ringen tar initiativ till en utredning för att kartlägga Stay behind-nätverkets omfattning, struktur och finansiering. Någon sådan utredning genomfördes aldrig eller fick ingen offentlig publicitet, vad NewsVoice vet.

Inga-Britt Ahlenius - Foto: Erika Svensson
Bild: Inga-Britt Ahlenius – IPSNews.net – Foto: Erika Svensson – Erikasvensson.com

“I Europaparlamentet reagerade man kraftfullt på upptäckten av Stay behind-rörelserna, vilka hade verkat utanför all demokratisk kontroll, och krävde i en resolution i november 1990 fullständig utredning av dessa hemliga organisationer och deras eventuella utbrytargrupper. Sådana utredningar kom till stånd bland annat i Schweiz, Belgien och Tyskland.” – Inga-Britt Ahlenius, 2013

Stay behind avslöjades 1990

Nätverket existerar i 16 NATO-­länder och fyra neu­tra­­la länder, däribland Sverige. Det grundades på 40-talet av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänster­na i syfte att motverka en då hotande sovjetisk inva­sion. Eftersom det inte skedde någon invasion fick nätverket med tiden nya arbetsuppgifter som att bekämpa kommunistpartier och vänsterrörelser i förebyggande syfte. ­

Daniele Ganser, Natos hemliga arméer
Daniele Ganser, Natos hemliga arméer, Karneval förlag

Den schweiziske historikern Daniele Ganser ­skrev boken “Natos hemliga arméer – Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa” som räknas som det internationella standardverket på Stay behind-rörelsen. Nu i dagarna har förlaget Karnval givit ut en första svensk utgåva vilken har ett kapitel om Stay behinds histo­ria i Sverige. Avsnittet har tagit fram i samarbete med den svenske historikern Mats Deland. Han tar upp uppgifterna om nätverkets koppling till mordet på Olof Palme.

Genom åren har Stay behind-rörelsen utretts i bland annat Italien. Medier har från och till tagit upp ämnet i spridda reportage.

”Den bäst bevarade och mest skadliga politiskt-­militära hemligheten efter andra världskriget.” The Observer, 1990

”Historien är som hämtad direkt från en politisk ­thriller.” The Times, 1990

Grymma metoder

Metoderna som Stay behind eller Gladio använde bestod av allt från propagandaspridning, övervakning och registrering till våldsamt krossande av oppositionsgrupper, tortyr, statskupper och terrordåd.

”Dessa massakrer, dessa bomber, dessa militära ak­tioner hade organiserats, främjats eller stötts av män inifrån italienska statliga institutioner och av män kopplade till Förenta staternas ­under­rättelsestrukturer.” Ur den italienska parlamentariska kommissionens rapport om Gladio år 2000

Gladios soldater fick sin utbildning på avlägsna öar i Medel­­ha­vet, i otillgängliga bergsområden i Ardennerna eller vid de brit­­tis­ka och amerikanska specialstyrkornas träningscentra i England och USA. De försågs med vapen, sprängämnen och högteknologisk utrustning som gömdes i hemliga förråd runtom i Europa, skriver Stefan Lindgren [i sin översättning].

”Det framkom utan skuggan av tvivel att delar av CIA under den and­ra halvan av 1960-talet startade en massiv operation för att med alla medel motverka spridning av grupper och rörelser till vänster på europeisk nivå”.

Det förklarade den italienska senatens officiella utredning om Gladio och de massakrer som ägt rum när den 1995 presenterade sin digra, 370-sidiga rapport.

Gladio, emblem
Gladio, emblem

“Den bild som till sist framträder från analysen är en av ett land som i mer än 40 år har upplevt en svår krissituation. Uppen­barligen har de spänningar som har präglat dessa 40 år, och som varit föremålet för analysen, också sociala och därför inre orsaker. Sådana spänningar skulle emellertid aldrig ha bestått så länge, och skulle inte ha antagit så tragiska dimensioner, och vägen till sanningen skulle inte så ofta ha blockerats, om inte den inre politiska situationen varit så beroende och övervakad av det internationella ramverk som Italien ingick i.”

På grund av brutaliteten i den första italienska republikens historia – enligt officiella siffror skördades 491 dödsoffer och 1181 skadade och lemlästade i terrorn åren 1969 till 1987 – var dessa formuleringar i kommissionsrapporten alltför svaga för vänsterns representanter, skriver Stefan Lindgren [i sin översättning].

Rolf Kjærnsli arbetade för Stay behind i Norge
Rolf Kjærnsli arbetade för Stay behind i Norge – Foto: Asmund Hanslien och en artikel i Gudbrandsdølen Dagningen, 2012

Under ledning av senator Pellegrini fortsatte de därför att undersöka frågan, höra vittnen och utvärdera dokument. I juni 2000 lämnade de sin slutrapport på 326 sidor och drog slutsatsen att:

”…dessa massakrer, bomber och militära aktioner hade organiserats eller främjats eller stötts av personer inom italienska statliga institutioner och, som har upptäckts mer nyligen, av personer kopplade till strukturer i USA:s underrättelsetjänst.”

För att underbygga denna långtgående slutsats tog man med en rad vitt­nesmål av utvalda “gladiatorer” i Gladiorapporten år 2000. Den hemli­ge krigaren Giuseppe Tarullo … hade vittnat för sena­torerna att Gladio förutom invasionsförberedelser hade uppgiften att kontrollera de italienska kommunisterna:

”Inom kretsen talade vi också om Gladios interna uppgift. Det sades att strukturen och dess utländska förgreningar också skulle ha aktiverats för att med stöd av specialstyrkorna slå ned en inhemsk omstörtning. Med inhemsk omstörtning förstod vi en förändring i landets styre som inte respekterade de styrande makt­havarnas vilja.”

Ett vapenlager för Stay behind hittades i ett stenröse i Norge
Ett vapenlager för Stay behind hittades i ett stenröse i Norge – Foto: Militaerhistorisk samling, Gausdal, Spycom.org

“Gladiatorn” Giuseppe Andreotti formulerade det på följande sätt för senatorerna:

”Gladiostrukturen var svaret på en inre logik i den mening som jag redan har sagt, att den måste reagera på maktövertaganden i Italien av regimer som befolkningen hatade … alltså höger- och vänsterdiktaturer.”

“Gladiatorn” och generalen Manlio Capriata … vittnade för senatorerna:

”Jag bekräftar att V-sektionen, det vill säga S/B[Stay-behind]-organisationen och därmed CAG [Gladiocentret på Sardinien] hade en antisubversiv funktion för det fall att vänsterkrafterna skulle komma till makten.”

Vid det här laget var bevisen tillräckliga för kommissionsledamoten senator Valter Biellis slutsats:

”Jag är övertygad om att ett ingripande av amerikanerna i Italien nu är ett historiskt bevisat faktum.”

Clinton-administrationen i Washington var generad och vägrade sommaren 2000 att kommentera saken fast en anonym källa på USA:s ambassad i Rom förklarade:

”Detta är anklagelser som har kommit upp under de senaste 20 åren och det ligger absolut ingenting i dem.”

Senator Bielli stod fast och klargjorde:

”De blandade sig i för att förhind­ra att kommunistpartiet fick makten på demokratisk väg. Det kommu­nistiska hotet föreligger inte längre och det vore lämpligt om amerikanerna själva hjälpte oss att klargöra vad som hände i det förflutna.”

Medan Sovjetunionen öppnade sina arkiv förblev USA förteget, skriver Stefan Lindgren [i sin översättning].

”Under det kalla kriget var öst kommunistdominerat, men på sätt och vis hade väst i sin tur blivit en amerikansk koloni”, beklagade sig Bielli.

NewsVoice kommentar

Frågan om Stay behind fortfarande existerar är oklar, men alla hemliga operationer av denna typ är kända för att byta namn och skepnad så länge som det finns kvar en anledning att ha dem kvar. De kan läggas ner, men kan lika snabbt återuppstå. Det vi säkert vet idag är att massmedia, försvarsmakter och alianser mer än någonsin pekar ut Ryssland som ett överhängande hot mot hela Eruopa.

Tips: Läs fler artiklar om Stay behind i NewsVoice

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Peter, jag ifrågasätter inte huruvida du har rätt eller ej. Men lyckligtvis behöver man inte känna till alla detaljers detaljer i mänsklighetens historia för att förstå huvuddragen i utvecklingen. Det räcker med att man dels känner till de allmängiltiga principerna, dels har grepp om att allt är en fråga om perspektivförhållanden.

  • George Bernard Shaw, nobelpristagare och liksom Marx och Engels anhängare av eugenik dvs läran om högre och lägre utvecklade människoraser, var entusiastisk ledare för Fabian Society och sade orden ‘Framtiden tillhör blandrasen (the mongrel) och inte den unge junkern’. Och det var alltså den framtiden han ville hjälpa till att driva igenom. Paradoxalt om det inte vore för att han tänkte sig olika regler för aristokrater(som hans egen krets) och den breda massan. Sammanhängande med detta var att Fabianerna även har verkat för en islamisering av Europa sedan långt tillbaka. Det projektet är som du nog har märkt fortfarande aktuellt. Tony Blair är liksom många inom oligarkin Fabian. Ingen av deras planer för Europa avser att gynna Europeerna eller för den delen afrikaner och muslimer, som berövas sina hemländers resurser utan är till för att globalt utmanövrera all opposition mot en rik minoritet.

 • pelle 26 Nov, 2016 at 13:44

  • “NATO = North American Terror Organisation”
  Tack samt stor ELOGE för den egentliga tillika korrekta förklaringen till bokstavskombinationen “NATO”.
  Kommer att använda den förklaringen så länge den organisationen finns kvar…

 • @Peter, jag ifrågasätter inte huruvida du har rätt eller ej. Men lyckligtvis behöver man inte känna till alla detaljers detaljer i mänsklighetens historia för att förstå huvuddragen i utvecklingen. Det räcker med att man dels känner till de allmängiltiga principerna, dels har grepp om att allt är en fråga om perspektivförhållanden.

  • George Bernard Shaw, nobelpristagare och liksom Marx och Engels anhängare av eugenik dvs läran om högre och lägre utvecklade människoraser, var entusiastisk ledare för Fabian Society och sade orden ‘Framtiden tillhör blandrasen (the mongrel) och inte den unge junkern’. Och det var alltså den framtiden han ville hjälpa till att driva igenom. Paradoxalt om det inte vore för att han tänkte sig olika regler för aristokrater(som hans egen krets) och den breda massan. Sammanhängande med detta var att Fabianerna även har verkat för en islamisering av Europa sedan långt tillbaka. Det projektet är som du nog har märkt fortfarande aktuellt. Tony Blair är liksom många inom oligarkin Fabian. Ingen av deras planer för Europa avser att gynna Europeerna eller för den delen afrikaner och muslimer, som berövas sina hemländers resurser utan är till för att globalt utmanövrera all opposition mot en rik minoritet.

 • pelle 26 Nov, 2016 at 13:44

  • “NATO = North American Terror Organisation”
  Tack samt stor ELOGE för den egentliga tillika korrekta förklaringen till bokstavskombinationen “NATO”.
  Kommer att använda den förklaringen så länge den organisationen finns kvar…

 • I det korta perspektivet kan det se ut som om han har lyckats, men på längre sikt har han ju misslyckats. Det räcker med att en enda avslöjar sanningen så rasar korthuset. Verkligheten överträffar som bekant dikten, och vars och ens erfarenheter är vida överlägsna varje manipulation. Och var och en kommer efter hand att genomskåda bluffen.

  • Men det tog 40 år för de nog så kloka Kineserna att göra sig kvitt det dom tagit till sig genom sin tilltro till såna angloamerikanska socialisters välvilja. Kulturrevolutionen var helt klart en tillämpning av den Brittiska oligarkins jacobinska och antivetenskapliga hållning. Vänsterfolk i gemen har inte velat ifrågasätta det förrädiska i socialismens monopolkapitalistiska ursprung utan är fortfarande i god tro. Så manipulationen är inte på långa vägar över. Not the beginning of the end but maybe the end of the beginning, för att citera en av borgerligas idoler Winston Churchill som inte var den konservative politiker många tror utan ist en NWO-agent.

 • De anmärkningsvärda missförhållanden Jan Rosbäck beskriver visar hur framgångsrika John Dewey’s skolreformer blivit.
  Hans mål var att avskaffa individuellt tänkande och att det enda rätta är att söka grupptänkande i alla sammanhang. Uppfattningar som kan delas av ett kollektiv.
  Han verkade för det angloamerikanska etablissemangets räkning och var ideologen bakom den flumskola som etablerat sig i västvärlden och vars mediokra produkter utgör våra politiker och tjänstemän. Syftet för imperiet var att försvaga all opposition överallt. I konkurrentländerna som helhet liksom på hemmaplan för att bekämpa och utarma medelklassen och fördumma allmänheten.

 • I det korta perspektivet kan det se ut som om han har lyckats, men på längre sikt har han ju misslyckats. Det räcker med att en enda avslöjar sanningen så rasar korthuset. Verkligheten överträffar som bekant dikten, och vars och ens erfarenheter är vida överlägsna varje manipulation. Och var och en kommer efter hand att genomskåda bluffen.

  • Men det tog 40 år för de nog så kloka Kineserna att göra sig kvitt det dom tagit till sig genom sin tilltro till såna angloamerikanska socialisters välvilja. Kulturrevolutionen var helt klart en tillämpning av den Brittiska oligarkins jacobinska och antivetenskapliga hållning. Vänsterfolk i gemen har inte velat ifrågasätta det förrädiska i socialismens monopolkapitalistiska ursprung utan är fortfarande i god tro. Så manipulationen är inte på långa vägar över. Not the beginning of the end but maybe the end of the beginning, för att citera en av borgerligas idoler Winston Churchill som inte var den konservative politiker många tror utan ist en NWO-agent.

 • De anmärkningsvärda missförhållanden Jan Rosbäck beskriver visar hur framgångsrika John Dewey’s skolreformer blivit.
  Hans mål var att avskaffa individuellt tänkande och att det enda rätta är att söka grupptänkande i alla sammanhang. Uppfattningar som kan delas av ett kollektiv.
  Han verkade för det angloamerikanska etablissemangets räkning och var ideologen bakom den flumskola som etablerat sig i västvärlden och vars mediokra produkter utgör våra politiker och tjänstemän. Syftet för imperiet var att försvaga all opposition överallt. I konkurrentländerna som helhet liksom på hemmaplan för att bekämpa och utarma medelklassen och fördumma allmänheten.

 • Staybehind i EU och kusinen operation Gladio har under årens lopp finansierats via kriminell verksamhet främst via storskalig narkotikahandel. Det är frågan om avancerad statsterrorism. Narkotikarotlar hos de nationella polismyndigheterna vet sällan vem de egentligen jobbar för. Högst upp i hierarkin finns underrättelsetjänster som organiserar och bankirer som finansierar det hela.

  Eftersom kontrollen de senaste decennierna i byråkraters fantasivärld i illusionsekonomin blivit allt hårdare när det gäller penningtvätt och annan kontroll så styrs allt fler leveranser av illegal narkotika av korrupta tjänstemän som bevakade transporter. Banker tvättar i sin tur utan problem pengarna via derivathandel och liknande finansiellt skojeri.

  Lite mera om ämnet på http://nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/2013%20OP-SP.pdf

 • Staybehind i EU och kusinen operation Gladio har under årens lopp finansierats via kriminell verksamhet främst via storskalig narkotikahandel. Det är frågan om avancerad statsterrorism. Narkotikarotlar hos de nationella polismyndigheterna vet sällan vem de egentligen jobbar för. Högst upp i hierarkin finns underrättelsetjänster som organiserar och bankirer som finansierar det hela.

  Eftersom kontrollen de senaste decennierna i byråkraters fantasivärld i illusionsekonomin blivit allt hårdare när det gäller penningtvätt och annan kontroll så styrs allt fler leveranser av illegal narkotika av korrupta tjänstemän som bevakade transporter. Banker tvättar i sin tur utan problem pengarna via derivathandel och liknande finansiellt skojeri.

  Lite mera om ämnet på http://nyapolitiken.biz/frimurare_o_illuminater/2013%20OP-SP.pdf

 • @Anna
  Har för mig att de vid attentatet mot Alfred Herrhausen använde sig av en sprängladdning med riktad verkan som utlöstes av en infraröd detektor. Den utlöstes precis när hans bepansrade bil passerade och sprängde bort benen på honom. Detta avancerade attentat utfördes garanterat av militära specialstyrkor. Inte av några rödvinspimplande terrorister.

 • @Anna
  Har för mig att de vid attentatet mot Alfred Herrhausen använde sig av en sprängladdning med riktad verkan som utlöstes av en infraröd detektor. Den utlöstes precis när hans bepansrade bil passerade och sprängde bort benen på honom. Detta avancerade attentat utfördes garanterat av militära specialstyrkor. Inte av några rödvinspimplande terrorister.

 • Anna, du missar Gladios roll i Rödabrigaderna. De utnyttjades inte. De var en del av Gladio, styrde både vänster och höger terrorism för att manövrera Natos spänningens strategi. Ungefär som Natoländer gör idag med de islamistiska terroristerna, som kombineras med diplomati, bistånd och militära insatser.

 • Det är klart att NATO:s Stay Behind fortfarande existerar. Alla dessa falsk-flagg à la “Muslimska-terrordåd” är en fortsättning på 60-70 talets terror i t.ex. Tyskland, Belgien och Italien mm. Gårdagens påstådda kommunistiska hot gynnade NATO:s agenda precis som dagens påstådda hot från Islam.

 • Anna, du missar Gladios roll i Rödabrigaderna. De utnyttjades inte. De var en del av Gladio, styrde både vänster och höger terrorism för att manövrera Natos spänningens strategi. Ungefär som Natoländer gör idag med de islamistiska terroristerna, som kombineras med diplomati, bistånd och militära insatser.

 • Daniele Ganser en modig Person som har länge engagerat sig i dessa frågor, bla. 11/9. Han är även en mycket uppskattad föreläsare som lyckligtvis når många i den tysktalande del av Europa! Globalisternas desinformationsära närmar sig till slutet!
  Det är bara en enda fråga som återstår: hur stort pris måste vi betala innan vi kan tvinga de att överge makten. Det kan bli en blodig historia. Dessa globala makter har mördat urskiljingslöst andra länders, kontinents befolkning. Skulle de göra samma sak när motståndet uppstår i de egna länderna?
  Ett mord som sällan diskuteras men högaktuell när man ser vad globala banker har åstadkommit. Det fanns en hederlig man som skulle ha reformerat hela banksystemet i Europa men även verkade för skuldsanering för tredje världen. Gissa att han blev mördad! Alfred Herrhausen Deutsche Bank VD, mördad 1989!!!
  Tyskarna är väldigt förtegna om mordet, mördarna är okända. Röda-arme Fraktionen har anklagats men aldrig hittats hållbar bevis. Själva sprängningen är utförd så professionelt att RAF hade varken kunskap eller möjlighet att genomföra. Ärendet är avskriven. Läs vad Herrhausen ideologisk stod för och bilda själv en uppfattning vem och vilka som har tjänat på att låta honom mördas! Mörkläggningen runt mordet är gigantisk, Det är en vidrig händelse i Tysklands moderna historia utan intresse att gå i botten med den.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Herrhausen

  Mycket sevärd:
  https://www.youtube.com/watch?v=coIJWITJWCs

 • Det är klart att NATO:s Stay Behind fortfarande existerar. Alla dessa falsk-flagg à la “Muslimska-terrordåd” är en fortsättning på 60-70 talets terror i t.ex. Tyskland, Belgien och Italien mm. Gårdagens påstådda kommunistiska hot gynnade NATO:s agenda precis som dagens påstådda hot från Islam.

 • Daniele Ganser en modig Person som har länge engagerat sig i dessa frågor, bla. 11/9. Han är även en mycket uppskattad föreläsare som lyckligtvis når många i den tysktalande del av Europa! Globalisternas desinformationsära närmar sig till slutet!
  Det är bara en enda fråga som återstår: hur stort pris måste vi betala innan vi kan tvinga de att överge makten. Det kan bli en blodig historia. Dessa globala makter har mördat urskiljingslöst andra länders, kontinents befolkning. Skulle de göra samma sak när motståndet uppstår i de egna länderna?
  Ett mord som sällan diskuteras men högaktuell när man ser vad globala banker har åstadkommit. Det fanns en hederlig man som skulle ha reformerat hela banksystemet i Europa men även verkade för skuldsanering för tredje världen. Gissa att han blev mördad! Alfred Herrhausen Deutsche Bank VD, mördad 1989!!!
  Tyskarna är väldigt förtegna om mordet, mördarna är okända. Röda-arme Fraktionen har anklagats men aldrig hittats hållbar bevis. Själva sprängningen är utförd så professionelt att RAF hade varken kunskap eller möjlighet att genomföra. Ärendet är avskriven. Läs vad Herrhausen ideologisk stod för och bilda själv en uppfattning vem och vilka som har tjänat på att låta honom mördas! Mörkläggningen runt mordet är gigantisk, Det är en vidrig händelse i Tysklands moderna historia utan intresse att gå i botten med den.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Herrhausen

  Mycket sevärd:
  https://www.youtube.com/watch?v=coIJWITJWCs

 • Nej Aldo Moro öppnade ju för samarbete med kommunisterna.
  Det Usa fruktade var geopolitiska konsekvenser liknande dem som var aktuella när dom likaledes mördade den Italienske industrialisten Enrico Mattei 20 år tidigare.
  Och när dom iscensatte revolutionen i Iran 1979. Ambitiöst samarbete mellan västeuropa och de mindre utvecklade länderna har i omgångar varit aktuellt men varje gång slagits ner av Us/Uk. Det hade inneburit hot mot dollarparasitismen som Nato och EUs konstruktion var tänkt att förhindra. Hotet från Sovjet var av just det slaget: att dom och västeuropa skulle kunna samarbeta fredligt och gemensamt bidra till att alla världens länder har möjlighet att utvecklas. Det är utveckling och konkurrens angloamerika bekämpar. Övriga hotbilder var bara falska förevändningar. Det visas även av Usas nedtystade men omfattande samarbete med Sovjet som tom intensifierades under 70-talet.

 • Länk till en video betr Pelles översättning av Nato. Varning för starka bilder av bl a barn som Nato har mördat. Inga av dessa barn har dessvärre fått någon som helst uppmärksamhet i pressen, kanske för att det är samma ägare till NATO som MSM globalt? Vi får bara reda på något i den mån som de kan vinkla till det så att skulden kastas på människor i allmänhet.

  https://www.youtube.com/watch?v=R4XLDt1qWYc

 • @Pelle
  Jag tror dig och jag är övertygad att Palme mordet var ett politiskt mord! Toppolitiker mördas i USA och Västeuropa av “ensamma galningar” sägs det! Resten av världen mördas Politiker av sina motståndare. Aldo Moro mördades med säkerhet av Gladio. Att Röda Brigaden fick skulden är bara löjeväckande. Det var en grupp som hade marxisistiska ideologier och Aldo Moro har inte på något sätt stått ideologisk som deras fiende!

 • Nej Aldo Moro öppnade ju för samarbete med kommunisterna.
  Det Usa fruktade var geopolitiska konsekvenser liknande dem som var aktuella när dom likaledes mördade den Italienske industrialisten Enrico Mattei 20 år tidigare.
  Och när dom iscensatte revolutionen i Iran 1979. Ambitiöst samarbete mellan västeuropa och de mindre utvecklade länderna har i omgångar varit aktuellt men varje gång slagits ner av Us/Uk. Det hade inneburit hot mot dollarparasitismen som Nato och EUs konstruktion var tänkt att förhindra. Hotet från Sovjet var av just det slaget: att dom och västeuropa skulle kunna samarbeta fredligt och gemensamt bidra till att alla världens länder har möjlighet att utvecklas. Det är utveckling och konkurrens angloamerika bekämpar. Övriga hotbilder var bara falska förevändningar. Det visas även av Usas nedtystade men omfattande samarbete med Sovjet som tom intensifierades under 70-talet.

 • Länk till en video betr Pelles översättning av Nato. Varning för starka bilder av bl a barn som Nato har mördat. Inga av dessa barn har dessvärre fått någon som helst uppmärksamhet i pressen, kanske för att det är samma ägare till NATO som MSM globalt? Vi får bara reda på något i den mån som de kan vinkla till det så att skulden kastas på människor i allmänhet.

  https://www.youtube.com/watch?v=R4XLDt1qWYc

 • @Pelle
  Jag tror dig och jag är övertygad att Palme mordet var ett politiskt mord! Toppolitiker mördas i USA och Västeuropa av “ensamma galningar” sägs det! Resten av världen mördas Politiker av sina motståndare. Aldo Moro mördades med säkerhet av Gladio. Att Röda Brigaden fick skulden är bara löjeväckande. Det var en grupp som hade marxisistiska ideologier och Aldo Moro har inte på något sätt stått ideologisk som deras fiende!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *