Kerstin Unger-Salén: Lymfsystemet motverkar cancer – Kroppens självläkande mekanismer

publicerad 28 november 2016
- Kerstin Unger-Salén
Lymfsystemet - Källa: Healthtap.com
Lymfsystemet - Källa: Healthtap.com
Lymfsystemet – Källa: Healthtap.com

Kerstin Unger-SalénVad är lymfan och varför är den så vital för vår hälsa? Ditt lymfatiska system är avgörande för att hålla kroppen hälsosam. Den ser till att vävnadsvätska blir fri från sjukdomsframkallande och giftiga ämnen som kan leda till kronisk förgiftning.

Text: Kerstin Unger-Salén, som driver hälsocentret Cas Bernats

Lymfsystemet är kroppens sophämtnings- och reningsverk. Lymfvätskan cirkulerar genom hela kroppen och fångar upp bakterier, virus, avfallsprodukter från cellernas ämnesomsättning, upplösta proteiner och ev. cancerceller (vilka uppstår som en naturlig del av cellernas regenerering).

Lymfsystemet avlägsnar cancerceller som normalt kan ambulera runt i kroppen

Lymfknutorna innehåller vita blodkroppar och makrofager. När lymfvätskan rinner genom lymfknutorna (kallas även lymfkörtlar) granskas misstänkta främmande ämnen eller celler som kroppen inte känner igen som vanliga celler (såsom exempelvis cancerceller). När de identifierats, stoppas de, lagras eller förstörs.


Om lymfknutorna blockeras och lymfdränage inte fungerar effektivt kan de inte heller avlägsna eventuella cancerceller varpå risken ökar för att dessa så småningom kan bilda en tumör.


Ett skadat lymfsystem betyder dessutom att personen är mycket mer utsatt för sjukdom och infektioner eftersom lymfsystemet hjälper kroppen att läka snabbare och bättre. 

Problemet med gallstenar som fastnat i gallgångarna

Levern (som är en del av lymfsystemet) agerar renar och filtrerar precis som övriga lymfsystemet. Den kan de-aktivera hormoner, alkohol och läkemedel (cellgifter) och överhuvudtaget avgifta kroppen.

Levern gör sig av med avfallet genom gallgångarna. Obstruktion i gallgångarna av exempelvis gallsten försvårar leverns viktiga rengöringsarbete.

Den största immunaktiviteten sitter i tarmarna, bl.a. därför att en stor del av lymfsystemet även befinner sig där.

Förstoppning och giftigt avfall som ligger kvar i tarmarna kan leda till potentiellt farliga komplikationer i övriga kroppen.


Stagnation är djupt ohälsosamt vare sig det gäller blod, lymfvätska eller en förstoppad mage som inte gör sig av med överblivna matrester på ett regelbundet sätt.


 

Vill inte väcka oro

Lymfsystemet och lymfkörtlar är således en viktig del av immunförsvaret.  Det och mycket annat glömmer Vårdguiden och Cancerfonden att berätta om när de beskriver bieffekter av strålning, cellgifter och bortopererade lymfkörtlar.

Allt slätas ut för att inte väcka oro. Patienten undanhålls information och känner inte till hela bilden för att själv kunna ta ställning. De om några borde vara välinformerade eftersom de kommer att tvingas leva med konsekvenserna.

Jag råder cancerpatienter att ta upp dessa frågor med sin onkolog. Ta reda på vad som kan hända vid bortoperation av lymfknutor.

Den normala rutinen är nämligen att operera bort lymfkörtlar i armhålan vid exempelvis bröstcancer eller melanom. Det görs ofta för att kunna göra en biopsi i förebyggande syfte.

Opereras åtskilliga lymfknutor bort kan det leda till lymfödem i armen eller bröstkorgen intill operationsområdet.

Strålbehandling mot bröstet kan också ge lymfödem i bröstet. Operation av lymfkörtlar i ljumskarna och strålbehandling mot underlivet kan ge lymfödem i benen och i könsorganen, hos både kvinnor och män. På samma sätt kan operation och strålbehandling mot ansikte och hals ge lymfödem på dessa ställen.

Vad är lymfödem?

Lymfödem är en kraftig svullnad som kan dyka upp långt efter färdig behandling. Lymfknutor som skurits bort under cancerbehandling kan göra att delar av kroppen inte kan dränera lymfvätskan i det berörda området. Lymfkärlen når så att säga en död slutände där filtren brukade sitta. Det kan t.o.m. öka risken för en ny cancer längre fram.

Lymfom är exempelvis en cancer som satt sig i lymfsystemet.

Stagnering av lymfan skapar alla möjliga symtom såsom cystor i livmodern eller äggstockar, förstorad prostatakörtel, reumatism i lederna, svullna ben och fötter, polyper i ändtarmen (ofta början till cancer), viss typ av astma, hösnuva och mycket mer.

Stagnering av lymfvätskan leder till svullnad, inflammation, smärta och ökad infektionsrisk och sjukdomar.

Här uppstår ett antal frågor kring skolmedicinens rutinbehandling av vissa cancerformer

Jag vet att kirurgiskt ingrepp för att skära bort lymfknutor är en vanlig procedur som man gjort sedan länge. Finner man cancerceller i lymfknutor anses det kunna vara början till en ny cancer eller spridning. Jag förstår resonemanget men, jag ber läsaren fundera över om en sådan procedur kanske gör mer skada en nytta. Varför förstöra eller skära bort delar av immunförsvar och lymfsystem när de är våra främsta allierade i kampen mot cancer?

Forskare har faktiskt undersökt om hur klokt det är att gör dessa rutinartade ingrepp. Det visar sig att denna typ av procedur knappast har någon positiv effekt för överlevnad eller minskat återfall och att i 20 % av fallen försämras patientens hälsa och ökar risken för infektioner.

Onkologer sitter fast i tron att om man skär bort eller på annat sätt avlägsnar symtomen har problemet förhoppningsvis lösts.

Operation, gifter och strålning och simsalabim förväntas kroppen bli fri från cancer och kunna läka sig själv. Men, denna typ av behandling tar sig inte an roten av problemet.


Operation tar sig inte an den underliggande anledningen varför vi får cancer och det gör inte cellgifter eller strålning heller. Det är en viktig insikt.


Antibiotika ges generellt vid operation för att förebygga infektion men den slår även ut den goda bakteriefloran. Tillsammans med bortopererade lymfknutor försämras patientens immunförsvar och att risken för lymfödem ökar.

Cellgifter och strålning ges i allmänhet för att minska eller förinta tumören. Tyvärr gör de också en hel del kollateral skada.

Det är välkänt (se Canadian Cancer Society) att när levern bryter ner cellgifter kan det skada levern, speciellt om de används i höga doser. Cellgifter kan också skapa IBS (Irritable Bowel Syndrome).

Strålning skadar inte bara cancerceller utan även hälsosamma celler och deras DNA.

Lymfknutor som skärs bort i behandling av cancer kan göra mer skada än nytta

Monica Morrow, MD, är en väl känd klinisk forskare och konventionell läkare. Hon har studerat vävnad från de som överlevt bröstcancer och där man funnit en liten mängd cancerceller, s.k. mikrometastaser i lymfkörtlarna. Normalt sett anses dessa vara dödliga enligt skolmedicinen men enligt Dr. Morrow visar det sig att ett litet antal cancerceller inte påverkar överlevnadsstatistiken. Därför börjar somliga läkare ifrågasätta denna praxis

Ytterst få studier har undersökt vilka skadliga långtidseffekter som uppstår av att ha skurit bort lymfkörtlar. Kanske borde man ta reda på detta?

Lymfsystemet
Lymfsystemet – Bild: Wikipedia, illustration: cnx.org

Dags för nytänk om lymfsystemet

Ju mer vi förstår sammanhangen, inser vi att skolmedicinens cancerbehandlingar behöver ses över för de baserar sig på ett grundläggande feltänk. Varför?

Behandlingarna är fortfarande mestadels inriktade på att få bort tumören, som är nog så viktigt, men minst lika viktig är att se till att patienten inte får tillbaka sin cancer.  Metastaser är nämligen det stora problemet.

Såsom behandlingarna ser ut i dag bidrar de ofta till att försämra patientens egna resurser för att kunna motstå återfall i framtiden.

Det är dags för ett nytänk vad gäller praxis inom onkologi. Den ensidiga krigföringen måste ta slut och kroppen behöver få hjälp att kunna göra sitt jobb. Vi föds med perfekta kroppar som vet hur de ska hålla sig hälsosamma, hur de ska reparera och läka sig själva. Problemet är att livsstil, gifter och kost hos nutidsmänniskan gör henne/honom utsatt, nu mer än någonsin. Därför ökar cancerincidensen hela tiden.

Jag avråder naturligtvis inte någon från en eller annan behandling men vill väcka eftertanke om vad som faktiskt kan skapa mer problem än nytta innan man bestämmer sig för en eller annan behandlingsplan med sin läkare.

Text: Kerstin Unger-Salén, som driver hälsocentret Cas Bernats

Läs gärna på Cochrane Institute och ”The role of removing lymph nodes as part of standard surgery for endometrial cancer” eller, “The Truth about Cancer” och Kerstins Cancerblogg ”Allt om cancer”.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag tror inte det bara handlar om vad en människa äter även om jag mår bättre av att äta en kost som består av huvudsakligen frukt, bär och nötter.
  Vibration påverkar en cell och DNA. Därmed även ett organ, en körtel, hormoner och påverkar hur kroppen i sin helhet reagerar.
  När jag förstod hur språket påverkar kroppens magnetfält (i munnen finns över 80 nervkopplingar som reagerar på vibration/ljud/språk/ord och även genom att tungan pressas mot gommen och när ljudet vibrerar genom näsan ned till magens nervcentrum och via vagus nerven till hjärnan) och att det jag talar/säger skapar min verklighet är det viktigt att jag använder ord som skapar det jag vill ha i mitt liv.
  Ord kan även betyda annat än det jag lärt mig av det korrupta skolsystemet och varför skulle inte även språket vara korrupt!???
  En artikel av Dr. Pjotr GARAJAJEV [ Peter Gariaev ] & Vladimir Poponing om “DNA BioComputer Reprogramming” finns att läsa i nedan länk:
  http://www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm

 • Jag tror inte det bara handlar om vad en människa äter även om jag mår bättre av att äta en kost som består av huvudsakligen frukt, bär och nötter.
  Vibration påverkar en cell och DNA. Därmed även ett organ, en körtel, hormoner och påverkar hur kroppen i sin helhet reagerar.
  När jag förstod hur språket påverkar kroppens magnetfält (i munnen finns över 80 nervkopplingar som reagerar på vibration/ljud/språk/ord och även genom att tungan pressas mot gommen och när ljudet vibrerar genom näsan ned till magens nervcentrum och via vagus nerven till hjärnan) och att det jag talar/säger skapar min verklighet är det viktigt att jag använder ord som skapar det jag vill ha i mitt liv.
  Ord kan även betyda annat än det jag lärt mig av det korrupta skolsystemet och varför skulle inte även språket vara korrupt!???
  En artikel av Dr. Pjotr GARAJAJEV [ Peter Gariaev ] & Vladimir Poponing om “DNA BioComputer Reprogramming” finns att läsa i nedan länk:
  http://www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm

 • Jätteintressant artikel som Kerstin har skrivit. Visst skulle det behövas ett nytänk inom onkologi. Dessvärre kommer detta aldrig att hända pga av de fundamentala feltänk som finns inom utbildning i allmänhet och i läkarutbildningen i synnerhet med tanke på deras incestuösa koppling till pillerindustrin. Det är fel att tro att den moderna läkekonsten har till uppgift att bota, tvärtom är den till för att skapa livslånga sjukdomar och lidande.

  För att läkeindustrin ska kunna växa och blomstra så behövs det sjuka patienter. Trots att antalet onkologer ständigt ökar växer ändå cancersjukdomarna. Problemet beror på att den ständiga tillväxten av specialiserade läkare gör att man hittar/konstruerar allt fler defekter på människor som behöver behandlas med olika invasiva ingrepp. Snart kommer man att gå in i friska människors DNA i preventivt syfte för att spåra cancergener för att berättiga kirurgiska och medicinska ingrepp.

  Roten på problemet är den inhumana människosyn som impregnerat läkarvetenskapen och hela samhället. Läkarvetenskapen försöker bota det onda genom att skära bort kroppsdelar när det sjuka i verkligheten finns i det ”onda” samhället som tillåter förgiftning av vår livsmiljö; luft, vatten och mat med strålning, GMO, kemikalier, miljögifter i kretsloppet m m. Det ligger sas i konsumtionssamhällets ”gener” att allt bara ska växa så även sjukdomar eftersom de är en oerhört viktig del av världsekonomin. Den ständiga produktionen av sjuka människor är en del av en förfärlig, förhärskande biopolitik som syftar till att styra över och rensa bort människor med ”feltänk” och som inte svarar upp på de styrandes normer av hur en modern människa ska vara. De som inte klarar av att leva i en modern, syntetisk, värld får sas skylla sig själva. Det är deras eget fel att de drabbas av sjukdom.

  NätvÄrkselev. Tack för ditt insiktsfulla inlägg! Du har på kornet fångat vad det handlar om.

 • Ja, man kan fråga sig varför alla som läser till yrken som har med människo-kroppens hälsa att göra läser så otroligt lite om lymfsystemet. Lymfsystemet är kroppens stora sophämtnings- och immunförsvarssystem – lika viktigt för kroppen som sopbilarna och brandkåren är för samhället! Blir vi inte av med soporna sprider sig skadegörande mikro-organismer – och fungerar lymfsystemet för trögt får vi större inflammationshärdar. Tack vare att lymfsystemet är byggt som en kedja med muskelsegment kan vii ju alla lära oss att aktivera lymfsystemet för att gynna vår hälsa. När vi t ex rör skelett-musklerna/tränar – aktiveras lymfsystemet. ….och se upp med kläder som sitter för hårt (t ex bygelbhar och trånga jeans) – de stänger av det viktiga lymfflödet! Lymfterapeuten

 • Kerstin, tack för Ditt ENskilt utvecklade och ägda mentala Stop, Think and Act, i Din artikel och frågan VARFÖR?, under rubriken ”Dags för nytänk om lymfsystemet” och Ditt budskap ”Ju mer vi förstår sammanhangen, inser vi att skolmedicinens cancerbehandlingar behöver ses över för de baserar sig på ett grundläggande feltänk.”

  Det laglösa pronomenet ”vi” kan i nutid och mentala rum, INTE förstå eller i tid och mentala rum inse (värdera) VARFÖR skolmedicinens cancerbehandlingar behöver ses över för ”de” baserar sig på ett grundläggande feltänk.”

  Det laglösa fiskstimmet ”vi” är i det allmänna svenska skolsystemet lärd, tränad och betygsatt att LYDA Jante och Luthers irrläror (skolmedicinens grundläggande mentala TÄNK), samt Ågrens i generationer nedärvda förnekelse av budskap, som förvirrar ENskilt utvecklad och ägd mental fyrarummare, som älskar att i nutid och mentala rum undermedvetet och medvetet LYDA skolmedicinens grundläggande mentala FELTÄNK.

 • Jätteintressant artikel som Kerstin har skrivit. Visst skulle det behövas ett nytänk inom onkologi. Dessvärre kommer detta aldrig att hända pga av de fundamentala feltänk som finns inom utbildning i allmänhet och i läkarutbildningen i synnerhet med tanke på deras incestuösa koppling till pillerindustrin. Det är fel att tro att den moderna läkekonsten har till uppgift att bota, tvärtom är den till för att skapa livslånga sjukdomar och lidande.

  För att läkeindustrin ska kunna växa och blomstra så behövs det sjuka patienter. Trots att antalet onkologer ständigt ökar växer ändå cancersjukdomarna. Problemet beror på att den ständiga tillväxten av specialiserade läkare gör att man hittar/konstruerar allt fler defekter på människor som behöver behandlas med olika invasiva ingrepp. Snart kommer man att gå in i friska människors DNA i preventivt syfte för att spåra cancergener för att berättiga kirurgiska och medicinska ingrepp.

  Roten på problemet är den inhumana människosyn som impregnerat läkarvetenskapen och hela samhället. Läkarvetenskapen försöker bota det onda genom att skära bort kroppsdelar när det sjuka i verkligheten finns i det “onda” samhället som tillåter förgiftning av vår livsmiljö; luft, vatten och mat med strålning, GMO, kemikalier, miljögifter i kretsloppet m m. Det ligger sas i konsumtionssamhällets “gener” att allt bara ska växa så även sjukdomar eftersom de är en oerhört viktig del av världsekonomin. Den ständiga produktionen av sjuka människor är en del av en förfärlig, förhärskande biopolitik som syftar till att styra över och rensa bort människor med “feltänk” och som inte svarar upp på de styrandes normer av hur en modern människa ska vara. De som inte klarar av att leva i en modern, syntetisk, värld får sas skylla sig själva. Det är deras eget fel att de drabbas av sjukdom.

  NätvÄrkselev. Tack för ditt insiktsfulla inlägg! Du har på kornet fångat vad det handlar om.

 • Tack för intressant artikel! Kom att tänka på att proteinet Nagalase som tillsätts i vaccin slår mot kroppens naturliga förmåga att läka sig själv. I samband med naturläkardöden förra sommaren skrev jag ett inlägg baserat på en film som trasslar ut gMaf och Nagalasebegreppen. Lite off-topic, men intressant ur ett vidare perspektiv på det aktiva depopulationsprojektet. Enligt filmen påverkas inte människor med viss blodgrupp av proteinet, en blodgrupp som är vanligt bland de styrande. Det är den första filmen i inlägget: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5428

 • Ja, man kan fråga sig varför alla som läser till yrken som har med människo-kroppens hälsa att göra läser så otroligt lite om lymfsystemet. Lymfsystemet är kroppens stora sophämtnings- och immunförsvarssystem – lika viktigt för kroppen som sopbilarna och brandkåren är för samhället! Blir vi inte av med soporna sprider sig skadegörande mikro-organismer – och fungerar lymfsystemet för trögt får vi större inflammationshärdar. Tack vare att lymfsystemet är byggt som en kedja med muskelsegment kan vii ju alla lära oss att aktivera lymfsystemet för att gynna vår hälsa. När vi t ex rör skelett-musklerna/tränar – aktiveras lymfsystemet. ….och se upp med kläder som sitter för hårt (t ex bygelbhar och trånga jeans) – de stänger av det viktiga lymfflödet! Lymfterapeuten

 • Kerstin, tack för Ditt ENskilt utvecklade och ägda mentala Stop, Think and Act, i Din artikel och frågan VARFÖR?, under rubriken “Dags för nytänk om lymfsystemet” och Ditt budskap “Ju mer vi förstår sammanhangen, inser vi att skolmedicinens cancerbehandlingar behöver ses över för de baserar sig på ett grundläggande feltänk.”

  Det laglösa pronomenet “vi” kan i nutid och mentala rum, INTE förstå eller i tid och mentala rum inse (värdera) VARFÖR skolmedicinens cancerbehandlingar behöver ses över för “de” baserar sig på ett grundläggande feltänk.”

  Det laglösa fiskstimmet “vi” är i det allmänna svenska skolsystemet lärd, tränad och betygsatt att LYDA Jante och Luthers irrläror (skolmedicinens grundläggande mentala TÄNK), samt Ågrens i generationer nedärvda förnekelse av budskap, som förvirrar ENskilt utvecklad och ägd mental fyrarummare, som älskar att i nutid och mentala rum undermedvetet och medvetet LYDA skolmedicinens grundläggande mentala FELTÄNK.

 • Tack för intressant artikel! Kom att tänka på att proteinet Nagalase som tillsätts i vaccin slår mot kroppens naturliga förmåga att läka sig själv. I samband med naturläkardöden förra sommaren skrev jag ett inlägg baserat på en film som trasslar ut gMaf och Nagalasebegreppen. Lite off-topic, men intressant ur ett vidare perspektiv på det aktiva depopulationsprojektet. Enligt filmen påverkas inte människor med viss blodgrupp av proteinet, en blodgrupp som är vanligt bland de styrande. Det är den första filmen i inlägget: http://www.autentopia.se/blogg/?p=5428

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *