Neo-marxismens inflytande måste avvecklas i Sverige – Neo-marxism Del 6

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 november 2016
- NewsVoice redaktion
Marcus Gullberg,  selfie
Marcus Gullberg, selfie

Sveriges neomarxistiska makthavare, dvs MSM, Riksdagspartier och Statstjänstemän har i stor skala förstört Sveriges militära försvar, vår matförsörjning, våra lantbrukare, våra kärnfamiljer, vårt utbildningssystem, vår kristna moralgrund, våra barns psykiska hälsa samt Sveriges industrier och Sveriges statsreligion.

Text: Marcus Gullberg

Man skulle kunna tro att vi pratar om en mardröm, men detta har hänt i fullt dagsljus under många decennier utan att några bomber har fallit och utan att folket reagerat pga MSMs totala maktmonopol. Tvärtom välkomnade många av oss inklusive jag själv många nymodigheter som ”spännande” och ”intressanta”.

Vad som nu väntar Sverige är en smärtsam resa tillbaka till framtiden och en mänsklig kultur som kan skapa harmoni i samhället. Allt börjar med att utbilda folket om sanningen kring landets tillstånd och där kan NewsVoice spela en mycket viktig roll tror jag.

Aldous Huxley:

”By simply not mentioning certain subjects… totalitarian propagandists have influenced opinion much more effectively than they could have by the most eloquent denunciations.”

Genom att sprida ett konstant brus av meningslösa nyheter kring sex, våld, BNP-tillväxt, små orättvisor och meningslöst politiskt käbbel har MSM lyckats förtrycka den viktiga debatten om Sveriges nyckelfrågor.


Sanningssägare stämplas som extremister, antisemiter och rasister enligt neo-marxismens gamla invanda taktik.


Neomarxistiska protester arrangeras och finansieras på beställning av oligarker som George Soros. Utöver det har riksdagspartierna varit medansvariga för ett förintelsekrig mot Syrien via stöttandet av USA:s sionistiska proxykrig i Mellanöstern.

Kom ihåg att de rika länderna i Mellanöstern såsom tex Saudi, Dubai, Qatar, Förenade Arabemiraten, Israel etc inte tar emot några flyktingar alls utan istället skickas flyktingarna 3000 km norrut till Sverige, till ett land med en helt annan kultur och religion än mellanösternländerna. Naturligtvis skriver MSM inte en rad om detta eller ens beklagar att Syriens grannländer inte tar emot några flyktingar. Subversionsstrategin är så uppenbar att ingen kan missa den.

De djupa spåren av förödelse i statistiken som neo-marxisterna har lämnat efter sig är verkliga, påtagliga och kan inte döljas på något sätt. Ingen kan ifrågasätta Sveriges katastrofala situation gällande militärt försvar, matförsörjning, utbildningssystem, psykisk ohälsa bland unga, migrationspolitik, skilsmässostatistik, ensamboende, materialism, ateism och brist på kulturell identitet.

Att sätta ljus på dessa bistra sanningar tror jag är Sveriges stora hopp inför framtiden.

Enligt ”Mediakademins” Förtroendebarometer 2016 har nu 13% av svenska folket förtroende för riksdagspartierna och 22% har förtroende för MSM.

Enligt SOM-undersökningen 2012 har journalister lägst förtroende av alla yrkesgrupper i Sverige, endast 24% har förtroende för dem. Det visar på det enorma missnöjet som jäser bland folket och som alternativmedia med sina idéellt arbetande krafter måste dra nytta av.

Jag citerar Abraham Lincoln som mördades 1865 under mystiska omständigheter:

“I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis. The great point is to bring them the real facts.”

Var börjar vi då?

Vi börjar med att sprida sanningen vitt och brett till alla som vill lyssna och lära. Varje medborgare har en unik möjlighet att göra en god gärning i detta läget och informera sina vänner och bekanta on Newsvoice via mun till mun-metoden eller via email.


Låt inte MSM behålla kontrollen över informationsflödet och låt inte folket glömma MSM:s totalt respektlösa behandling av dem som idioter.


Framtiden

Några viktiga frågor inför framtiden handlar om:

 • vilken kultur vi vill ha och vilken statsreligion som skall gälla i Sverige?
 • Vilket ekologiskt lantbruk vill vi ha och hur skall vi bygga upp det?
 • Hur skall vi stärka kärnfamiljen och låta barnen få en trygg uppväxt som ger god mental hälsa utan pillerberoende?
 • Hur skall vi kunna försvara vårt land?
 • Vad skall vi producera i framtiden?
 • Hur skall vi stärka gemenskapen bland folkets invånare och stoppa ensamheten?

Sist men inte minst borde vi fokusera på dygder eftersom ett bra land bygger på dugliga människor som vill göra bra saker och jobba hårt.

Konfucius:

“The superior man thinks always of virtue; the common man thinks of comfort.”

I dessa punkter finns nycklarna till att skapa ett starkt Sverige igen tror jag. Det är inte så att Sverige inte har någon potential alls. Det svenska folket har råkat ut för ett historiskt förräderi precis som många andra länder också har gjort. Jag skulle vilja säga att det är ett smärre mirakel att Sverige inte kollapsat redan och det svenska folkets generositet, tålamod och uthållighet kan inte förnekas.

Hur skall vi då döma våra makthavare?

Kan det vara så att alla våra makthavare, militärer och MSM är ”dumbommar” som inte förstår att ett land utan matförsörjning, religion, försvar och kärnfamiljer inte överlever? Kan det vara så att de inte förstår att om man flyttar hundratusentals muslimska flyktingar till Sverige och passiviserar dem blir det problem? Är det så att de inte förstår att om man förstör den svenska kärnfamiljen så kommer svenska barn att lida skada?

Oavsett svaret är nog de allra flesta människor eniga om att sådana makthavare skyndsamt måste ombedas att lämna sina poster.

Hur kan vi hjälpa till?

FLYER 2 NewsVoice urklipptFörändring börjar i liten skala och jag tror att om alla läsare, inklusive jag själv, skickar länken till NewsVoice till tio vänner och/eller släktingar så kommer det att göra en stor skillnad på kort sikt. En komplementär strategi som ingen kan övervaka är att dela ut flyers i brevlådorna under sin dagliga promenad. NewsVoice kommer att presentera en ny, attraktiv flyer inom kort som alla kan skriva ut till en minimal kostnad.

Benjamin Franklins profetia om att folket, precis som i Exodus i Bibeln, skulle bli tvungna att slåss mot en tyrann för att vinna sin frihet ligger nära till hands. Han föreslog redan 1776 att följande citat skulle finnas på baksidan av USAs stora sigill:

“Rebellion to tyrants is obedience to God.”

Martin Luther:

“Peace if possible, truth at all costs.”

George Orwell:

“In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act.”


Räkna med tystnad från MSM tills dess att de blir desperata – då kan vi räkna med alla former av attacker och smutskastning. En råtta som trängs in i en hörna går till anfall. Ondska är alltid ondska.


Tacitus:

“The desire for safety stands against every great and noble enterprise.”

Svenska folket har kanske sin största utmaning i att inse att deras ”trygghet” och ”lycka” är en illusion skapad via MSM och att om folket inte agerar nu återstår bara slaveri i globalismens namn framöver. Detta är ingenting som globalisterna hymlar med och därför är det avgörande att nu väcka upp den svenska björnen som sovit djupt i sitt ide under många decennier.

Text: Marcus Gullberg, 


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Neo-marxism
Stöd NewsVoice 2024
 • @Marcus Gullberg: “MSM kan aldrig vinna en öppen, ärlig debatt och de kan aldrig tillåta yttrandefrihet på nätet i längden. De klamrar sig desperat fast vid sport(bröd och skådespel för folket), dokusåpor, spel, sex, skvaller och hot om katastrofer för att kontrollera tankarna hos folket så länge som möjligt”.

  Så sant, så sant. Utmärkt formulerat och dessa ord borde spridas till alla och en var, innan man sätter tänderna i en dagstidning eller lyssnar på nyheterna.

  “Jag hoppas att du kan skriva lite artiklar framöver och inte bara inlägg på forumet:)”.

  Ja redaktören brukar tjata på mig om detta också, men då jag tillhör en så kalls sårbar grupp, skulle jag aldrig klara kulturmarxisternas repressiva toleransenmetoder. Fungerar bäst som rådgivare eller ligga och påverka i bakgrunden. Att ta över andras artiklar med egna ankar, kanske inte är optimalt?

 • @Erik: tack för din feedback! Det fanns många kloka ord där, jag får kommentera dem vid tillfälle. Jag hoppas att du kan skriva lite artiklar framöver och inte bara inlägg på forumet:).

  På tal om MSMs nuvarande narrativ med att använda karaktärsmord etc för att förtrycka meningsmotståndare etc så tror jag att det håller på att spela ut sin roll när delar av sanningen sipprar fram på allt fler ställen på nätet. Kontrollerad opposition funkar bara så länge när dialektiken också blir känd för allt fler. MSM kan aldrig vinna en öppen, ärlig debatt och de kan aldrig tillåta yttrandefrihet på nätet i längden. De klamrar sig desperat fast vid sport(bröd och skådespel för folket), dokusåpor, spel, sex, skvaller och hot om katastrofer för att kontrollera tankarna hos folket så länge som möjligt.

  Såg precis denna rubriken: https://www.svd.se/demokratin-maste-pausas-for-att-losa-klimatkrisen

  Kina och öppen diktatur är snart föredömet hos “eliten”, inte bara i FN.

 • Ett annat paradnummer inom kulturmarxismen är den del av feminismen, inom feminismen, som går under betäckningen likhetsfeminism. Själva kilen, som förgiftar hela generationer, är dels att ifrågasätta vad som är kvinnligt respektive manligt dels sära på könet, i könet, som om det vore en social konstruktion, emedan det i själva verket är likhetsfeminism som är en social konstruktion – inte könet. Könet och dess funktion, det vill säga sexualiteten, är nämligen kärnan i varje individs identitet. Varför så? Jo, själva essensen av det finaste jag har – mitt arvsanlag – är just vad driften vill att jag skall lägga hos den kvinna jag anser bäst kan förvalta det finaste jag har – där av att min sexuallitet också är kärnan i min identitet. Det är nämligen bara så som min essens, av min identitet, kan leva vidare. Inte undra på att sex ger kickar: det är så klar en av hjärnans viktigaste uppgift att premiera könsumgänge, där av att sexuallitet ligger högt, eller allra högst, i hierarkin för belöningssystemet – att belöna det ögonblick när överföringen av min assens sker, för det borgar nämligen för artens fortlevnad. Annars skulle vi som art inte ha överlevt och vad ska vi då med ett belöningssystem till?

  Just därför siktar kulturmarxismen in sig på att stjäla människors identitet, sedan rikta den stulna identiteten in i förvirring, för att styra mänskor att agera, och regera, åt det håll man vill ha dem. Att identifiera sig som feminist, blir då att tappa bort sin identitet. Denna arme av identitetslösa människor kan man sedan sätta in mot det man nu vill krossa. Lyckas man, vänds kvinnor mot män och vises versa. Denna rörelse vore försvinnande lite, i och med att befolkningen föga anser att den viktigaste frågan på agendan är huruvida en man får heta Åsa och en kvinna Åke. Därför har feminism över lag – särartsfeminismen, så väl som likhetsfeminism, utarbetat en djävulsk slug plan på hur feministrörelsen ska kunna växa ohämmat genom att appellera följande strategi: feminismen bestämt vilken grupp som ej skall omfattas av den kvinnliga empatin – om vi samtidigt tillskriver kvinnor som mer empatiska än män.

  Alla söker vi och behöver empati i livets svåra prövningar. Om gruppen män ständigt bemötts av empatislöhet av gruppen kvinnor, kommer den gruppen för eller senare att utveckla ett hat, i bästa fall inte mot kvinnor, men i vart fall mot alla typer av feminister: och det är just poängen med den kollektiva empatislöheten mot män. Ju mer hat som riktats mot feminister – ju mer kommer feminister att ta det som en intäkt för att vi alla behöver än mer feminism – just på grund av hatet de själva skapat. Jämför här feministers slagord: “Kränkt vit man” som kollektivt uttalas så fort en man klagar sin nöd.

  Få män som utstått empatislöheten, vid bland annat vårdnadstvister, klarar av att inte kliva i den fällan. Där av är det av yttersta vikt att få till så många vårdnadstvister som möjligt.

 • Från “Kapitalism och kommunism är samma globala konspiration – Neo-marxism Del 3”
  Av Marcus Gullberg: “Parrelationer fungerar endast om man har gjort upp om vem som bestämmer vad på förhand och båda parter accepterar den regeln. Lika beslutsrätt i alla frågor i en parrelation fungerar bara så länge man har exakt samma åsikt i alla frågor. Detta är ett faktum som ytterst få feminister resonerar kring”.

  Håller med dig, dock med en modifikation: Efter att arbetat många år med parrelationer i akuta kriser, och själv skilt mig, med barn och allt och därför vet vad de innebär, så är min bestämda uppfattning att de flesta parrelationer och äktenskap aldrig pratat igenom vilka områden där beslut om livsval måste fattas – och än viktigare – vem som slutligen har det avgörande ordet och därför makten. Makt tycks få förhållanden vilja belysa. Dock är det min övertygelse och erfarenhet att man måste inte alls tycka lika för att dra åt samma håll. Tillit och förtroende är nyckelord. Rationellt är att den part som besitter den högsta kompetensen inom ett givet område bör fatta de avgörande besluten, som bägge då måste underkasta sig. Att leva i ett harmoniskt och lyckligt äktenskap är att delvis leva i en diktatur samt delvis leva som diktator. Märk väl att beslut som du som man fattar för familjen, många gånger innebär personliga obekväma uppoffringar men som gynnar tvåsamheten i det långa loppet. Här gäller också att ständigt vara beredd att göra små, små justeringar eller helt byta ansvarsområden eller fråga om hjälp att fatta rätt beslut. Bägge förbinder sig att följa den andres beslut – oberoende konsekvenser. Bägge parter har absolut lojalitet mot varandra.

  Tänker man igenom dessa ställningstagande, är betydligt lättare att finna den man söker, för man vet vad och vem man söker efter. Primärt gäller här inte att söka efter kärleken – den kommer av sig själv när tilliten, lojaliteten genererar den så kallade äktenskapliga tillväxten. Allt verklig tillväxt och mognad tar tid att utvecklas.

  Så tror jag kan man mota bort kulturmarxismens hot mot äktenskapet.

 • @Marcus Gullberg, jag har nog missat en hel del av vad du har publicerat, men det går lätt att åtgärda. Du är en lysande skriftställare, bildad och huvudet på skaft. Det är många sådana som dig vi behöver, om vi ska ha en chans att reda upp i detta träsk.

  Frankfurtskolan har en knippe strategier som dem tillkämpar mot dem som de anser är deras fiender. Kan sammanfattas i den: “demokratiska-repressiva-toleransen” och metoden är oerhört effektiv. Man hindrar inte imaginära meningsmotståndare i första rummet (som är legio i en dikttur…) från att komma till tals (inte i de egna medienia förstås..) utan man tystar kritiker i efterhand genom att indirekt slå sönder människan existentiella livsplattform: Skandalisera medels offentliga avrättningar, hacka privata databaser i jakt på komprometterande uttalanden (som kan ligga år bak i tiden). Ett förfluget ord i striden hetta, kanske på fyllan, finns bevarat i mail och andra känsliga kommunikationsdatabasar. Ta kontakt med arbetsgivare i syfte att avskräcka denne. Vidare genom att ihärdigt och återkommande missakta personen genom klistra på de klassiska etiketter: antisemit, rasist, fascist osv. Ta kontakt med närstående osv.

  Når du ut till ett större flertal människor och får ett inflytande, lär du märka när det gungar under fötterna. En fördel är då att dels känna till hur de arbetar och förbereda din omgivning på vad som komma skall (kontakta arbetsgivare, familj och vänner – innan) samt samla likasinnade runt dig i syfte att stärka moralen. Se upp för infiltratörer och femtekolonnare.

 • Det bästa avsnittet hittills i din artikelserie, MG!

  Beträffande “kristen religionstillhörighet” håller jag med dig så till vida att det ÄR en VITAL grundförutsättning för bevarandet av vår Svenska/Nordiska kultur — INTE i betydelse att varje medborgare verkligen ska TRO bokstavligt på innehållet i den religionens gamla skrifter. Det måste vara upp till var och en att ha valfri filosofisk/religiös inställning till vår roll/vistelse på denna planet och “meningen med livet”….
  För mig innebär “kristen religionstillhörighet” vilken typ av Värdering en individ har, Rätt och Fel, Moral, De 10 Budordens innebörd etc. De flesta normalbegåvade och mentalt friska föds med dessa “regler” eller de ärvs och/eller skolas in under livets första 10-15 år.

  “Kristen religionstillhörighet” är inalles en MYCKET viktig del för ÅTERUPPRÄTTANDE och BEVARANDE av VÅRT Gamla Land!!

 • @Birgitta: “Måste man engagera sig i feminism eller i HBTQ-rörelsen för att få lov att säga sin mening”?

  Ja… Med förbehåll om att du bara får föra fram rätt åsikt. Det är en grannlaga uppgift, ty dem växlar från dag till dag. Där av nödvändigheten att läsa msm var dag.

 • @Marcus
  Ödsla ingen möda på per: han syfte är enbart splittra upp mellan newsvoice läsare med sina betoningar på religions- och eroikfrågor. Dessa är av tämligen av privat natur, och frågorna lämpar sig bättre för en kontaktannons.

 • @Per: Ursäkta mitt sena svar. Nej, mina tankar har inte kommit så långt att jag kan beskriva hur en nygammal kultur skulle kunna se ut, det får nog utkristallisera sig med tiden.

  Man kan nog inte säga att kristendom är en “bättre” religion än andra religioner och tro är ju något personligt som man inte kan/bör jämföra tror jag. Däremot kan man enkelt jämföra människors moral och kristendomen höll ju hårt på budorden och dygderna förr i vissa länder. Jag håller med Swedenborg att tro utan goda gärningar i linje med moral och dygder är en falsk religion utan mening eller som maktmedel för tyranner. Alla religioner verkar ju ungefär desamma idag med korrumperade präster som inte tror på sina religioner(eller dess budord) men som gärna vill tjäna sina levebröd på dem.

  Den kristna kulturen/moralen är ju det som vi har känner till och som skulle kunna skapa ett stabilt samhälle. Det ser dock ut som om vi måste agera innan det går helt år pipsvängen. Tecknen finns dock att folk börjar inse vilket samhälle “vi”(dom) har skapat.

  Framtiden får väl utvisa vart vi landar och jag är väldigt intresserad av urgammal kultur men tyvärr finns v-t lite information om dem. Min gissning är att de levde bra mycket mer “rätt” än moderna tiders människor.

  HBTQ är helt upp till var och en idag. Svenska låg/mellanstadiebarn väljer ju redan om de skall kallas hon/han eller hen i skolan på tal om att låta barn vara barn. Söktrycket växer enormt idag för att operera om sitt kön bland svenska barn. Vad kommer härnäst kan vi bara spekulera om men det talas om att människor(barn?!) skall kunna välja att opereras om till djur i framtiden om de så önskar. Allt i sann marxistisk anda och Sverige leder utvecklingen.

  En sak som jag hört om på sistone är det här fenomenet med “Anastasia” och eko-samhällena i Ryssland där ryssarna påstår sig använda sig av deras uråldriga tradition/tro för att bygga nya eko-samhällen. En del viftar bort det som New Age men någon annan påstod att nu finns det hela 230 såna samhällen i Ryssland och idén är att varje familj får/skaffar sig minst 1 hektar mark(som Putin också stödjer, bl.a. för att öka antalet ryssar i Sibirien där kineserna nu migrerar sönder ryssarna för att ta över) att odla upp för att bli självförsörjande och sen bygger de kärnfamiljer i byarna och håller olika gemensamma aktiviteter enligt den påstådda traditionen/tron för att stärka människor och sammanhållning. Men jag vet för lite för att kunna uttala mig. Det är dock intressant att det händer såna saker i Ryssland tycker jag.

 • Bra inlägg, instämmer med det mesta.

  Trumps valseger har redan medfört att risken för kärnvapenkrig minskat från DEFCON 3 till 5 som är lägsta risk. Bästa möjliga start alltså.

 • Åke i Sörmland. Vem eller vilka fikar efter vårt fina dricksvatten? Naturligtvis är det storföretag som Nestle, och företaget med den äckliga och sockriga smörjan som säljs överallt med flera storföretag inom dryckesbranschen. Vårt kommunala vatten kommer att privatiseras inom en snar framtid. Kommer att bli en huggsexa. Kanske dags att medborgarna bildar kooperationer som sas köper tillbaka sina rättigheter till resurser från folkets stora fiende staten? Kan man nu riskera att få en terrorist- eller rasist-stämpel om man har en åsikt i denna fråga av det kulturmarxistiska etablissemanget? Måste man engagera sig i feminism eller i HBTQ-rörelsen för att få lov att säga sin mening?

 • Marcus glömde dricksvattnet. Det är större pengar i vatten än olja, så vem fikar efter vårt fina dricksvatten?

 • Givetvis så måste vi göra något åt problemet. Dom flesta förstår inte alls den radikalisering som pågår och kommer troligen inte att göra det innan dom med egna ögon fått se hur den kan gå till. Här är iaf ett bra svenskt exempel man kan hänvisa till. ”Reportaget handlar om radikalfeminism och dess inflytande i svensk politik.” Det sändes redan 2005.

  I övrigt. Att Fi existerar som ett politiskt parti gör mig faktiskt mörkrädd. Jag är långt mer orolig för dom än för SD. Kolla bara på det radikala förbundet roks hemsida..

  http://www.youtube.com/watch?v=kMS4AEhKwCg

 • Jag uppskattar din artikelserie mycket, Marcus, den håller verkligen hög klass. Vissa saker känner jag dock att du inte diskuterar så mycket på djupet. Har du möjlighet att säga hur du tänker i några frågor?

  Varför är kristendomen bättre än de andra religionerna? (Jag vet personer som helt enkelt inte kan tro på Bibeln, men som får ut väldigt mycket av till exempel yoga och meditation. Är det okej?)

  Hur tänker du dig att ett nygammalt Sverige, med önskvärda saker som egen matproduktion, kärnfamiljer, människor som bryr sig om varandra och så vidare, skall se ut rent religiöst?

  Skall kärnfamiljen bestå av mamma, pappa, barn, eller tänker du dig att det är okej att homosexuella bildar kärnfamilj under vissa omständigheter?

  Jag kan själv inte se att homosexualitet i sig skulle vara störande på samhället, om den inte pådyvlas oss, men bland annat somliga kristna anser verkligen att den är ett hot. Stämmer det enligt din mening att den är det och i så fall varför?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *