Neo-marxismens inflytande måste avvecklas i Sverige – Neo-marxism Del 6

publicerad 15 november 2016
- av NewsVoice
Marcus Gullberg,   selfie
Marcus Gullberg, selfie

Sveriges neomarxistiska makthavare, dvs MSM, Riksdagspartier och Statstjänstemän har i stor skala förstört Sveriges militära försvar, vår matförsörjning, våra lantbrukare, våra kärnfamiljer, vårt utbildningssystem, vår kristna moralgrund, våra barns psykiska hälsa samt Sveriges industrier och Sveriges statsreligion.

Text: Marcus Gullberg

Man skulle kunna tro att vi pratar om en mardröm, men detta har hänt i fullt dagsljus under många decennier utan att några bomber har fallit och utan att folket reagerat pga MSMs totala maktmonopol. Tvärtom välkomnade många av oss inklusive jag själv många nymodigheter som ”spännande” och ”intressanta”.

Vad som nu väntar Sverige är en smärtsam resa tillbaka till framtiden och en mänsklig kultur som kan skapa harmoni i samhället. Allt börjar med att utbilda folket om sanningen kring landets tillstånd och där kan NewsVoice spela en mycket viktig roll tror jag.

Aldous Huxley:

”By simply not mentioning certain subjects... totalitarian propagandists have influenced opinion much more effectively than they could have by the most eloquent denunciations.”

Genom att sprida ett konstant brus av meningslösa nyheter kring sex, våld, BNP-tillväxt, små orättvisor och meningslöst politiskt käbbel har MSM lyckats förtrycka den viktiga debatten om Sveriges nyckelfrågor.


Sanningssägare stämplas som extremister, antisemiter och rasister enligt neo-marxismens gamla invanda taktik.


Neomarxistiska protester arrangeras och finansieras på beställning av oligarker som George Soros. Utöver det har riksdagspartierna varit medansvariga för ett förintelsekrig mot Syrien via stöttandet av USA:s sionistiska proxykrig i Mellanöstern.

Kom ihåg att de rika länderna i Mellanöstern såsom tex Saudi, Dubai, Qatar, Förenade Arabemiraten, Israel etc inte tar emot några flyktingar alls utan istället skickas flyktingarna 3000 km norrut till Sverige, till ett land med en helt annan kultur och religion än mellanösternländerna. Naturligtvis skriver MSM inte en rad om detta eller ens beklagar att Syriens grannländer inte tar emot några flyktingar. Subversionsstrategin är så uppenbar att ingen kan missa den.

De djupa spåren av förödelse i statistiken som neo-marxisterna har lämnat efter sig är verkliga, påtagliga och kan inte döljas på något sätt. Ingen kan ifrågasätta Sveriges katastrofala situation gällande militärt försvar, matförsörjning, utbildningssystem, psykisk ohälsa bland unga, migrationspolitik, skilsmässostatistik, ensamboende, materialism, ateism och brist på kulturell identitet.

Att sätta ljus på dessa bistra sanningar tror jag är Sveriges stora hopp inför framtiden.

Enligt ”Mediakademins” Förtroendebarometer 2016 har nu 13% av svenska folket förtroende för riksdagspartierna och 22% har förtroende för MSM.

Enligt SOM-undersökningen 2012 har journalister lägst förtroende av alla yrkesgrupper i Sverige, endast 24% har förtroende för dem. Det visar på det enorma missnöjet som jäser bland folket och som alternativmedia med sina idéellt arbetande krafter måste dra nytta av.

Jag citerar Abraham Lincoln som mördades 1865 under mystiska omständigheter:

“I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis. The great point is to bring them the real facts.”

Var börjar vi då?

Vi börjar med att sprida sanningen vitt och brett till alla som vill lyssna och lära. Varje medborgare har en unik möjlighet att göra en god gärning i detta läget och informera sina vänner och bekanta on Newsvoice via mun till mun-metoden eller via email.


Låt inte MSM behålla kontrollen över informationsflödet och låt inte folket glömma MSM:s totalt respektlösa behandling av dem som idioter.


Framtiden

Några viktiga frågor inför framtiden handlar om:

  • vilken kultur vi vill ha och vilken statsreligion som skall gälla i Sverige?
  • Vilket ekologiskt lantbruk vill vi ha och hur skall vi bygga upp det?
  • Hur skall vi stärka kärnfamiljen och låta barnen få en trygg uppväxt som ger god mental hälsa utan pillerberoende?
  • Hur skall vi kunna försvara vårt land?
  • Vad skall vi producera i framtiden?
  • Hur skall vi stärka gemenskapen bland folkets invånare och stoppa ensamheten?

Sist men inte minst borde vi fokusera på dygder eftersom ett bra land bygger på dugliga människor som vill göra bra saker och jobba hårt.

Konfucius:

“The superior man thinks always of virtue; the common man thinks of comfort.”

I dessa punkter finns nycklarna till att skapa ett starkt Sverige igen tror jag. Det är inte så att Sverige inte har någon potential alls. Det svenska folket har råkat ut för ett historiskt förräderi precis som många andra länder också har gjort. Jag skulle vilja säga att det är ett smärre mirakel att Sverige inte kollapsat redan och det svenska folkets generositet, tålamod och uthållighet kan inte förnekas.

Hur skall vi då döma våra makthavare?

Kan det vara så att alla våra makthavare, militärer och MSM är ”dumbommar” som inte förstår att ett land utan matförsörjning, religion, försvar och kärnfamiljer inte överlever? Kan det vara så att de inte förstår att om man flyttar hundratusentals muslimska flyktingar till Sverige och passiviserar dem blir det problem? Är det så att de inte förstår att om man förstör den svenska kärnfamiljen så kommer svenska barn att lida skada?

Oavsett svaret är nog de allra flesta människor eniga om att sådana makthavare skyndsamt måste ombedas att lämna sina poster.

Hur kan vi hjälpa till?

FLYER 2 NewsVoice urklipptFörändring börjar i liten skala och jag tror att om alla läsare, inklusive jag själv, skickar länken till NewsVoice till tio vänner och/eller släktingar så kommer det att göra en stor skillnad på kort sikt. En komplementär strategi som ingen kan övervaka är att dela ut flyers i brevlådorna under sin dagliga promenad. NewsVoice kommer att presentera en ny, attraktiv flyer inom kort som alla kan skriva ut till en minimal kostnad.

Benjamin Franklins profetia om att folket, precis som i Exodus i Bibeln, skulle bli tvungna att slåss mot en tyrann för att vinna sin frihet ligger nära till hands. Han föreslog redan 1776 att följande citat skulle finnas på baksidan av USAs stora sigill:

“Rebellion to tyrants is obedience to God.”

Martin Luther:

“Peace if possible, truth at all costs.”

George Orwell:

“In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act.”


Räkna med tystnad från MSM tills dess att de blir desperata – då kan vi räkna med alla former av attacker och smutskastning. En råtta som trängs in i en hörna går till anfall. Ondska är alltid ondska.


Tacitus:

“The desire for safety stands against every great and noble enterprise.”

Svenska folket har kanske sin största utmaning i att inse att deras ”trygghet” och ”lycka” är en illusion skapad via MSM och att om folket inte agerar nu återstår bara slaveri i globalismens namn framöver. Detta är ingenting som globalisterna hymlar med och därför är det avgörande att nu väcka upp den svenska björnen som sovit djupt i sitt ide under många decennier.

Text: Marcus Gullberg,