Jan Westh: Nynazismen tjänar på demoniseringen av Ryssland

publicerad 28 november 2016
- Jan Westh
NATO, Crestock

NATO, Crestock

När massmedier i Väst och Sverige demoniserar Ryssland stöds nynazimens spridning i Europa. Nazisterna behöver ett hatobjekt för att växa sig starka. Det som sker nu är samma fenomen som på 1920-talet när nazismen etablerade sig som en motreaktion på en kommunistisk expansion. Det skriver Jan Westh,  pensionerad historielärare.

Text: Jan Westh

Det har blivit alltmer klart under de senaste åren, att den störda delen av massmedia som kallas mainstream, har ett närmast sjukligt intresse av att framställa Ryssland, men även Kina, som farliga storheter med mycket fientliga avsikter. Samtidigt lovprisar man den USA-ledda alliansen för dess mod att störta vad man kallar diktatorer för att av “humanitära skäl” införa vad man kallar demokrati.

Var och en som har intresse av att söka utröna om den massmediala bilden stämmer med verkligheten, kommer snart att inse att så inte är fallet. Det troligaste är då att någon har intresse av att  föra oss bakom ljuset – någon som tjänar på att vi vänder taggarna mot Ryssland och dess president.

USA tjänade enorma summor på både första och andra världskriget. Världsdepressionen 1928 sänkte USA:s ekonomi under flera år framåt, men när andra världskriget var över framstod USA som världens rikaste nation.

Nu, år 2016 är USA:s ekonomi urusel med ett enormt skuldberg som man bara skjuter framför sig. Samtidigt är USA världens starkaste militärmakt. Om man då vill omskapa en sönderfallande nation till ett USA, “great again” så finns det en beprövad väg som tydligen är lockande.

Man kan fastslå att de båda första världskrigen initierades av en angloamerikansk elit av bankirer och politiker. En sådan “elit” har aldrig under de gångna åren lämnat Washington och är nu beredd på nya tag.  Konspirationsteorier säger man då, men ok, då går vi till fakta.

Tips: Ny bok, som släpps i december 2016: NATO ett monster på katastrofkurs

När Donald Trump stiger in i Vita Huset efter att ha svurit tillräckligt, ska han finna att på skrivbordet ligger två rapporter från olika tankesmedjor. En från Atlantic Counsil, som beskriver hur ett krig mot Ryssland lämpligen startas. Den andra kommer från Rand Corporation och klargör bl. a varför man inte bör vänta för länge med ett krig mot Kina.  Båda rapporterna är beställda av Pentagon och var egentligen avsedda för Hillary, så vi får se vad Trump gör med dom, men Storkrigets ande svävar hela tiden över Vita Huset. Och det tycks vara bråttom att döma av NATO:s agerande med enorma  förberedelser för att snabbt få 350,000 man stridsberedda.

Läs mer: War with China – Thinking Through the Unthinkable – Rand Corporation

Som tur var fick Hillary Clinton inte tillfälle att i ovala rummet planera för vilket av de stora staterna hon skulle demolera först. Donald Trump är på väg med stora steg och stridsyxan tänker han slänga i sjön (om han inte ångrar sig i sista stund). Han vill prata med Vladimir Putin, och dom har mycket att prata om. Båda två vill minska spänningarna mellan USA och Ryssland och reducera NATO:s makt till förtret för många.

Scowcroft Center, Twitter

Nynazismen

Nyligen kunde vi se bild på de nordiska statsministrarna, där de unisont lovar att ta avstånd från Putin och inte föra någon dialog med honom. Genom att på det sättet demonisera Ryssland och Putin skapar de en god jordmån för nynazismen. Nazisterna behöver ett hatobjekt för att växa sig starka – samma fenomen som för hundra år sedan, då Sovjet utgjorde ett dödligt hot mot Tyskland, som under 1920-talet såg nazismen etablera sig som en reaktion på kommunistisk expansion.

Nu är det ny-nazisterna som tjänar mest på en ökad russofobi – en demonisering av Ryssland som politiker och mainstream arbetar på hand i hand.

Somliga har inte uppfattat att hundra år har passerat och att förhållandena är helt annorlunda idag. Nu är det NATO som hotar Ryssland och under NATO-paraplyet växer nazisvamparna upp. Detta sker särskilt i Baltstaterna, Polen och Ukraina.

Harald Nugiseks, Twitter

Artikel: Russian embassy slams unveiling of Harald Nugiseks bust in Estonian school

Vid en öppningsceremoni på en skola i Estland den 21 oktober i år avtäcktes en staty föreställande en av Hitlers förtrogna och som belönades med järnkorset, Harald Nugiseks. Ett av många tecken på den nazism som i våra grannländer frodas i rysshatets kölvatten och i NATO:s hägn.

I juli samma år kunde Alexandrs Kirstein från Latvian National Association hemställa till Latvian Seimas att ett monument skulle uppföras till minne av lettiska nazisoldater.

I Warzhawa marscherar i år tusentals nazianstrukna maskerade personer genom stadens gator.

I Ukrainas städer patrullerar halvmilitära förband med hakkorsliknande symboler och kvällstid går fackeltåg med heil-ropande människor i massor genom stadskärnorna. Alla dessa är säkert mycket tacksamma för det stöd de får av västerländska politiker och mediafolk.

Den uppvaknande nazismen i Östeuropa är ett hot mot hela Europa – större än ett inbillat hot från Ryssland. Det är den som förutom krigshetsarna i Washington tjänar mest på demoniseringen av Ryssland.

Text: Jan Westh

nazis-ukraina

Polska nazister på väg genom Ukraina för att bekämpa civila i Donbass-området. Observera att NATO-flaggan finns med på bästa plats.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Utan att tillfoga ngn detaljerad bedömning av hur det förhöll sig med antal utrotade under nazismen som Per tar upp ovan vill jag uppmärksamma dom som intresserar sig för saken att segrarmakterna angloamerikanerna, har starka motiv för att välja en högre siffra för att inte bli angripna av zionister och andra för aa’s enorma stöd till nazismen. Dom har av samma anledning starka motiv för att lägga locket på debatten om antalet och slå ner på dom som envisas med att ifrågasätta. Därigenom hoppas dom även att koncentrera och avleda revisionisters uppmärksamhet så att dom kommer i konflikt med judarnas företrädare men inte drar ljus till angloamerikanerna. Aa kontrollerade i båda krigen karteller som försåg båda sidor med nödvändiga resurser för att hålla igång krigen. Eljest hade båda världskrigen snabbt ebbat ut. Tyskland hade en helt omöjlig situation utan aa’s leveranser.
  Lägg därtill att aa sedan nästan hundra år i växande grad manipulerat för att kunna utnyttja judarna med en slutfas där Britterna direkt bearbetade nazisterna för att förstöra judarnas framtid i Europa och driva dem att flytta till Nordamerika så förstår man varför Britters och Amerikaners eliter hjärtligt gärna stöder största möjliga siffra.

 • Till skillnad från andra här, så är jag inte så fullt ut imponerad av artikeln. Beskrivningen känns väl tillfredsställande, men det verkar som författaren har väsentliga luckor när det gäller diskussionen på internet bland dessa personer.
  Det roar mig att läsa från ett brett utbud av åsikter på internet och kan ofta känna igen uttryck, vokabulär och argumentation som används av nazister och har en annorlunda bild.
  Rörelsen förefaller splittrad. Vad anser man vara det huvudsakliga problemet. Invandrande araber eller de klassiska judarna? Min uppfattning är den att många nazister faktiskt anser rörelserna i Östeuropa nämnda i artikeln vara de så kallade anglo-zionisternas lydiga redskap och att man inte på något sätt sympatiserar med dessa krafter. Snarare verkar man sympatisera i större utsträckning med Rysslands sak.
  Hursomhelst sår samhället nu en rejäl sådd när det kommer till framtida nazister. Författaren till denna artikeln gör rätt i att uppmärksamma detta. Men han lyckas faktiskt inte nämna något av betydelse:
  Den som letar efter nyuppstådd nazism måste först förstå att den aldrig kommer att återuppstå som hot i sin gamla skepnad.
  Författaren kanske skulle ha glädja av att läsa några biografier skrivna av tyskar som var ungdomar under kriget och sedan reflektera över dessa beskrivningar och parallellerna i dagens samhälle.
  Det största misstaget som gör nu och som kommer ge den rörelsen en enorm tillväxt är att den på väg att förbjudas, samtidigt som man dessutom i allmänhet passar på att tysta samhällskritiker och dissidenter på bred front. Med denna åtgärd kommer man därefter ha rättfärdigat deras sak.

  Ack, du nya sköna värld.

 • Hade Löfven/Bildt (vars ande fortfarande tyvärr hänger över de borgerliga) lett Sverige i slutet av 30-talet och början av 40-talet hade Sverige varit indraget i 2:a världskriget. Det är dessa herrar vi har att tacka för den spända och upptrappade militära aggression vi nu upplever i Norden. Bildt var tokig redan på 80-talet men då stod socialdemokraterna emot och balanserade. Hade Löfven varit ordförande för socialdemokraterna då hade troligen 3:e världskriget varit ett faktum. Löfven är en hot mot våra liv!

 • Tack Jan Westh för en mycket bra artikel.
  Det märkliga är att media så envist håller fast vid sin bedrägliga kurs.
  Utan dom hade lögnkomplexet fallit samman.
  Journalisterna borde ställas inför riksrätt. Deras svek är enormt.
  Det glädjande är att dom håller på att förlora sina läsare, och att rätt typ av politiker har framgångar. Vi måste få slut på eländet.
  Och det går åt rätt håll.

 • Intressant och välskrivet.

  Det pratas idag mycket om revisionism beträffande nazismen. En del historiker menar att antalet judar som dödades under andra världskriget inte uppgick till 6 000 000, snarare en tredjedel eller ända ner emot 260 000. Somliga forskare, ibland judar, hävdar att ihjäl-gasningen och bränningen av judar och andra för nazisterna misshagliga grupper inte ens var praktiskt genomförbara på det sätt och i den omfattning som påstås.

  David Irving – The Faking of Adolf Hitler for History: https://www.youtube.com/watch?v=bwp7tVZuXKM

  Har du satt dig in något i detta och vad är i så fall din åsikt, Jan?

 • Polsk jingoism är ett hot faktiskt, precis som du påpekar. Polen och Moskoviterna var under flera hundra år någorulunda jämnbördiga konkurrenter och det har Polackerna inte glömt. Därför behöver alla och envar påminna dem om ynkligheten i att hävda sig mot Moskva genom att vara USAs hundar. Lärde de sig ingenting in andra världskriget? Står de inte på egna ben så står de inte alls.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *