Jan Westh: Nynazismen tjänar på demoniseringen av Ryssland

publicerad 28 november 2016
- Jan Westh
NATO, Crestock

NATO, Crestock

När massmedier i Väst och Sverige demoniserar Ryssland stöds nynazimens spridning i Europa. Nazisterna behöver ett hatobjekt för att växa sig starka. Det som sker nu är samma fenomen som på 1920-talet när nazismen etablerade sig som en motreaktion på en kommunistisk expansion. Det skriver Jan Westh,  pensionerad historielärare.

Text: Jan Westh

Det har blivit alltmer klart under de senaste åren, att den störda delen av massmedia som kallas mainstream, har ett närmast sjukligt intresse av att framställa Ryssland, men även Kina, som farliga storheter med mycket fientliga avsikter. Samtidigt lovprisar man den USA-ledda alliansen för dess mod att störta vad man kallar diktatorer för att av ”humanitära skäl” införa vad man kallar demokrati.

Var och en som har intresse av att söka utröna om den massmediala bilden stämmer med verkligheten, kommer snart att inse att så inte är fallet. Det troligaste är då att någon har intresse av att  föra oss bakom ljuset – någon som tjänar på att vi vänder taggarna mot Ryssland och dess president.

USA tjänade enorma summor på både första och andra världskriget. Världsdepressionen 1928 sänkte USA:s ekonomi under flera år framåt, men när andra världskriget var över framstod USA som världens rikaste nation.

Nu, år 2016 är USA:s ekonomi urusel med ett enormt skuldberg som man bara skjuter framför sig. Samtidigt är USA världens starkaste militärmakt. Om man då vill omskapa en sönderfallande nation till ett USA, ”great again” så finns det en beprövad väg som tydligen är lockande.

Man kan fastslå att de båda första världskrigen initierades av en angloamerikansk elit av bankirer och politiker. En sådan ”elit” har aldrig under de gångna åren lämnat Washington och är nu beredd på nya tag.  Konspirationsteorier säger man då, men ok, då går vi till fakta.

Tips: Ny bok, som släpps i december 2016: NATO ett monster på katastrofkurs

När Donald Trump stiger in i Vita Huset efter att ha svurit tillräckligt, ska han finna att på skrivbordet ligger två rapporter från olika tankesmedjor. En från Atlantic Counsil, som beskriver hur ett krig mot Ryssland lämpligen startas. Den andra kommer från Rand Corporation och klargör bl. a varför man inte bör vänta för länge med ett krig mot Kina.  Båda rapporterna är beställda av Pentagon och var egentligen avsedda för Hillary, så vi får se vad Trump gör med dom, men Storkrigets ande svävar hela tiden över Vita Huset. Och det tycks vara bråttom att döma av NATO:s agerande med enorma  förberedelser för att snabbt få 350,000 man stridsberedda.

Läs mer: War with China – Thinking Through the Unthinkable – Rand Corporation

Som tur var fick Hillary Clinton inte tillfälle att i ovala rummet planera för vilket av de stora staterna hon skulle demolera först. Donald Trump är på väg med stora steg och stridsyxan tänker han slänga i sjön (om han inte ångrar sig i sista stund). Han vill prata med Vladimir Putin, och dom har mycket att prata om. Båda två vill minska spänningarna mellan USA och Ryssland och reducera NATO:s makt till förtret för många.

Scowcroft Center, Twitter

Nynazismen

Nyligen kunde vi se bild på de nordiska statsministrarna, där de unisont lovar att ta avstånd från Putin och inte föra någon dialog med honom. Genom att på det sättet demonisera Ryssland och Putin skapar de en god jordmån för nynazismen. Nazisterna behöver ett hatobjekt för att växa sig starka – samma fenomen som för hundra år sedan, då Sovjet utgjorde ett dödligt hot mot Tyskland, som under 1920-talet såg nazismen etablera sig som en reaktion på kommunistisk expansion.

Nu är det ny-nazisterna som tjänar mest på en ökad russofobi – en demonisering av Ryssland som politiker och mainstream arbetar på hand i hand.

Somliga har inte uppfattat att hundra år har passerat och att förhållandena är helt annorlunda idag. Nu är det NATO som hotar Ryssland och under NATO-paraplyet växer nazisvamparna upp. Detta sker särskilt i Baltstaterna, Polen och Ukraina.

Harald Nugiseks, Twitter

Artikel: Russian embassy slams unveiling of Harald Nugiseks bust in Estonian school

Vid en öppningsceremoni på en skola i Estland den 21 oktober i år avtäcktes en staty föreställande en av Hitlers förtrogna och som belönades med järnkorset, Harald Nugiseks. Ett av många tecken på den nazism som i våra grannländer frodas i rysshatets kölvatten och i NATO:s hägn.

I juli samma år kunde Alexandrs Kirstein från Latvian National Association hemställa till Latvian Seimas att ett monument skulle uppföras till minne av lettiska nazisoldater.

I Warzhawa marscherar i år tusentals nazianstrukna maskerade personer genom stadens gator.

I Ukrainas städer patrullerar halvmilitära förband med hakkorsliknande symboler och kvällstid går fackeltåg med heil-ropande människor i massor genom stadskärnorna. Alla dessa är säkert mycket tacksamma för det stöd de får av västerländska politiker och mediafolk.

Den uppvaknande nazismen i Östeuropa är ett hot mot hela Europa – större än ett inbillat hot från Ryssland. Det är den som förutom krigshetsarna i Washington tjänar mest på demoniseringen av Ryssland.

Text: Jan Westh

nazis-ukraina

Polska nazister på väg genom Ukraina för att bekämpa civila i Donbass-området. Observera att NATO-flaggan finns med på bästa plats.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq