Jan Westh

Ryska förband marscherar in på Krim

Jan Westh: Krim och den olagliga annekteringen 1954

KRIG & FREDHalvön Krim hade tillhört Ryssland i cirka 200 år. Men strax efter det att Nikita Chrutsjov kommit till makten år 1953, beslöt han vid en våt fest i Kiev året efter, att överlämna hela Krim som en gåva till Ukraina.