Deep State och NATO behöver ett livsfarligt Ryssland

publicerad 5 mars 2017
- Jan Westh
Deep state och The US War Machine - Illustration: Marvel.com
Serietidningen [US] War Machine – Illustration: Marvel.com
Jan Westh
Bild: Jan Westh

DEBATT. Vladimir Putin poängterade vid en nyligen avslutad konferens med deltagare från underrättelsetjänsten FSB, att Deep State med fronten NATO ständigt försöker provocera Ryssland med målet total konfrontation. Genom detta har den globala säkerhetssituationen avsevärt försämrats, varnar Putin. Han har rätt.

Text: Jan Westh, Historisktkorrekt.se

Putin uppmärksammade också att vid NATO:s möte i Warszawa i somras fastslogs att organisationens främsta uppgift var att bemöta “hotet” från Ryssland. Det är första gången sedan 1989 som detta uttalas så klart. Verkligheten ser dock ut så här enligt Putin:

“The block’s further expansion is being carried out with this goal. This was done before, but now they think to be more serious justification. The deploying of strategic and conventional weapons beyond the borders of its more accelerated.  They are provoking us with this and striving to drag us into confrontation. Attempt at interfering in our domestic and destabilizing the socio-political situation in Russia itself have not ceased.”

Det är vad Putin framför från rysk sida, men vad säger då svenska politiker och massmedia? Jo, de uttrycker klart att intresset och underrättelseverksamheten från öster har ökat markant och tycker att det är skrämmande. Men snälla nån, hur naiv får man vara? Från att ha varit ett “neutralt” land har man genom ett värdlandsavtal och med ett koppel partiledare som likt jakthundar stretar och drar mot Bryssel klart visat att man vill vara en del av NATO-gänget – som ser Ryssland som det värsta tänkbara. Hur kan man då föreställa sig att man kan undgå en närmare granskning från rysk sida?

Bild: James Mattis, 2017 - Pressfoto: Monica King
Bild: James Mattis, 2017 – Pressfoto: Monica King, US Department of Defense, Wikimedia

När general James Mattis, som också går under namnet “mad dog” besökte Nato-högkvarteret i mitten av februari fick han tillfälle att visa att gör själ för sitt smeknamn. Han framförde då, att 2014  blev en vändpunkt i relationerna med Ryssland på grund av det som hände i Ukraina och på Krim.

Om den krigiske generalen hade ställt in bössan i garderoben och i stället studerat vad  t. ex. de amerikanska professorerna Volt och Mershaimer beskriver hur “the Deep State of America” (Staten i staten) i detalj styrde den nazist-dominerade statskuppen i Kiev. Samt hur glada människorna på Krim är över att slippa tillhöra den genomkorrupta stat, som de aldrig velat vara en del av och som nu står inför kollaps.

James Mattis måste ha känt till att CIA ända sedan 1954 hade på flera sätt stött den nynazistiska rörelsen i västra Ukraina, ett arbete som även EU helhjärtat engagerade sig i. Målet var hela tiden ett framtida nynazistiskt maktövertagande. Diskretionen påbjöd dock att dessa våldsbenägna grupper benämndes “frontgrupper”.

När sedan USA:s vice president ställer sig upp på den europeiska säkerhetskonferensen den 19 februari och fastslår, att Ryssland har det fulla ansvaret för det som hänt i Ukraina –  så har han därmed offentliggjort, att hans kunskap om de verkliga förhållandena är närmast obefintlig. Ingen forskare kan nämligen bekräfta det som Pence uttrycker – tvärtom. Han borde naturligtvis ha berättat om det ansvar “USATO” har för det elände man ställt till med i bl. a. Mellanöstern.

Det är troligt att den anglo-sionistiska attityden mot Ryssland bygger på en stabil rasistisk grund. Redan 1917 då en liten etnisk grupp genom en kupp tog makten i Ryssland fanns en klar inställning att de ryssar (slaver) som man inte hann utrota skulle utnyttjas och förslavas. Den målsättningen kom sedan att övertas av nazisterna. Det tråkiga är att det inte kom att stanna med Hitler utan samma rasism kom sedan att finnas med som en underton och gjorde kalla kriget än mer frostigt.


När Sovjet upplöstes ville Gorbatjov ersätta NATO med ett Storeuropa där Ryssland skulle vara en del. Men ve den europeiske politiker som vågade stödja det förslaget.


En grundtes i transatlantisk strutspolitik har nämligen hela tiden varit att Ryssland måste baktalas och misstänkliggöras. Detta drabbar nu Putin och Ryssland med full kraft. Det är fortfarande samma rasism som för hundra år sedan, men numera kallas den säkerhetspolitik.

General James Mattis passade också på att engagera sig i planläggningen för ett nytt NATO-center i Neapel som ska kunna dirigera och sprida skräck inte bara i Nordafrika utan också gränslöst bortom Mellanöstern t. ex. i Sydkinesiska sjön, där både danska och tyska örlogsfartyg opererade under förra året. I ett kommande krig i fjärran östern är det nämligen tänkt att europeiska NATO-soldater ske fungera som kanonmat.

Mattis är en gammal man och vi måste försöka göra honom rättvisa för han kunde även vara sanningsenlig. Hans betygsättning av NATO är träffande, han säger om organisationen att:

“It is the most successful military alliance in history”.

Mycket riktigt, karln har rätt, ingen annan militär organisation har, som enskild stat eller som grupp orkat med att totalt demolera, i grund förstöra och ödelägga  åtminstone sex stater under två decennier – och dessutom hunnit planlägga hur ytterligare  ett antal stater skulle avrättas.

Det låter helt annorlunda när vi lyssnar till Die Linkes taleskvinna, Sara Wagenknecht, som förordar att de europeiska staterna bildar en försvarsallians tillsammans med Ryssland. Där möter vi äntligen logiken och det rationella tänkandet. USA har under tiden efter andra världskriget startat upp 40 krig och militära interventioner. En sådan makt ska man självklart inte samarbeta med. Samtidigt säger hon att:

“…om den Tyska federala regeringen hade åtminstone en gnutta mod skulle de kräva att USA, som är den huvudsakliga orsaken till flyktingtragedin, står för åtminstone en del av  kostnaden.”

Så har vi det här med återuppbyggnaden av de stater som NATO-länder med friskt mod demolerat. De om något borde man verkligen ha diskuterat på NATO-mötet.

Michael T Flynn - Photo: Aljazeera
Michael T Flynn – Foto: Aljazeera

“The American Conservative” hade den 17 februari en artikel om turerna kring Michael Flynns avgång. Att han i samband med Obamas avhysning av ett stort antal diplomater hade täta kontakter med ryska företrädare för att mildra den ryska reaktionen, var inget anmärkningsvärt, inte heller Trumps eventuella kontakter med Putin.

Deep State behöver ett fult Ryssland

Både Obama och Clinton hade sådana kontakter före sina installationer. Det nya i bilden är att de viskande taskspelarna med förankring i “the Deep State” (neocons, massmedia, CIA) har tillskansas sig genom åren en helt dominerande makt. CIA kom över general Michael Flynns konversation med ryssarna, förvanskade den och överlämnade den med varm hand till Washington Post som justerade den ytterligare innan den basunerades ut. Allt i avsikt att skada Trump och hans försök att mjuka upp relationen med Ryssland samt skapa en avspänning.


För “The Deep State” och därmed också för NATO är krigshets mot Ryssland ett livselexir. NATO skulle inte kunna överleva om man inte kunde påvisa att man har en stark ock mäktig dödsfiende inpå knutarna.


Och NATO:s uppbyggnad är viktig för det militärindustriella komplexet. Att sedan USA förfaller som nation betyder mindre. Det var detta som Trump ville ändra på.

Text: Jan Westh, Historisktkorrekt.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • vi borde hämnas på miljardärerna i usa som förstört våra liv i europa.
  genom miljontals flyktingar från deras krig i mö.
  tur att potin är en sansad man och inte låtit sig provoseras av obama buch.clinton.
  som är miljardärernas puppys

 • Q: Vad är skillnaden på ett väpnat rån och ett krig? S: Storleksordningen.
  Bakomliggande instigerande “mind set” är identiskt.

 • Stödet till nazismen i Ukraina kom troligtvis från vapenlobbyn i Bilderberggruppen som också bildades 1954. Vår förfalskade nutidshistoria har noggrant byggt upp en fredlig fasad som dagens sjaviga politiker i alla läger av ren feghet ställer upp på. De är ju anställda, betalda och satta på sina poster av ett kriminellt banksystem.

 • NATO tillämpar precis samma taktik som en mobbare på skolgården, i kraft av storlek, styrka och makt och infiltration och statskupper försöker man betvinga de länder man inte kan övertyga med logiska sakargument. Inget tvivel råder om att starka ekonomiska och maktpolitiska intressen ligger bakom den politik som förs av NATO. Vilka fega krakar!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *