CIA:s draksådd under flera decennier gjorde ukrainakriget oundvikligt

publicerad 20 juli 2023
- Jan Westh
Victoria Nuland och en explosion i Khmelnytsky (Ukraina) 13 maj 2023. Montage: NewsVoice
Victoria Nuland och en explosion i Khmelnytsky (Ukraina) 13 maj 2023. Montage: NewsVoice.

HISTORIA. När Stalin dog 1953 och Eisenhower tillträdde som president i USA lades samma år planerna upp för att bemäktiga sig Krim med Ukraina som språngbräda.

Följden blev att CIA fick order om att prioritera infiltrations och propaganda-verksamheten i de västra delarna av Ukraina där starka  antisovjetiska och anti-ryska stämningar levde kvar sedan kriget och sedan Holodomor-folkmordet 1932-33, och där den ukrainske nazistledaren Stepan Bandera, som var verksam under andra världskriget, förhärligades.

Den undersökande journalisten Wayne Madsen har i artiklar ibland annat i Strategic Culture Foundation, redogjort för sammanfattningen av de 3800 documenten som CIA frisläppte år 2016.

Dokumenten beskriver spionage och avancerad påverkansaktivitet för att stötta nazistiska grupper i Ukraina. Detaljerade bevis ges för att CIA sedan 1953 bedrivit två stora program med avsikt att destabilisera Ukraina. Man stödde också en politik med anknytning till Banderas utövande av sitt extrema våldskapital.

USA kom hela tiden att kraftfullt stötta det nazistiska-projektet i västra Ukraina ekonomiskt. Från 1992 till nu med 5 miljarden USD. EU kom även att efter år 2004 bidra med några hundra miljoner euro.

Den långsiktiga planen var hela tiden att förbereda en statskupp och genomföra ett odemokratiskt maktövertagande i Ukraina. Varför? Var verkligen Ukraina så värdefullt så det motiverade att 1500 miljarder plus ett stort antal människoliv offrades i projektet? Ja, Ukraina som ett nazistiskt brohuvud var oerhört viktigt för USA med någon form av förintande, erövrande, pulriserande av Ryssland som mål. USA:s och NATO:s mångåriga dröm var ju som bekant; ”How to destroy Russia”.

Ett topphemligt CIA-dokument daterat 1953 beskriver syftet med Project Aerodynamic som gick ut på att utnyttja den etablerade antiryska ukrainska motståndsrörelsen för att genomföra projektet. CIA kom att arrangera luftlandsättningar av kommunikationsutrustning samt vapen och ammunition till den hemliga CIA-armén med inriktning på terror.

På Manhattan fanns ett mediaföretag som sörjde för framställning och distribution av antikommunistiskt propaganda, material som skulle smugglas in i Ukraina.

Aerodynamic omvandlades på 1980-talet till Qrdynamic med tillgång till CIA:s experter på politik och psykologi för dold verksamhet i Sovjet.

George Soros var gärna med och finansierade omstörtande verksamhet i Östblocket.

Organisationen sponsrade även gärna journalister som var samarbetsvilliga. Sådana journalister fanns och finns tydligen runtom i Europa, bland annat i Sverige. Mycket av den verksamheten har under senare år tagits över av NED, som är ett amerikanskt statsfinansierat företag med uppdrag att utföra omstörtande verksamhet i länder världen över.

Washingtons europashef, Viktoria Nuland, såg till, som jag nyss berättat, att fem miljarder dollar kom denna verksamhet till del. EU ville också vara med och visa att man hängde med i svängarna. Därför tillsköt man under åren 2004 till 2013, 496 miljoner euro till vad som då kallades ”frontgrupper”. Det var alltså nazistiska grupper däribland den beryktade gruppen, ”Högra Sektorn”, som fronderade mot den demokratiskt valda regimen.

Här bör man lägga märke till att tio år innan den av USA genomförda nazistiska statskuppen i Kiev hade EU bestämt sig för att stötta denna destruktionslinje som enbart kunde leda fram till ett Ukrainskt blodbad.

Det gällde bara att få Ryssland att beväpna sig för att starta den militaristiska hatvåg som man avsåg att skölja över Ryssland.

Man bör också lägga märke till att de Ukrainska nazisterna inte hade uppvisat något program för en uppbyggnad av landet efter ett eventuellt maktövertagande. Den enda och bärande idén i deras agerande var ett besinningslöst hat mot allt ryskt.

Det kan också vara idé att observera att nazism inte är detsamma som nationalsocialism. Det finns väsentliga skillnader.

Alla tillgängliga källor visar klart att det var USA:s agerande under många år som ledde fram den situation av krig och kaos som nu råder i Ukraina.

Det förhindrade inte att västmakterna ganska snabbt kom att lägga skulden för krigsutbrottet på den stat, Ryssland, som energiskt kämpat för att undvika ett krig till förmån för avspänning.

Detta påminner alltför väl om situationen inför Andra Världskriget, där USA under sex år vidtagit alla åtgärder för att få till stånd ett stort europeiskt krig med avsikt att krossa Tyskland.

Så snart det stora kriget brutit ut lade man snabbt skulden för krigsutbrottet på Adolf Hitler som hela tiden försökt undvika ett storkrig vilket endast USA hade att vinna på. Du har väl inte glömt president Roosevelts telegram till sin Londonambassadör Joseph Kennedy den 11 september 1939. Kennedy hade påvisat att Tyskland var berett på stora eftergifter för att undvika ett krig. Roosevelts kraftfulla svar blev att: ”inga tyska fredsinitiativ får beaktas”.

Efter det var man beredd att kraftfullt lägga skulden för det stora kriget på Tyskland.  Så när man nu lägger hela skulden för Ukraina-kriget på Ryssland, har man en lögntradition att bygga på.

En stor del av det material som används i artikeln är hämtat från Hans Myrebros mycket viktiga bok, ”De skapade ett blodigt 1900-tal, del 1 och 2” som finns på HistorisktKorrekt.se.

Text: Jan Westh


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det här borde väl passa in i sammanhanget tycker jag.

  Var det inte så att många tyskar hade inbjudits till Tsarens Ryssland pga att de var skickliga jordbrukare och Ukraina var ett väldigt bördigt land? Positivt för bägge parter.
  Detta var då innan bolsjevikernas kommunistiska revolution och senare det folkmord som benämns Holodomor. Hur behandlades dessa tyskar sedan i Sovjetunionen? Kanske det inte var så konstigt om de välkomnade tyska soldater till Ukraina. De sågs kanske som befriare av
  i allafall den tyska delen av Ukrainas befolkning.
  Tyska bosättningar fanns för övrigt lite var stans över hela Europa vid den här tiden, t.ex. i Tjeckoslovakien.

 • I följande samtal avslöjas, att innan andra världskriget startade, bildade Josef Stalin från Sovjetunionen en hemlig pakt med USA, England, Belgien och Frankrike. Pakten mellan dessa länder bedrog Hitler gentemot Molotov-Ribbentroppakten, vilken den 23 augusti 1939 Tyskland och Sovjetunionen ingick ett avtal om att inte angripa varandra militärt. Det skrevs under i Moskva av Sovjetunionens utrikesminister Vjatjeslav Molotov och Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop. Det kallas därför ofta Molotov-Ribbentroppakten. Den hemliga överenskommelsen gällde en invasion, av Norden från två håll samtidigt för att sedan därifrån öppna en tredje anfallsfront mot Tyskland. England och Frankrike skulle invadera Danmark, Norge och västra Sverige, och Sovjetunionen skulle erövra Finland och östra Sverige.

  Hade ovannämnda kommunistscenario inträffat, skulle många nordiska invånare blivit avlivade, genom tortyr och pann/nackskott, och dessutom hade dem råkat ut för deportation, till arbetsläger i bland annat Sibirien. Det var av allt att döma bättre det som skedde, med andra ord att Adolf Hitlers nationalsocialister räddade Sverige och övriga Norden!

  Undsättningen för Finland och Sverige mot Sovjetunionen i vinterkriget 1939 – 1940 var ett ultimatum från Hitler till Stalin, vilket gjorde att Sovjetunionen retirerade.

  Se -och lyssna från 9:13..

  Samtal med Henning Witte om lögnerna runt Tysklands skuld för VK2
  https://www.youtube.com/watch?v=TPEuplz-Kzo

  Mannerheims hemliga pärm
  https://www.nyteknik.se/popularteknik/mannerheims-hemliga-parm-6371019

  Erkki Hautamäkis bok Finland i stormens öga
  http://libris.kb.se/hitlist?q=Finland+i+stormens+%C3%B6ga+%3A

  Hitlers samtal i Finland – inbandat i smyg
  https://svenska.yle.fi/a/7-885239?utm_source=facebook-share&utm_medium=social&fbclid=IwAR1H0vuNguEqhgdnqOhez0lf_cLEmVMbZKTfcxH7R8DpF_RbgIp_XQneIcU

 • USA har lyckats förhindra att Ryssland integreras ekonomiskt, politiskt och socialt med övriga Europa, genom subversiv verksamhet som lett till statskupp och krig i Ukraina, vilket kraftfullt delat och försvagat Europa. Ryssland allierar sig med Kina och BRICS-länderna i stället som blir en kraftfull konkurrent till USA och NATO politiskt, ekonomiskt och militärt. Världen delas och Europa plus Japan, Sydkorea, Taiwan, Australien och Philippinerna är knappast intresserade av krig mot Kina och Ryssland, alla vill fortsätta göra affärer med Kina, även de stora Amerikanska och Europeiska bolagen vill fortsätta göra affärer med Kina. Man kan bara hoppas att det ekonomiska vinner över det militära.

 • Författaren angriper med rätta den Ukrainska neonazistiska mellanhanden till anglosaxiska imperiet men smyger sen in att ‘Hitler gjorde allt för att undvika ett storkrig” och att nazist och nationalsocialist inte är samma sak. Men nazi användes även av nationalsocialisterna analogt med att socialdemokraterna kallades sozi.
  När ‘nazi’ sen uppfattades nedsättande ville nationalsocialisterna inte använda det längre men fortsatte ibland ändå att använda det i vardaglig korrespondens.
  Det är hårklyverier att göra skillnad.
  De Ukrainska neonazisterna liksom det tyska ‘originalet’ var i verkligheten lika styrda av anglosaxiska imperiet. Hitler var en av britterna manipulerad person genom ansträngningar som utspelade sig under ett århundrade före 1930-talet.
  Både Goebbels och Himmler bekräftade att det var Houston Chamberlain som var deras vägvisare.
  Hitlers korrespondens med denne sparades på hans skrivbord i Tyskland men försvann 1945.

  Den hade inte försvunnit om Hitler hade segrat utan var då ett viktigt alibi för britterna och exilkungen Edward VIII hade gjort upp med Hitler om att bli kung under nazismen.

  Hitler sa till frun ‘du kommer att bli en bra drottning’.
  Även dokumentation om Edward försvann vid krigsslutet i Frankrike.
  Den tillgreps av brittiska agenter.

  Hitler trodde att britterna därför skulle samarbeta och i så fall hade det ju inte blivit ett tvåfrontskrig som jag antar Westh menar med uttrycket storkrig.
  Men Hitlers mål var att kolonisera Ryssland och fördriva befolkningen bortom Ural.
  Ryssland var tänkt som Tysklands Indien.

  Den av anglosaxernas propaganda önskade tolkningen att Hitler bara föregrep ett anfall från Stalin saknar trovärdighet liksom uttrycket Holodomor är missledande och påståenden om att Sovjet låg bakom Kathyn-massakern manipulerades efter Sovjetunionens sammanbrott.

  Westh är väl samstämd med anglosaxernas propaganda.

  Och manipulerandet av Tyskland var inte allt.
  Även deras av britterna önskade motståndare till Tyskland, inflytelserika judar, var spelbrickor utan minsta tillstymmelse till insyn i britternas extensiva infiltration och schackdrag i imperiets intresse.

  Även höga frimurare hölls i mörkret om vem som innehade ledarpositionen. Därför spreds uppfattningen att det var judarna som bestämde och många har sen dess varit i god tro om att så var fallet.

  Därför ges intrycket att Jacob Schiff av personliga skäl finansierade fientliga aktioner mot Ryssland, när han i verkligheten bara var en symbiotisk medarbetare till den anglosaxiska eliten.

  När Schiff som tonåring anträdde en amerikansk karriär var det Lord Palmerston’s sista år då han även intrigerade mot Lincoln i inbördeskriget.

  Efter Palmerston lär Albert Pike tillsammans med Palmerstons medarbetare Guiseppi Mazzini ha tagit över ledarskapet inom frimureriet.

  Både den amerikanska armen och den brittiska armen var för sig på olika fronter hjälpte sedermera bolshevikerna till makten.

  Motivet var det vanliga för anglosaxerna att annars hade Ryssland varit en alltför stark kapitalistisk konkurrent.

  Och långsiktigt var målet en världsregering under anglosaxiska imperiets ledning.

  • Om du vill förminska det Judiska massmordet på ryssar, och det i högsta grad Judiska hotet mot Tysken, så gör din historieskrivning föga nytta. Att Tyskland agerade marionetter har många försökt göra gällande, med förkrossande motbevisning. En teori med alltför lite på fötterna.

 • Kan det möjligen vara så att dessa operationer bara är ett sätt att defokusera folket så de inte ser vad som verkligen pågår? Som om jag ställer mig på ett torg och skriker högt så att ingen skall se när min kompis rånar matbutiken?

 • Det är nog inte många som vill inse hur Nazistiskt USA har varigt, eller är.
  Känns nog lite skämmigt.Även om det skulle talas om i mainstreammedia!Folk har blivit totalt indoktrinerade!Tyvärr.

 • Det är befriande att läser kommentarer som är väl insatt hur historien egentligen av spelade sig. Jag har varit intresserad av historien hela mitt liv och läst det mesta, nu i åldern måste jag inser hur grundlurat vi har blivit och det finns inte många som vill erkänna detta. Det finns mycket upplysningsarbete att göra i stort och smått.

 • Mycket intressant text! Men vill tillägga då Tsar Alexander II avskaffade livegendomen 1861
  Sedan Nikolaj II dödas med familj efter statskuppen 1917 för att odemokratiskt starta kommunismen genom konstiga grunder, där folket inte fick någon talan.
  Vilka icke ryssar som genomförde detta vet ni själva liksom förmodligen det tidigare i texte!
  Men varför jag skrivit detta, beror på min tanke.
  När skall ryska folket få läka? Det kommer ta åtskilliga generationer, och där är vi fortfarande.
  Kanske Tsarerna borde varit kvar då till slut folket fick driva hemman för landets försörjning?

  • Ironiskt med Tsar Alexander II. Han var god vän med Abraham Lincoln
   och hjälpte stort nordstatarna att vinna inbördeskriget. Han skickade
   flottor till både New York och Sanfransicokobukten.Enligt Tarply Griffin
   var Tsarens hjälp mycket viktigt för att vinna inbördeskriget.

 • Östen Kjellman har skrivit en intressant bok om vilka som startade det andra världskriget . Den tycker jag är läsvärd .
  Mvh Sjöström

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *