Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Bellevuemoskén gjorde kuppförsök – Replik från Islamiska kulturrådets styrelse

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 december 2016
- NewsVoice redaktion
Abdikadir Noor - Foto: Facebook-grupp
Abdikadir Noor - "Bellevuemoske?n gjorde kuppfo?rso?k"
Abdikadir Noor – Foto: Facebook-grupp

Islamiska kulturra?dets styrelse replikerar här GP:s artikel ”Efter polisanmälan – här är imamens hotfulla predikan”. Det sker efter att NewsVoice publicerade artikeln “Imamen hotar inte med mord, mordbrand eller Guds straff”. Moskén kontaktade NewsVoice, som lovade att publicera repliken. Kulturrådets styrelse vill ge sin version av vad som hänt i konflikten på moske?n.

Text: Islamiska kulturra?dets styrelse

“I GP-artikeln pa?sta?s flera felaktiga fakta. Det som skrevs i GP inneho?ll rent fo?rtal och fo?rnedring av moske?n, styrelsen och mig personligen (Imamen).”

GP: Imamen anklagas för att ha förfalskat protokoll

Moske?n och Imamen anma?ldes av en grupp ma?nniskor med eget intresse. Dessa ma?nniskor har a?gnat stor del av sin tid att sprida felaktiga rykten om moske?n, fo?reningens valda styrelse och inte minst Imamen. Det har pa?ga?tt ma?nga?riga interna maktstrider mellan moske?ns styrelse och denna grupp. Konflikten handlar om att moske?ns styrelse va?grar att moske?n pa? Friskva?derstorget skall tillho?ra Bellevuemoske?n. Samtliga av dem som anma?lde moske?n tillho?r och sitter/har suttit i Bellevuemoske?ns styrelse/Shura ra?det.

Bellevuemoske?n gjorde kuppfo?rso?k mot Friskva?derstorgets moske?

Den 19:de februari 2016 ordnade Bellevuemoske?n ett falskt a?rsmo?te pa? moske?n på Friskva?derstorget. Moske?ns styrelse har inte informerats om mo?tet. En del ledamo?ter var pa? semester samt en del pa? sina arbetsplatser da? det var en arbetsdag (fredag kl 14-15). Ordfo?randen/Imamen var precis hemkommen fra?n resa.

Beviset pa? Bellevuemoske?ns inblandning a?r Sheikh Yusuf, som a?r Imam pa? Bellevuemoske?n, var ba?de valberedningen och mo?tesordfo?rande i detta kuppfo?rso?k. Den andra personen som var valberedaren var inte pa? plats. Han (Sheikh Yusuf) presenterade fo?r samlingen att han fo?resla?r vissa namn till styrelse. Handuppra?ckning gjordes och ingen ro?stra?kning. Pa? sa? sa?tt valdes en ny falsk styrelse. Detta finns pa? film.

Efter kuppfo?rso?ket uppstod missno?je bland medlemmarna i fo?reningen. Medlemmarna accepterade inte resultatet av det oriktiga a?rsmo?tet.

Den nya styrelsen fo?rso?kte hitta lo?sning

Ett extra a?rsmo?te tillkallades och efter ha?rda diskussioner kom den gamla och den nya styrelsen (med Mohamed Diini som ordfo?rande) kom o?verens om en ny deal, som inneba?r att medlemmarnas favoritordfo?rande a?terigen blir fo?reningens ordfo?rande och man ger de nya styrelsemedlemmarna en chans att arbeta med Imamen och ordfo?randen Abdikadir Noor. (A?ven detta finns pa? film).

Den nygamla styrelsen gjorde misstag na?r de a?teranva?nde protokollmallen och glo?mde ta bort Sheikh Yusufs namn. Misstaget informerades till samtliga myndigheter som har fa?tt kopia av det extra a?rsmo?tets protokoll, samt Sheikh Yusuf sja?lv.

Da? bo?rjade ett nytt krig

Bellevuemoske?ns grupp som nu inte a?r no?jd med att medlemmarna tillsammans med nyvalda styrelsen har a?terigen valt Abdikadir Noor till fo?reningens ordfo?rande blev arga. Då bo?rjade de kontakta Bostadsbolaget, Fo?rening och idrottsfo?rvaltningen, SDN, polisen osv. De sprider nu andra typer av rykten, na?mligen att Imamen a?r fifflare, diktator och misstolkar Islam.

GP: Imamen anklagas för att ha fifflat med pengar

En fo?re detta kasso?r som har tillga?ng till fo?reningens bankdosa har tagit ut transaktionslista fo?r att hitta fel som kan anva?ndas mot imamen och den nya styrelsen. Av de hundratals transaktioner kunde de inte hitta felaktigheter. De fastnade vid en transaktion, en utbetalning till en av moske?ns imamer. Beloppet uppgick 2100 kr och 4200 kr. Imamen hade ekonomiska sva?righeter som styrelsen (inte bara imamen) har beslutat att hja?lpa honom da? den beho?vande imamen gjorde ett bra jobb i fo?reningens verksamhet utan betalning.

Det handlar inte om kommunens pengar som anva?ndes felaktigt. Av kommunen fa?r vi lokalsto?d pa? totalt 63,000 kr/a?r. Hyran a?r 204,000 kr/a?r.

Fo?reningen fa?r ocksa? ga?vor samt medlemsavgift fra?n medlemmar och muslimer som ber i moske?n. De pengarna som utbetalades till den beho?vande imamen kommer ifra?n ga?vor fra?n medlemmarna.

GP: Imamen anklagas för att skrämma medlemmarna med tal om mord, mordbrand och Guds straff

”Anma?l mig personligen, skada mig om du vill eller go?r vad du vill, men skada inte Allahs hus”.

Detta a?r vad Imamen menade under talet: Problemet med direkto?versa?ttningar fra?n spra?k till spra?k go?r att innebo?rden av en mening fo?rsvinner. Samma uttryck kan betyda något annat i ett annat sammanhang. Budskapet ha?r a?r att moske?n a?r den heligaste platsen som finns fo?r muslimer. Da?rav borde konflikter eller problem som kan “skada” moske?n ha?llas borta och problemen borde tas med specifik person.

Imanen har aldrig sagt att na?gon ska do?da en annan. Detta fo?rbjuder Imanens religion, vilket a?ven kan la?sas i vers 32, kapitel 5 (Ma’idah);

“… om na?gon do?dar en ma?nniska, som inte sja?lv har do?dat na?gon eller fo?rso?kt sto?ra ordningen pa? jorden och sprida sedefo?rda?rv, skall det anses som om han hade do?dat hela ma?nniskosla?ktet.”

Att det sprids falska rykten om Biskopsga?rdens moske? via GP a?r na?stan som en kniv i ryggen med utmaningarna som finns i omra?det.

“Som Imam i omra?det har jag arbetat ha?rt under ma?nga a?r fo?r att fa? familjer att ha?lla ihop och att ungdomar fa?r utvecklas som goda medborgare. Jag uppmanar alltid i mina tal till muslimer att integrera sig i det svenska samha?llet och att bli goda samha?llsmedborgare.”

Biskopsga?rdens moske? a?r en mycket viktig mo?tesplats fo?r ma?nga som bor pa? Biskopsga?rden. Mellan Ca 150-500 personer beso?ker moske?n fo?r att be, tra?ffas, umga?s och bryta isolering.

Vi i styrelsen beklagar djupt att GP publicerade en artikel fylld med lo?gner och falska anklagelser mot en moske? som arbetar fo?r att sto?dja ma?nniskor att bli goda, integrerade samha?llsmedborgare. Detta skadar inte bara Islamiska Kulturra?det utan a?ven Biskopsga?rdens namn.

Islamiska kulturra?dets styrelse

[Islamiska Kulturrådet Godva?dersgatan, 418 38 Go?teborg]


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq