Kerstin Unger Salén: Oberoende cancerstrategier behövs för framtiden

publicerad 24 januari 2017
- Kerstin Unger-Salén
Preventiva cancerstrategier - Foto: Crestock

Preventiva cancerstrategier - Foto: Crestock

Kerstin Unger-SalénRegeringen ska ha ett rådslag om cancerstrategier 2017. Slutsatserna ska mynna ut i en långsiktig regeringspolitik för att minska riskerna för att få cancer. Uppdraget kommer inte ett ögonblick för tidigt för cancer har blivit en av våra största folksjukdomar.

Text: Kerstin Unger-Salén,  Alltomcancer.com

Många tror att cancer alltid funnits, men även om det fanns enstaka fall förr i tiden, är detta en modern folksjukdom. Det finns överväldigande statistik och prognoser som visar hur cancerfallen ökat stadigt sedan den industriella revolutionen och att prognosen för framtiden ser värre ut. Risken för att få bröstcancer för kvinnor är exempelvis idag 54% större än det var för deras mamma, enligt Annual Review of Public Health i USA.


Ökningen av nya cancerfall är ur kontroll och innebär omänskligt lidande och oöverstigliga kostnader för skattebetalarna. Detta är dagens sanning.


Regeringen har insett att man måste försöka få grepp över den här situationen. I ett pressmeddelande från 30 december 2016 säger man följande:

”Trots stora insatser kommer cancer att bli en allt större utmaning för samhället och vården.”

Jag konstaterar att cancer redan är en allt större utmaning och hittills har inget kunnat minska ökningen av nya cancerfall.

Det är ett rejält misslyckande. För att vända denna trend kommer det kräva politiskt mod. Att ställa nödvändiga frågor såsom; Vad det är i vår närliggande miljö som orsakar cancer? Sedan att man vågar ta konsekvensen av det som framgår som resultat.


Hittills har nästan all uppmärksamhet ägnats åt hur man ska agera när människor redan blivit sjuka, istället för att lägga fram konkreta åtgärder hur man vill förebygga.


När en cancer väl kan upptäckas har den antagligen vuxit under 10 till 20 år. Screening och tester kan inte minska risken för en ny cancer även om tidig upptäckt är bra av många skäl. Mammografi minskar dock inte antalet nya bröstcancerfall.

Därför kan man inte hävda att mammografi förhindrar en ny cancer. Det är en röntgen och vars syfte är att upptäcka cancer i tid. En tveeggad undersökning dessutom som medför risker och fel diagnosticering vilket är allmänt känt. All röntgenstrålning ackumuleras och kan bli cancerframkallande. Även om allt fler överlever bröstcancer mer än fem år kan den återkomma därefter.

Det saknas preventiva cancerstrategier

 • Höj människors immunförsvar och minska antalet pesticider, artificiella hormoner (finns i plaster) eller växthormoner (finns i visst utländskt kött),
 • minska intag av antibiotika och
 • reducera utsläpp och gifter i miljön och
 • höj ytterligare skatt på tobak som bara några få exempel.

Förhoppningsvis inser man hur viktigt förebyggande cancervård är när man stakar ut en strategi i kommande cancerplan. De är de som drabbats av cancer som verkligen står inför sitt livs utmaning

Ofta får jag telefonsamtal och mejl från förhållandevis unga människor som redan fått cancer, som är småbarnsföräldrar och som behandlats men fått tillbaka sin cancer efter avslutad behandling. Vilket misslyckande detta är! Allt fler unga människor får cancer.

Hade det funnits ett klart detaljerat protokoll med råd hur man själv kan förebygga cancer hade många kunnat undvika cancer. Om cancerpatienter erbjudits behandling som inte enbart fokuserar på att eliminera symtom utan gick till grunden med sjukdomen samt byggt upp deras immunförsvar hade fler sluppit återfall.

Häri ligger tragiken och jag är kritisk över hur ensidig vården är och hur lite skolmedicinen och läkemedelsindustrin är öppna att pröva mer naturliga strategier som komplement eller alternativ, speciellt vid tidig upptäckt av cancer, vid långt framskriden metastascancer (där rutinbehandlingar har ytterst liten effekt och endast kan erbjudas i palliativt syfte), eller, inte minst för att förebygga återfall.

Det finns åtskilliga vittnesmål hur människor blivit friska med andra metoder eller med en mera integrativ vård även när skolmedicinen gett upp. Läs gärna boken ”The Truth about Cancer” av Ty Bollinger. Den är synnerligen informationsrik. 

Obefintlig hälsofrihet i Sverige

Vi är ett land med förbudsmentalitet. Läkemedelsindustrin har ett järngrepp över behandlingsrutiner inom cancervården. Däremot har andra länder slagit in på en annan väg. Italien har fått sitt första sjukhus där akupunktur och homeopati samverkar med skolmedicinen, i Tyskland ökar antalet alternativbehandlande sjukhus. Friskhus (sjukhus med helhetlig syn på hälsa) öppnas runt om i Europa och Indien har en särskild hälsominister för homeopatisk medicin.

Läkekonster som homeopati, osteopati och kinesisk medicin (TCM, inkluderat akupunktur) införlivas i allt fler länders försäkringssystem, nu senast i Schweiz.

Sverige ligger inte i närheten av en sådan öppenhet, och det saknas en helhetssyn på cancervården. Därför har en välbehövd organisation startats som heter NHF Sweden.  Det är den svenska falangen av NHF, National Health Federation som är världens äldsta hälsofrihetsorganisation med mandat att tala vid Codex Alimentarius. Läs även ”Hälsa före lag” av Stefan Wilde. 

Lyssna på patientens önskemål och ge dem har rätt att få medverka i sitt eget tillfrisknande

Jag föreslår att det tillsatta Rådslaget på ett förbehållslöst sätt kartlägger olika forskningsbaserade komplementärmedicinska terapier som redan visat sig fungera bra, bättre än cellgifter och strålning i vissa fall. De används utomlands och eftersom cellgifter och strålning en gång för alla är oerhört skadliga för friska celler och i vissa fall även kan påskynda en ny cancerutveckling, finns det all anledning att inte bara leta i gamla spår. Vi behöver hälsofrihet i Sverige.

Förtroendet för cancerforskning och vård är ifrågasatt

Det är förståeligt för många vet att läkemedelsindustrins starka lobby utövar stort tryck i utformningen av cancerbehandlingar och vilken typ av cancerforskning som ska få pengar. Arvoden delas ut frikostigt till professorer och andra för att påverka vilka cancerläkemedel ska prioriteras samtidigt som pengar för marknadsföring och lobbyism tycks obegränsad. Artiklar som ger sig ut för att beskriva fristående forskningsresultat om cancer är ibland skrivna på uppdrag av läkemedelsindustrin och undertecknade av en professor. Allmänheten förvillas.

Ett exempel hur läkemedelsindustrin nästlar sig in är det faktum att före detta ministern Lars Leijonborg blivit är ordförande i BMS Cancerkommission, en del av ett europeiskt projekt, kallat “All.Can”, där Sverige är ett av nio länder. Kommissionen uppges vara fristående, men vem tror ni betalar för denna kommission? Bristol-Myers Squibb finansierar deras arbete. Precis som AstraZeneca står bakom rosa bandet kampanjen mot bröstcancer. Astra säljer också Tamoxifen, en liten inkomstbringande guldgruva i behandling mot bröstcancer.

Läs mer i SvD: ”Har tillräcklig integritet för att inte låta mig styras”

Det säger sig självt att BMS Cancerkomission och deras förslag eller pengar insamlade av rosa bandkampanjer kommer att användas för att gynna dem som betalar. Allt annat är bortförklaringar.

Toivo Heinsoo – till i våras landstingsdirektör i Stockholm – fick i uppdrag av regeringen att leda en utredning om framtidens läkemedelspolitik trots att han var jävig vilket jag antar att departementet borde ha vetat om. Han fick avgå efter avslöjanden av Inger Atterstam i SvD. I NewsVoice har man också publicerat utförligt om liknande oegentliga förhållanden. Heinsoo hade nämligen uppdrag i samma BMS ”cancerkommission” som Leijonborg samtidigt som han skulle arbeta utan kommersiella intressen för regeringens tillsatta läkemedelsutredning.

“Lars Leijonborgs och den amerikanska läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibbs kritiserade cancerkommission har drabbats av flera bakslag. På kort tid har hälften av medlemmarna hoppat av.”

Läs mer i SvD: Inger Atterstam: Ministern förbluffande blåögd om lobbyn 

Läs mer i Dagens Medicin: Bakslag för Leijonborgs cancerkommission

Detta är inte enstaka fall utan mer vanligt än allmänheten vet om. Statliga utredningar måste självklart vara helt oberoende och självständiga i sitt arbete.

När experter uttalar sig om cancervården i Sverige vill de gärna slå sig för bröstet och påpeka hur mycket längre folk överlever nuförtiden. Den statistiken förvillar. Den baserar sig på 5 års överlevnad, men sen vet vi inget hur det går för dessa patienter och hur många återfall. För de registreras som nya fall när många i verkligheten redan haft cancer och nu fått återfall och metastaser.

Att minska cancerfallen är synnerligen angeläget av flera skäl. Först och främst av humanitära skäl. Cancer medför stor lidande både för den drabbade och för deras närstående.

Kostnaderna för cancervård ökar i takt med att allt fler blir sjuka. Dessutom är de läkemedel som ingår i cancerbehandlingar i särklass dyrast av läkemedel. Priset har ökat runt 50% bara under de senaste tio åren och nya cancerläkemedel är ännu dyrare.

Samma cancerläkemedel kan kosta olika beroende på i vilka länder de köps. Här finns mycket att göra för att sänka priserna för Sverige. Den dyra cancervården är en stor börda som sannolikt försämrar den allmänna sjukvården. Lägg därtill minskad produktivitet eftersom allt fler blir sjuka som är arbetsföra.

Dessutom, enligt International Journal of Cancer anser man att enbart I Europa är årskostnaden för samhälle och skattebetalare av de liv som går till spillo p.g.a. cancer, ungefär 80 miljarder euros!

Kartlägg hur man kan minska cancerrisker som skapas av en förgiftad miljö

I USA tillsattes en cancerpanel av president Obama som var färdig år 2009. Den heter ”Reducing Environmental Cancer Risk: What Can We Do Now?” Slutsatsen av utredningen mynnade ut i en uppmaning till Obama att:

“använda all sin makt såsom president för att avlägsna de cancerframkallande ämnen och gifter från mat, vatten och luft som på ett onödigt sätt ökar sjukvårdens kostnader, förstör landets produktivitet och skapar förtvivlan hos amerikanska medborgare.”

Den verkliga bördan av vad som orsakar cancer I vår miljö är oerhört undervärderad.

Jag vill också vädja till hälsovårdsministern Göran Wikström. Man måste förstå att en alltmer förgiftad miljö med främmande ämnen och hormoner bidrar till denna epidemiska utveckling av cancer. Det är här svaren ligger, jag har skrivit om det många gånger men det tycks vara en het potatis som ingen vill ta i.

Minska människors utspridda exponering av cancerframkallande produkter och varna allmänheten vilka produkter som man bör undvika.

Några förslag:

 • Våga stå upp mot mat och petrokemiska industrier samt läkemedelsindustrin och be dem ta sitt ansvar,
 • sätt press på Livsmedelsverket att de tar bort transfetter och annat cancerframkallande från maten,
 • förbjud Aspartame (artificiellt sötningsmedel som enligt forskning kan vara cancerframkallande),
 • höj skatten på läsk och sockerprodukter (har man just gjort i Spanien) och
 • rekommendera en anti-inflammatorisk kost och
 • vissa kosttillägg som D vitamin och K2 under vinterhalvåret för oss nordbor och
 • extra magnesium som motverkar både hjärtsjukdomar och cancer.

Många dör i onödan och det går inte längre att förhala kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling.

Text: Kerstin Unger-Salén, Alltomcancer.com

Referenser

Referenser angående Aspartame: On August 1, 1985 FDA toxicologist, Dr. Adrian Gross, told Congress that at least one of Searle’s studies “has established beyond ANY REASONABLE DOUBT that aspartame is capable of inducing brain tumors in experimental animals and that this predisposition of it is of extremely high significance.”

“In 2005 the Cancer Research Center at the European Foundation of Oncology and Environmental Sciences in Bologna, Italy reported that a 3-year study evaluating the potential carcinogenic effects of aspartame demonstrated that it “induces an increase in lymphomas and leukemias in female rats.”

Neurosurgeon Russell Blaylock, M.D. announced: “The new study released in the European Journal of oncology by Morando Soffritti and co-workers should terrify mothers and all those consuming aspartame sweetened products. This was a carefully done study which clearly demonstrated a statistically significant increase in several types of lymphomas and leukemias in rats. Both of these malignancies have increased significantly in this country since the widespread use of aspartame.”

Cancerstatistik Globocan och dep.iarc.fr/NORDCAN

Magnesium; Bravi F,Polesol J, Bosetti C, et.al Nutrientbased Dietary patterns and increased pancreatic cancer risk

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack för ännu en bra artikel. Jag hör allt oftare om släktingar o’ vänner som drabbats av cancer – så otroligt sorgligt. Någon gång måste väl människor förstå att syntetiska gifter i ‘allting’ naturligtvis leder till sjukdom.
  Jag kan inte fatta att inte alla ‘tar tag i’ detta och övergår till att leva ekologiskt – det går!
  Man måste ju börja någonstans och en ren kost är ett steg i rätt riktning.

  Jag misstänker att Obamas ‘oberoende’ utredning inte ledde till mycket, för hade den det skulle vi nog både sett och hört något om resultatet. Eller resultatet kan ha varit ‘för bra för att vara sant’ och tystats ner.
  Det brukar ju bli ‘locket på’ när forskning visar att ‘green & clean’ är bäst.

 • OT om frukt kanske? I många köpefrukter från butik så saknas det numera kärnor och frön i snart sagt varenda frukt. Druvor och apelsiner är kärnfria. Även bananer hade en gång små kärnor i centrumstammen, men inte nu.
  Frågan blir då vad nytta gör frukten förutom att förmedla en sockersubstans? Frukten är steril! Vad fattas mer i frukterna?

 • Hej Bo tyvärr kan jag inte svara på din fråga. Men skriv till riksdagsmännen så de hör din röst.MVHKerstin

 • Hej Mona, du har verkligen så rätt och jag skulle ha tagit med detta som du skriver om i min artikel.Lågfrekvent strålning finns numera överallt och vi tycker det är sa händigt att vi har wiffi överallt men det betyder fakktiskt att vi strålas natt och dag. När man ser hur barn och ungdom bär mobilen med sig på kroppen hela dagen och sover med den på kvällen kan vi förstå att det får konsekvenser hos dem när de blir vuxna.
  Tyvärr verkar det som regering och myndigheter inte har förstått vem som är deras arbetsgivare för de tycks mera lyssna på industriernas röst. Folk måste börja klaga till riksdagsledamöter så att de känner trycket.
  Tack Mona för ditt inlägg MVH Kerstin

 • Till vad ledde Obamas “oberoende” utredning egentligen till – för positiva resultat för folkhälsan i USA?

  Finns det några fakta om dessa grundläggande frågeställningar???

  Vad leder TTIP m fl liknande förkortningar till i slutändan? Fråga våra representanter i EU, som helst döljer alla grundläggande fakta i denna typ av ärenden?

  Är det EU-kommissionens svenska representanter, vilka tycks få blockera nödvändig information för dem som senare skall rösta om vilka beslut EU skall ta för alla kommande generationer gällande allas “Väl och ve” i motsats till vad “industrins” representanter önskar????

  Vem eller vilka vågar eller får verkligen ta den debatten??? Vem tror att Löfvén, S eller Battra, M skulle våga att gå industrins önskningar emot???

 • Hej Ivan Björn, naturligtvis är jag kritisk mot både myndigheter och även regeringsorgan, för det mesta verkar vara ett spel för gallerierna. Någonstans vill man ju ändå hoppas att det finns de som har ärligt uppsåt utan sidoblickar eller ekonomiska intressen och som verkar för det goda även bland myndigheter. Men att de skulle vilja ta ett verkligt grepp och våga utmana stora industrier för att få stopp på vår kontinuerliga förgiftning har jag inget större förtroende för.
  Tog just reda på att om man fått skada från läkemedel eller vaccin måste man vända sig till Läkemedelsföreningen som är det organ som behandlar anmälningar och beslutar om att utbetala skadeersättning.Denna försäkring är ett aktiebolag som ägs av Läkemedelsbolagen… Patienten kan inte förvänta sig att den som ska betala ut pengarna inte skulle ha ett ekonomiskt intresse att betala så lite som möjligt och framför allt att inte medge hur mycket vaccinernas giftiga innehåll verkligen försvagar immunförsvaret på sikt. Och det är farligt.… Vem för patientens talan? Ska försöka undersöka vidare.
  I USA tillsattes faktiskt en oberoende utredning av Obama som gjorde ett fantastiskt arbete för att klarlägga alla de miljöfaktorer som ökar cancerincidensen år ut och år in. Vore ju bra om Sverige också gjorde det.Ska skicka min artikel till Göran Wikström men jag antar att den stoppas på vägen.Deras pressekreterare var mkt räddhågan och otrevlig när jag försökte ta reda på vilka som sitter med i detta rådslag.Hon hade inget svar..Hon får säkert ta många smällar med anmälningar om jäv och annat.
  Till Ingrid Ahlinder så instämmer jag helt.Det är våra pengar som inte förvaltas rätt och deras ovilja att få ett riktigt grepp om hur man vill skydda medborgarna går naturligtvis utöver den enskilde individen.
  Tack Conny för uppmuntran.
  MVH Kerstin

 • Varmt Tack för denna Artikel. Hur kan det komma sig att dom som styr Politiker inte kan förstå detta??
  Vilken intelligens Nivå befinner sig våra Politiker på?? Det hela är ofattbart, det borde vara helt självklart att ta bort allt som skadar Vår planet, Luften, Naturen, Djuren och Människan. Hur kan det komma sig att vi har Politiker som styr detta land inte är klokare och mera intresserad av att vi Människor, Djur och Natur ska må bra? Detta gäller inte ett enskilt Parti, utan det gäller alla Partier som sitter där mera för sin egen skull istället för att måna om Folket. Dom är folkvalda och ska tjäna folket. Oavsett parti så vill ingen drabbas av Cancer. Kan det vara så att det hela handlar om Pengar, Big Pharma tjänar otroliga summor på att Läkemedel som många gånger vårdar det sjuka hos människan i stället för det friska.

 • Elektromagnetiska fält, lågfrekventa från elledningar, transformatorer, elektrisk utrustning samt högfrekvent mikrovågsstrålning från radio/TV-master, radar, mobiler, mobilmaster, wifi och surfplattor mm orsakar också cancer. Tyvärr är detta en sjukdomsframkallande faktor som ökat explosionsartat i vår miljö under senare år. Här råder också som i läkemedelsfrågan samma fenomen att experter med jäv i förhållande till kraft och telekom/IT-industrin får dominera expertutredningarna såväl hos WHO, EU och i Sverige. När industrins intressen fått sådan makt över både myndigheter, regering, media är vår hälsa illa ute. Faktum är att man trots tusentals studier som tydligt bevisar att strålningen är skadlig på många sätt och bland annat orsakar cancer och degenerativa sjukdomar, fortsätter myndigheterna och experterna att påstå att det inte visats. Vi har under det gångna året beskrivit hur sköldkörtelcancer och muncancer ökar kraftigt under senare år (se diagram här http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/05/kraftig-okning-av-skoldkortelcancer-och-muncancer/) vilket sammanfallit med den ökande användningen av de inte så smarta mobiltelefonerna som har antenner i nederdelen. Sköldkörteln är ett känt strålningskänsligt organ.
  Ett helhetsgrepp på cancerfrågan behövs där alla faktorer som orsakar cancer tas med och myndigheterna till slut börjar tillvarata medborgarnas intressen- inte industrimagnaternas.

 • Aluminium i kosmetika, fluor – en restprodukt av aluminium, bekämpningsmedel, tillsatser i maten som är utom all kontroll, chemtrails som sprids friskt i minst 30 år och som också innehåller aluminium bland annat, vaccinationer, onödig strålning från elektronik där mindcontrol är en komponent i strålningen, GMO mat o.s.v.

  Allt ovanstående är en potentiell risk vad beträffar cancer. Ovanstående kommer att aldrig pratas om i utredningar. Istället får människor skulden för att de konsumerar, åker bil, eldar med ved, äter för mycket snabbmat. Någon tilltro till utredningar har jag inte för att de blundar för riktiga orsaker och lyfter fram det som går att beskatta åtföljd av att den vanliga människan får skulden.

  Vansinnet fortsätter. För inte så länge sen hörde jag på radio att man vill manipulera fotosyntesen hos växter för att öka skördar! Har vi inte tillräcklig med sol? Är det ett resultat av den giftiga chemtrails täcke som finns över våra huvuden?

  Allt försöker man dölja och manipulera fram nya lösningar som kommer att förstöra vår hälsa genom att växter kommer bli giftigare och giftigare och fattigare och fattigare på näring.

  Det finns mycket att diskutera vad beträffar miljön. Problemet är att etablissemanget och deras slutsatser leder enbart till att skuldbelägga människor för att dölja de egentliga brott som pågår mot all liv på jorden och mot hela mänskligheten!

  Dessutom styr rädslan människor. Att kvinnor låter sig förnedras genom att låta klämma sina bröst i en mammografi apparat är skrattretande. Den som har uppfunnit detta måste skratta gott åt människors naivitet, godtrogenhet och rädsla för vadå?
  Det är som med vacciner ta det säkra för det osäkra.
  Vi måste också förändra vår eget sinnelag och sluta vara rädda och leva i nuet och i harmoni med vårt inre vilket är ett bra läkemedel i sig.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *