Khazarien kan återuppstå i Ukraina enligt israeliska planer

publicerad 10 januari 2017
- av Hans Myrebro
Det judiska Menorah Center i Dnepropetrovsk, Ukraina
Menorah Center i Dnepropetrovsk, Ukraina - Ett nytt Khazarien?
Bild: Det judiska "Menorah Center" i Dnepropetrovsk, Ukraina - Arkitektens illustration, JTA.org

DEBATT. Hans Myrebo skriver i denna historiska analys om khazarerna och Israels ambitioner i Ukraina vilket kan öka förståelsen för den konflikt mellan Väst och Ryssland som nu pågår i landet. Det kan betyda att Rysslands trupper på Krim är mer än en reaktion på den väststödda kuppen i Kiev.  

Text: Hans Myrebro

När Ukrainas president Viktor Janukovytj i november 2013 beslöt att skrinlägga beslutet om ett samarbetsavtal med EU följdes detta beslut av att Maidan-torget i Kiev omgående ockuperades av demonstranter. Dessa demonstranter mer eller mindre beväpnade, kunde sedan i början av 2014 driva igenom en statskupp.

En fråga som uppstår så här i efterhand är om dessa "demonstranter" representerade den stora folkmassan, eller om den till stor del kan ses som en frukt av den nazipropaganda som CIA livnärt alltsedan 1954. Nåja, år 2004 fick CIA med EU på noterna och denna USA-ledda europeiska organisation kunde sedan fram till statskuppen spendera 496 mijoner euro som stöd till "frontgrupper" som tex Högra Sektorn.

CIA, som från 1954 hade fokus på Ukraina arbetade förvisso inte i blindo utan hade som mål en stark neo-nazistisk enhet som kunde undergräva det ryska inflytandet med målet, ett maktskifte. Framförallt Krim hade varit mycket åtråvärt för judarna alltsedan 1945, då en utblottat Stalin var nära att sälja hela halvön till judiska bankirer (Sudoplatov, 1994).

Detta tyder på att CIA stod under sionistisk dominans och kunde falla tillbaka på den judiske ideologen Zbigniew Brzezinskis ord:

"Om du är nazist eller jihadist spelar ingen roll, bara du bekämpar Ryssland".

Brzezinsks ord visar på den rasism som man inte kan blunda för om man vill förstå den ukrainska krisen. Så kunde tex politikern B. Filatov tala om:

"Russian idiots who really do not understand why we are ready to kill them" - K.F. Ipatyev 2014.

Eller när tillresta Maidan-aktivister i Odessa kunde låsa in pro-ryska demonstranter i fackföreningens hus, bränna inne mer än hundra av dem och skrika: "låt djävlarna brinna".

Det där med rasism borde kanske vår egen statsminister ha funderat över innan han tog emot den rashetsande presidenten Poroshenko samtidigt som han tar helt avstånd från Putin.

Khazarien

Khazarien

Men det fanns också andra krafter som arbetade för en statskupp. Den världsvida judiska organisationen Chabad-Lubawitch hade ett mycket starkt center i Dnepropetrovsk i Ukraina [se illustration ovan på "Menorah Center"]. I en skrift utgiven 28 maj 2014 med titeln: "Återuppbygg Khazarien i Ukraina" (Re-Build Khazaria in Ukraina) av K.F.Ipatyev, kan man  tydligt se, att meningen med Maidan-kuppen inte var enbart politisk - en religiös omstörtning skulle äga rum i det fördolda.

En politiker i nämnda stad B. Filatov annonserade projektet, "Jewish Kiev", och den mäktige oligarken I. Kolomoyski som även är israelisk medborgare, stadfäste Chabads slutgiltiga mål:

"to build in Ukraina a new state, The promised Land, the new Zion" - K.F. Ipatye

Man kom en bra bit på väg genom att flera av de ledande i kuppen var sionister och snart började man i dessa kretsar tala öppet om att man kunde glömma Israel och istället invänta Messias på ukrainsk mark. Ja, man började till och med  byta ut namnet Ukraina mot Khazarien. Här måste jag då berätta kortfattat om landet Khazarien eftersom våra utbildade historiker och lärare med uppgift att undervisa i ämnet historia aldrig vågat ta det ordet i sin mun.

NATO ett monster på katastrofkurs - Hans Myrebro
NATO ett monster på katastrofkurs - Hans Myrebro

Khazarien var en medeltida handelsnation som bestod under cirka 300 år men som förintades på 1000-talet. Den var belägen i södra Ryssland och omfattade även Krimhalvön. Det märkliga med denna statsbildning där invånarna bestod av tataren, turkar och även indo-europeer, var att den någon gång under 800-talet genomgick en så kraftig religiös förändring till judendom, att hela landet därefter kom att betecknas som judiskt. Invånarna kom sedan att få namnet Ashkenazim-judar och de kom genom historien att befolka stora delar av Östeuropa.

Läs mer om: NATO - "Ett monster på katastrofkurs" och andra böcker

Man räknar med att 80 - 90% av världens judar är Ashkenazi.  Moderna judar har dock helt tagit avstånd från denna exakta historiebeskrivning och istället hävdat att man har sina rötter i Palestina, detta för att legitimera sitt krav på det landet.

Khazarien när det var som störst på 900-talet

Detta förändrades plötsligt inför år 2014 när det föreföll som om Ukraina skulle bli "ledigt". En israelisk kommission bestående av historiker hade på regeringens uppdrag utrett frågan om judiskt påbrå från Khazarien. Resultatet lades fram i en hemlig rapport som dock på något sätt läckte ut till de israeliska korrespondenterna Hirsh Ostropoler och I.Z. Grosser-Spass som kunde redovisa resultatet i The Times of Israel 16.3. 2014.  Historikerna påvisade att majoriteten av judarna har sina rötter i Khazarien, och alltså inte i Palestina.

"The evidence that eastern and central European Jews have no historical claim to Palestina has resulted in a flurry activity in Israel and abroad. However, some Israelis and Jews abroad are not taking any chances.

One of the main reasons why billionaire tycoon Ihor Kolomoisky, the governor of Dnipropetrovsk province, is spending tens of millions of dollar on the recruitment of right-wing Ukraine nationalists and neo-Nazis from other part of Europe to fight against the Russian-speaking majority in the Donbass region of eastern Ukraine, is a fear that plans to turn Ukraine into a "second Israel" will be derailed." ( Wayne Madsen, 2014).

Tillbaka till The Times of Israel:

"The anonymous Netanyahu aide is also quoted by The Times of Israel journalists as revealing why the Israeli government in making a play for large Israeli settlement in Ukraina: " As the Prime Minister has said, no one will tell Jews where they may or may not live on the historic territory of their existence as a sovereign people. He is willing to make painful sacrifices for peace, even if that means giving up part of our biblical homeland in Judea and Samaria.

But then you have to expect us to exercise our historical rights somewhere else. We decided this will be on the shores of the Black Sea, where we were an autochthonous people for more than 2000 years. Even the great non-Zionist historian Simon Dubnow said we have the right to colonize Crimea. Its all in the history books. You can look it up" ( Wayne Madsen,2014).

Putin hann ta tillbaka Krim innan Israel ockuperade ön. Eller som Ipatyev uttryckte det:

"Putin was faster, leaving no chance to the Kolomoyski junta nor their Chabad bosses." (K.F. Ipatyev, 2014)

Nej, det gick inte riktigt bra, det enda som CIA och dess uppdragsgivare lyckades utomordentligt bra med, var dess förmåga att övertyga västerländska politiker och mainstream om att Ryssland var den verkliga orsaken till denna ukrainska katastrof.

Verkligheten ser idag ut så här: Fyrtio miljoner ukrainare är förda till helvetets brant av en junta bestående av  USA, Israel, NATO och EU. Där är de lämnade utan hjälp.

Text: Hans Myrebro, filosofie pensionär

Referenser

  • Pavel och Anatolij Sudoplatov, Directoratet, 1994, Stalins spionchef berättar.
  • K.F. Ipatyev 2014, Re-Build Khazaria in Ukraine
  • Wayne Madsen 03.12.2014, Israels Secret plan for a "Second Israel" in Ukraine, Strategic culture Foundation
  • Wikipedia om khazarer