Patrik Lindenfors på Humanisterna kan ej forskningen på psychosoma

publicerad 9 januari 2017
- Camilla Elfving
Bild: Camilla Elfving - Foto: Marie-Therese Karlberg
Bild: Camilla Elfving - Foto: Marie-Therese Karlberg
Bild: Camilla Elfving – Foto: Marie-Therese Karlberg

Patrik Lindenfors på Humanisterna uppmanar: ”Sprid inte villfarelsen om att spöken finns” i Expressen 5/1-2017 och att Drottningen inte bör tala öppet om att hon känner energier i gamla hus. Humanisterna företräder en ideologiskt driven och skeptisk rörelse som talar om för oss att vi inte ska tro på detta, men de har fel, skriver Camilla Evlfing.

Text: Camilla Elfving (Elfvinginstitute.org), författare, spiritualistiskt medium och medlem i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning | Denna artikel har tidigare idag publicerats i en kortare version i Expressen.

Patrik Lindenfors är språkrör för Humanisterna, en organisation som av ideologiska skäl aldrig kommer att erkänna att vi går mot en ny världsbild som inkluderar spiritualism och tron på själens odödlighet.

Humanisterna, som företräder ateism avfärdar a’priori allt som har att göra med själen, mediumskap, nära döden-upplevelsen, överlevnadshypoteser mm. Allt detta buntar Humanisterna, liksom kamratorganisationen Vetenskap och Folkbildning, ihop under beteckningen ”vidskepelse”.

I själva verket är det Humanisterna som sprider villfarelser. Allt från att det saknas forskning på det här området till det som Patrik skriver i Expressen den 5 januari 2017 att:

”tron på en separat existerande själ har blivit mycket ovanligare bland forskare, medvetandefilosofer och människor i allmänhet.”

Tron har blivit ovanligare bland människor i allmänhet hävdar Patrik Lindenfors.  Jasså, var då? Alfons Åberg, som Patrik själv nämner i artikeln, passar bra in här. Alfons brukar hitta på ibland, men han vet innerst inne att han låtsas. Att det här området på något sätt skulle vara på upphällningen är önsketänkande, ja ett helt missvisande påstående faktiskt för det här området har haft explosionsartad tillväxt.

Opinionsundersökningar brukar visa att en av fem svenskar tror på psykets överlevnad i formen av en psychosoma, populärt kallat spöke. Den siffran kan dock vara underskattad, precis som andra ängsliga ämnen missvisats i opinionsmätningar.

Utbudet av TV-program som innehåller paranormalt och andar är större än någonsin. Det finns en rik flora av böcker och en hel industri av hjälpmedel och kringprodukter för människor som vill bejaka andligt utforskande. Stora mässor arrangeras flera gånger om året, som Alternativmessen i Oslo och Harmoniexpo i Stockholm. För att inte tala om nätet som är en virtuell stormarknad för allt som rör det själsliga livet och kontakt med den andliga världen.

I den nya tiden är den personliga upplevelsen i centrum

Men vad som verkligen beskriver nutiden är alla människor som själva vill utveckla sin medialitet och psykiska förmåga. Det stannar inte längre vid att läsa om det utan allt fler önskar en personlig erfarenhet. Man söker sig till mindfulness, meditationer, yoga-klasser men också till healing, tidigare-liv-regression, själsresor och ja även…ghostbusting, rening av energier/platsminnen i hemsökta hus.

Läs mer om den amerikanska militärens forskning på remote viewing

När Drottningen uppfattar energier i dessa gamla byggnadsverk så är det i regel vad ett medium benämner som ”platsminnen”. Energispår från människor och händelser som ägt rum på platsen, i en annan tid. Sedan finns förstås möjligheten att Drottningen kan få kontakt med nära och kära eller personer som tillhört hovet. Varför inte Hertig Karl, som var livligt intresserad av mystik och esoterik eller Gustav III.


Men mer troligt är att personer med nära band tillkännager sig. För kärleken är det som skapar återföreningar mellan oss och de som lämnat jordelivet.


Mystik på svenska teatrar, 2016
Mystik på svenska teatrar, 2016. Kända skådespelare berättar om sina spökupplevelser på svenska teatrar. Förlag: Roostegner.se

Oavsett så är det som Drottningen talar om helt naturligt. När Drottningen i TV-dokumentären säger att hon ibland känner närvaro, att hon inte är ensam, så bekräftar hon något som en stor del av befolkningen har upplevt. Många människor har haft andekontakt, antingen personligen eller via ett medium (andemedium) som ombud. Och fler kommer att få det, var så säker. Otaliga människor har upplevt paranormala saker – både nattetid och på dagen. Men kanske har de inte vågat tala om det tidigare?

Patrik Lindenfors förnekar forskningen

Det pågår hela tiden försök att förklara paranormala fenomen och med tillämpad vetenskap. Ett utmärkande exempel är International Academy of Consciousness (IAC) som gjort imponerande studier på medvetandet och hela området som rör vår möjlighet att uppfatta något bortom våra kända sinnens förmedling, något som bl.a. presenteras Projectiology – en avhandling på hela 1.232 sidor av Waldo Vieira.

Patrik Lindenfors, Humanisterna, debatterar i Expressen
Bild: Patrik Lindenfors, Humanisterna, debatterar i Expressen

Ett annat respekterat forskningscenter som fått uppmärksamhet och som publicerat positiva resultat på undersökning av spiritistiska medier är The Windbridge Institute som leds av Dr. Julie Beischel.

Fler exempel finns. I månadsskiftet maj/juni 2017 utkommer jag med en ny bok (min fjärde i ordningen) som handlar om den nutida mediumkulturen. I boken berättar internationellt kända Prof. Gary E Schwartz exklusivt om den forskning han gjort på mediumskap och healing i USA. En annan forskare som är med i boken är svenska Sara Duppils som gör oerhört intressant forskning vid Åbo Universitet på det hon kallar för nyspiritism.

Så Patrik Lindenfors, låt Drottningen få tala fritt om detta utan ynkliga skamgrepp som att ta upp apanage. Låt oss alla få fortsätta att utforska oss själva på ett naturligt sätt, utan förbehåll, utan rädsla. Låt oss alla få tala fritt om våra naturliga upplevelser av en kärleksfull inre rymd, av förtrollad storhet, heliga uppenbarelser och översinnliga kontakter.

Text: Camilla Elfving, Elfvinginstitute.org, författare och spiritualistiskt medium. Långvarig medlem i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq