Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

KGB-agenter: Maktelit inspireras av Sun Tzu, dialektik och Machiavelli

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 mars 2017
- NewsVoice redaktion

Finns det en maktelit som konspirerar mot världens befolkningar? Absolut inte, anser etablissemanget, men avhoppare från underrättelsetjänsten i det forna Sovjetunionen säger tvärtom ja. I denna exposé lägger skribenten Marcus Gullberg ut pusselbitarna och vittnesmålen och det är som vanligt upp till dig som läsare att avgöra vad du ska bilda dig för uppfattning.

Text: Marcus Gullberg

KGB-avhopparen Anatoliy Golitsyn sa i boken “Perestroika deception”:

Perestroika deception
The Perestroika deception

“All warfare is based on deception. Therefore, when capable, feign incapacity; when active, inactivity. When near, make it appear that you are far away; when far away, that you are near. Offer the enemy a bait to lure him; feign disorder and strike him… Keep him under strain and wear him down. When he is united, divide him. Attack where he is unprepared; sally out when he does not expect you. To subdue the enemy without fighting is the supreme skill… if ignorant of both your enemy and yourself, you are certain in every battle to be in peril’. – Sun Tzu, ‘The Art of War’

Ytterligare ett citat:

“The devil’s finest trick is to persuade you that he does not exist.” – Charles Baudelaire, ‘Le Spleen de Paris’.

Jag har tidigare nämnt Plato som hävdade att det sista steget inför slaveri och tyranni är demokrati. Orsaken är enkel. Människor i en demokrati får frihet att göra vad de vill och deras materialistiska begär växer sig allt starkare medan deras intresse av att skydda samhällsstabiliteten, familjerna, barnen och traditionerna försvinner. Slutligen infinner sig anarki och samhällskaos och i det läget kommer en ny härskare in i bilden som tar makten och stävjar kaoset med folkets stöd.

Samtidigt har denne tyrann inga moraliska skrupler och kommer att mörda och berika sig själv på alla sätt. Folket inser inte faran förrän det är för sent. Demokratin ser ut som den mest attraktiva styrelseformen eftersom individerna får sin frihet och sina lustar tillfredsställda till att börja med, men i gengäld kollapsar samhället snabbt och anarki infinner sig när människornas moral faller till botten.

Bild: Anatoliy Golitsyn

Enligt Anatoliy Golitsyn, KGB-avhoppare 1961, var det just därför som de marxistiska globalisterna valde demokratin som samhällsform inför den slutliga kuppen då de kommer att försöka ta över världen med våld och/eller hot om katastrof.

Yuri Bezmenov
Bild: Yuri Bezmenov

Både Golitsyn och KGB-avhopparen Yuri Bezmenov menade att den kinesiska generalen Sun Tzu (500 BC) hade ett stort inflytande på konspiratörerna. Demokrati var den mest attraktiva formen för att förvilla massorna medan de enkelt kunde styra ländernas politiska partier via sin marxistiska mainstream medier (MSM). Därför kombinerade de Sun Tzus Potemkin-kulisser med Hegels dialektiska manipulation av alla politiska partier samt Machiavellis “söndra och härska”-teknik för att kontrollera världen i lönndom. Ockulta tekniker är överkursen.

Mycket talar för att de kommer att lyckas i sin strävan efter världsherravälde, men jag är övertygad om att de med sina dåliga avsikter kommer att misslyckas. 2017 ser ut att kunna bli det mest spännande året i världshistorien då allt ställs på sin spets och den stora överraskningen inträffar.

Dialektik och vår tyranniska “höger-vänster”- marsch mot världsdiktatur

Lenin:

“It is impossible to understand Marx’s “Capital” completely, and especially its first Chapter, without having thoroughly studied and understood the whole of Hegel’s Logic. Consequently, half a century later none of the Marxists understood Marx!”

Hegels dialektik fungerar genom att skapa och kontrollera konflikter (tes-antites-syntes) via MSM och politiker. Successivt skapar härskarna sitt eget samhälle med sin egen kultur och moral utan att någon förstod hur det gick till eller varför det hände – alla var upptagna med sina ”småkonflikter” som MSM driver och som förvillar massorna.

Om vi nu ser på vår moderna kultur och moral är det naturligt att ställa sig frågan vilken livsstil och moral de människor har som genomfört denna plan? Det utreds nu skandaler lite överallt i ”fake media”, inte minst de omfattande pedofilskandaler som finns i flera länder och involverar toppolitiker.

En maktelit som spelar vänstern mot högern

En klassisk konflikt inom dialektiken är vänster-höger-konflikten som pågått många decennier medan partierna hela tiden ändrat sin politik i marxistisk riktning utan eftertanke eller öppen diskussion. Fokus idag är globalism, krig mot terror samt minoritetsgruppers rättigheter. Marxisterna vill använda minoriteterna för att splittra upp samhället i så många intressegrupper som möjligt enligt Machiavellis söndra och härska-teknik. Feminism, kampanj mot alternativmedia, tolerans mot alla moderna marxistiska fenomen såsom migration, massövervakning etc är andra frågor som är populära i MSM. I MSM får folk bara se en sida av saken. På detta sättet används MSM som en propagandamaskin för det marxistiska samhället.

I boken “The Perestroika deception” säger Golitsyn:

 • Tes: Stalinism [eller Stalin-kommunism].
 • Antites: Ingen Stalinism.
 • Syntes: Konvergera, ena och para ihop kommunistisk substans med ett demokratiskt format. Utnyttjandet av den demokratiska formen är bedräglig: det är essensen av den strategiska manövern som avser att säkra det slutliga världsherraväldet för kommunismen.

Förutom Hegels dialektik använde sig de kommunistiska strategerna av Sun Tzus råd.

”Jag baserar mina planer för seger på form men det här förstår inte den vanliga människan…” – Sun Tzu

Aristoteles:

“Republics decline into democracies and democracies degenerate into despotisms.”

Folk tror att de har demokrati, men det är bara ”småfrågor” som partierna får lov att diskutera. Despotismen utövas genom att essentiella frågor aldrig tas upp – despoterna driver dem i smyg via MSM så att deras diktatur kan förverkligas. Essentiella frågor såsom framtida kultur, statsskuld, kontroll över penningutgivningen, utbildning, familjepolitik, religion, migration, skattesystem, industri, lantbruk, matförsörjning, GMO-mat, underrättelsetjänster, övervakning av medborgarna, försvar etc diskuteras minimalt i media.

Det är som om en osynlig kraft via MSM styr alla partier i en marxistisk, totalitär riktning utan att någon opposition kan komma till tals. I framtiden tror jag att folk kommer att inse att kultur och propaganda är formidabla vapen som kan förstöra vilket land som helst om en förrädare tar makten över dem. 

Den kommunistiska instruktionen från 1919/1946

Den kommunistiska instruktionen dök upp i Florida 1946.

Communist rules of revolution
Communist rules of revolution, se förstoring (se även första och andra versionen)

Kan det vara en slump att ovanstående hänt runtom över hela världen? Sanningen är att regeringar har vetat om denna omstörtande attacken på alla länder ända sedan de hemliga sällskapen bildades på 1700-talet, men de valde att stödja konspirationen hellre än att stå upp för folket. Nedan följer en kort instruktion från 1919 till de kommunistiska revoltörerna i väst. 

Kommunismens metoder för maktövertagande

“In May 1919 at Dusseldorf, Germany, the allied forces discovered a copy of these ‘Rules.’ They were first printed in the United States in the ‘Bartlesville (Oklahoma) Examiner-Enterprise’ the same year, 1919.

Almost 30 years later, in 1946, the attorney general of Florida obtained them from a known member of the Communist Party, who acknowledged that the ‘Rules’ were then still a part of the Communist program for the United States.”

Communist Rules for Revolution:

 1. Corrupt the young, get them away from religion. Get them interested in sex. Make them superficial. Destroy their ruggedness.
 2. Get control of all means of publicity.
 3. Get people’s minds off their government by focusing their attention on athletics, sexy books and other trivialities.
 4. Divide the people into hostile groups by constantly harping on controversial matters of no importance.
 5. Destroy the people’s faith in their natural leaders by holding the latter up to contempt, ridicule and obloquy.
 6. Always preach true democracy, but seize power as fast and as ruthlessly as possible.
 7. By encouraging government extravagance, destroy its credit and produce fear of inflation with rising prices and general discontent.
 8. Foment unnecessary strikes in vital industries, encourage civil disorders, and foster a lenient and soft attitude on the part of government toward such disorders.
 9. By specious argument cause the breakdown of the old moral virtues, honesty, sobriety, continence, faith in the pledged word, ruggedness.
 10. Cause the registration of all firearms on some pretext, with a view to confiscating them and leaving the populace helpless.  

Om vi jämför ovanstående punkter med nationen Sverige 2017 ser vi följande:

 • vårt MSM är monopoliserad,
 • vår religion och kultur har kollapsat.
 • Vi har registrerade skjutvapen,
 • vår moral har sjunkit,
 • vår industri är till stor del borta,
 • vi har en total sexfixering i MSM,
 • vi har ett enormt idrottsfokus i MSM,
 • vi har ett de facto odemokratiskt samhälle där de viktiga frågorna lämnas därhän av de stora partierna.
 • Vi har otaliga konflikter mellan olika grupper i samhället,
 • vi har meningslösa partikonflikter och
 • vi har många politikerskandaler.

Det verkar som om Sveriges härskare gjorde en karbonkopia av kommunistreglerna från 1919/1946 som de lyckats genomföra i tysthet i Sverige. De flesta äldre människor kan idag se denna sanningen tydligt. Det har pågått en kommunistisk invasion av vårt land under minst 50 år och de har vunnit i princip alla slagen mot det svenska folket.

Några år senare, 1963, cirkulerade ett mycket intressant dokument i den amerikanska kongressen som kallades ”The Communist Takeover Of America – 45 Declared Goals”. I det dokumentet finns ännu mer detaljerade målsättningar för kommunisterna som innefattar allt från att

 • underminera kärnfamiljen,
 • kontrollera alla de politiska partierna och att
 • erkänna kommunistiska Kina i FN.

I dagsläget har nästan varje synligt mål uppnåtts i deras plan. Idén är att skapa ett helt omänskligt, genomkorrupt och totalitärt samhälle som förstör nationerna, människorna och familjerna till den grad att massorna blir helt försvarslösa, mentalt och fysiskt och accepterar vad än överheten föreslår.

Kinesiska Kommunistpartiet (KKP), som erkändes som en legitim regering i FN av det ”fria” USA 1971 i enlighet med kommunisternas planer ovan har den mest fruktansvärda historiken av alla kommunistpartier i världen. De har cirka 60-80 miljoner människoliv på sitt samvete, men de hyllas ofta i FN och i svensk MSM pga deras ”tillväxtunder”.

Deras senaste terror som har pågått i 18 år i det tysta har inneburit att ett antal miljoner oskyldiga och fredliga Falun Gong-utövare har mist livet pga sin tro, bland annat via organstölder utan narkos på statliga militärsjukhus – en helt omänsklig tortyr.

Under kulturrevolutionen var KKP:s motto:

“Battle with heaven, fight with the earth, struggle with humans— therein lies endless joy.”

Det verkar som om ränderna aldrig går ur de kinesiska kommunisterna. Det är alltid död och subversion på agendan och varje år lovar de att bättra sig.

Varifrån kom pengarna?

General Spiridovich exponerade Rothschild 1926 och mördades brutalt samma år.

Det är omöjligt att överblicka den internationella världskonspirationen som pågått oförminskat i cirka 250 år utan att nämna något om vem som finansierade alla folkliga (läs bankirernas) revolutioner, lönnmördare och korrupta människor som behövdes för att genomföra planen.

SpiridovichDen ryske generalen Spiridovich var expert inom ämnet och tsarens förtrogne militär. Han menade att Rothschild-familjen med dess globala nätverk av allierade underhuggare och att bankerna var i centrum för hela världskonspirationen. Genom en närmast overklig kombination av banker, lyckliga omständigheter, hänsynslöshet, bedrägeri, lönnmord, propaganda, familjesammanhållning och mutor lyckades de successivt ta makten över penningutgivningen och statsskulderna runtom i världens länder. Notera att ett så förmöget land som Norge idag är skuldsatt helt i onödan. Kan vi tro att det är en slump?

Vad var syftet med kommunism för Rothschild och dess allierade? Att ta makten över alla staterna via sin kontroll över staternas penningutgivning och statsskulder. Alla former av konkurrens skall elimineras genom att ta bort den privata äganderätten. På så sätt kommer hela världen att falla i deras händer när den globala världsstaten bildas. Det var deras plan men den kommer inte att gå i lås.

Text: Marcus Gullberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: maktelit