MSM – Varför avtog plötsligt hatpropagandan mot Trump?

15

Hatpropagandan i MSM mot Trump tystnade nästan helt sedan han valt att fortsätta Obama-kriget, skriver Lars Bern. Det är anmärkningsvärt och visar att svenska MSM är en “echo chamber” för globalisterna. Nu gör trump “rätt” grejer och kritiken mot honom falnar.

 Text: Lars Bern, Antropocene

Den globala strategin

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern: Varför avtog plötsligt hatpropagandan mot Trump? – Foto: Torbjörn Sassersson

I tidigare krönikor har jag vid upprepade tillfällen beskrivit själva drivkraften bakom globalismen. Allt handlar om affärslogiken hos en makthegemoni som är uppbyggd av en handfull hyperförmögna familjer med direkt eller indirekt ägarkontroll i flertalet av dagens största globala företag och banker. Huvuddelen av dessa familjer finns i USA.

För att de här makthavarna fritt skall kunna fortsätta berika sig krävs en dominerande global position inom de största marknadssegmenten såsom livsmedel, energi, läkemedel, transportmedel m.fl.. En sådan position möjliggör nämligen att kunna styra världsmarknadspriser genom att sätta fri konkurrens ur spel via olika monopol och oligopol.

Hela strategin tänktes en gång ut av John D Rockefeller, när han för hundra år sedan skaffade sig global kontroll över marknaden för raffinerade petroleumprodukter med sitt Standard Oil. Han drog även upp riktlinjerna för att kunna sätta makt bakom planerna via stort inflytande över den amerikanska statsmakten, såväl den millitära som säkerhetsapparaten med CIA i spetsen. Instrumentet var Council on Foreign Relations m.fl. kända lobbyorganisationer.

Den globala marknadsdominansen är bara möjligt att uppnå på bred front, om man lyckas eliminera nationella gränser och regelverk. Det är vad globalismen innerst inne handlar om. Det som bekymrar dessa makthavare är att idag uppvisar lokala framgångsrika företag en bättre lönsamhet än deras egna globala jätteföretag. Man är med andra ord på väg att tappa greppet om världsmarknaden och har därför fått extremt bråttom att eliminera kvarvarande hinder, för att kunna cementera sin globala marknadsdominans och eliminera framgångsrika lokala konkurrenter.


Det som står i vägen för globalismen är således demokratiska beslutssystem och annat nationellt självbestämmande. För att kunna bryta ner detta hinder har globalisterna under senare decennier målmedvetet lagt under sig alla större medieföretag, det vi brukar kalla Main Stream Media eller MSM.


Målet är att helt kunna styra opinionsbildningen i väst. Idag har globalisterna via ägande och infiltration skaffat sig kontrollen över ca. 90% av västvärldens MSM, vilket inkluderar även svenska medier såsom SVT, SR, DN, SvD m.fl. som okritiskt papegojar globalisternas propaganda. På detta sätt har MSM tappat sin historiska roll som granskare av makten, för att istället bli dess främsta megafon, det vi idag kallar agendajournalistik.

Globalisterna har dock fått problem med propagandaapparaten eftersom nätet öppnat för nya fria mediekanaler som ofta ifrågasätter globalisternas planer. MSM har allt svårare att nå ut till den yngre generationen som hellre väljer de fria kanalerna på nätet.

Den mest framgångsrika delen i globalisternas strategi under efterkrigstiden har varit framgången med att locka in större delen av Europas stater i de överstatliga EU och NATO vilka helt följer ritningen. Deras största motgång var när Ryssland, som man trodde sig ha fått kontroll över under Jeltsin-regimen, vänder globalismen ryggen efter att Putin fått makten.

Problemen inom EU har även hopat sig i takt med att väljarna upptäckt att man förlorat sin demokrati och självständighet. En rad EU-fientliga partier har etablerats och motståndet mot globalisternas planer växer sig allt starkare för var dag. Brexit blev den hittills största motgången i Europa och nu hotar en ännu större om Marine Le Pen väljs till fransk president.

Det Tredje Världskriget

Globalisterna har insett att deras strategi för global dominans kräver att alla nationella regimer som driver en mot dem oberoende politik måste kuvas eller störtas. Tillsammans med lojala Storbritannien och Saudi tänkte man således ut planen att starta ett nytt världskrig mot förment terrorism som skulle ge förevändningar att angripa de regimer man ville störta.

För att skapa den nödvändiga hemmaopinionen till stöd för detta krig behövde man ett nytt Pearl Harbor som sedan kunde blåsas upp med hjälp agendasättande MSM. Kriget startades genom provokationen den 11 september 2001.

Att kriget mot terrorism bara är en förevändning, framgår tydligt av att terrorismen ökat med 6500% sedan man påstår sig ha börjat bekriga den. Verkligheten är ju den motsatta, globalisterna har skapat en proxyarmé av terrorister med bestialiska IS i spetsen för att sköta det smutsiga och riskabla hantverket.

Globalisternas (där s.k. neocons utgör en kärna) anfallskrig i Mellanöstern för att göra sig av med de misshagliga och självständiga regimerna i sju stater där, är väl dokumenterat av förre NATO-chefen Wesley Clark. Detta har utlöst stridigheter som kostat flera miljoner liv och drivit tiotals miljoner på flykt med smittoeffekter upp över hela Europa.

Den flykting- och migrantvåg som kriget i Mellanöstern satt igång har kraftigt destabiliserat en rad av Europas länder vilket spelar globalisterna i händerna. Taktiken är att härska genom att söndra. Den som mer än någon underblåst denna destabiliseringsprocess är den ledande globalistiska figuren George Soros som satsat miljardbelopp för att underblåsa migration och samhällsupplösning med hjälp av en rad kvasiideella organisationer som han skapat för ändamålet.

Samme Soros har varit djupt engagerad tillsammans med CIA för att försöka störta regimerna i Kiev och Moskva, för att åter få in Ukraina och Ryssland i sin globala hegemoni. Man började med att försöka locka in Ukraina i EU, men när det misslyckades 2014 och den folkvalde presidenten Viktor Janukovytj valde att närma sig Ryssland, då iscensattes statskuppen i Kiev som störtade demokratin där.

Putins blixtsnabba motdrag tog globalisterna på sängen och skapade den konfliktsituation vi har idag. Globalisterna svarade med ekonomiska sanktioner och en fullständigt besinningslös hatpropaganda mot Putin via sina MSM. Idag av allt att döma ett verkningslöst schackdrag.

Presidentvalet i USA, mitt under detta brinnande krig, var globalisterna tvungna att vinna med hjälp av sin utvalda kandidat den genomkorrumperade Hillary Clinton. Man lyckades sånär efter att man med ytterst smutsiga metoder manövrerat ut den långt populärare Berni Sanders i Demokraternas primärval. Inbördeskriget inom det Republikanska partiet spelade dem sedan i händerna.

När så småningom den ytterst kontroversiella och till globalismen fientlige Donald Trump stod som motkandidat, var man säker på att kamma hem presidentposten. Man hade tidigare lyckats med sin marionett Obama. Mycket tyder på att man för säkerhets skull riggade valet där det gick, till Clintons fördel. Globalisternas MSM gav Clinton ett kompakt stöd. Man var så säker på sin sak att man t.o.m. tryckte upp tidningar på valnatten som gratulerade Madam President. Vi vet hur det slutade.

Trump vann valet med argument om att rensa upp i det maktträsk som hundra år av globalism i Washington skapat. Han lyckades mot alla odds mobilisera en folkrörelse mot etablissemanget som bar fram honom till segern, bl.a. genom att skickligt runda MSM via nätet. Han lovade även att göra slut på det av neocon startade kriget.


Direkt efter att det stod klart att Trump vunnit, började globalisterna en metodisk och smutsig kampanj via sina MSM, lojala statstjänstemän i the deep state och kongressledamöter i båda partierna, för att underminera Trumps presidentmakt.


Mediestormen mot Trump

Mediestormen mot Trump kom att papegojas av våra svenska MSM som efter valet dagligen hade ett dussintal Trump-hatiska inslag. Det gick så långt att man t.o.m. lät Putin vara i fred som tidigare hade varit det främsta målet för den globalistiska propagandaapparaten.

Med en stor del av den av globalister dominerade säkerhetsapparaten som motståndare måste Trump söka stöd någonstans. Han sökte den hos militären och inom ytterst mäktiga judiska kretsar bl.a. genom att bryta Obamas fientlighet mot Israel. Det senare naturligt eftersom hans svärson Jared Kushner, vars släkt tillhör den kretsen, fått ett stort inflytande i ministären. Problemet med detta stöd är att även inom militären och den judiska diasporan i USA finns starka band till globalisterna.

Den av Trump valde säkerhetsrådgivaren general Michael Flynn som ställt upp på planerna att avveckla kriget stod givetvis i vägen för globalisterna. Med hjälp av läckor från CIA och NSA lyckades globalisterna misskreditera Flynn och få honom utbytt mot en av sina hökar i krigsmakten generalen McMaster.

Även Trumps närstående rådgivare och antiglobalist Steve Bannon manövrerades snabbt bort från inflytande. Det mesta tyder idag på att globalisterna lyckats bakbinda Trump och ta kommandot över hans administration. Hans storstilade planer to clean up the swamp verkar snabbt komma av sig. Och han verkar helt ha svängt i den attityd han hade till Kina under valrörelsen.

Ett starkt tecken på att globalisterna lyckats, kom när Trump beslutade att fortsätta krigandet i Syrien. Efter den sannolikt iscensatta gasattacken i Idlib som snabbt, utan någon internationell utredning, skylldes på Assadregimen, lät Trump attackera en syrisk flygbas. Allt påminner starkt om den vanliga taktiken att arrangera en s.k. false flag för att få en förevändning för ett militärt anfall. Man gjorde detsamma i Vietnam.

Hur nu Trump skall manövrera sig ur den position han försatt sig i i Syrien, utan en direkt konfrontation med de ryska styrkorna där, är skrivet i stjärnorna? Putin kommer inte att vika ner sig, eftersom han vet att slutmålet är att underminera hans egen regim. Han måste sätta stopp för globalismen.


Jag noterar att hatpropagandan i MSM mot Trump tystnat nästan helt sedan han valt att fortsätta Obama-kriget och illegitimt bomba en annan suverän stat. Detta kan även noteras i den humanitära stormakten – det lilla landet Sverige – där såväl MSM som det politiska etablissemanget iakttar en pinsam tystnad.


När tappade vi vår humanitära kompass så totalt, så att vi numer ställer upp på djupt orättfärdiga och illegitima krig och folkmord mot fattiga stater? Vi har tidigare brutit vår 150-åriga alliansfrihet och deltagit i globalisternas krig i Afghanistan och Libyen.

Det svenska kryperiet för USA påminner starkt om Sveriges ryggradslösa hållning mot nazismen i början av det förra världskriget.

Risken att detta det Tredje Världskriget som hittills förts via proxyarméer i såväl Mellanöstern som i Ukraina, skall trappas upp genom direkt konfrontation mellan amerikansk och rysk millitär är djupt oroande. Vad händer när unga amerikaner i stora skaror kommer hem i liksäckar efter konfrontationer med ryssarna?

I bakgrunden till detta lågfrekventa krig bidar Kina sin tid. Kinesernas strategi förefaller att vara att fortsätta stärka sin ekonomiska ställning och att skapa nya internationella institutioner för att konkurrera med globalisternas institutioner som t.ex. Världsbanken, IMF, WTO och även FN. När det i en icke avlägsen framtid är hyperförmögna kineser som blir allt mer dominerande ägare i de globala företagen och Kina sitter på en överlägsen infrastruktur som sträcker sig över hela Eurasien, då tar Kina över den globala makten och börjar styra världen.

Men även relationerna mellan USA och Kina är en källa till djup oro. Hur skall Trump hantera det öppet provokativa och Kina närstående Nordkorea? Om USA anfaller Nordkorea kommer de sannolikt att försvara sig genom att invadera Sydkorea med sina mycket starka arméresurser.

Att försvara Sydkorea mot ett sådant anfall tror jag inte USA klarar utan insats av kärnvapen. Man klarar nämligen inte av att mobilisera tillräckligt stora markstyrkor på så kort tid. Alternativet är att få hjälp av Kina, vilket kommer att kosta svidande motprestationer från deras sida.

Min slutsats är att det var ett ytterst oklokt och farligt beslut av president Trump att trappa upp detta lågfrekventa världskrig med Syrienanfallet och vapenskramlet mot Nordkorea.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

15 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
26 april 2017 kl 12:35

Det finns inte nödvändigtvis ett samband, även om det kan vara så som Bern antyder. Medierna kan ex. slutat upp självmant eftersom folk vill läsa bättre saker.

USA har en kongress såsom Sverige har en riksdag. Det är viktigt att folket väljer medier med bättre ägarförhållanden och väljer kandidater med bättre omsorg, men även engagerar sig i partipolitiken. Bernie Sanders som mörkades, hade mest stöd av folket av alla kandidater. Folkets val av medier blir bättre. Demokraterna borde, som namnet antyder, snart kunna vara både demokratiska och fredliga.

Anledningen att mindre bra krafter kunde komma åt JFK var att han inte var motiverad nog att känna ansvar för sin egen säkerhet, precis som Olof Palme och Anna Lindh, men vad som är viktigare än galjonsfiguren för ett parti är att hålla rent i partierna, anser jag.

Det vore naturligtvis bättre om vi alla valde medier som hjälper oss att inse att man kan rösta på exakt det man vill ha och att man helst bör uppmuntra det parti man vill ha (även om det är litet) till att valsamverka sig in i riksdagen genom en regnbågskoalition.

Med Trump är det fortfarande oklart. Det finns tecken på att han skulle kunna nå högre medvetandenivåer och börja göra det enda rätta, men som republikansk president måste han i så fall ta hela det republikanska partiet med på den resan om de nu är motiverade att gå till historien som något beundransvärt.

Mycket av det Trump lovat, som kopierades av Bernie Sanders retorik, ex. att beskatta de allra rikaste på Wall street, kommer nämligen endast kunna genomföras genom kongressen. Trumps och Republikanernas eftermäle kommer kanske kunna bli gott hos de Trump-anhängare som faktiskt fortfarande tror på honom när han sade att han skulle sätta det amerikanska folkets intressen främst.

Sigge Johansson
Sigge Johansson
Gäst
26 april 2017 kl 09:37

Det president Trump uppvisade under den farsartade valkampanjen var enbart en skickligt presenterad marknadsföring av en skenbar “egen agenda” innehållande ett “nytt” Amerika vilket de flesta Amerikaner uppenbarligen vill ha.
Men president Trump har INGEN som helst möjlighet att köra en EGEN agenda utan är givetvis tvingad att följa den NWO-agenda som alla tidigare presidenter lydigt utfört.

Den senaste presidenten som vågade AVVIKA från NWO-agendan var JFK och han blev därför “avskedad” den 22 november 1963 i Dallas, Texas av den styrande samt mkt ljusskygga “eliten” bakom draperiet.

Den/de som tror att Amerikas president är världens mäktigaste och kan bestämma vad han vill är ofattbart naiv och har inte förstått särskilt mkt av hur dagens verklighet är uppbyggd….

Viveca Lammers
Gäst
25 april 2017 kl 23:55

Trump reagerar snabbt och känslosamt och är nog väldigt lätt att manipulera. Det är bara att mata honom med en lämplig historia, påstå att det är “bevisat”, “piska upp” känsloläget och visa bilder på skadade barn, så…pof… iväg med bomberna! Där finns ju folk som är specialister på mind control och psykisk manipulering.

Birgit
Birgit
Gäst
25 april 2017 kl 22:41

Trump har onekligen ett mycket stort ego, många har kallad honom psykopat eller narcicistiskt störd. Måste man inte vara psykopat för att kunna bekämpa en psykopat? En normal tänkande klarar inte av detta, då för många emotioner står i vägen.
Min teori är att han antingen inte höll för media trycket vilket var ju speciellt byggd att underminera hans ego eller han var, trots initial bra uppsåt att dränera svampen, inte medveten hur oändlig stor
och djup svampen var. De män som stod på hans sida blev snabbt avpoliterad med påhittade mediadrev. Han har mer globalister i sin regering än han kunde ana. Trumps svagaste punkt är hans ego och det visste eliten, dom kunde möjligen inte köpa honom, men körde fullt på hans svagaste punkt. De vanligaste tryckmedel av the deep state är om inte hot mot personen fungerar och inte heller förtal då ger man sig på familjen med hot om bråd död. Trump gav inte intrycket av att han är emotionslös mot sin familj vilket talar emot att han är psykopat.

Ulf Lagerström
Gäst
25 april 2017 kl 21:21

Mycket skarpsinnig analys.
Frågan är vilken slags manipulation Trump har utsatts för, eller vilka hållhakar globalisterna har på honom.
Vi har nu sett hur han kovänt i nästan alla utrikespolitiska frågor.

Josef Boberg
Gäst
25 april 2017 kl 20:23

Heja Lars Bern !

Peter
Peter
Gäst
20 april 2017 kl 19:37

per 18 Apr, 2017 at 00:28

De två motsatta sidorna ger en illusion av att människor har ett val. Högern och vänstern etc. är bara olika armar på en och samma kropp.

Eiwa
Eiwa
Gäst
19 april 2017 kl 19:46

Allt var ett spel för gallerierna. Något i stil med Tsipras . Allt för att dem till makten.
Kushner , Ivankas make är den som egentligen styr spektaklet.
Den käre Kushner befinner sig i en skyskrapa med nr 666
Sök på den och ni skall finna

per
per
Gäst
18 april 2017 kl 00:28

Peter 17 Apr, 2017 at 16:47

Den frågan har jag ställt tidigare här på NewsVoice: Hur mycket utnyttjar de som vill manipulera mänskligheten våra kommentarer och andras för just det ändamålet?

Det var tidigt flera saker med Trumps politiska åsikter, i kombination med hans märkliga bemötande av sin fru offentligt, som pekade mot att han inte är en bra person med gott uppsåt.

Jag tycker att NewsVoice och de flesta som kommenterar här har varit naiva från början, när de inte anat oråd angående varthän det barkade med Trump. Därvidlag hade Börje Peratt rätt, men han klantade sig å sin sida genom att höja Hillary Clinton i det närmaste till skyarna.

Det är uppenbarligen känslomässigt påbjudet även för NewsVoice:are att välja en av två sidor och sedan stödja denna blint.

Inte bra, inte bra.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
17 april 2017 kl 23:34

Man kan ha många fantasier om varför Donald Trump fortsätter med Obamas krigsförbrytelser, men att han gör det är uppenbart. Jag anser att han skulle ha sin chans. Den har han nu haft.
http://www.paulcraigroberts.org/2017/04/15/a-government-of-morons/

Peter
Peter
Gäst
17 april 2017 kl 16:47

Att MSM, politiker och resten av etablissemanget var emot Trump var för att se till att han blev vald. De kör data mining så de ser vad människor skriver på t.ex. sociala medier och sen kan politiker säga precis det människor vill höra. Trump har inte ändrat sig för nu gör han bara det han blev tillsatt att göra.

Make America Great Again – Yes We Can – Hope. 🙂

Torbjörn Sassersson red.
Admin
17 april 2017 kl 11:22

Lars Bern är klockren som vanligt. Utrikeskommentator Erika Bjerström på SVT är överlycklig.

SVT (13 april 2017): Analys: Trump har blivit allt mer normal – på bara några dagar

“Det har gått på bara några dagar. En total helomvändning av amerikansk utrikespolitik.
Plötsligt så tycker Trump att Nato behövs, att Ryssland är ett säkerhetshot, att Kina är okej, och beordrar anfall i Syrien och mot IS i Afghanistan. En traditionell, mer global USA-politik tar form. Och Trumps opinionssiffror pekar uppåt.”

http://www.svt.se/nyheter/trump-har-blivit-allt-mer-normal-pa-bara-nagra-dagar

Björn Hansson
Gäst
17 april 2017 kl 10:40

Ypperligt beskrivet. Jag kan inte sluta att undra om Trump är en ”Trojan horse”. Hela kopplingen till Israel, att dottern konverterar till judaism, samt ökade anslag av skattemedel till krigsmaterial, samtidigt som vallöften var att lägga band på globalismen visar sig nu vara klara motsägelser. Håller med om att numera och i framtiden även om Trump hade avsikter av förändringar så blir det bara en förlängning av tidigare administrationer.

Anders Björk
Anders Björk
Gäst
17 april 2017 kl 07:47

Jag noterade också hur MSM plötligt tystnade med sin propaganda mot Trump. Tack för en bra artikel.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
17 april 2017 kl 06:49

När det talas om kärnvapen förs tanken lätt till gigantiska atomsmällar, men idag finns mininukes som kan bäras i en väska. De bränner av någon kilometerradie och är “strålningsfria” efter 72 timmar. Låter bekant med 72 timmar? Kommuner uppmanar folk att ha födoämnen för 72 timmar i ett hemmalager. WTC-tornen fick sina betongkonstruktioner förvandlade till pulver? Tianjin tyder på en mininukesmäll. Yemen har tydligen också fått en test på sig. Detta för också med sig att dessa vapen kan användas som försvar på hemmaplan eftersom det inte ger några längre bestående effekter.