Estoril-konferensen: USA får kritik för massmigrationen – Dag 1

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 29 maj 2017
- Jan Norberg
Estoril Congress Center, Portugal - Google Maps
Estoril Congress Center, Portugal - Google Maps

Jan Norberg rapporterar för NewsVoice från Estoril-konferensen 29-31 maj i Portugal om globaliseringen i världen. I år är fokus massmigrationens utmaningar. Den första konferensdagen präglades av klichéer, men USA fick hård kritik för sin roll som ansvarsbefriad krigshetsare.

Text: Jan Norberg | Se rapport från dag 2

Rapport från en skurhink, ja så hette en bok som Maja Eklöf för många år sedan skrev (1970) och den tar sig i dagboksform an en rad olika då brännande och dagsaktuella frågor. Eklöfs reflektioner sker dock från ett tydligt underifrån perspektiv och det mest intressanta är att hon representerar en arbetarklass som vid den tiden hade ett ordentligt bildningsunderskott med sig från uppväxten.

Reflektionen man som besökare gör vid den nu internationella migrationskonferensen Global Migration i Estoril, Portugal är att det nu som då finns ungefär samma frustration ibland de delegater och ”key note speakers” som drabbade Maja Eklöf på sin tid, men man har rimligen inget bildningsunderskott med sig i bagaget som hon hade. Det vill säga, man har ett behov att förstå vad som pågår i spåren av den globala migrationskrisen som bara ökar för varje år, frågorna är många men svaren dessvärre väldigt få.

Ungdomens dag

Estorilkonferensens första dag är Ungdomens dag och alla unga människor söker ivrigt svar på många och svåra frågeställningar. Det känns bra att så många unga är engagerade i detta nu brännande ämne. Vilka svar får då ungdomarna från alla de vuxna vilka representerar politiker, myndigheter och NGO:s?

Bernard Kouchner, pressfoto
Bernard Kouchner, ”Founder and President of Médecins sans Frontières and of Médecins du Monde, Former Minister of Foreign and European Affairs of France”, pressfoto

Utan att raljera så staplas klyschorna på varandra på ett sätt som vi hört så många gånger förr, världen måste, när det gäller migrationskriserna, välja ett öppet och transparent synsätt där solidariteten med världens alla förtryckta givetvis kommer högst upp på agendan och där västvärldens demokratier alldeles oavsett konsekvenserna måste anamma de öppna dörrarnas princip.

Ungdomarna får veta att de bör söka sig till Röda Korset, Läkare utan gränser, Amnesty och andra NGO-organisationer och där som frivilliga arbeta pro bono för en bättre värld.

Under denna ungdomens dag har inte hörts en enda uppmaning att engagera sig politiskt och på det sättet försöka påverka framtida utveckling, den osökta frågan är om unga är ointresserade av politik eller ej?


Under hela den första dagens alla seminarier så har tydligt framgått att alla unga förutsätts dela en liberal syn på migrationsfrågornas lösning, det har inte ställts en enda migrationskritisk fråga som på minsta sätt ifrågasätter den situation nu väldigt många västerländska demokratier har att hantera.


Möjligen kommer man i närheten av orsakssammanhangen vid första dagens slut då följande är underrubriker som diskuteras:

”Wars, demographic imbalances, climate change will thrust more people into migration. Should we open our borders? What facts must be discussed with the citizens? What are the implications short and long-term? ”

Fareeda Khalaf, pressfoto
Fareeda Khalaf, ”An essential part of Fareeda’s live is the story behind the book The Girl Who Beat ISIS, authored by Andrea C. Hoffmann.”, pressfoto

Estoril-konferensen om ”open borders or not”

Många av dagens ämnesrubriker handlar om ”open borders or not”, implicit tycks det råda en bedövande enighet om att vi bör öppna alla våra gränser för att underlätta för migrationsströmmarna.

Ur ett svenskt perspektiv kan ju frågan anses som mycket aktuell med anledning av den nyss avslutade MP-kongressen varifrån nu återigen hörs alltmer högstämda tal om flyktingamnesti och en tillbakagång till en mer liberal syn på flyktingfrågan.

Det är politikens ansvar att bestämma sig för vilken väg tex Sverige skall ta i den globala migrationskrisens skugga, den frågan penetreras tyvärr nästan inte alls vid inledningen av denna kongress.

Konferensen närmar sig vid första dagens slut frågan, om migrationen kommer att påverka demokratin eller vice versa, med följande formulering:

”There is a growing rise in xenophobic and nationalist speeches and migration is often used by populist leaders as a powerful instrument to buffer extremist positions. Will this be a point of no return? Will migration contribute to the growing trend of illiberal democracies? Or can the challenge of migration serve as a democracy-enhancer tool?”

Enligt de debattörer vilka satt på podiet så hade Europa en historisk skyldighet att, som ett återgäldande för sina tidigare försyndelser som kolonialmakter och krigshetsare (WW2), utan knot ge fristad för alla skyddsbehövande oavsett ursprung och skäl.


USA pekades också ut som den i särklass största förbrytaren med ansvar att verkligen öppna sina gränser och ta ansvar för sin roll som krigshetsare i en rad olika hörn av världen.


Såsom dagens amerikanska president hittills valt att tackla detta ansvar så får man nog anta att den europeiska klagokören förblir ohörd av Donald Trump, vad man än må tycka om detta så är frågan om migration och politik synnerligen aktuell.

Möjligen blir tisdagens huvudattraktion, Nigel Farage, den vilken sätter denna fråga i fokus.

Newsvoice återkommer med ytterligare rapporter från denna konferens.

Tex: Jan Norberg som rapporterar för NewsVoice från Estorilkonferensen i Portugal

Se rapport från dag 2


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq