Estoril-konferensen: Massmigration eller invasion? – Dag 2

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 31 maj 2017
- Jan Norberg
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015).

Jan Norberg fortsätter att rapportera från Estoril-konferensen om massmigration och fenoments påverkan på EU. Utanför Sverige är taket högre i debatten. De allvarliga konsekvenserna ges utrymme. Norberg ställer frågor direkt till Nigel Farage.

Text: Jan Norberg | Se rapport från dag 1

Lou Marinoff - Foto: Ravi Juneja
Lou Marinoff – Foto: Ravi Juneja, Wikimedia Commons

En intressant diskussion om s.k. Push and Pull-faktorer vändes och vreds på, men den klart mest intressanta talaren var en filosof vid namn Lou Marinoff med rötter i öst och numera boende i USA. Marinoff har skrivit den mycket intressanta boken The middle way som varmt kan rekommenderas.

Vid en kortare intervju efteråt framkom att denne filosof var kraftigt irriterad över att migrationsdebatten har kantrat så fullständigt, han saknar en mer mångsidig belysning av olika perspektiv som han menar kontinuerligt undertrycks pga en rädsla att verkligen lyfta fram också de kontroversiella frågorna.


Lou Marinoff framförde och betonade verkligen skillnaden mellan migration och invasion, en kontroversiell ansats i ett annars ganska politiskt korrekt landskap vid denna konferens.


Ståndpunkten var att all framgångsrik migration historiskt har visat sig bygga på ett mycket tydligt kontrakt mellan migranter och den stat där man av olika skäl har hamnat.


Att som migrant inte acceptera de seder och bruk dit man kommer är enligt Lou Marinoff inte acceptabelt då det skapar social oro och i förlängningen kan leda till hat och våld kanske tom inbördeskrig, kanske något för svenska politiker att fundera över?


Marinoff advokaterade också för att multikulturalism är fel sätt att tackla migrationsproblem, multi-kulti leder undantagslöst till stridigheter. Eller som Marinoff så fyndigt formulerade det, ”you cannot tolerate intolerance”.

Marinoff hyllade också Nigel Farage som den röst i öknen vilken verkligen bevisar att det finns behov av s.k. sanningssägare även inom detta område (mer om det längre ned här).

Migrationspolitik i en pluralistisk värld

Migration Policies in a Plural World dök därefter upp som nästa punkt på programmet, där Sveriges roll i Europa närmare kom att belysas.

Christine Ockrent - Pressfoto
Christine Ockrent – Pressfoto

Christine Ockrent, en fransk agendadrivande journalist vilken likt många svenska MSM-journalister försökte använda sin tid till att propagera för en vidöppen migrationspolitik. Hon belyste med illa dold beundran hur Sverige verkligen till 100% tillämpat den vidöppna migrationens policy, men grät nästan när hon insåg att den Svenska gränsen måste stängas om inte välfärdsstaten helt skulle kollapsa.

Ockrent förklarade också med förtjusning hur Frankrikes nye president lyckats med konststycket att avväpna Marine Le Pen genom att istället för Nationalism använda begreppet Patriotism, och på så sätt lyckades Macron att sätta agendan och därmed placera Le Pen i baksätet. Återstår och se om Front National inför det stundande valet till Parlamentet hinner parera detta drag från Macron som varit så framgångsrikt.

Demetrios Papademetriou, en jovialisk äldre herre med ansvar för Migration Policy Institute i USA framlade sin syn på att framgångsrik integration beror på om det är det nya värdlandet som har valt sina migranter eller om det är migranterna som själva valt sitt nya värdland. Att värdlandet alltid måste kunna välja ut vilka de vill ta in är, enligt Papademetriou, själva förutsättningen för en framgångsrik integration.

Papademetriou tog även han upp Sverige som exempel på ett land vilket formellt förbehåller sig rätten till en individuell prövning av vilka som skall beviljas uppehållstillstånd. En reflektion blev då givetvis varför Sverige ändå upplever så mycket problem med de vilka man beviljar inträde. Hans svar tycks vara att migranterna måste acceptera det samhälle man sökt sig till, allt annat bäddar för problem. Även det något att fundera på för svenska politiker.

Massmigration och ekonomi

Dag 2:s tredje programpunkt skulle spegla The Economics of Migration och ställde därför följande frågor:

”Are immigrants an opportunity or a threat to national economies? How do they affect salaries both in the host and home countries? What threats may migrants present in States with high levels of unemployment? What is the potential of migrants to create employment? What is their level of entrepreneurship?”

Alternativa framtider för Europa

Vi minns alla påståendet att migrationen för Sandvikens del hade inneburit en ren förtjänst uppgående till 500 Miljoner SEK, Dagens Nyheters tendentiösa agendajournalistik hade, om de närvarat vid konferensen, funnit en nära vän i Phillipe Legrain vilken verkligen låter som en utsänd från DN:s ledarsida.

Nigel Farage - Pressfoto
Nigel Farage – Pressfoto

Dagens höjdpunkt var ju att få se Nigel Farage live in action, han gjorde ingen besviken med sitt anförande. Under rubriken Alternative Futures For Europe skulle han debattera mot en Francisco Assis (Member of the European Parliament, Portugal), det blev ju som väntat spel mot ett mål. Den stackars Portugisen måste ändå beundras för sitt mod att ställa upp i debatt mot EU:s mest profilerade migrationskritiker, Nigel Farage.

Farages avgång från UKIP som ordförande blev första frågan. Farage ser sig nu själv som vakthund för att Brexit förhandlingarna i Bryssel inte går snett och koncentrerar sig därför på att agera som EU-ledamot.

Brexit blev ju självklart en central fråga även om detta är en konferens om migrationsfrågor. Farage försökte förklara att UK på inget sätt vill isolera sig från öppna och rättvisa relationer med alla länder (även utanför EU-kretsen).

Eurocritism är på frammarsch, Brexit har bara startat processen och nu är det närmast, enligt Farage, mest troligt att Italien tar ett steg motströms EU. Merkel, Junker, mfl försöker nu enligt Farage ta tillfället i akt för att använda Brexit och Trump som argument för att i ett slag kunna skapa ännu mer central EU-makt.

Farage fick frågan om hur han orkat kämpa för sin åsikt ända sedan 1999 och han höll då fram Internet och de möjligheter detta givit för alternativa media kanaler att torgföra en annan sanning än den vilken filtreras av MSM:s alla aktörer. Något som gjort att tex NewsVoice nu fått möjlighet att på ett allsidigare sätt kunna belysa olika aktuella frågor.

Efter det att de stora mediadrakarna fått sina exklusiva intervjuer så blev det till slut tid för en sen presskonferens där NewsVoice tillsammans med Portugisiska TVI lyckades ställa en del frågor om migration som ju trots allt är ämnet för denna konferens.

Innan NewsVoice frågor kunde ställas redogjorde Farage för sina mycket personliga skäl att överge ett synnerligen välbetalt jobb som råvaru-trader i London under många år, för att därefter glida över på sin eviga käpphäst om EU:s snabba expansion i östra Europa.

Nigel Farage är av uppfattningen att många av de f.d. öststaterna och Grekland kom in i EU tack vare fusk med inträdeskraven som EU då blundade för, att dessa f.d. öststater nu kommit i delo med EU:s generella syn på en open door policy kring migrationskrisen är något som får Farage att le med hela ansiktet.

Farage om populism

Därefter kom NewsVoice första fråga om hur Farage ställer sig till påståendet om att han är en populist och en extremist.


Farage återvände då snabbt till det faktum att hans framgångar kommit tack vare att han som politiker fångat upp människors tvekan till den politiska elitens ständiga förakt för vad vanligt folk pratar om vid frukostbordet


Han framhöll därför särskilt att han i sin egenskap av politiker vinnlagt sig om att verkligen försöka vara personlig och ge färg åt en annars ganska tråkig skara politiker (något för svenska politiker att fundera på).

Nigel Farage är grundligt trött på att bli etiketterad av media och sina politiska meningsmotståndare, han vill vara personlig och ser inget fel i att använda sin frispråkighet och sina retoriska talanger för att vinna väljarnas förtroende. Har man framgångsrikt fått UK ut ur EU så kan man nog med visst fog påstå att han lyckats, han påpekade därför särskilt att Theresa May nu använder sig av hans alla argument inför det nyligen utlysta parlamentsvalet i England.

Att Theresa May inför folkomröstningen agerat för att UK skulle stanna i EU gör honom dock mycket tveksam till hennes genuina övertygelse att Brexit är rätt, den vilken inte tror på sitt eget budskap i förhandlingar kommer ofta ut ur sådana mindre gynnsamt än de vilka verkligen tror på sitt eget budskap.

Farage om Donald Trump

Därefter fick Farage frågan om vad han egentligen tycker om Donald Trump (vilken han tycks känna mycket väl på ett personligt plan), han tillskrev Trump att ha en bra intuition och att magkänslan givit Trump segern i presidentvalet. Farage framförde dock uppfattningen att Trump visar tydliga tecken på sin bristande politiska erfarenhet och att det är därför som Trump ibland ställer till med såna kraftiga reaktioner, frågan om Putin kommer nog att bli avgörande enligt Farage.

Motfrågan från Farage blev därför vilken sorts politiker vi egentligen vill ha, en politiskt korrekt och väl tillrättalagd byråkrattyp eller en ”colorful personality”. USA tycks föredra den senare typen.

Nigel Farage ansluter sig till filosofen Marinoffs grundsyn att man måste undersöka vilka människor det är som söker sig till EU och att varje land har en suverän rätt att ställa krav på de vilka vill komma in i något EU-land.

Hatbrott och massmigration

På NewsVoice fråga, om han kunde redogöra för de tre mest viktiga sakerna för att reducera risken för kommande terroristattacker, så svarade han att bristande gränskontroller är den främsta anledningen till att de senaste årens terroristattacker kunnat ske.

Han svängde sedan in på den brännande frågan om hatbrott och torgförde då uppfattningen att de verkliga hatbrotten sker av dem vilka inte delar de västeuropeiska grundvärderingarna pga sina extrema religiösa värderingar, något som kunnat ske pga av bristande gränskontroller.

Avslutningsvis så ber undertecknad om ursäkt för att jag inte hunnit med att bevaka tex Edward Snowdens framträdande, men vid en konferens av det här slaget tvingas man alltid göra prioriteringar.

Text: Jan Norberg | Se rapport från dag 1


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq