Bocken som trädgårdsmästare på IVA – Lars Bern ger VoF tumme ner

publicerad 3 maj 2017
- Lars Bern
Sven Ove Hansson - Foto: EuropaBio
Sven Ove Hansson höll föredrag arrangerat av IVA - Foto: EuropaBio
Sven Ove Hansson – Foto: EuropaBio, EuropaBio – The European Association for Bioindustries

Lars Bern besökte gårdagens föredrag “Faktaresistens och vetenskapsförnekande” arrangerat av IVA. Skeptiker från VoF var talare. Bern protesterade under föredraget och han menade att VoF är en icke trovärdig förening. “Föredragen befann sig på sin höjd på gymnasienivå och skulle knappt fått godkänt om de hållits av en gymnasist, ändå var två av föredragshållarna professorer”, skriver Bern.

Text: Lars Bern, Antropocene

Bild: Lars Bern
Bild: Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

Under tisdagseftermiddagen var jag på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) och lyssnade på tre föredrag under rubriken Faktaresistens och vetenskapsförnekande. Föredragshållarna var grundaren av den illustra föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) Sven Ove Hansson, nuvarande ordföranden i samma förening Peter Olausson och en teoretisk filosof från Stockholms Universitet som heter Åsa Wikforss. Moderator för seminariet var ordföranden i IVA:s avdelning VII Sophia Hober.

LCHF-kosten och Annika Dahlqvist

VoF var det sällskap som djupt sårade och förolämpade hjälteläkaren Annika Dahlqvist genom att ge henne tillmälet årets förvillare år 2009. Skälet som är ett typexempel på just faktaresistens och vetenskapsförnekelse angavs vara att hon under året uttalat sig på ett ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom.

Annika DahlqvistVad Dahlqvist gjort är att hon informerat om att kolhydratrik kost som höjer blodsockret är den viktigaste orsaken till sockersjuka och fetma – helt i linje med senare tids vetenskap. Hon har rekommenderat en kost där man ersätter en större del av kolhydraterna med mättade naturliga fetter – den s.k. LCHF-kosten. Hennes kostrekommendationer har skapat en folkrörelse som idag omfattar en femtedel av svenska folket och redan förefaller ha satt positiva avtryck i folkhälsan.

Dahlqvists kostråd fick nyligen stöd i ett föredrag av världens kanske främste kardiolog tillika ordförande för World Heart Federation professor Salim Yusuf där han presenterar resultatet av den färska PURE-studien på 150.000 personer som följts i några år.


När jag under seminariet pekade på föredragshållarnas låga trovärdighet med tanke på deras klavertramp mot Annika Dahlqvist vidhöll Sven Ove Hansson att uthängningen varit riktig och sa att VoF håller sig till den vedertagna vetenskapen.


Bevisligen saknar denna förening kunskap om var vetenskapen på detta område står idag, ändå hänger man ut en hedervärd person på ett område som man inte behärskar. Seminariets moderator gjorde därtill förgäves sitt yttersta för att försöka hindra mig att framföra varudeklarationen av föredragshållarna.

Detta var alltså nivån på IVA-seminariets föredragshållare och kvalitén på arrangemanget blev därefter. Föredragen befann sig på sin höjd på gymnasienivå och skulle knappt fått godkänt om de hållits av en gymnasist, ändå var två av föredragshållarna professorer – dock i filosofi.

Donald Trump

Man uppehöll sig mest vid tre områden, där föredragshållarnas hat mot USA:s nye president Donald Trump var helt dominerande. Hans påstådda lögner dök upp hela tiden i presentationerna, men inte en enda lögn av svenska politiker nämndes. Jag har tidigare skrivit om när miljöministern stod i TV och påstod att öknarna på jorden växer trots att det är tvärt om.

En pikant detalj var att man visade den bild på publiken på The Mall tagen några timmar före Trumps invigningstal som mot Trump fientliga CNN lade ut tillsammans med en jämförelse med publiken direkt under Obamas invigningstal. Ett typisk demagogiskt och faktaresistent trick för att förolämpa Trump. Det finns bilder tagna under Trumps tal som visar på ungefär samma omfattning på publiken som Obama hade.

“Klimatförnekelse”

Nästa område som fick stor uppmärksamhet var det man kallar klimatförnekelsen där man körde med alarmisternas påstående om total konsensus bland världens klimatforskare, ett påstående som helt saknar vetenskaplig grund. En aktuell mer vetenskaplig studie ger en helt annan bild. Alltså återigen gjorde sig föredragshållarna själva skyldiga till faktaresistens.

Kungliga Vetenskapsakademins geologiska grupp flaggar i sitt positions papper om klimatfrågan upp för den stora osäkerheten som råder, om hur stor den antropogena klimatpåverkan kommer att bli under detta århundrade. De menar att osäkerheten är så stor som en grads till fyra graders global uppvärmning.

Sveriges mest prominente klimatforskare professor Lennart Bengtsson påpekar även att någon förändring av klimatet har ännu inte kunnat observeras, alla extrema väderhändelser under senare decennier ligger inom klimatets normala variabilitet. Så även på detta område uppvisade föredragshållarna faktaresistens och vetenskapsförnekelse.

Massvaccinationer

Robert DeNiro
Robert De Niro – Foto: Angela George, CC BY-SA 3.0

Det tredje området som fick stor uppmärksamhet var att föredragshållarna med emfas förnekade att det kunde finnas något samband mellan massvaccinationer av barn och den snabbt ökande förekomsten av autism hos barnen. Att dessa medicinskt helt okunniga filosofer kunde vara så tvärsäkra på den punkten är även det avslöjande för deras låga trovärdighet. I sammanhanget kan nämnas att Robert F. Kennedy Jr och Robert De Niro utfäst en belöning på 100.000 USD till den som kan förete vetenskaplig evidens för att vaccinerna är säkra, kanske Sven Olof Hansson borde göra anspråk på den belöningen. Ingen annan har nämligen anmält sig.

Hansson uppehöll sig även en del vid homeopati som han i linje med den av Big Pharma styrda skolmedicinen utmålade som kvacksalveri. Författaren Peter Olausson kom även med påståendet att nobelpristagarens Linus Paulings hypoteser om C-vitaminets medicinska effekter varit en bluff. Verkligheten är den att en rad ganska aktuella vetenskapliga studier visar på flera fall där sepsis kunnat brytas med intravenös C-vitamin och att detsamma haft en betydande effekt vid cancerbehandlingar. Själv har jag erfarenhet av att behandla en svår gikt med höga doser C-vitamin, vilket visats i en amerikansk vetenskaplig studie.

IVA måste skärpa sig

Att IVA låter så pass faktaresistenta politiska aktivister vara föredragshållare och lägga ut texten på ett seminarium är generande för att uttrycka sig milt.

Seminariet var på det hela taget ett undermåligt genomfört arrangemang där behållningen var att de tre föredragshållarna själva framtonade som skolexempel på faktaresistens och vetenskapsförnekelse. För IVA:s del krävs skärpning, om man inte skall riskera att bli betraktad som en flumakademi.

Text: Lars Bern, Antropocene

Relaterat

Mer kritik mot VoF

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq