Christer Sturmark och Björn Ulvaeus – Allah finns nog inte?

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 juni 2017
- Torbjörn Sassersson red.

DEBATT. Verkligheten har kommit i kapp de som tror att integration inte innebär att krav måste ställas på de som ska samsas om landet Sverige. Järvafältet har hamnat i centrum senaste dagarna. Sverige har 23 “no go-zoner” som inlindat kallas för “särskilt utsatta områden”.  Nu börjar arbetet att kämpa för svenska värderingar, en fri och jämlik livsstil inom dessa zoner. Vad gör egentligen Christer Sturmark och Humanisterna åt problemen?

Föreningen Humanisterna och den eviga ordföranden Christer Sturmark låg 2009 bakom kampanjen “Gud finns nog inte”. Den var finansierad av Björn Ulvaeus från ABBA. Det är tydligt att Humanisterna vill avveckla all religiös tro och att alla istället ska ha full tilltro till naturvetenskap. Det är bara att läsa innantill på föreningens hemsida.

Frågan är bla hur Sturmark och Ulvaeus ska omvända religiösa fundamentalister till ateism. Det går nog inte alls, men kan dessa fundamentalister acceptera att Sverige är en kultur som dessa måste anpassa sig till? Är dialog möjlig på den punkten?

Humanisterna står för en sekulär humanism, en verklighet utan en allsmäktig Allah eller något annat övernaturligt väsen. På engelskspråkiga Wikipedia förklaras bäst vad sekulär humanism står för.

“The philosophy or life stance of secular humanism embraces human reason, ethics, social justice, and philosophical naturalism while specifically rejecting religious dogma, supernaturalism, pseudoscience, and superstition as the bases of morality and decision making.”

“Fundamental to the concept of secular humanism is the strongly held viewpoint that ideology—be it religious or political—must be thoroughly examined by each individual and not simply accepted or rejected on faith. Along with this, an essential part of secular humanism is a continually adapting search for truth, primarily through science and philosophy.” – Wikipedia

Kampanjen Gud finns nog inte
Kampanjen “Gud finns nog inte” från 2009

Christer Sturmark – Ny kampanj på G?

Under sin kampanj 2009 använde förbundet tre bilder föreställande symbolerna för de tre världsreligionerna: Islam, Judendom och Kristendom med texten “Gud finns nog inte”. Kampanjen hade en hemsida, där besökaren kunde göra ett test som skulle svara på frågan hur religiös denne egentligen är.

Nu är fundamentalism mer aktuell än någonsin. Ute i Europa varnar underrättelsetjänster, enstaka modiga politiker som Anna Kinberg Batra, tankesmedjor och polisiära organ för riskerna med en plötslig blind acceptans för en av dessa stora religioner, Islam. Fram till nu har den som kritiserar Islam kallats för främlingsfientlig, men den strategin fungerade bara bra för radikala muslimer och jihadister.

Idag är det i princip fritt fram att diskutera dessa risker efter att Europas samhällen börjat inse hur etablerade traditioner bryts ner och viker ner sig samt att en assimilation av radikala muslimer genom underkastelse, ljus och kärlek inte fungerar. Civiliserad dialog är ovanlig och politiskt insatta professorer varnar för att radikala muslimer inte ens är intresserade av att anpassa sin tro till den världsbild som finns i det land de rest till.

De radikala vill snarare erövra dessa länder och en kärnfråga handlar om synen på kvinnor, vilka uppenbarligen ska kuvas precis som i hemländerna. Det sker sedan flera år med full sving i tex Järva. Läs mer om Kalla Faktas reportage i artikeln: Kulturkrock Sverige – Moralpoliser trakasserar kvinnor på Järvafältet.

Christer Sturmark och Björn Ulvaeus – Dags att ta fram kristallkulan för att tämja extremisterna?

Idag behövs Humanisterna och ABBA-pengar från Ulvaeus mer än någonsin. Nu är frågan om de Korantrogna verkligen ska få styra “sina” svenska bostadsområden och om det kanske kan bli politiskt korrekt för en sekulär svensk medborgare att inte underkasta sig Allah, sharia-lagar och kontrollfixerade män som vill ha lydiga kvinnor som inte får köra bil eller gå i skolan.

Personligen tror jag på något oerhört mycket större än Gud eller Allah. Och “det” har inget namn och “det” har ingen form. “Det” går inte att underkasta sig och “det” går inte att tillbedja. Jag tror människan är för liten för att kunna förstå den största naturkraften i Universum. Frågan är om jag får tycka så för en radikal muslim. Jag vet att jag får ha den världsbilden för en radikal sekulär humanist, men en extrem muslim kan tillspetsat vilja hantera problemet med lite gatstenkastning. Det känns natuligtvis oacceptabelt.

Christer Sturmark och Björn Ulvaeus, vad är er plan för Sverige? Nu är striden på en helt annan nivå än bland kristallkulor och andemedier som talar med osynliga väsen.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hur många gånger har inte vetenskapen fått “pudla” historiskt sett? S.k. vetenskapliga sanningar är bara sådant som en vetenskapsman påstår just när denne säger det. Och det är bara vetenskapsmannen själv som kan anse det som en sanning. Vi andra har lärt oss av historien och vet att vetenskapsmännens “sanningar” ofta till slut visar sig vara osanningar eller om man vill, lögner. Fast det är ju sådant som vetenskapsmännen talar tyst om.

 • Är det sant att allt har kommit till genom en explosion, som det påstås av vetenskapen? Detta är ju lika osannolikt som att ett uppslagsverk skapas genom en explosion i ett tryckeri! Bibeln lär oss att Gud är kärleken och alltings skapare. Jesus sade: “Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

 • Det farliga med devisen “Gud finns nog inte…”, är när någon fyller i
  “…så låt oss vara Gud i stället”.

  Och detta är vad fundamentalism handlar om. Religion har aldrig handlat
  om Gud. Religion har alltid handlat om människor som vill vara Gud, på jorden. Och de får sin makt genom att
  alltid hänvisa till någon abstrakt gud “därute”, vars vägar är mystiska. Men som DE förstår bättre än alla andra människor, och
  därför tar de sig rätten att agera i Guds namn – och ingen kan säga emot dem.

  Humanism är bra, när det handlar om medmänsklighet, och jämlikhet. Men humanism kan också vara något helt annat.
  Det kan handla om att människan själv tar sig rätten att bestämma liv och död gentemot andra människor, och att människor
  (om de har makt nog) har full rätt att ingripa i och manipulera Naturen – nu när Gud ändå inte finns.
  Det kan handla om att människor (som har makt nog),
  har full rätt att behandla andra människor som slavar. Humanism betyder egentligen inget annat än Människan. Människan i centrum.
  Eller rentav “Människoism”. Eller t o m “bättre och sämre människor”

  Att hänvisa till vetenskap kan också det vara att hänvisa till någon abstrakt entitet “därute”. Vetenskapen är också den mystisk (för gemene man).
  Men VISSA förstår vetenskapen bättre än andra människor. Och de kan hävda “det är vetenskapligt bevisat” även om det inte är det – ingen kan säga emot dem, om de har makt nog.

 • Nej, föreningen Humanisterna behövs inte; varken nu eller innan. Jag tycker att det de står för är obehagligt. Usch. De har för övrigt “kidnappat” ett fint ord, humanist.

  Jag tycker synd om de människorna. Det de står för är förlegat. Det är ungefär samma som när religion var förbjudet i forna Sovjet eller Kina. Det är kulturmarxism. Det är förtryck. Du behöver inte skriva om dem igen Torbjörn S, hoppas jag.

 • enligt Koranen är Gud sanningen själv. och naturligtvis kan ingen människa helt förstå den. dyrka den dock, efter förstånd. underkasta sig är man så illa tvungen till – förr eller senare (görs bäst med tacksamhet).

 • Muslimer uppfostras (=hjärntvättas!) från födseln till troende muslimer, med ALLT vad DET innebär.
  Oavsett VAR barnet sedan blir tonåring och vuxen sitter religionens doktriner ohjälpligt fast i ryggmärgen varför det är både omöjligt tillika meningslöst att föra en saklig/objektiv diskussion rörande RESPEKT för den kultur som råder i det ICKE-muslimska land muslimen BEFINNER SIG i och/eller bestämt sig för att bosätta sig i.

  Vad de flesta inte känner till är att en muslim “har gudomlig rätt” att ljuga/skada/döda en icke-muslim enligt konceptet “Taqiyya” (stavas även taqiya eller taqiyyah) om det gagnar islam eller “profeten”.
  Det motsvarar ungefär judaismens “kol nidre” vilken förlåter/ursäktar samtliga lögner och brott vilka kommer att begås under KOMMANDE år, riktad mot icke-judar/gojer och utttalas i samband med varje års högtid Yom Kippur.

  “Frågan är om jag får tycka så för en radikal muslim. Jag vet att jag får ha den världsbilden för en radikal sekulär humanist, men en extrem muslim kan tillspetsat vilja hantera problemet med lite gatstenkastning. Det känns natuligtvis oacceptabelt.”
  • Det ÄR odiskutabelt HELT oacceptabelt och SKA bestraffas med obligatoriskt MINST 6mån fängelse UTAN möjlighet till villkorligt och/eller “tidsrabatt”. Upprepas brottet gäller livstids UTVISNING.

 • Enligt vetenskapens nuvarande ståndpunkt lever vi i ett 13,7 miljarder år gammalt universum, ständigt expanderande åt alla håll och med miljarders miljarder galaxer, många gånger fler stjärnor och ännu många gånger fler planeter. Galaxer och stjärnor bildas och dör. Eventuella andra civilisationer uppstår och dör. Sannolikheten för en till just i vår tid, tillräckligt nära oss för kontakt, är försvinnande liten.
  Var i allt detta finns möjligen någon gud? Man kan uppfatta alltihop som Världsalltet och möjligen dyrka eller frukta det. Men det svarar inte på de grundläggande frågorna: Vad fanns tidigare? Vad finns utanför? När började det? När och hur slutar det? Upprepas det? Finns fler universa? Och: VARFÖR?
  Håret reser sig på huvudet. Religioner är försök till förklaring, etiska och moraliska rättesnören – samt medel för social och politisk kontroll.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *