Christer Sturmark och Björn Ulvaeus – Allah finns nog inte?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 juni 2017
- Torbjörn Sassersson

DEBATT. Verkligheten har kommit i kapp de som tror att integration inte innebär att krav måste ställas på de som ska samsas om landet Sverige. Järvafältet har hamnat i centrum senaste dagarna. Sverige har 23 ”no go-zoner” som inlindat kallas för ”särskilt utsatta områden”.  Nu börjar arbetet att kämpa för svenska värderingar, en fri och jämlik livsstil inom dessa zoner. Vad gör egentligen Christer Sturmark och Humanisterna åt problemen?

Föreningen Humanisterna och den eviga ordföranden Christer Sturmark låg 2009 bakom kampanjen ”Gud finns nog inte”. Den var finansierad av Björn Ulvaeus från ABBA. Det är tydligt att Humanisterna vill avveckla all religiös tro och att alla istället ska ha full tilltro till naturvetenskap. Det är bara att läsa innantill på föreningens hemsida.

Frågan är bla hur Sturmark och Ulvaeus ska omvända religiösa fundamentalister till ateism. Det går nog inte alls, men kan dessa fundamentalister acceptera att Sverige är en kultur som dessa måste anpassa sig till? Är dialog möjlig på den punkten?

Humanisterna står för en sekulär humanism, en verklighet utan en allsmäktig Allah eller något annat övernaturligt väsen. På engelskspråkiga Wikipedia förklaras bäst vad sekulär humanism står för.

”The philosophy or life stance of secular humanism embraces human reason, ethics, social justice, and philosophical naturalism while specifically rejecting religious dogma, supernaturalism, pseudoscience, and superstition as the bases of morality and decision making.”

”Fundamental to the concept of secular humanism is the strongly held viewpoint that ideology—be it religious or political—must be thoroughly examined by each individual and not simply accepted or rejected on faith. Along with this, an essential part of secular humanism is a continually adapting search for truth, primarily through science and philosophy.” – Wikipedia

Kampanjen Gud finns nog inte
Kampanjen ”Gud finns nog inte” från 2009

Christer Sturmark – Ny kampanj på G?

Under sin kampanj 2009 använde förbundet tre bilder föreställande symbolerna för de tre världsreligionerna: Islam, Judendom och Kristendom med texten ”Gud finns nog inte”. Kampanjen hade en hemsida, där besökaren kunde göra ett test som skulle svara på frågan hur religiös denne egentligen är.

Nu är fundamentalism mer aktuell än någonsin. Ute i Europa varnar underrättelsetjänster, enstaka modiga politiker som Anna Kinberg Batra, tankesmedjor och polisiära organ för riskerna med en plötslig blind acceptans för en av dessa stora religioner, Islam. Fram till nu har den som kritiserar Islam kallats för främlingsfientlig, men den strategin fungerade bara bra för radikala muslimer och jihadister.

Idag är det i princip fritt fram att diskutera dessa risker efter att Europas samhällen börjat inse hur etablerade traditioner bryts ner och viker ner sig samt att en assimilation av radikala muslimer genom underkastelse, ljus och kärlek inte fungerar. Civiliserad dialog är ovanlig och politiskt insatta professorer varnar för att radikala muslimer inte ens är intresserade av att anpassa sin tro till den världsbild som finns i det land de rest till.

De radikala vill snarare erövra dessa länder och en kärnfråga handlar om synen på kvinnor, vilka uppenbarligen ska kuvas precis som i hemländerna. Det sker sedan flera år med full sving i tex Järva. Läs mer om Kalla Faktas reportage i artikeln: Kulturkrock Sverige – Moralpoliser trakasserar kvinnor på Järvafältet.

Christer Sturmark och Björn Ulvaeus – Dags att ta fram kristallkulan för att tämja extremisterna?

Idag behövs Humanisterna och ABBA-pengar från Ulvaeus mer än någonsin. Nu är frågan om de Korantrogna verkligen ska få styra ”sina” svenska bostadsområden och om det kanske kan bli politiskt korrekt för en sekulär svensk medborgare att inte underkasta sig Allah, sharia-lagar och kontrollfixerade män som vill ha lydiga kvinnor som inte får köra bil eller gå i skolan.

Personligen tror jag på något oerhört mycket större än Gud eller Allah. Och ”det” har inget namn och ”det” har ingen form. ”Det” går inte att underkasta sig och ”det” går inte att tillbedja. Jag tror människan är för liten för att kunna förstå den största naturkraften i Universum. Frågan är om jag får tycka så för en radikal muslim. Jag vet att jag får ha den världsbilden för en radikal sekulär humanist, men en extrem muslim kan tillspetsat vilja hantera problemet med lite gatstenkastning. Det känns natuligtvis oacceptabelt.

Christer Sturmark och Björn Ulvaeus, vad är er plan för Sverige? Nu är striden på en helt annan nivå än bland kristallkulor och andemedier som talar med osynliga väsen.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq