Christian von Koenigsegg tog äran av uppfinnare Mats Hedman som avrättades ekonomiskt

13
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg – Foto: Hans G Eriksson

DEBATT. Hans G Eriksson som är auktoriserat Europapatentombud kallar det för en skenrättegång med ekonomisk avrättning av uppfinnaren Mats Hedman när denne försökte stå upp för rättigheterna till sin egen uppfinning.

Ingeborg Simonsson, Peter Adamsson, Heléne Eliasson samt f.d. patenträttsrådet Håkan Sandh står alla, utan reservation, bakom Patent- och Marknadsdomstolens dom som meddelades den 29 juni 2017. Domen kommer att överklagas och ny rättegång begäras på grund av rättegångsfel.

Domen berörde flera mål och efter en skenrättegång mot Mats Hedman och hans företag ASE Engine kammade Mats 0,0 enligt avkunnad dom.

Mats Hedman är svensk uppfinnare med inriktning på energiomvandling och förbränningsmotorer med hög verkningsgrad och låga emissioner och ligger bakom ett 20-tal uppfinningar inom området. De flesta sökta i forna Cargine AB, vilket numera namnändrats till Freevalve AB som ägs a miljardärerna Bård Ekker och Christian von Koenigsegg.

Koenigsegg har varit mycket duktig på att marknadsföra Hedmans uppfinning internationellt och har till och med lyckats utverka ett pris för uppfinningen i USA. IPOPSCI AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016. Inte ett ord har nämnts om att Mats Hedman är uppfinnaren, utan den äran har Christian v Koenigsegg utan knot själv tagit till sig.

Undertecknad har följt Mats Hedman i hans försök att via svenskt rättssystem hävda sina rättigheter som uppfinnare och att inte acceptera att bli exkluderad och marginaliserad samt bli utan ersättning för sin uppfinnargärning.

Almedalsveckan är inledd och många aktörer finns på plats, bl.a. Patentverket och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det kommer tidvis att bli en tävlan i att uttala honnörsord med syfte att understryka betydelsen av svensk innovationskraft för Sveriges positiva utveckling baserat på innovationer. Bakom varje innovation finns en eller flera personer – originaltänkarna, uppfinnarna. Är det i sin ordning att hantera dessa individer på det sätt som skett av den nya ”specialdomstolen” som sedan årsskiftet 2016/2017 finns vid Stockholms Tingsrätt.

Det mest flagranta rättegångsfelet är att domstolen på rättegångens andra dag ombad att motparten skulle sända in handlingar efter att huvudförhandlingarna i princip avslutats, och vilka handlingar uppenbarligen föranledde att tidpunkten för domens meddelande sköts fram 14 dagar. Tillgång till och möjlighet att yttra sig över dessa handlingar fick inte Hedman.

Ett annat rättegångsfel, eller, åtminstone i skenet av domslutet, en skenmanöver, härrör från vad som hände under andra rättegångsdagen då rätten starkt opponerade sig mot att motparten förde in en ny omständighet (konkludent handlande) som ”bevis” att den icke-dispositiva lagen om anställdas uppfinningar LAU inte skulle gälla.

Rättegångssalen utrymdes och ett deldomslut meddelades efter 20 minuter där motparten förbjöds använda ”konkludent handlande” under pågående rättegång. Trots detta användes under slutpläderingen uttrycket som skäl till att motparten skulle ha rätt till Mats Hedmans uppfinningar. Inget om deldomslutet eller avsaknaden av förmåga till efterrättelse av detta deldomslut från motpartens sida finns omnämnt i domen.

Mats Hedman och jag själv invaggades i en falsk övertygelse att rätten ledamöter var alldeles särskilt alerta och uppmärksamma på procedurfrågor och ombad vid flera tillfällen motpartens ombud att inte störa Hedmans klarläggande av fakta, bl.a kring det avtal som tecknades vid Hedmans inträdande i Cargines firmaverksamhet tillsammans med Urban Carlson. Mats hade då, som nu, huvudinriktning på emissionsfria, effektiva förbränningsmotorer.

Text: Hans G Eriksson, Auktoriserat Europapatentombud

Swisha Hans G. ErikssonFör vidare information angående detta fall kan information i första hand inhämtas från Hans G Eriksson (tel 0707700701). Mats kan finnas tillgänglig för att svara på frågor kring sin uppfinnargärning inför mediarepresentanter.

Bilagt foto ovan är taget av undertecknad den 29 maj 2011 vid Koenigseggs testbana i Ängelholm och visar C von Koenigsegg under förklaring av den hjulupphängning, som har föranlett flera avåkningar, inför ett par tyska fordonstekniker. Mats Hedman övervakar skeendena, men lägger sig inte i denna del av fordonsdynamiken.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

13 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Anders Arlborg
Gäst
13 september 2017 kl 18:16

När Olga Hedman sålde firman Cargine Ab till Koneegg, såld hon då patenten i ett paket med firman. Eller kunde hon inte göra det då patenten var skrivna på Mats Hedman och inte på firman. I så fall skall den biten ogiltigförklaras dvs patenten kan inte följa med vid en försäljning. Så enkel är det faktiskt.

Skulle faktiskt vilja ha svar på det.

D.
D.
Gäst
9 juli 2017 kl 06:45

Vätgas

OM
OM
Gäst
7 juli 2017 kl 09:43

Ja domstolsförfarandet verkar mycket invecklat juridiskt och mystiskt

ASE-Engine
ASE-Engine
Gäst
6 juli 2017 kl 23:03

Det är ytterst märkligt genom att ett mål T3887-13 fastställer att ett Avtal gäller mellan Mats Hedman och Freevalve. I det nu aktuella målet uppger Freevalve att det domskäl som avgjorde T3887-13 till Freevalves fördel inte längre gäller, man intar en rakt motsatt ståndpunkt. Detta sväljer rätten och det blir helt utan vikt tillsammans med att ett vittne i båda målen, delägare i Freevalve, under sanningsförsäkran ger rakt motsatta uppgifter i en central viktig fråga. Det andra vittnet, vd i Feevalve minns inte, vet inte, under sanningsförsäkran i en annan central viktig fråga samtidigt som Freevalves ombud ger tydligt besked. Rätten begärde under huvudförhandlingen, och fick efter denna, inlagor från motparten som enligt datering upprättades under huvudförhandlingen. Dessa inlagor innehöll EJ OSTRIDIGA UPPGIFTER som Mats Hedman inte erbjöds möjlighet att bemöta. Det måste vara rättegångsfel och rättegången skall därför tagas om för rättssäkerhetens bevarande.

Jacques
Jacques
Gäst
6 juli 2017 kl 20:09

Intressant upplysning om Koenigseggs vägegenskaper. Att man redan 2011 visste om brister i hjulupphängning som tydligen gjorde bilen svårmanövrerad. Den officiella förklaringen till avåkningen på nordslingan – att det var en falerande abs-sensor – förefaller alltför konstruerad för att vara sann.

Anders
Anders
Gäst
6 juli 2017 kl 12:35

Kan tyvärr bara konstatera att domstolen bara har anammat det domstolsförfarande som har tillåtits råda i ett par decennier hos våra förvaltningsdomstolar. D.v.s. att motparten (d.v.s. diverse myndigheter) kan tillåtas undanhålla/förfalska bevis, vägra svara på direkta frågor gällande saken samt att de får sända in material som den enskilde medborgaren inte får ta del av innan dom meddelas. Inte ett spår av bevisprövning i förvaltningsärenden! Vid en direkt fråga till ett kammarrättsråd om det hela, så var svaret att “eftersom förvaltningsdomstolarna saknar resurser att utreda saken, så måste de kunna förutsätta att allt det som en myndighet framför alltid är sant”. I förvaltningsärenden är den lille medborgaren därför ALLTID rättslös och dömd att förlora redan innan en överklagan lämnas in.

Sture
Sture
Gäst
6 juli 2017 kl 12:17

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet? Om folk bara visste vad Vinnova egentligen åstadkommer så hade det inte längre existerat.

Lotta
Lotta
Gäst
6 juli 2017 kl 11:46

Banditer! Inte första gången man tar äran (och vinst) från den riktige uppfinnaren. Skrupelfria äre-snyltare skäms inte för sig.
Håller tummarna för överklagan.

BlueshiftD
Blueshift
6 juli 2017 kl 11:03

Tror Newsvoice med denna artikel bekräftar sin egen unika och mycket välbehövliga existens i den nya generationen svensk media.

Den här sökningen på “Freevalve” ger 7 träffar:

http://tidningssok.se/sokresultat.php?q=Freevalve

Den här på “Freevalve” och “Koenigsegg”ger 5:

http://tidningssok.se/sokresultat.php?q=Freevalve+Koenigsegg

Och den här på “Freevalve” och “Hedman” ger 0:

http://tidningssok.se/sokresultat.php?q=Freevalve+Hedman

Mats Hedman
Mats Hedman
Gäst
6 juli 2017 kl 07:12

Ägget, uppfinningstanken som utvecklades till en patentbeviljande uppfinning, knäcktes i juni 2011 två år efter avslutad anställning i Cargine (nu Freevalve) vars ägare bestämt sig för att omeletten ska ätas av dem.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
6 juli 2017 kl 01:13

För att göra en god omelett behöver man knäcka minst ett ägg.

Andreas
Andreas
Gäst
5 juli 2017 kl 23:37

Freevalve AB fick framföra nya handlingar, alldeles i slutet. För det första, hur är detta ens möjligt i en rättegång? Och då fick Hedman inte svara på dessa, för rättegången var slut. Men Freevalve fick minsann möjlighet att svara på allt Hedman presenterade. Ha ha.

Och det blev “bevisat” att lagen om anställdas uppfinningar LAU inte gäller i fallet. Här undrar man verkligen hur Sverige skyddar sina uppfinnare. Också detta efter att man … tagit emot “bevis” som man först öppet sagt att man nekar ja inte minst för de tas emot i sista sekund innan rättegången börjar. Vad??

/framtida obelönad uppfinnare