Hans G Eriksson

6 ARTIKLAR 0 KOMMENTARER
Hans G Eriksson är en ingenjör som har mer än 50-års erfarenhet bland nyskapare och originaltänkare. Eriksson är auktoriserad av Europapatentverket i München och är patentombud sedan 1980. Eriksson har arbetat som granskare vid Kungliga Patent- och Registreringsverket i nio år. Han har företaget Perfecter och kan nås på e-post: hans[snabel-a]katpat.se eller via mobil 0707 700 701.