Hans G Eriksson: Öppet brev till Christian von Koenigsegg

publicerad 26 juli 2017
- Hans G Eriksson
Hans G. Eriksson - Foto: C. Rydin
Hans G. Eriksson - Foto: C. Rydin
Hans G. Eriksson – Foto: C. Rydin

“Hur lätt bör det vara att ge sken av egen duglighet genom att stjäla andras uppfinningar?” Det frågar sig Hans Eriksson i ett öppet brev till Christian von Koenigsegg. Erikssons brev är en uppföljning till artikeln: “Christian von Koenigsegg tog äran av uppfinnare Mats Hedman som avrättades ekonomiskt”.

Text: Hans G Eriksson

Den tydligt partiska domen från Patent- och Marknadsdomstolen den 29 juni 2017 där FreeValve AB, kontrollerat av Christian von Koenigsegg och norske entreprenören Baard Ekker, tillerkänns uppfinnaren Mats Hedmans uppfinning utan begränsningar. Detta föranleder ett närmare belysande av både bakgrunden till uppfinningen och en svensk uppfinnares lagstadgade rätt till sina egna uppfinningar genom LAU (Lagen om Anställdas Uppfinningar).

Personligen följde jag alla tre rättegångsdagarna och är förundrad över hur domen kunde bli så fel mot bakgrund till vad som faktiskt utspelade sig. Jag har arbetat med patent sedan 1966, med början vid Patentverket 1966 – 1975, och finns därefter på ”andra sidan” som konsult för Sveriges originaltänkare. Det uppenbart partiska domslutet får nog betraktas som ett justitiemord.

I början av 70-talet var jag involverad i Patent-besvärsrättens sätt att arbeta med förberedelser och hänsynstagande till alla detaljer i ett mål. Ofta handlade det om bedömning av patenterbarhet och uppfinningshöjd och att patent faktiskt är ett skydd för idéer. Idéer som ger anvisningar till ”fackmannen” vilken är expert och kan allt existerande på det tekniska område det gäller, men som helt saknar förmåga till eget nytänkande.

ArcanumSkolan 2024

När en dialog och en samverkan mellan idémänniskan och fackmannen kommer till stånd kan ljuv musik uppstå i så måtto att framsteg och framgång blir följden.

I dagens Sverige ställs dock experten och fackmannen före idémänniskan, vilket syns i de stödformer som utvecklats de senaste 30 åren. Läs gärna mitt inlägg på NewsVoice om ”tvärsillar”. Det blir förödande för svenskt välstånd och vi sjunker som en sten i världens ”välståndsliga”, såvida vi inte snabbt kan lära om, eller ”lära tillbaka” och återställa och acceptera den avgörande betydelsen originalnytänkarna har för Sveriges utveckling och välstånd.

Som sagt jag känner väl till hur det en gång var när det gällde att noggrant väga in olika parters synpunkter i en rättsprocess och i föreliggande fall handlar det faktiskt om ett justiemord. Det är alldeles förfärligt när det gått så långt att det enbart är ytan och skenet som får betydelse även i en domstolsprocess.

Eftersom CvK har fått pris för “sin” kamlösa motorteknik så ställdes följande frågor till honom:

Vad är din roll i framtagningen av den fria ventilaktuatorteknik som det Israelisk-Kinesiska bilföretaget Quoros står i begrepp att lansera på marknaden i samband med en kamaxelfri 4-takts förbränningsmotor?

Utvecklingen av “din” teknik inleddes redan år 2000 – då under namnet Cargine AB och med Mats Hedman och Urban Carlsson som verksamma aktörer. Snart kom även den eminente Chalmeristen och motorfackmannen från Volvo, Anders Höglund, in i Cargine och utvecklingen av den pneumatisk-/hydrauliska aktuatortekniken tog fart samtidigt som du själv fick hjälp att lösa dina motorproblem genom tips om ett nytt spår där inte motorerna exploderade vid ökat effektuttag.

Koenigsegg kraschad - Skärmdump från MotorTrend
Koenigsegg kraschad – Skärmdump från Motor Trend

Så hade det varit och Anders Höglund var dig behjälplig med att peka på en fackmannamässig lösning som gick stick i stäv mot vad du tillämpade. Detta kostade dig inte en krona och på den vägen kom du att vandra. Allt skall vara det stora geniet givet – ja, så upplever många att det går till när du skall glänsa. Det senaste är skamgreppet där du jämför dig med Hasselblad som fortfarande är ett internationellt gångbart varumärke. Du själv ligger absolut inte i någon framkant när det gäller hållbar utveckling på fordonssidan. Ditt område är exklusiva körbara fordon (nåja).

Mats Hedman däremot har utvecklat en unik förmåga att tänka nytt och annorlunda när det kommer till energiomvandlingsprocesser. Förutom pneumatisk/hydraulisk aktuatorteknik så fortsätter Mats att vara verksam och kommer med nya lösningar på effektiva och emissionslåga förbränningsmotorer. Varför var du aldrig intresserad av att samverka med Mats på så sätt att du ger honom kredit för hans nyskaparförmåga ? Okej – det medges att Mats idéer inte alltid fungerade ”av sig självt”, men med och efter Anders Höglunds insats så kom det att fungera.

En tidig Hedmanuppfinning under Carginetiden säljs till ett motorutvecklingsbolag i USA. X antal miljoner kommer in och du, den kamlöse, utvecklas alltmer åt det skamlösa hållet. Finanspettersmart från Norge kommer med på de skamlösas sida i strävan att gratis komma över kanske en av de viktigaste motoruppfinningarna sedan Hedenhös.

Hur ”lätt” bör det vara att ge sken av egen duglighet genom att stjäla andras uppfinningar?

Du stämmer Mats Hedman för att du ”måste ha” hans uppfinning för att den kamlösa motortrekniken skall bli legitim på marknaden. Att betala licens är inte den väg de skamlösa först väljer.

Mats Hedman väljer att själv föra sin talan i rätten. Du lejer lakejer som inte ens har vett att rätta sig efter domstolens deldomslut och medverkar till att det under edgång ljugs i rätten och att nyckelvittnen ändrar sig från en rättegång till en annan, såsom Anders Höglund gjorde. I en tidigare rättegång sa han :

”Nej, det gick ju inte alls att jag skulle stå som uppfinnare, jag var ju Volvoanställd”

…till i den senaste rättegången:

”…nej, det spelade ingen roll att jag var anställd på Volvo, jag kunde stå som uppfinnare”.

Swisha Hans G. ErikssonDen andra rättegångsdagen kom ett deldomslut där motparten förbjöds att använda begreppet ”kongluent handlade” som skäl att få över Mats beviljade patent. Trots detta uttryckliga förbud i en deldom så använder motpartens ombud detta begrepp i sin slutplädering. Domstolen sväljer detta utan kommentar i domen. Här uppstår ju funderingarna kring skenrättegång. Var detta uppgjort på förhand ? Hur kunde det i så fall ske?

Text: Hans G Eriksson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Din tanke om skälen till att domstolarna gynnar etablerade företag på bekostnad av den enskilde uppfinnaren med sitt okända enmansföretag är sannolik.

 • ”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
  / Che Guevara

 • Har själv varit uppfinnare med begränsad livslängd på mina peodukter. Varför domstolarna går de etablerade företagens väg är enligt min tolkning att företagen ger många personer anställning. I ett vidare perspektiv kan personer bli friställda om domen går företagarens väg. Kan verka längsökt av mig men det kan vara en förklaring. Fler finns säkert. Stå på dig Mats Hedman, släpp aldrig taget. Europa domstolen nästa?
  Någon borde utvisa domarna från domstolen och åtala dem för “uppenbart justitsemord” i rådande lagrum.

 • Hur kan det vara så att det är tillåtet att stjäla andras företag med domstolarnas goda minne. Om vi skall ha en maffiastat borde vi inte sluta att kalla oss demokratiska.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *