Du får 10,000 kr om du kan förklara Högsta Domstolens beteende – Fallet Mats Hedman

publicerad 13 september 2017
- av Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Fallet Mats Hedman och Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson

FALLET MATS HEDMAN. Vill du få 10, 000 kr? Kan du i så fall hjälpa oss förstå varför Högsta Domstolen gör så här till fördel för Christian von Koenigsegg? Det tar inte många minuter att sätta sig in i fallet om hur innovatören Mats Hedman misshandlats av HD. Patentombudet Hans G Eriksson förklarar.

Text: Hans G Eriksson, europeiskt patentombud sedan 1980

Läs tidigare artiklar om fallet Mats Hedman

Det handlar om en begäran till Svea hovrätt om en vilandeförklaring i överklagandet av domen i en skenrättegång i Stockholms Tingsrätt, eftersom bevismaterial kommit i dagen i samband med skenrättegången. Här uppges tre starka skäl för att begära resning i ett tidigare mål angående avtalsgiltighet, där domstolsutslaget då kommit att vila på felaktigheter eller lögner, sett mot vad som kommit fram i den överklagade domen och den förevarande sken rättegången.

Mats Hedman har begärt resning i detta tidigare mål och om han skulle få det och då skulle bli fri från ett ohemult avtal, så faller per automatik även alla domskäl som ledde till bakslaget och förlusten i målet där vilandeförklaringen av överklagandet har begärts.

Så du vän av ordning och reda när det gäller rättsskipningen i Sverige, förklara hur HD har agerat inom sitt regelverk. Svaren skall ges i kommentarsfältet på NewsVoice och upphovsmannen till den kommentar som är bäst klargörande får 10,000 kronor swishade till sitt konto. Svaret måste vara fördjupat, insatt och rimligt. 

Dokument:

  • Stockholms TR PMT 7804-13 Dom 2017-06-29
  • Dom T3887-13 2014-10-30
  • Överklagan Mats Hedman 2017-09-15

Text: Hans G Eriksson