Du får 10,000 kr om du kan förklara Högsta Domstolens beteende – Fallet Mats Hedman

publicerad 13 september 2017
- Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Fallet Mats Hedman och Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg – Foto: Hans G Eriksson

FALLET MATS HEDMAN. Vill du få 10, 000 kr? Kan du i så fall hjälpa oss förstå varför Högsta Domstolen gör så här till fördel för Christian von Koenigsegg? Det tar inte många minuter att sätta sig in i fallet om hur innovatören Mats Hedman misshandlats av HD. Patentombudet Hans G Eriksson förklarar.

Text: Hans G Eriksson, europeiskt patentombud sedan 1980

Läs tidigare artiklar om fallet Mats Hedman

Det handlar om en begäran till Svea hovrätt om en vilandeförklaring i överklagandet av domen i en skenrättegång i Stockholms Tingsrätt, eftersom bevismaterial kommit i dagen i samband med skenrättegången. Här uppges tre starka skäl för att begära resning i ett tidigare mål angående avtalsgiltighet, där domstolsutslaget då kommit att vila på felaktigheter eller lögner, sett mot vad som kommit fram i den överklagade domen och den förevarande sken rättegången.

Mats Hedman har begärt resning i detta tidigare mål och om han skulle få det och då skulle bli fri från ett ohemult avtal, så faller per automatik även alla domskäl som ledde till bakslaget och förlusten i målet där vilandeförklaringen av överklagandet har begärts.

ArcanumSkolan 2024

Så du vän av ordning och reda när det gäller rättsskipningen i Sverige, förklara hur HD har agerat inom sitt regelverk. Svaren skall ges i kommentarsfältet på NewsVoice och upphovsmannen till den kommentar som är bäst klargörande får 10,000 kronor swishade till sitt konto. Svaret måste vara fördjupat, insatt och rimligt. 

Dokument:

 • Stockholms TR PMT 7804-13 Dom 2017-06-29
 • Dom T3887-13 2014-10-30
 • Överklagan Mats Hedman 2017-09-15

Text: Hans G Eriksson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hej Jan,
  Du har uppenbarligen läst domen i T3887-13. När det gäller det sista avgörande domskälet på sid 21, spiken i kistan, så har FreeValve AB (f.d. Cargine Engineering AB) bytt ståndpunkt till den rakt motsatta i PMT-målen som avgjordes den 29 maj i år. Hade denna ståndpunkt intagits redan i T3887-13 så kan inte uteslutas att utgången blivit en annan, åtminstone hade inte domen kunnat skrivas så som den skrivits. Detta hade i sin tur kunnat påverka PMT-målen med möjligen en annan utgång som följd. PMt-målen är överklagde i föregående vecka.

 • Ordenssällskapen ha ju under många år varit ett problem då domstolsjurister i vissa fall har underlåtit att agera efter de lagar som de är tillsatta att följa. Det har jag egen erfarenhet av. Men efter att ha läst domen T3887-13, utan att ha tagit del av dokumentation, så kan jag inte se annat än att domslutet är korrekt. En rejäl soppa att reda ut rent juridiskt då ett företag har ingått flera avtal med uppfinnaren, hans exfru och där man på alla sätt försökt få en självständig ekonomi i Mats Hedmans innovativa verksamhet. I alla avtal har man också klausulen att parterna ska betala sina egna rättegångskostnader. Problemet är inte juridiskt utan ekonomiskt och i längden katastrofalt för landet Sverige med en hög andel nytänkare. Mitt förslag är att Hans G. Eriksson använder de 10 lakanen som en grundplåt till en fond för innovatörer så man slipper kravla runt i det juridiska systemet med sådant här. Bygg på med crowdfunding eller liknande.

 • Adeln likt kungen har nästan samma åtalsimmunitet. De är högt uppe i rang inom frimurarna i Sverige. (Kolla bara på frimurarorden listan. Så finner ni samtliga inblandade namn ) Men går ärendet till Europa domstolen så kan det bli ett annat utfall då en del av sveriges adel inte har så mycket makt i EU.

 • Hej Sigge
  I och för sig intressant hypotes du kommer med ang. frimurare och deras inflytande i samhället. Men det kan väl i hela friden inte vara sant ? Att vi skulle ha en samling rädda nickedockor med makt som oavsett sjuka beteenden och beslut i alla sammanhang skall ställa upp för en broder …. Att korruption till en viss del förekommer – se aktuella stämningen av Teliachefter – är något som vi absolut inte skall acceptera, men som trots allt förekommer. Vi får väl se vad åtalsprövning för den chef som inte fick ansvarsfrihet vid bolagsstäman leder till. Kolla då gärna om han finns med i någon av de många anti-kristsammanslutningarna i Sverige. Om han finns där så spara pengarna på en låtsasrättegång…

 • Ja, det kan ju inte vara så svårt att räkna ut….

  Christian von Koenigsegg tillika samtliga ledamöter i dessa relaterade s.k. “juridiska processer” är givetvis frimurare!
  Och för varje frimurare finns det EN regel, vilka ALLA måste prioritera i ALLA lägen:
  • Du skall altid hjälpa en Broder!

  Se där… det var väl enkelt! ☺

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *