Lars Bern om Big Food och varför vi bör välja ekologisk mat – Del 3

6
Ekologisk odling - Crestock.com
Ekologisk odling – Crestock.com

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.seDet är främst två invändningar som dominerar bland argumenten mot ekologisk mat. Dels är det påståenden att skillnaden mellan ekologisk och industrimat är negligerbar, dels att om världen går in för ekologisk matproduktion så kommer det att uppstå matbrist och massvält.

Text: Lars Bern | Artikelkälla: Antropocene | Läs del 1 i artikelserien

Jag återkommer senare till i vad mån den ekologiska maten är nyttigare och miljövänligare. Men låt oss börja med påståendet att en organisk giftfri matproduktion utan kemikalier skulle ge ett så mycket sämre utfall att man inte skulle klara världens livsmedelsförsörjning.

Det organiska naturliga jordbruket

I kommentarerna till del 2 har flera kommentatorer redan tagit upp ett exempel som jag tänkt peka på, nämligen den amerikanska jordbrukaren Gabe Brown och andra liknande kända jordbrukare på olika håll i världen som revolutionerat jordbruksmetoderna. Att beskriva hur Brown bedriver sitt jordbruk skulle innebära en mycket lång utläggning med en massa bilder, vilket inte får plats här.

Därför uppmanar jag intresserade läsare att ta en timme och lyssna på ett föredrag som han höll om sitt jordbruk 2013 som ni hittar under den här länken. Den som vill tränga djupare in i Browns revolutionerande jordbruksmetoder bör du dock ta dig tid att lyssna på hans längre föredrag nedan, där får du bl.a. beviset för varför han inte behöver använda konstgödningskemikalier.

Den bärande idén med Browns pionjärjordbruk är vad han kallar jordhälsa. Han med flera har hittat sätt att administrera sina jordbruk så att man bygger upp det organiska innehållet i jorden. Man tar efter det naturliga ekosystemets sätt att fungera i största möjliga utsträckning. Han har myntat begreppet att jord utan biologi är geologi, det har inget med ett sunt jordbruk att göra.


Brown visar hur centralt det är att hålla rikligt med betesdjur och även andra djur integrerat med odlingen för att uppnå en ekologiskt naturlig odlingsjord.


Gabe och Paul Brown - Foto: Brownsranch.us
Gabe och Paul Brown – Foto: Brownsranch.us

Gabe Brown visar hur han på detta sätt förvandlat utarmade jordar som skadats av industrijordbruk och som tappat större delen av sitt naturliga organiska innehåll. Det är sådana jordar som kräver massiva insatser av kemikalier och gifter för att kunna ge ett utbyte och som p.g.a. sin utarmning inte kan ge de essentiella näringsämnena och som tappat en betydande del av sin förmåga att hålla vatten.

Industrijordarna är ytterst sårbara för erosion, där materialet blåser och spolas bort. Många amerikanska bönder glömmer inte den största jordbrukskatastrofen the dust bowl på 30-talet, när enorma arealer förstördes av torka och hårda vindar, något som nobelpristagaren John Steinbeck förevigat i boken Vredens druvor. Denna typ av jordförstöring pågår fortfarande för fullt i områden med stora industrijordbruk med utarmade jordar som tappat större delen av sitt organiska innehåll.

En frisk naturlig jord kryllar av organiskt material av olika slag och innehåller rikt med daggmaskar som är ett säkert tecken. Brown visar hur hans jordar under förvandlingen gått från inga till massor av daggmaskar. Browns jordar får ett minimum av mekaniska störningar och lämnas nästan aldrig med öppna sårbara jordytor, de hålls alltid beväxta med en rik mångfald av växtlighet som skyddar jorden och tillför kol. Han efterliknar ett naturligt ekosystem så långt det går. Han har kunnat i stort sett eliminera konstgödning, pesticider och fungicider.


Han har inte ekocertifierat sitt jordbruk eftersom han använder små mängder herbicider, dock inte glyfosat (RoundUp) och absolut inte GMO-grödor. Skillnaden mellan Browns jordbruk och ett certifierat ekojordbruk är dock enligt min uppfattning helt negligerbar vad gäller produktkvaliteten.


Den friska naturliga joden med högt organiskt innehåll visar en kraftigt förbättrad effektivitet i användningen av tillgängligt kväve, fosfor och svavel. Produktiviteten är väl jämförbar med industrijordbrukets men med långt mindre omkostnader för kemikalier och jordbearbetning.

Produkterna innehåller små mängder gifter och andra tillsatta kemikalier jämfört industrijordbrukets. Köttet är rikt på mikronäringsämnen och omega-3 fetter. Produktionen på Browns typ av jordbruk är även långt mer diversifierad än den hos industrijordbrukets monokulturer och därför mycket mindre sårbar för besvärande prisfluktuationer.

Genom ett holistiskt förhållningssätt, diversifierad skördestrategi, roterade bete och minimal jordbearbetning har Browns och liknade jordbruk vunnit i jordhälsa, mineral- och vattencykler, kraftigt reducerade tillsatser, hög produktion och god vinst och en förbättrad livskvalitet för jordbrukarna själva. USA:s Natural Resources Defense Council belönade år 2012 Brown med ett av sina Growing Green Awards med motivet att Gabes banbrytande arbete har gjort honom till en ledare inom regenerativt jordbrukande.

Nyckeln till hållbart jordbrukande och hållbar matproduktion

Industrijordbruket som det bedrivs idag i stora delar av främst västvärlden är helt ohållbart. Inom några decennier kommer en stor del av jordbruksmarken att vara helt utarmad och förgiftad. Jordförstöring av olika slag kommer att decimera den möjliga produktionen högst påtagligt. Då om inte förr kommer världen att få stora problem med livsmedelsförsörjningen och sjuklighet från gifter i maten.

Exemplet Gabe Brown visar tydligt att det går att ersätta industrijordbruket med en hållbar jordskötsel och med betydligt hälsosammare jordbruksprodukter, utan att behöva göra något större avkall på produktiviteten per areal.

Problemet är bara att detta inte passar Big Food som bara kan skaffa sig sin global marknadsdominans vi industriella metoder och ett allt starkare beroende av deras konstgödning, bekämpningsmedel och patenterade GMO-grödor. Världen kommer aldrig att kunna få en hållbar livsmedelsförsörjning om inte globalisternas – Big Foods grepp om produktionen bryts.

Text: Lars Bern | Artikelkälla: Antropocene | Läs del 1 i artikelserien

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

6 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
11 augusti 2017 kl 01:04

…men hur går skördandet till?

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
11 augusti 2017 kl 00:57

Det här är stort. Att GMO blivit ett steg bakåt, det visste vi. Detta nya jordbruk ger oss definitivt några möjliga fördubblingar till av population och industrialism innan katastrofen återigen kommer på tapeten p.g.a. den omöjliga hamstern, frågan är väl mest hur många fördubblingar det blir rent matematiskt innan kaoset blir ett faktum, såsom skett med andra civilisationer, men med tanke på att jorden håller både vatten och temperatur bättre är det förmodligen del-lösningen för många av de katastrofer som pågår, ex. vid chad-sjön, förutom att försöka balansera populationen med naturen.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
10 augusti 2017 kl 21:34

Verkligen intressant Hans – tack! ..och såklart Lars Bern 🙂 Mitt i prick ..som vanligt!

Öystein
Öystein
Gäst
10 augusti 2017 kl 20:37

Jätteintressant Hans!…och såklart Lars Bern..

Hans Berggren
27 juli 2017 kl 14:52

Rekommenderar agroforestry på youtube. En av pionjärerna är Ernst Götsch som köpte en stor areal “öken” (fd skog, förre ägaren hade avverkat allt) i Bahia och på 20 år förvandlade öknen till skog igen, och en skog som producerar ett otal olika frukter, grönsaker och grödor, bl a världens finaste kaffe och kakao. Hans metod är samarbete med naturen i st för kamp mot den. Får allt frodas i fred så behövs inte mycket mer än beskärning av träden så att solskenet når ner till grödorna på marken. Källor som torkat ut sedan årtionden flödar igen, fauna och flora är tillbaka och hans projekt har förbättrat klimatet i hela regionen och fått många efterföljare. Positivt!

Conny LundbergD
26 juli 2017 kl 23:05

Håller med dig, Lars! Tillbaka till det naturliga jordbruket istället för det jordförstörande!