Så här kan du skydda dig mot bekämpningsmedlet glyfosat

publicerad 20 september 2017
- Kerstin Unger-Salén
Skydda dig mot glyfosat så här
Skydda dig mot glyfosat så här
Bild: Jag äter glyfosat men vill sluta – Skydda dig mot glyfosat så här – Kerstin Unger-Salen förklarar

KUNSKAP & HÄLSORÅD. Mat är ett område där kemikalier och andra främmande substanser inte hör hemma. Trots detta är det inte lätt för konsumenten att handla mat som är giftfri och utan kemikalier såvida den inte är ekologisk. Livsmedelsverket är den instans som ska göra kontroller på mat och drycker. Frågan är om de uppfyller sitt uppdrag? Kerstin Unger-Salén tipsar längre ned i artikeln om hur du kan skydda dig mot glyfosat.

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer, Kerstins preventiva cancerblogg

År 2014 begärde Sverige Radio Ekot ut listor på samtliga stickprov som livsmedelsverket gjort mellan 2010 och 2014 och där man funnit substanser som förbjudits av EU. Det visade sig att Livsmedelsverket inte gjorde några kontroller över de bekämpningsmedel som var förbjudna trots at de hade påträffat 22 olika förbjudna substanser i olika livsmedel. Flera av dem i grönsaker och frukt som odlats i EU-länder. Vad hände sen? Har de publicerat dessa fynd och varnat allmänheten? Troligtvis inte.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO registrerades 14 miljoner nya cancerfall år 2012 och 8, 8 miljoner dog av cancer år 2015. Inom 20 år förväntas dessa siffror öka med 70 %. En tragik för dem som drabbas och oöverstigliga kostnader för sjukvården.

Samtidigt introduceras minst 2000 nya kemikalier på marknaden varje år. De måste alla ta vägen någonstans. Matjord, plantor, djur och människor drabbas av alla dessa kemikalier som numera översvämmar vår miljö. En skrämmande låg procent av dessa har prövats för risker av vår hälsa. Kanske bör vi ställa oss frågan: Vad är det som gör att vi har en epidemisk ökning av cancer?

“I tysthet förgiftas vi allt mer”, en artikelserie jag tidigare skrivit på NewsVoice, berör jag glyfosat. Den här artikeln kommer att redovisa den senaste forskningen när det gäller detta ämne som, enligt Kemikalieinspektionen ingår i de flesta växtskyddsmedel som används i Sverige. Monsantos olika “Roundup-medel” är de vanligaste. Det används flitigt i konventionellt jordbruk tillsammans med andra glyfosat-produkter. Den globala användningen har ökat minst 15 gånger sedan 1996. Intressant nog sammanfaller det med introduktionen av “Roundup Ready” sk genetiskt modifierade plantor inom jordbruket.

Förespråkare och tillverkare av GMO produkter vill gärna hävda att jordbruk med GMO-plantor har lett till en minskad användning av glyfosatprodukter, men tittar man på statistiken förstår man att det inte blivit som man säger. Rent logiskt är det ju inte så konstigt att förstå. Genmanipulerade frön ”Readymade Roundup Seeds” uppfanns för att fler plantor skulle kunna överleva när de besprutades med glyfosat-produkten Roundup.


Samma företag som framställer genmodifierade frön levererar också Roundup som är det enda växtskyddsmedlet som får användas i samband med GMO planteringar. Företagsmässigt är det en genialisk idé, men kanske inte för mänskligheten.


Ökad användning av Roundup beror på att ogräset som bekämpas blir alltmer motståndskraftigt varpå man måste bespruta allt intensivare eller, ta fram ännu starkare medel, vilket man också gör. Snart är det väl dags att genmanipulera oss människor också så att även vi kan stå ut med att få i oss alltmer glyfosatrester. Skämt åsido är det här en mycket allvarlig fråga.

Läs mer om glyfosat och Monsanto i NewsVoice

Någonstans måste myndigheter börja dra sina egna konklusioner om varför cancer ökar lavinartat och jag menar att användning av glyfosat är en bidragande faktor till denna utveckling. Det är jag inte ensam om att tycka. WHO har dragit samma slutsats.

Glyfosat skadar tarmar och matsmältning

Glyfosat är bla patenterat som antibiotika och uppträder också som sådant. Som vi vet betyder antibiotika “mot livet” och det är just vad glyfosat är.

Glyfosat slår ut goda bakterier i tarmarna som vi så väl behöver. Vi måste sluta kriga mot dem och glyfosat gör oss mer antibiotika resistenta.


Cancer är inte en genetisk sjukdom vilket Cancerfonden och andra vill få oss att tro. Det är bara 5-10% som genetiskt betingade. Cancer är snarare en miljösjukdom som har att göra med vår metabolism.


Forskare från the University of Canterbury i Nya Zeeland har tagit fram ny forskning som visar att glyfosat kan framkalla antibiotikaresistens hos däggdjur och människor.

Exponering av glyfosat kan få bakterier att förändra sin respons till sjukdomar för att de blivit resistenta mot antibiotika. Samma fenomen som med vanlig antibiotika.

Antibiotika räddar många liv i specifika situationer och det är inte önskvärt att vi blir mer antibiotika resistenta än vad vi redan är. Det tror jag de flesta håller med om.

 

Ekologisk mat innehåller inte glyfosat

År 2014 fann tyska forskare att glyfosat påverkar vår egen tarmflora. I USA och snart sagt hela västvärlden lider människor av en ökad mängd tarmproblem. När de rekommenderas av holistiska läkare att köpa ekologisk mat istället, lyckas många bli friska relativt snabbt utan mediciner.


Hela 80% av vårt immunförsvar sitter i tarmfloran. Tarmfloran påverkar vår hjärna. Den är med andra ord något vi verkligen vill värna om och glyfosat hör inte hemma i vår mat.


Glutenintolerans är en allvarlig sjukdom som man inte bör ta lätt på. Den drabbar numera 5% av befolkningen. Det är en sjukdom som uppstår av olika anledningar sammankopplas med näringsbrist, fortplantning, risk för njursvikt och cancer. I en publicerad vetenskaplig forskningsstudie menar man att glyfosat i Roundup bl.a. är det som mest av allt orsakar denna epidemi.

Alkaloider verkar som medicin i maten och minskar risken för cancer. De är en grupp kvävehaltiga aminer som förekommer hos olika växter och som har en stark positiv inverkan på människokroppen. Alkaloiderna är basiska (“alkaliska”, vilket framgår av namnet) men deras upptagning blockeras av Glyfosat. Således går vi miste om viktiga och basiska näringsämnen när plantorna besprutats med Roundup eller andra glyfosatmedel.

Andra oavhängiga studier visar att Roundup kan framkalla cancer hos laboratoriedjur.
I New York Times publicerades detta året, 2017, en artikel om ett domstolsförfarande där domaren Vince Chhabria, fått tillgång till hemliga dokument som avslöjar oegentliga förfaranden i Monsantos riskbedömning av Roundup. Det fick domaren att ifrågasätta säkerhet och vetenskapliga forskningsmetoder hos dem. Anmälningen gjordes av cancerpatienter som fått Non-Hodgkins cancer.

Glyfosat är hormonstörande och binder mineraler

Så om det jag redovisat hittills inte räcker som bevis på att glyfosat måste avlägsnas från jordbruket snarast möjligt, har andra forskningsstudier visat att glyfosat, i relevanta koncentrationsmängder, påverkar östrogenaktivitet. Det betyder att glyfosat härmar hormoner vilket kan medverka till utveckling av bröst och andra cancerformer.

Dessutom förhindrar glyfosat tryptofanproduktion i tarmarna vilket reglerar insulin, god sömn och fetma. Glyfosat kan leda till insulinresistens vilket ökar risken for diabetes som i sin tur ökar risken för cancer.


Glyfosat patenterades också som ett kelatbildande ämne (chelating agent). Ett ämne som binder metaller, vitala näringsämnen såsom järn, mangan, zink och boron i jorden. Det leder till att plantorna får svårare att ta upp dem varvid vi får i också får i oss mindre av dessa livsviktiga näringsämnen.


Enligt en studie av ett tysk/egyptisk forskargrupp fann man att danska kor hade glyfosat i urinen och att de uppvisade osedvanligt låga nivåer av mangan och kobolt. Potentiella tecken på gifter i lever och njure hos samma kor överensstämde med andra studier av råttor som fötts upp på ReadyRoundup GMO plantor.

Dessutom, har man funnit glyfosat i urinen hos människor men även i bröstmjölk samt i blodet enligt en ny studie som heter ‘The effect of metabolites and impurities of glyphosate on human erythrocytes (in vitro).

 • Listan är ändlös av skadeverkningar från glyfosat så vad väntar vi på och hur kunde det någonsin bli godkänt?
 • Varför kan en sådan produkt introduceras på marknaden utan att den testats av en oavhängig instans?

Anledningen är att bevisbördan för att en produkt godkänns ligger hos producenten och inte hos myndigheten. Det betyder att det är Monsanto i det här fallet som ska bevisa att deras Roundup inte utgör någon hälsorisk. Deras godkännande av glyfosat baserar sig på 3-månadersstudier, en alltför kort tid för att vi ska kunna utvärdera långtidseffekten. Uppenbarligen har de inte gjort sin hemläxa och deras egna vetenskapliga studier går inte att lita på.

Man gör alltså ingen preventiv och oavhängig undersökning av nya produkter som introduceras på marknaden.

 • Först när människor drabbas börjar man titta på säkerhetsaspekten från regeringens sida. Hur tokigt är det?
 • Varför inte införa en preventiv försiktighets regel som bestämmer att man först måste testa gifter och kemikalier och hur de verkar även synergiskt (tillsammans), innan de släpps ut till konsumenten?
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet -Pressfoto: EFSA
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Pressfoto: EFSA

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA gick på industrins linje

I juli 2016 klassade Världshälsoorganisationen WHO:s egna cancerforskningsorgan “International Agency for Research on Cancer” (IARC) glyfosat som ”sannolikt cancerframkallande”. Detta var ett stort steg i kampen för att förbjuda glyfosat.

Trots detta gjorde EU:s livsmedelsmyndighet EFSA i höstas en motsatt preliminär bedömning. EFSA:s menar att det är ”osannolikt att glyfosat orsakar cancer hos människor”. Hur gick det till? Hur många lobbyister var möjligtvis i farten?

Deras bedömning har fått hård kritik av bland annat 94 internationellt erkända cancerexperter, i en forskningsartikel som publicerades i början av mars.

Just nu väntar man på ett nytt godkännande om en förlängning av glyfosatanvändning inom EU på tio år. EU:s beslut är i stort sett tvingande för medlemsstaterna.

Kemikalieinspektionen i Sverige är den instans som beslutar om godkännande för växtskyddsmedel, men de kan naturligtvis bli överkörda av politikerna i regering och i EU. . Kemikalieinspektionen säger numera att det finns en misstänkt koppling till cancer. Bra att man vågar ha integritet och säga emot EU när det behövs.

De har också infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat för att “minska risken för förorening av vattenmiljön och förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel”. Med andra ord påstår man att det finns sådana risker.

Varje år säljs mellan 600 och 700 ton av glyfosat, bara i Sverige

Den stora användningen av glyfosat runt om i världen och i Sverige förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten. Glyfosatrester finns hos matplantor, hos de djur som uppfötts med foder som besprutats och till sist även i vår kropp genom den mat vi äter.

Det har gjort att svenskarnas hälsa försämrats och man kan förstå varför. Det får bli slut på kemikaliskt jordbruk. Vi ska faktiskt äta produkterna också!

Glyfosat är en ekologisk katastrof för jorden och för människorna

Bortsett från all den skada glyfosat åstadkommer hos människan visar det sig att glyfosat även förstör mikroorganismer i jorden. Bördiga jordar är viktiga för att klara klimatförändringar och matförsörjningen på lång sikt.

Mikroorganismer utgör biomassa vilket i sin tur spelar en nyckelroll för att upprätthålla ekosystemens olika funktioner.

Glyfosat är giftigt för vattenlevande organismer och förstör våra vattendrag och gör dricksvattnet kontaminerat.

Dessutom sprids glyfosatrester i atmosfären vilket gör luften kring
jordbruksåkrar mindre lämplig att andas vid besprutning.

Du kan göra mycket för att minska riskerna med glyfosat

Skriv till Kemikalieinspektionen och stöd dem och begär att de kräver en omedelbar utfasning av glyfosat. Som konsument har du politisk makt.

Nyligen föreslog de totalförbud av glyfosat i trädgårdar och parker. Självklart borde ett sådant bekämpningsmedel vara förbjudet där barn leker. Om jag ska välja mellan ogräs och cancer menar jag att lite ogräs här och var inte är hela världen. Bojkotta Roundup.
EU överväger förlänga tillståndet för användning av Glyfosat i ytterligare 10 år.

Nu är ett gyllne ögonblick att kräva förbud av glyfosat. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) går emot IARC (specialiserade på cancerforskning och lyder under World Health Organisation) som menar att det är bevisat att glyfosat medverkar till cancer.
Här gäller det att trycka på.

 • Ställ krav på garanterat glyfosatfri mat och förbjud besprutning med glyfosater i parker, vid dikesrenen eller i trädgårdar.
 • Gör namninsamlingar och skicka dem till regeringens representanter i EU och till Livsmedelsverket.
 • Stöd “Medborgarinitiativ mot Glyfosat”.
 • Skriv till Konsumentenheten, Skiftet eller din lokala Konsumentförening.

Hälsoråd

Ekologiskt odlade plantor och ekologiskt kött innehåller inga glyfosatrester.

 • Köp därför helst ekologiska rena, färska råvaror, avstå från framför allt amerikanska industriframställda matprodukter (Kellogs Kraft, Heinz mfl), men även importer från länder såsom Brasilien eller Nestlés barnmatsprodukter som är laddade med majs, soja och socker (GMO).
 • Be Livsmedelsverket garantera att barnmat är GMO fria.

Vid min förfrågan svarade de att de inte kunde lämna sådana garantier. Vem ska annars göra det undrar jag?

 • Köp helst ekologisk barnmat (www.hippbarnmat.se) och ekologisk välling eller
 • laga barnens mat hemma från äkta ekologiska råvaror. Det går att frysa.
 • Läs på alla etiketter när du handlar och
 • köp inte importerat kött eftersom djuren ofta uppfötts på GMO foder. Dock inte i Sverige.
 • Köp ekologiskt kött om du kan.
 • Undvik vita mjölprodukter och köp ekologiskt mjöl och ris.
 • Undvik sojaprodukter utom de som är ekologiska. 90 % av alla sojabönor är GMO.
 • Undvik fisk som inte är vild och fångats i öppna vatten.
 • Avgifta kroppen kontinuerligt, börja morgonen med citron, riven ingefära och varmt vatten och sedan en hempressad grön juice (grönt äpple, morötter och selleri som bas).
 • Ät antioxidantrik mat och
 • ta extra C vitamin och resveratrol, D-vitamin och K2 samt magnesium.
 • Ät färsk koriander, groddar, chlorella och spirulina som hjälper att avgifta kroppen.
 • Ät fermenterad enzymrik mat.

Medvetenhet förlänger livet!

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer, Kerstins preventiva cancerblogg

Referenser

 • “Concerns about their effects on humans and the environment persist. Now, in the boldest move to date, Sri Lanka’s president has banned Roundup in Sri Lanka. The president was acting on a research paper released a week earlier by Dr. Channa Sudath Jayasumana, Lecturer of Pharmacology at Faculty of Medicine, Rajarata University in Anuradhapura entitled Glyphosate, Hard Water and Nephrotoxic Metals: Are They the Culprits Behind the Epidemic of Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology in Sri Lanka?
 • “GMOs Revealed”. En CD- serie värld att köpa och lyssna till.
 • SVT: WHO: Ogräsmedel kan ge cancer
 • Glyfosat har funnits i urin i flera europeiska länder
 • “Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance” av Anthony Samsel1 and Stephanie Seneff
 • The Global Healing Center

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq