Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk

publicerad 18 oktober 2017
- Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern är kritisk till influensavaccin - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

En studie från Ohio State University Wexner Medical Center har funnit att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare. Forskaren Lisa Christian sammanfattar resultaten med att växande bevis visar att de som fick en influensaspruta föregående år har lägre antikroppsrespons innevarande år.

Text: Lars Bern, Antropocene

Studien visar återigen att den officiella bilden från industrin och etablissemangets med dem lierade MSM är falsk och medvetet vilseledande. Långt ifrån att erbjuda säkert skydd, gör influensavaccinationer människor mer mottagliga för framtida infektioner, vilket givetvis bidrar till att fler får influensa och tror att de behöver fler injektioner för att få bättre skydd. Bilden att vi gradvis bygger upp ett skydd genom årliga vaccinationer är således falsk.

De som 2008 vaccinerades mot influensa uppvisade en tre och en halv gånger större risk att infekteras under efterföljande år.


En studie som publicerats i Human & Environmental Toxicology fann att vacciner med kvicksilverbaserat konserveringsmedel ökade dödligheten hos foster över 40 ggr under influensasäsongen 2009.


Vad den nya studien indikerar är att de som riskerar att först dö vid en global pandemi, är de som tidigare låtit influensavaccinera sig och därmed satt ner sitt immunförsvar.

Ett annat problem med influensavaccin är att man inte ens kan garantera dess effekt det år man vaccineras. Influensavirus muterar nämligen hela tiden och kan mycket väl ha hunnit förändras så mycket att det senaste vaccinet inte biter. För den som vill skydda sig och de sina mot influensa är en mycket säkrare strategi sannolikt att bygga upp sitt immunförsvar med lämplig kost och kosttillskott som D3-vitamin, C-vitamin m.m.. Och sist men inte minst iaktta en bra handhygien – tvätta alltid händerna när ni kan.

Vaccination av barn

Problemet idag är att skolmedicinen är nästan helt i händerna på en av världens största och mest lönsamma industrier – Big Pharma. Den industrin har två fantastiska kassakor – livstidsmedicinering av symptom hos gamla som jag berörde i gårdagens krönika och politiken att vaccinera barn mot nästan allting.


Industrins marknadsförare och lobbyister är mästare på att piska upp hysteriska opinionen bland politiker och få dem att driva igenom diskutabla obligatoriska vaccinationskampanjer. Flera politiker inom såväl Moderaterna som Liberalerna vill införa vaccinationstvång av det slag som finns i bl.a. USA.


I min barndom vaccinerades vi mot några allvarliga ofta dödliga infektionssjukdomar som smittkoppor, tbc, difteri och fick då oftast ett livslångt skydd mot dessa. Mindre allvarliga barnsjukdomar som mässling, vattkoppor, röda hund, kikhosta, påssjuka m.m. fick i stort sett alla barn och erhöll ett naturligt livslångt skydd. Komplikationerna var få. Nu har industrin lyckats hetsa fram ett omfattande vaccinerande av främst våra barn, vars resultat är ytterst diskutabelt.

En ny studie som gjorts på rekommendation av U.S. Institute of Medicine visar att ADHD, autism, lässvårigheter, allergier m.m. är vanligare hos barn som vaccinerats än barn som inte vaccinerats. Studien, som sammanställts av forskare från Jackson State University i Mississippi, omfattar sammanlagt 666 barn i åldrarna 6-12 år. Trots att forskarna försöker betona fördelen med vaccinationer, visar resultaten att vaccinerade barn oftare har olika sjukdomar och diagnoser jämfört med ovaccinerade barn:

ADHD: 1,0 procent av de ovaccinerade barnen och 4,7 procent av de vaccinerade.

Allergier: 6,9 procent av de ovaccinerade barnen och 22,2 procent av de vaccinerade.

Atopisk dermatit: 3,6 procent av de ovaccinerade barnen och 9,5 procent av de vaccinerade.

Autism: 1,0 procent av de ovaccinerade barnen och 4,7 procent av de vaccinerade.

Inlärningssvårigheter: 4,3 procent av de ovaccinerade barnen och 7,2 procent av de vaccinerade.

Lunginflammation: 1,2 procent av de ovaccinerade barnen och 6,4 procent av de vaccinerade.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 6,7 procent av de ovaccinerade barnen och 14,4 procent av de vaccinerade.

Öroninflammation: 5,8 procent av de ovaccinerade barnen och 19,8 procent av de vaccinerade.

I studien fanns det även ett fåtal sjukdomar som ovaccinerade barn drabbas av i högre grad än barn som vaccinerats, vilka var röda hund, kikhosta och vattkoppor.

Vaccin skadar barn som ammas

Nu har forskare funnit i en studie att amning kan störa effekterna av det omfattande vaccinerandet, genom att bröstmjölken som barnen intagit vid vaccinationstillfället har reducerat potentialen hos vaccinet.

Forskarna föreslår att en strategi för att eliminera denna negativa effekt är undvikande av amning i samband med vaccination bör övervägas.

De två viktigaste etapperna i uppbyggnaden av ett nyfött barns immunförsvar är genom vaginal förlossning där barnet utsätts för mammans tarmbakterier och genom amningen där barnen får i sig en stor del av vad de behöver för att utveckla ett friskt immunförsvar. Att ens överväga multivaccination framför bröstmjölk, visar hur sjuk skolmedicinen under Big Pharmas influens kommit att bli.


Mycket tyder på att vaccinationshysterin riktad främst mot barn men även ofta mot vuxna, leder till en överanvändning av vacciner som anstränger och stör det naturliga immunförsvaret och därför ofta ger svåra biverkningar och dödsfall.


Vi har i färskt minne narkolepsiskandalen efter den fullständigt onödiga vaccinationskampanjen mot den harmlösa svininfluensan. Här behövs, av industrin oberoende, forskning för att hitta en bättre balans mellan vaccinationer och naturliga immunförsvarsstärkande åtgärder.

Larmen om hur det tilltagande vaccinerandet orsakar skador och dödsfall bland barn har ökat till en storm. Just nu står Gardacil-vaccination av unga kvinnor mot livmodershalscancer i blickfånget. Vissa barn är speciellt utsatta och osäkerheten är stor. Man måste idag ifrågasätta de risker som massvaccinerandet medför. Industrin vet riskerna, men de tjänar så grova pengar på vaccinerna att de miljardbelopp i dollar som de betalat ut bara i USA blir en mindre post på utgiftssidan. Det lidande och den död som orsakas bryr man sig inte om.

Text: Lars Bern, Antropocene


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tack Öystein för din replik! – Ja man delar ju länkar med en förhoppning om att föra information vidare… som också andra kan ha nytta av!

  – Immunologen som föreläser om det naturliga immunsystemet i länken ovan (se Ingrid 26 Jan, 2018 at 08:34) – har också skrivit en mycket intressant bok – VACCINE ILLUSION. Här kan man läsa mer om BOKENS INNEHÅLL mm: http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccine-illusion-how-vaccination-compromises-our-natural-immunity-and-what-we-can

  För att vidga förståelsen rörande kopplingen mellan det naturliga immunsystemet och vacciner, och vad som sker när det uppstår inflammation i hjärnan, delar jag en länk där en väl insatt läkare förklarar processen: https://www.youtube.com/watch?v=QiFqwzxKqp0 (Dr Russell Blaylock Vaccines and Immunoexcitotoxicity)

  Samme läkare delar ytterligare intressant information i följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=o4HCKhAlpEQ (Eugenics, Fluoride & Vaccines – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock.)

  Jag kan rekommendera er att först se den första föreläsningen ovan, för då förstår man mer av vad som tas upp i den andra länken!

  Den naturliga immunsystemet är ytterst väsentligt för vår unika förmåga till återhämtning. Rubbas denna balansen via miljögifter – som det berättas om i den andra föreläsningen av Russell Blaylock – skapas inflammationer i hjärnan. Dessa problem kan bli bestående, beroende på var, när och hur inflammationen har uppkommit!

 • Jag har precis följt den dokumentära serien – https://brokenbrain.com/trailer/ – där det framkom att hjärnan består till två tredjedelar av vårt immunsystem.

  – Vaccinationer förstör vårt naturliga immunsystem. Det blir med den kunskapen lätt att förstå uppkomsten av alla förekommande sjukdomar som har en anknytning till hjärnan. Dessa diagnoser har ökat i gigantisk omfattning under de senaste decennierna.

  En ypperlig föreläsning om det naturliga immunsystemet:
  https://www.youtube.com/watch?v=8h66beBrEpk

  Anledningar till att inte vaccinera:
  http://www.greenmedinfo.com/blog/200-evidence-based-reasons-not-vaccinate-free-research-pdf-download

 • Ja, man kan undra när den offentliga sjukvården och våra hälsovårdande myndigheter ska göra en rättvis utvärdering av vart och ett av alla de dödsbringande och sjukdomsframkallande vacciner som sprids ut bland befolkningen när medvetenheten om att de är skadliga finns.

  Strutsar sticker ned huvudet i sanden för att slippa se verkligheten, och när de drar upp skallen så inbillar de sig att ingenting skulle ha hänt medan de själva var förblindade.

 • Tack Lars för att du tar upp detta och svarar bra till industriförespråkaren Sillen.
  Sillens försök stt försvara visar att synpunkterna här inte bara beaktas utan också stör mammon, medicinindustrin, som gissningsvis avkräver hjälp av sina handgågna för att minska skadorna.

  Kom ihåg att Peter Götzsches bok “Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet” nu också finns på Svenska. Tänk om bara 10% av de folkvalda läste den boken, vilka förändringar vi skulle få!

 • Det mesta som kommer från staten och myndigheterna är numera “medvetet vilseledande”. Hur länge ska vi tåla lögnarna och bedragarna?

 • Tack Newsvoice. Tack Lars Bern. Tack Leif Bengtsson. Tack Kjell Holmsten, och flera andra som genomskådat och vågat kommentera indoktrineringen bland våra läkare.

 • Lars Bern skriver: “Att den andra studien där man jämfört sjukligheten hos 666 barn som var vaccinerade med barn som var ovaccinerade dragits tillbaka, är ju den klassiska metoden som läkemedelsindustrin an-vänder för att hindra publiceringen av forskningsresultat som hotar deras enorma ekonomiska intressen.”

  En reflektion när det gäller antalet barn i studien – 666. Den satanistiska makteliten är besatt av vissa tal, exempelvis 666 och 322.

  Ur Wikipedia:
  “666 är djävulens tal, enligt Uppenbarelseboken, Bibeln”
  https://www.youtube.com/watch?v=q-pTDXfeFCQ

  Här är en mycket kort youtube-film om talet 322 och den amerikanska sjukvårdsreformen (Health Care Bill): https://www.youtube.com/watch?v=q-pTDXfeFCQ

  Intressant att jämföra med den här artikeln:
  https://www.svd.se/322-renar-doda-i-blixtnedslag-jq3q

  Många terrorattentat är kopplade till dessa nummer.

 • En läkare vilken skryter/framhåller sin “akademiska” utbildning i avsikt att framhäva sin auktoritet/överhöghet och därmed anser sig ha större kunskap än någon annan, visar endast upp en tydlig bekräftelse på att vara perfekt hjärntvättad av den kriminella medicinindustrin.

  “Sunt Förnuft” parad med Logik slår “akademisk utbildning” med råge och många gånger om!

 • Leif Bengtsson – Din insiktsfulla och kunskapsspridande kommentar är ypperlig. Jag har själv upplevt många exempel på det du beskriver och tackar för att du sprider dessa kunskaper vidare.
  Till “Läkaren” och skolmedicinaren med sin spydiga och ovetenskapliga kommentar har jag bara detta att säga. Jag får varje dag bevis på varför vi har den sjuka vård vi har i Sverige! Allt för många som kallar sig för “Läkare” är allt annat än vad de utger sig för att vara? Vi vet alla att om vi följer pengarna så kommer vi fram till källan till denna fruktansvärda vård av sjuka vi har inom skolmedicinen, det är just vad det är “vård av sjuka” för att se till att de absolut inte får bli friska. Jovisst några blir friska ska vi säga 15-20% blir friska när de behandlats ex vid benbrott, hjärtinfarkt förlåt men har svårt att komma på så mycket mer. Det blir nog bara 4-8% FRISKA inom Svensk sjuk vård där symtomdämpningen är mammons största guldkalv vars 4 spenar försörjer just “Läkare”, “Politiker”, “Forskare” och en gigantisk giftindustri som egentligen suger i sig mest så de andra får slåss innan guldkalven sinar. Själv arbetade jag i 10 år inom denna sjukvårdsindustri innan mitt dåliga samvete förändrade mitt liv och till sist gjorde mig frisk.

 • Som alltid när man tar upp en kritiska analys av en medicinsk fråga som stör industrins ekonomiska intressen, så dyker det upp någon skolmedicinare till industriintressets försvar. Denna gång är det överläkaren Anders Sillén.

  I studien som visade att de naturliga antikropparna i bröstmjölk som kunde minska effekten av vaccination menar forskarna att strategier för att komma runt de negativa effekterna, såsom att senarelägga amning vid vaccinationstillfället bör övervägas. Detta är ett solklart förslag om att ingripa i naturens egen process för att ge spädbarnet en naturlig immunitet för att underlätta ett konstlat ingripande med ett vaccin. Jag kan inte se annat än att det finns ett allvarligt feltänkande i ett sådant resonemang.

  Att den andra studien där man jämfört sjukligheten hos 666 barn som var vaccinerade med barn som var ovaccinerade dragits tillbaka, är ju den klassiska metoden som läkemedelsindustrin använder för att hindra publiceringen av forskningsresultat som hotar deras enorma ekonomiska intressen. Här rör det sig om många miljarder dollar i inkomster för industrin. Man kontaktar helt enkelt den publicerande tidskriften och hotar att dra in all den annonsering som tidskrifterna lever på. Detta förfaringssätt är väl dokumenterat av Cochrane-professorn Peter Götzsche i hans bästsäljande bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet. Studien finns dock som tur är publicerad på annat håll.

  Det vore hedervärt om skolmedicinaren Anders Sillén i sak vederla studiens skrämmande siffror istället för att använda det demagogiska knepet att ifrågasätta budbäraren. För att vara en framstående skolmedicinare är denna invändning inte speciellt imponerande.

 • Lars Bern refererar till tre studier som han antingen inte läst ens ytligt, eller valt att misstolka grovt.

  Dr Christians studie från Vaccine visar att influensavaccination under graviditeten (som är rekommenderat) ger skydd både för mamman och barnet, oavsett om mamman vaccinerats föregående år. Skillnaden i antikroppssvar hade ingen klinisk inverkan på effekten.

  Studien om amning var en in vitro-undersökning av bröstmjölks effekt på levande, oralt, rotavirusvaccin. Den visade att bröstmjölk från ammande kvinnor i Indien, Korea och Vietnam hade antikroppar som kunde minska effekten av ett oralt vaccin. Det går inte att dra några slutsatser om hur detta påverkare effektiviteten in vivo. Författarna spekulerar i huruvida det kan vara lämpligt att avstå amning i några timmar runt givandet av just detta orala vaccin. Ingen sådan rekommendation har dock givits från vare sig myndigheter eller organisationer.

  Studien om vacciner och diverse sjukdomar har dragits tillbaka, publicerats på nytt i en väldigt tvivelaktig tidskrift (Berns referens) och sedan dragits tillbaka igen. Att ta reda på det tog mindre än tre minuter.

  Så för en person med akademisk utbildning är denna text inte speciellt imponerande.

 • Om jag inte missminner mej så är en av anledningarna till lyckade vaccinationskampanjer ändrade kriterier för när en viss sjukdom inträffar.
  För polio var det så att man hade ett relativt brett spectrum av kriterier för att klassas som just Polio.
  Året efter att man vaccinerat befolkningen krympte man rejält antalet markörer för att klassas som Polio-skadad. Vilket då innebar att hälften påföljande år inte hade klassats som Polio oberoende av vaccinet eller ej. Dock tog man detta som ett bevis på en framgångsrik kampanj.
  På samma eller liknande sätt har det varit med andra kampanjer.
  I många fall har sjukdomstalet eller skador på grund av en viss sjukdom redan varit på väg ner när kampanjerna satts in. Inte sällan har bättre hygien och kost haft den största effekten på skador efter
  någon viss sjukdom.
  Kan tillägga att min yngsta dotter (nu 13 mån) brännskadades i handen för någon månad sedan.
  På Linköpings brännskadeavdelning ville man absolut vaccinera henne mot stelkramp.
  Jag ifrågasatte läkarens beslut och bad denna förklara sig. Hon sa då att det är rutin.
  Frågade igen varför är det rutin eftersom endast fyra personer i Norden varje år drabbas och att vi som
  bor på landet varje dag utsätts för dessa smittämnen. De fyra som drabbas har ofta djupa sår som läks utifrån dels är det lika många vaccinerade som ovaccinerade som får besvär. Samtliga klarar sig efter antibiotika och eller serumsbehandling. Varför vill ni vaccinera?
  Jag kommer att hålla dej som personligt ansvarig om något händer m.a.v vaccinationen.
  Hon svarade: “OK skall rådgöra med en kollega och återkomma” Hon kom aldrig tillbaka.
  Ett silvernät på handflatan och lite silvervatten inombords gjorde hela läkprocessen kort.
  7 dagar totalt sedan kunde hon krypa omkring som om inget hade hänt.
  Skadan var helt utläkt. Lite torr hud i gränsen mellan frisk o skadad hud
  Någon vecka senare kontaktade jag läkemedelsverket “Jag vill komma i kontakt med den myndighetsperon som ansvarar för kunskapen kring vaccin och upprättande av statliga vaccinationsprogram.”
  Hélène Englund (Utredare, epidemiolog) på Läkemedelsverket svarade käckt “Du skulle kunna kontakta mig, så ska jag försöka besvara dina frågor.” Jag upprepade min fråga o svaret har ännu inte nått mej.
  Dvs ingen är ansvarig för den kompetensen.

 • Till skillnad från Bern tror jag att den enda godtagbara balansen mellan vaccinationer och naturliga immunförsvarsstärkande åtgärder är att man låter bli vacciner helt och hållet och uteslutande ägnar sig åt naturliga immunförsvarsstärkande åtgärder. Åtminstone som vaccinerna ser ut idag.

 • Tack Lars, att du tog fram detta problemet. Vaccinations maskinen är en av de värsta kriminella handlingar mot mänskligheten. Det finns flera forskare som har bevisat dess skadlighet t.ex Yehuda Shoenfeld med flera skrev i sin bok Vaccines & Autoimmunity (Wiley Blackwell, 2015) hur dessa försvaga vårt immunsystem och leder till Autoimmunsjukdomar. Genom att barn skall systematisk vaccineras redan före ett års ålder kan vi räkna med en katastrof lite längre fram.
  Alla de som understödjer detta vansinne politiker, media, läkare är medskyldiga. Det viktigaste är upplysning!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *