Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk

publicerad 18 oktober 2017
- av Lars Bern
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern är kritisk till influensavaccin - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson

En studie från Ohio State University Wexner Medical Center har funnit att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare. Forskaren Lisa Christian sammanfattar resultaten med att växande bevis visar att de som fick en influensaspruta föregående år har lägre antikroppsrespons innevarande år.

Text: Lars Bern, Antropocene

Studien visar återigen att den officiella bilden från industrin och etablissemangets med dem lierade MSM är falsk och medvetet vilseledande. Långt ifrån att erbjuda säkert skydd, gör influensavaccinationer människor mer mottagliga för framtida infektioner, vilket givetvis bidrar till att fler får influensa och tror att de behöver fler injektioner för att få bättre skydd. Bilden att vi gradvis bygger upp ett skydd genom årliga vaccinationer är således falsk.

De som 2008 vaccinerades mot influensa uppvisade en tre och en halv gånger större risk att infekteras under efterföljande år.


En studie som publicerats i Human & Environmental Toxicology fann att vacciner med kvicksilverbaserat konserveringsmedel ökade dödligheten hos foster över 40 ggr under influensasäsongen 2009.


Vad den nya studien indikerar är att de som riskerar att först dö vid en global pandemi, är de som tidigare låtit influensavaccinera sig och därmed satt ner sitt immunförsvar.

Ett annat problem med influensavaccin är att man inte ens kan garantera dess effekt det år man vaccineras. Influensavirus muterar nämligen hela tiden och kan mycket väl ha hunnit förändras så mycket att det senaste vaccinet inte biter. För den som vill skydda sig och de sina mot influensa är en mycket säkrare strategi sannolikt att bygga upp sitt immunförsvar med lämplig kost och kosttillskott som D3-vitamin, C-vitamin m.m.. Och sist men inte minst iaktta en bra handhygien – tvätta alltid händerna när ni kan.

Vaccination av barn

Problemet idag är att skolmedicinen är nästan helt i händerna på en av världens största och mest lönsamma industrier – Big Pharma. Den industrin har två fantastiska kassakor – livstidsmedicinering av symptom hos gamla som jag berörde i gårdagens krönika och politiken att vaccinera barn mot nästan allting.


Industrins marknadsförare och lobbyister är mästare på att piska upp hysteriska opinionen bland politiker och få dem att driva igenom diskutabla obligatoriska vaccinationskampanjer. Flera politiker inom såväl Moderaterna som Liberalerna vill införa vaccinationstvång av det slag som finns i bl.a. USA.


I min barndom vaccinerades vi mot några allvarliga ofta dödliga infektionssjukdomar som smittkoppor, tbc, difteri och fick då oftast ett livslångt skydd mot dessa. Mindre allvarliga barnsjukdomar som mässling, vattkoppor, röda hund, kikhosta, påssjuka m.m. fick i stort sett alla barn och erhöll ett naturligt livslångt skydd. Komplikationerna var få. Nu har industrin lyckats hetsa fram ett omfattande vaccinerande av främst våra barn, vars resultat är ytterst diskutabelt.

En ny studie som gjorts på rekommendation av U.S. Institute of Medicine visar att ADHD, autism, lässvårigheter, allergier m.m. är vanligare hos barn som vaccinerats än barn som inte vaccinerats. Studien, som sammanställts av forskare från Jackson State University i Mississippi, omfattar sammanlagt 666 barn i åldrarna 6-12 år. Trots att forskarna försöker betona fördelen med vaccinationer, visar resultaten att vaccinerade barn oftare har olika sjukdomar och diagnoser jämfört med ovaccinerade barn:

ADHD: 1,0 procent av de ovaccinerade barnen och 4,7 procent av de vaccinerade.

Allergier: 6,9 procent av de ovaccinerade barnen och 22,2 procent av de vaccinerade.

Atopisk dermatit: 3,6 procent av de ovaccinerade barnen och 9,5 procent av de vaccinerade.

Autism: 1,0 procent av de ovaccinerade barnen och 4,7 procent av de vaccinerade.

Inlärningssvårigheter: 4,3 procent av de ovaccinerade barnen och 7,2 procent av de vaccinerade.

Lunginflammation: 1,2 procent av de ovaccinerade barnen och 6,4 procent av de vaccinerade.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: 6,7 procent av de ovaccinerade barnen och 14,4 procent av de vaccinerade.

Öroninflammation: 5,8 procent av de ovaccinerade barnen och 19,8 procent av de vaccinerade.

I studien fanns det även ett fåtal sjukdomar som ovaccinerade barn drabbas av i högre grad än barn som vaccinerats, vilka var röda hund, kikhosta och vattkoppor.

Vaccin skadar barn som ammas

Nu har forskare funnit i en studie att amning kan störa effekterna av det omfattande vaccinerandet, genom att bröstmjölken som barnen intagit vid vaccinationstillfället har reducerat potentialen hos vaccinet.

Forskarna föreslår att en strategi för att eliminera denna negativa effekt är undvikande av amning i samband med vaccination bör övervägas.

De två viktigaste etapperna i uppbyggnaden av ett nyfött barns immunförsvar är genom vaginal förlossning där barnet utsätts för mammans tarmbakterier och genom amningen där barnen får i sig en stor del av vad de behöver för att utveckla ett friskt immunförsvar. Att ens överväga multivaccination framför bröstmjölk, visar hur sjuk skolmedicinen under Big Pharmas influens kommit att bli.


Mycket tyder på att vaccinationshysterin riktad främst mot barn men även ofta mot vuxna, leder till en överanvändning av vacciner som anstränger och stör det naturliga immunförsvaret och därför ofta ger svåra biverkningar och dödsfall.


Vi har i färskt minne narkolepsiskandalen efter den fullständigt onödiga vaccinationskampanjen mot den harmlösa svininfluensan. Här behövs, av industrin oberoende, forskning för att hitta en bättre balans mellan vaccinationer och naturliga immunförsvarsstärkande åtgärder.

Larmen om hur det tilltagande vaccinerandet orsakar skador och dödsfall bland barn har ökat till en storm. Just nu står Gardacil-vaccination av unga kvinnor mot livmodershalscancer i blickfånget. Vissa barn är speciellt utsatta och osäkerheten är stor. Man måste idag ifrågasätta de risker som massvaccinerandet medför. Industrin vet riskerna, men de tjänar så grova pengar på vaccinerna att de miljardbelopp i dollar som de betalat ut bara i USA blir en mindre post på utgiftssidan. Det lidande och den död som orsakas bryr man sig inte om.

Text: Lars Bern, Antropocene