Jan Norberg: Åsiktsregistrering inför valet 2018?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 28 oktober 2017
- Jan Norberg
Kamera, TV-studio
Temabild: Kamera, TV-studio

I Vinnovas pressrelease så sägs inledningsvis: ”Det handlar om en digital plattform för att lyfta fram faktagranskningar som görs av olika redaktioner, exempelvis påståenden i den politiska debatten och uppgifter som får spridning via sociala medier”. Detta innebär i princip både åsiktskorrigering och åsiktsregistrering, anser Jan Norberg. 

Text: Jan Norberg, Estoril, Portugal

Den självklara frågan för allmänheten, som skall få ta del av denna faktagranskning, blir ju självklart vilka är då dessa som skall ”granska fakta” och vilka grunder för detta som dessa aktörer har?

Får man tro vad Vinnova själva säger så blir svaret.

”Flera ledande svenska mediebolag går nu samman för att utveckla en digital plattform som ska förebygga att falska nyheter får stor spridning och spelar en avgörande roll i valet nästa år.”

ArcanumSkolan 2024

Hur man tänker sig kunna förebygga sk falska nyheter blir då den mest intressanta frågan: vem har den självpåtagna rätten att avgöra vad som är en ”falsk nyhet”?


I grunden handlar detta om att MSM inte vill ha sin egen agenda ifrågasatt för vilka nyheter som skall kunna nå mediekonsumenterna i alla olika mediaformer. Detta är ett mycket oblygt försöka att ta sig den självpåtagna rätten att avgöra vad som skall komma mediekonsumenter till handa, dvs detta initiativ leder i förlängningen till ren censur.


Att ett av de mer övervägande skälen för den statliga myndigheten Vinnova att ge ett utvalt antal dominerande medieaktörer SVT, SR, NTM, Schibsted och Bonnier finansiering inför det politiska svenska valet 2018 för att försöka underminera den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten skrämmer NewsVoice, åtminstone om man samtidigt tar i beaktande att det också i tex Tyskland tagits initiativ att få de stora drakarna Google, Twitter, Facebook, mfl att tillämpa självcensur för att slippa dyra rättsprocesser.

Vinnova anser:

”En digital plattform ska utvecklas som kan lyfta fram faktagranskningar som görs av olika redaktioner under valåret, till exempel granskningar av postningar i sociala medier. Det kan handla om påståenden i den politiska debatten och om uppgifter som får stor spridning viralt.”

Vad som däremot inte sägs är hur dessa sk faktagranskningar skall hanteras, om dessa subjektivt bedömda och påstådda fake news skall ”lyftas fram” så är väl detta närmast kontraproduktivt för dåfår ju fake news ännu större spridning.


Det ligger i farans riktning att det dolda syftet är att på olika sätt sprida förklenande omdömen om vad dessa media giganter själva på subjektiva grunder anser vara s.k. fake news, en skrämmande utveckling och när den dessutom är statligt finansierad så kan man undra vart vi är på väg i Sverige.


En sak som dock framstår som mycket tydlig med detta projekt är hur nära och intimt de stora media husen arbetar med olika politiskt styrda myndigheter, att kunna utverka statliga bidragspengar för att kunna smutskasta och strypa den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten inför ett kommande parlamentsval för tankarna till DDR, Kuba och Nordkorea.

Åsiktsregistrering genom faktakorrigering

Att statliga myndigheter med skattebetalarnas pengar gör allt i sin makt för att arm i arm och tillsammans med de stora mediaaktörerna som SVT/SR, NTM, Schibsted, Bonnier påverka den grundlagsbefästa yttrandefriheten är inget annat än missbruk av skattemedel, något som borde få många politiker att fundera över vad som är på gång.

Varför leder Vinnovas finansiering till åsiktsregistrering? Om mediehusen ska iscensätta faktakorrigeringar kommer även skribenterna bakom dessa texter att korrigeras och konsekvensen blir att den korrigera personen därmed blir åsiktsregistrerad.

NewsVoice kan bara konstatera att temperaturen inför valet 2018 redan har börjat stiga och att sk “negative campaining med statens hjälp har kommit till Sverige för att stanna.

Text: Jan Norberg, Estoril, Portugal. Fd yrkesverksam som management-konsult men numera befriad från alla lojaliteter. 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq