Lars Bern kommenterar finska översten Pekka Visuris säkerhetspolitiska analys

publicerad 23 oktober 2017
- Lars Bern
US Nuclear Submarine HMS Vanguard Returns to HMNB Clyde, Scotland - Photo: Tam McDonald, Wikimedia Commons
US Nuclear Submarine HMS Vanguard Returns to HMNB Clyde,  Scotland - Photo: Tam McDonald, Wikimedia Commons
US Nuclear submarine HMS Vanguard arrives back at HM Naval Base Clyde, Faslane, Scotland following a patrol. – Photo: Tam McDonald, Wikimedia Commons

Lars Bern anser att det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige är Sveriges smyganslutning till NATO. Om vi har amerikansk NATO-militär på svenskt territorium kommer vårt land att bli ett av målen för en rysk motoffensiv med kärnvapen, skriver Bern.

Text: Lars Bern, Antropocene

Pekka Visuri - Foto: Yle
Pekka Visuri – Foto: Yle

Vilket är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige? För att kunna besvara den frågan vill jag här återge en artikel skriven av Stefan Lindgren i  8dagar där han redogör för en analys av det säkerhetspolitiska läget från den finske översten, dr Pekka Visuri. På punkt efter punkt motbevisar den finske militärexperten den alarmistiska propaganda som pumpas ut i våra MSM och drivs av militärledningen och en lång rad politiker.


Från artikeln “Kylig finsk säkerhetsanalys” skriven av Stefan Lindgren

Först konstaterar han att Ryssland efter Sovjets upplösning rustat ned kraftigt. Av armén på 4 miljoner man återstår 800 000.

 • Den sovjetiska östersjöflottan hade år 1991 cirka 40 ubåtar, 5 kryssare, 5 jagare, 29 fregatter och cirka 300 mindre farkoster.
 • År 1995 hade Ryssland 9 ubåtar, 3 kryssare, 2 jagare, 18 fregatter och ca 150 mindre farkoster i Östersjön.
 • År 2001 fanns 2 ubåtar och några ytfarkoster.
 • År 2011 fanns 2 ubåtar, 2 jagare och 3 fregatter.
 • År 2016 fanns 1 ubåt, 8 jagare eller fregatter.

För jämförelsens skull kan nämnas att det i Östersjön år 2016 på västsidan fanns 16 ubåtar och cirka 30 stora ytfarkoster (jagare eller fregatter). Styrkeförhållandet när det gäller farkoster visar att Ryssland är klart underlägset i Östersjön, säger översten.

ArcanumSkolan 2024

”…i början av 2000-talet nedlades garnisonerna bakom Finlands östgräns, med undantag för ett par brigader i Karelen och nära S:t Petersburg samt trupper i Petsamo och Murmanskområdet underställda till den nordliga flottan.” 

”På senare år har man inte lyckats genomföra planerade ökningarna av nyanskaffningar. Rysslands militärbudgetar har i själva verket krympt en aning och gör det fortsatt i rambudgetarna för de närmaste åren enligt IISS. ”

”… de nuvarande trupperna (har) inte förmågan att genomföra något storangrepp mot Västeuropa av den typ som sovjetarmén under kalla kriget hade.”

Därefter undersöker översten de baltiska staternas situation och konstaterar att Ryssland om det ville skulle kunna ta Tallinn och Riga på några timmar, utan att vare sig Finland, Sverige eller Nato skulle kunna göra mycket åt det.

Men även i Estland har underrättelsetjänsten kommit fram till att ett angrepp inte är troligt och att ”Ryssland inte nödvändigtvis ens hade tillräckliga styrkor”.

”Hela Rysslands landstridskrafter med luftburna trupper uppgår till sammanlagt cirka 310 000 soldater. Dessa trupper ska räcka till i två världsdelar, från Murmansk och Kaliningrad till Vladivostok, varför det är begripligt att speciellt många inte kan vara stationerade i närheten av det fredssinnade Finland.

För jämförelsens skull kan nämnas att Finlands krigstida truppstyrkor även efter de senaste nedskärningarna uppgår till 230 000 soldater. Det är överhuvudtaget svårt att föreställa sig en situation då man i Ryssland skulle anse ett angrepp på Finland – eller de baltiska länderna – så viktigt att man skulle binda upp hälften av alla tillgängliga infanteritrupper där.” 

Slutligen går översten in på Nato och ställer 49-dollarsfrågan:

”…varför 500 miljoner rika västeuropéer behöver hjälp av 300 miljoner amerikaner för att försvara sig mot 140 miljoner klart fattigare ryssar”.

”EU-länderna har ständigt två miljoner soldater i vapen och medlemsländernas sammanräknade militärutgifter uppgår till 200 miljarder euro. Ryssland har 800 000 soldater i vapen och av dessa hälften på annat håll än i närheten av EU. ”

”Rysslands militärutgifter uppgår till ungefär en tredjedel av EU:s, och av dem går hälften till de behov en global stormakt har, närmast till att upprätthålla kärnvapen och världshavsflottor. Med hänsyn till dessa styrkerelationer kommer knappast någon i Moskva på tanken att börja angripa EU. Alla som har fördjupat sig i saken vet detta, men många har sina egna skäl för att måla upp hotbilder.”

Pekka Visuri menar alltså att säkerhetssituationen på det hela taget inte utvecklats till Finlands (eller Sveriges för den delen/red anm) nackdel. Men så har också Finland ökat sina försvarsanslag med 34 % i reala termer 1991 till 2016. Sverige däremot har under samma tid minskat sina anslag med 14 % i reala termer. Men framförallt har Sverige spolat värnplikten, vilket Finland inte gjort. Sannolikt har också den svenska militärens förkärlek för dyra vapensystem liksom deltagandet i Nato:s krig i Afghanistan och USA:s krig i Irak dränerat resurserna i en omfattning som inte skett i Finland.

Kort sagt ger Pekka Visuris analys mycket stoff till eftertanke. Han har gjort just den kyliga analys som svenska försvarspolitiker har försummat till förmån för populistiskt vapenskrammel och russofobiska hjärnspöken.

Någon kanske tror att överste Visuri mixtrat med siffrorna för att överdriva den ryska nedrustningen efter Sovjets upplösning. Det är snarare tvärtom. Han underskattar sammanbrottet på 90-talet och han överskattar volymen på det reformprogram som inleddes efter Georgienkriget.

Hans siffror från Stratfor säger att Ryssland var berett att satsa 700 miljarder USA-dollar till 2020.

Den rätta siffran är 517 miljarder dollar. Emellertid har programmet bantats i två omgångar och uppgår nu till 293 miljarder dollar (räknat på dagens dollarkurs 58 rubel).

Text: Stefan Lindgren


Lars Bern kommenterar

Bild: Lars Bern
Bild: Lars Bern – Foto: Torbjorn Sassersson, NewsVoice

För att återgå till den rubricerade frågan, vilket är då det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige? Det som gör Ryssland farligt för Sverige är alltså inte ett hot om en invasion av den typ som existerade under Sovjet-tiden. Det vi har anledning att frukta är ryska kärnvapen. Vi bör alltså fråga oss i vilken situation som ryssarna kan tänkas sätta in kärnvapen mot vårt land?

USA har under efterkrigstiden använt sin överlägsna krigsmaskin och enorma säkerhetsapparat under CIA för att anfalla och omstörta i stort sett alla länder som på något sätt hotat eller hotar den styrande oligarkins ekonomiska intressen. Detta finns väl dokumenterat UR:s programserie USA enligt Oliver Stone. De enda man ännu inte gett sig på är länder med egna kärnvapen.

Från oligarkins sida har man ända sedan Sovjets kollaps haft som ett centralt mål att införliva Ryssland med sina enorma naturresurser i sin världshegemoni. Putins mycket framgångsrika patriotiska politik har satt stopp för detta, varför man gör sitt yttersta för att försöka destabilisera och störta hans regim. Man har satt in sanktioner och ett kraftigt ökat militärt hot runt ryska gränsen. Sveriges smyganslutning till NATO (mot folkviljan) är ett led i uppbyggnaden av detta hot. Om USA/NATO skulle anfalla Ryssland, vilket är ett tänkbart alternativ som diskuteras bland hökarna i Pentagon, skulle Ryssland försvara sig med sina kärnvapen.

Svaret på den rubricerade frågan är alltså att om vi har USA/NATO-militär på svenskt territorium som under den senaste militärövningen, så kommer vårt land att bli ett av målen för en rysk motoffensiv med kärnvapen.

Det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige är således våra politikers smyganslutning av landet till NATO. En långt klokare politik hade varit att liera oss med Finland i en fortsatt alliansfrihet och ett återupprättande av ett självständigt svenskt försvar i paritet med det finska.

Text: Lars Bern, Antropocene

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Frågan är inte huruvida Sverige ska gå med i NATO eller ej som “medlemsland”. Frågan är hur vi ska gå ur eftersom vi redan är allierade med NATO (genom EU:s “Nordic Battlegroup”). Huruvida vi är medlemmar i NATO eller ej är helt irrelevant och är en artificiell debatt som syftar till att dra uppmärksamheten från det viktiga. Det spelar ingen som helst roll om vi är medlemmar eller ej eftersom vi redan krigar under NATO och har gjort det i femton år.

  Försvarsmaktens nya reklampelare är här: “Vi låter Sverige vara i fred.”

  http://www.forsvarsmakten.se/ifred/?gclid=CjwKCAjwj8bPBRBiEiwASlFLFQAZLMUqcW4Rq2j97qxpA7GkYLp-zxOxR_PJc68k0zecy-TFR1c78BoCNQAQAvD_BwE

  Men Sverige är inte i fred. Sverige har legat i krig sedan 2002 och avsagt sig sin självständighet och suveränitet sedan 1995.

  Sverige har legat i krig i över femton år och har inte varit någon suverän eller självständig nation på över 20 år. Sverige är invaderat av främmande makt.

 • Björn

  “Helt enig om att Sverige och Finland bör skapa en försvarsallians med muskler för att få gungbrädan med Ryssland på den andra sidan att väga över till vår fördel.”

  Vad är det för trams du säger?
  Det finns något som heter att skapa bättre relationer, istället för att hålla på med sånt här trams om militarism, “allianser” och att “gungbrädan att väga över till vår fördel”.

  Läste du ens artikeln? Den pratar ju EMOT den typen av krigshets.

 • Helt enig om att Sverige och Finland bör skapa en försvarsallians med muskler för att få gungbrädan med Ryssland på den andra sidan att väga över till vår fördel. Det förekommer allt fler samövningar med Finland, visst, men Sverige borde ha ett försvar baserat på äkta värnplikt, inte den nuvarande light-versionen. Sverige hade med den äkta allmänna värnplikten över 700.000 soldater, i lightversionen har vi c:a 40.000. Det finns all anledning av öka takten i utbyggnaden av värnplikten.

 • B-52:or är inte direkt svåra att skjuta ned för ett modernt försvar. Förmodligen är det endast ett spel för galleriet. Det handlar säkerligen om en flintskallig äldre herre med Roobinhood-frisyr och impotens-komplex som på något vis vill visa vilken stor ledare han är, kanske för att psykologer på CIA förmodligen tagit ifrån honom väskan med den röda knappen?

 • RT (23 okt 2017): ‘World is a dangerous place’: US prepares to put B-52 nuclear bombers on high alert

  “The US Air Force is renovating Cold War-era launch pads as it prepares to put its strategic bombers on constant 24-hour alert to engage in potential nuclear conflict for the first time since the Soviet Union collapsed in 1991.

  “The world is a dangerous place and we’ve got folks that are talking openly about use of nuclear weapons,” Air Force Chief of Staff General David Goldfein told US military website Defense One. “It’s no longer a bipolar world where it’s just us and the Soviet Union. We’ve got other players out there who have nuclear capability. It’s never been more important to make sure that we get this mission right.””

  https://www.rt.com/usa/407494-nuclear-b52-bombers-alert/

 • Intressant information om verkliga hot mot Sveriges säkerhet.
  Frågan ställd på sin spets blir – Är inte WWIII redan i full gång och är inte Sverige en krigsskådeplats ?

  Tillåter mig att göra denna kommentar här då det handlar om Sveriges säkerhet. Hoppas att det är OK.

  Allt som kan hota globalisternas intressen slås effektivt ned. Det senaste är den skickligt iscensatta Metoo-kampanjen. Verklig orsak att denna kommer just nu är förmodligen den film som Harvey Weinstein gör tillsammans med Robert de Niro, vars son tonade bort i autism kort efter vaccinering.

  Så våga se sanningen i vitögat även om den är “bitter och beschk” – Nej sanningen är sällan vacker som Lisa Ekdahl så träffande formulerade det för 20 år sedan.

  Ett annat angrepp mot Sverige under pågående WWIII synes vara “Bettlerifabriken” … ooops batterifabriken skulle det vara ….. den som aldrig någonsin kommer att förverkligas. Den faller på sin egen orimlighet.

  När bränsleskatt med tilläggsskatter och moms och miljöavgifter lagts på elen för att driva batteribilar på säkert upp emot 10 kr/mil så är batteribilen död, eller hur ? Till detta kommer en batterikostnad på ca 8 kr/mil, räknat på kostnaden för ett ersättningsbatteri.
  Om vi hade våra sinnen intakta så skulle vi även ha förnuftet i bruk. Tyvärr har vi kommit så långt i fördumningen av Sverige att vi sväljer detta storslagna projekt som kommer att dränera sverige på resurser både finansiellt och sysselsättningsmässigt. Vi har ministrar i vår regering som tycker det är utomordentligt tillfälle för Sverige och Europa att lägga bellerifabriken i Norrland för där har vi gruvor …. inte litiumgruvor väl…. eller spelar det ingen roll. Vi närmar oss lite av “förinta förnekelsen” här då ju trollkraften från Elon Musk fortfarande av någon anledning ligger kvar över Sverige och dess beslutsfattare.

  Man kan undra om Annie Lööf har blivit “chippad” att fortsätta stödja bettlerifabriken när hon blir statsminister efter nästa val. Ja, chippningen skulle då ha skedd under bilderbergbesöket i USA i somras. Kan, vill, får hon svara på vad hon var med om “egentligen” tillsammans med svenske krigsherren M Wallenberg ? Hon skall ta mig f-n ta bladet från munnen och berätta – det kräver jag som hennes arbetsgivare (skattebetalare).

  När vi nu ändå kom in på området svenska krigsherrar så kanske jag har helt fel när jag är misstänksam mot Annie Lööf. Hon kanske hade den stake i sig (shetoo) som gjorde att hon klart och tydligt redogjorde för M Wallenberg att hon, och den regering hon kommer att företräda inte på några villkor kommer att acceptera “övervinster” när svensk krigsindustri levererar till vårt försvar.

  Heller kanske vår blivande “Annie get your gun”-statsminister klart och tydligt under bilderbergresan meddelade Wallenberg att hon INTE kommer att vara med på några säljresor tillsammans med krigsherre Wallenberg till diktaturer när hon är vald till Sveriges statsminister ?

 • Förhoppningsvis kan tveksamma Svenska politiker få hjälp att skapa en bättre uppfattning genom att ta del av den presenterade sakkunskapen.
  Vem vill likt de östbaltiska länderna bli levande måltavlor genonom att tillåta “missile shield” på sina marker? ÖB?
  Samma kontrovers pågår idag i Sydkorea där man är tillräckligt förståndiga för att ser föreslaget “försvar”, robotinstallationer, som fiendens “första naturliga angreppspunkter”.
  Och glöm ej att tesen “anfall är bästa försvar” har praktiserats av USA sedan WW2 och “missile defense” innebär att man skjuter ut fiendens resurser, vare sig i luften eller på marken.
  USA “klev av” ett nedrustningsavtal för att installera dessa “shields”, vad jag förstår.
  Och nu vill USA även kliva av Iranavtalet vilket betyder att NordKorea aldrig litar på USA och släpper sina kärnvapen eftersom dessa utgör deras enda försäkring att ej bli angripna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *