Faktaresistens eller maktresistens? Debatten är fri

publicerad 12 november 2017
- Torbjörn Sassersson red.
Faktaresistens
Faktaresistens
Kollage: NewsVoice, baserat på en bild i artikeln: ”Faktaresistens hänger ihop med att religion försvunnit”, 11 nov 2017 SvD | Foto: Malin Hoelstad

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieBEGREPPSDEBATT. Faktaresistens är ett förhållningssätt som innebär att en individ inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen som istället kan vara baserad på faktoider dvs faktaliknande fakta. Faktaresistens är en följd av konfirmeringsbias, dvs aktiviteten att söka bekräftelse på sina egna uppfattningar.

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad

Faktaresistens förekommer inom alla samhällets uttryck. Det förekommer tex inom universitetsvärlden, vårdsystemet, utbildningssystemet, politiken, media och hos allmänheten ofta uttryckt i sociala medier. Faktaresistens uttrycks i skollitteratur, politiska policys, i redaktionella artiklar och tex i vårdmetoder.


En faktaresistent forskare, journalist, politiker, religiös extremist eller annan individ kan istället grunda de egna uppfattningarna på felaktiga fakta, ogrundade eller förlegade teorier, kollektiva uppfattningar inom de egna leden eller ogrundade konspirationsteorier.


 

“Känslorna är faktaresistensens främsta bundsförvant. Den appellerar till det som känns rätt, inte vad som är sant. Den riktigt försåtliga faktaresistensen vävs in i bevisbara fakta, svår att skära ut och bevisa som lögn.” – Från artikeln “Den nya folksjukdomen faktaresistens” (DT.se) av Kristian Ekenberg

Faktaresistens och filterbubblor

Faktaresistens uppstår ofta i den företeelse som kallas för ekokammare (echo chamber) eller filterbubbla. Exempel på en filterkammare är: det egna politiska partiet, tidningsredaktionen där du arbetar, den skola, myndighet, sjukhus eller det universitet där du är anställd.

” – I min grupp tror vi så här – Kommer då någon expert som säger att det inte finns skäl att tro det, då kommer vi att slå ifrån oss det”. – Från artikeln “Psykologin som får oss att tro på nätlögner” (SVT) av Åsa Wikforss, filosofiprofessor vid Stockholms universitet

I bilden ovan skojar vi lite med Emma Frans som är den nya superkvinnan som med tunnelseende och partiskhet ska bekämpa faktaresistens på etablissemangets sida. Låt oss debattera faktaresistens, vilka typer som finns och hur faktaresistens är relaterat till maktresistens tex resistens mot hur makten vill att faktaresistens ska uppfattas. 

Vi vill att denna debatt ska vara folkets debatt istället för husbondens enkelriktade “information” till allmänheten. Betalartikeln “Faktaresistens hänger ihop med att religion försvunnit” är placerad bakom lösenord och den kan inte kommenteras på SvD. I NewsVoice kan alla debattera och till och med bli publicerade.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Har även e-postat detta men g-mail beter sig märkligt så jag postar även här (ni behöver inte publicera det):

  Hej Torbjörn och Redaktionen!

  Jag noterar att du/ni tagit bort två länkningar i kommentaren https://newsvoice.se/2017/11/12/faktaresistens-maktresistens/#comment-257949 (inte enbart med rel=”no follow” som vi gör med fulmedierna, men att du även tagit bort länken självt, helt utan att meddela mig om varför)

  Det tar tid att länka och jag gör det i all välmening. Jag känner på mig, efter att ha tittat på posterna djupare, att den som gjort det har en fullt rimlig och logisk förklaring till det, kanske p.g.a. viss “fulhet” och föreslår därför två (eller flera) omarbetade nypublikationer av mig via Newsvoice av:

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/08/07/godhetens-sjalvmotsagelser-lista-pa-speciellt-dumma-politiska-oxymoroner/

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/01/11/yttrandefrihet-att-kritisera-agarforhallandena-i-svensk-massmedia-kan-leda-till-uteslutning-ur-sverigedemokraterna/

  … som Newsvoice redaktion kan känna dig 100% trygg med. 🙂

  Jag kan omarbeta dem enligt era önskemål, vad gäller längd och innehåll, för jag anser att medvetandegörandet om deras generella innehåll är otroligt viktigt, samt att det är i allas vårt intresse om vi ska vinna kampen mot fulmediernas mentala förslavning av folket.

  När posterna väl landat på Newsvoice kan jag länka till dessa poster ofta, även från Vetenskapliga partiet, helt utan rel=”no follow” så att Newsvoice får mer trafik, även från dessa omarbetade poster som idag får otroligt mycket trafik.

  Jag har nämligen upptäckt själv att det inte handlar om antalet klick, men om hur många vi lyckas väcka tillsammans, så att de blir självständigt tänkande människor som skaffar sig lugn, mod och börjar agera med förstånd långsiktigt, vilket vi alla kommer gynnas av.

 • Jag ser det här som propaganda, Emma Frans är en PR-produkt för industriintressen. PR-produkten hårdlanseras nu för att få så många som möjligt att tro att det hon påstår är fakta och allt hon förkastar är fake news.
  Ur en bloggartikel jag skrev år 2011: “Med envishet och otaliga resurser till sitt förfogande i kulisserna hamrar mobiindustrins högt betalda PR-folk och experter in onormala budskap, så att de förvandlats till det normala och sanna. Därpå upprepas de i det oändliga utan att någon verkar tänka tanken: vad är det egentligen vi säger och som sägs?”

 • @ Torbjörn

  TIO RÄTTFÄRDIGA
  Av Nils Ferlin

  Här står de nu, pampiga, värdiga,
  Mens marknadsfiolerna skorra-
  De äro de tio rättfärdiga
  Som söktes en gång i gomorra

  Alls inte så goda att rå på;
  De lyfter sej själva i orden.
  Och hade de något att stå på
  Så lyfte de hela jorden.

  Förunderligt friska i hjärnorna;
  människoslukare.
  Talar om solen och stjärnorna
  för åkerbrukare.

  Sen bärgar de sitt på det torra,
  pampiga, värdiga –
  Pampiga tio rättfärdiga
  Som förstenade Gud och Gomorra

  @Jan Norberg

  Att samtala med politiker kan vara mödan värt, men det beror på sinnelaget och i fall de har hög förmåga att se samband. Har de mediterat flitigt, är intelligenta och har ett öppet medvetande och skeptiskt kan analysera verkligheten så kan det helt klart vara värt det, men helt evident så är oftast det inte fallet.

  Men helt klart är jag enig i att varje individ ska undersöka saker, helst helt utan faktaresistens, utan argumentationsfel, utan floskler och självmotsägelser, från källor där de känner till ägarförhållanden och lojaliteter, ställa frågor och sedan visa med din röst 2018 i September exakt vad de tycker.

  Och jag vill samtidigt påpeka att vi kanske inte alltid ska lita på de som räknar rösterna, men gärna öppet proklamera hur vi röstat och i vilken vallokal, via de partier vi valt, så att rösten garanterat räknas. Och om den inte gör det att valfusket kan beivras så att framtida valfusk kan förhindras.

  Dessutom ska man alltid rösta på det minst dåliga partiet som ligger över 4% förra valet, eller ett mindre parti som valsamverkar genom en regnbågskoalition. Allt annat är de facto att motverka sitt eget inflytande och intresse.

 • Pål Bergström

  Att samtala med politiker är inte mödan värt, använd fötterna och visa med din röst 2018 i September vad Du tycker.

  Åtminstone så länge vi har rösträtten kvar i vår skendemokrati.

 • Första tecknet på Faktaresistens är oviljan att samtala. Hur många är vi inte som mötts av döva öron när vi sökt dialog med politiker och journalister? Visar var resistansen är som värst.

 • Bonnier ger sannolikt Emma Frans Stora journalistpriset precis som de gav det till viralgranskaren Jack Werner:

  SvD (7 nov 2017): Emma Frans nominerad till Stora Journalistpriset

  “Forskaren och SvD-medarbetaren Emma Frans kan vinna Stora Journalistpriset i kategorin Årets röst.– Alla forskningsresultat blir meningslösa om människor inte tar till sig kunskapen, säger hon.”

  https://www.svd.se/emma-frans-nominerad-till-stora-journalistpriset

  Tur att Emma i SvD:s PR-kampanj för fram att hon har humor. Jag tror de lärt sig av NewsVoice.

  “Humorn är Emma Frans bästa vapen i vetenskapens tjänst. Nu nomineras forskaren, som regelbundet medverkar i SvD med bland annat Vetenskapskollen, till Stora Journalistpriset.”

  …och SvD kan inte sluta recensera Frans bok.

  SvD (12 nov 2017): Larmrapporten – Faktaresistens kan vara dold sjukdom

  “Att vaccinera allmänheten mot pseudovetenskap och falska nyheter är i grunden varje folkbildares kall. Emma Frans har funnit sin nisch genom att tala enkelt, tydligt och ofta också underhållande om hälsa på vetenskaplig grund.”

  https://www.svd.se/faktaresistens-kan-vara-dold-sjukdom

 • Om vi läser om en grupp som vägrar blodtransfusion och ställer det mot faktaresistens:
  “Personer som tillhör det religiösa samfundet Jehovas vittnen säger nej till blodtransfusioner, då de menar att blodet är en symbol för livet och därmed heligt. Av den anledningen bär Jehovas vittnen alltid med sig en sorts ”blodkort” där de avsäger sig blodtransfusioner under alla omständigheter.
  Mats Johansson, filosof och medicinetiker vid Lunds universitet.
  – Korten är inte juridiskt bindande, men de kan vara ett starkt tecken på vad patienten vill. Samtidigt kan man inte säkert veta om kortet verkligen förmedlar personens vilja eller om det snarare uttrycker församlingens kollektiva ställningstagande. Så om en patient kommer in akut, är medvetslös och behöver blod så menar många läkare att nödregeln gäller, eftersom de inte kunnat försäkra sig om patientens vilja, säger Mats Johansson, filosof och medicinetiker vid Lunds universitet.”
  Är läkaren faktaresistent när han bortser från patientens ”blodkort” och dennes religion?
  Är Jehovas Vittnen faktaresistenta? Är alla religiösa faktaresistenta?
  Jag skall inkludera flera exempel här som att det går att byta grupp och deras ståndpunkt mot till exempel överviktiga, rökare, alkoholanvändare och de som vägrar sopsortera, äta vegetariskt och överhuvudtaget inte vill sätta sig på en cykel.
  Vår frihet att välja resulterar oftast i en förklaring baserad på nödvändighetens argument, för det vall den fria viljan har gjort, se ovan, vilket gör att det är bäst att inte förklara sig?

 • Ni har en del märkliga uttryck här såsom: konfirmationsbias, remote viewing, mm. Det blir lite trögläst! Varför inte skriva på klar och tydlig svenska? Fördelen är ju att man slipper fundera på vad som menas med uttrycken.

 • “Emma Frans som är den nya superkvinnan som med tunnelseende och partiskhet ska bekämpa faktaresistens på etablissemangets sida” är en rolig formulering.

 • Att stå upp för en viss religion torde väl i stort innebära att den personen ifråga är faktaresistent, eller …? Genom historien har det regelbundet uppstått konflikter mellan företrädare för olika religioners uppfattningar! Där alltid den egna åsikten av skilda skäl står för “den enda uppfattning” som skall få gälla framöver – trots att ingen någonsin kunnat bevisa att det alls någonsin har funnits någon verklig Gud – endast olika märkliga avbilder av något eller någon – alltsedan den absoluta forntiden!
  Trosuppfattningar står regelbundet mot varandra och brukar i slutändan alltför ofta leda till konflikter, ej sällan till storkrig! Sic! Historiskt bevisat!
  Alla har nog ständigt kunnat konstatera att en mängd olika arter existerat alltsedan eoner, samt fortfarande i viss mån finns kvar! På senare tid har via DNA påvisats en utveckling, vilken i betydande utsträckning talar för att vid någon tidpunkt någonting råkade hända i någon vattenpöl för mycket länge sedan – men inte vad det var för något!
  Makt att vilja styra alla andra tycks vara en helt grundläggande egenskap i DNA hos alla djurarter, dit även homo sapiens (den kloka människan) självklart räknats, varefter vanligen konkurrensen alltid skapat konflikter!
  – Inte minst gäller det religion, men även ägande! Religion mot religion, förmögenhet mot andras förmögenheter – för att i slutet på den “slutliga” konflikten om “den absoluta makten” – det troliga stora nästkommande världskriget, vilket inte längre tycks gå att förhindra – p g a absolut maktbegär hos skilda parter… – men torde bli slutet för homo sapiens!!!

 • Martin. Det lustiga är att de bästa lektionerna jag fått när det gäller konfirmationsbias var när jag tränade remote viewing från runt 2001 och framåt. I den träningen lär man sig genom att direkt uppleva det hur ens “Mind” (Sinne/hjärna) drar slutsatser – som överensstämmer med ens minnen och tidigare uppfattningar – inom loppet av kanske 1 hundradels sekund. Det kallas “analytical over lay” (AOL).

  Tänk om personer som Emma “CSI” Frans kunde erhålla denna självkunskap. Hon skulle då förstå att hon måste ta ett livsavgörande beslut. Antingen väljer hon att fortsätta låta sig styras av konfirmationsbisas (inre bestämda uppfattningar) och politisk korrekthet (yttre kollektiva uppfattningar) eller så väljer hon att stå fri och oberoende. Väljer hon de senare tar hennes karriär inom etablissemanget och mainstream media kvickt slut. Det börjar med att de slutar ringa henne.

  Om jag tittar i min kristallkula ser jag att Emma Frans när hon är mellan 40-45 år börjar tappa styrfart. Hon börjar inse hur samhället är funtat. Hennes tidigare drivkraft motiverar henne inte längre. Men hon har då erhållit en position som ger en mervärde, TV-soffor, respekt från etablissemanget, bra betalt.

  Livskrisen uppstår när hon förstår att hon måste välja mellan börja tänka kritiskt/oberoende och sedan UTTRYCKA detta offentligt alternativt förbli en välbetald och omhuldad individ på det nya köttberget.

  Jag tror varje generation blir sitt eget köttberg när de kommer upp i 40-50-årsåldern. Man blir lat och fet, moraliskt, fysiskt och intellektuellt.

  Detta är inget för mig. 2003 tog jag beslutet att utmana etablissemanget. Sommaren 2017 gick jag ned 9 kilo.

  “Köttberg är en benämning som tidigare svenske finansministern Pär Nuder i olika sammanhang använt på personer födda på 1940-talet…” – Wikipedia

  Expressen (2004): “40-talisterna är ett stort köttberg”

  “Ett stort köttberg som måste gödas. Den liknelsen använde finansminister Pär Nuder om hela generationen 40-talister som snart går i pension. Folk måste väl tåla lite humor, och mustigt språk, säger ministern.”

  https://www.expressen.se/nyheter/40-talisterna-ar-ett-stort-kottberg/

 • @Jan Norberg

  Jag tror att det faktumet MSM kanaler ofta kräver att människor betalar för deras alster är för att människorna ska få uppfattningen att den illusionism som de producerar faktiskt har ett värde (även om vi alla vet hur irrelevanta de gjort sig själva), alltså förutom det faktumet att de tjänar pengar på det, vilket de behöver när lösnummerförsäljningen dalar.

  Men att det handlar om “en journalists subjektiva uppfattning i ett ämne” är nog mer tveksamt. Ofta handlar det sannolikt om att medelst psykologiska trix upprätthålla de lögner som fulmedierna repeterat i sin propaganda till leda åt sina monopolkapitalistiska (ofta utländska) ägare, vilka har en agenda som alls inte gynnar landets medborgare, men monopolkapitalet.

  Nu när människorna slutar lyssna på deras lögner allt mer så får monopolkapitalets lakejer helt enkelt panik. Se ex. paniken i ögonen på DN:s chefsdemagog när han är uppe i Örebro och indirekt kallar Markus och Malcolms podd för “demagogi”!

  Denna panik kan naturligtvis leda till att de drar fram en person som ska framstå som en auktoritet på faktaresistensens område, ex. psykiatriker, som sannolikt lever på samma monopolkapitals försäljning, av helt andra droger än de mediala drogerna. Demagogerna använder på detta vis det s.k. “auktoritets-argumentet”, ett välkänt argumentationsfel, men det lurar lätt den okunnige, naturligtvis särskilt de som gjort sina psykiatriker till gudar.

  @Torbjörn Sassersson
  Klokt att inse möjligt konfirmeringsbias, men du och flera i alternativmedierna har ofta gott faktaunderlag, men så har vi väl alla konfirmeringsbias på något vis och man blir ständigt klokare av att erkänna den, när man har goda fakta-underlag. Tricket är att försöka falsifiera sin egen ståndpunkt. Det blir lättare av att man har attityden av glädje när det sker, som om att det höjer ens medvetande. Öppna kommentarsfält såväl som skepticism hjälper naturligtvis mot faktaresistens.

  @ Conny Lundberg
  Tror att det ska vara Problem – Reaktion – Lösning. Det finns även fler intressanta modeller för att beskriva det hela.

 • Att man inte får kommentera på en mängd MSM-sidor beror naturligtvis på ägarinflytandet.
  Artiklar som skrivs i MSM idag skulle ofta få minst 60% bakslag i kommentarerna, vilket skulle fått även trogna troende läsare att reflektera över ensidigheten. Skillnaden på dagens journalistik och 1960-talets är bl.a. att idag räscker det “bra” att framföra den sida man tror på. Men när mångfalden av påstådda fakta försvinner åker även trovärdigheten ut i avloppet, iaf här. Som kanske redan sagts vill makten idag ersätta den religiösa tron med tron på deras “fakta”. Om uttrycket “faktaresistens” fortlever blir det nödvändigt att – tidigare helt ologiskt – införa begreppet kvalite på fakta, alltså helt omvärdera ett absolut värde till ett relativt. Om George Orwell skulle uttryckt cirkusen om faktaresistens i animal farm skulle han kanske låtit grisen säga “fakta är som alla vet ofta sanna, utom våra fakta som är sannare än alla andras”

 • Bra artikel och kommentar av Jan Norberg!
  Utvecklingen följer den gamla kända tesen, action – reaction =solution, dvs först skapas en nyhet eller händelse som upprör allmänheten, sedan kräver allmänheten en lösning på detta upprörande vilket sedan tillhandahålles av de som skapade den ursprungliga nyheten eller händelsen. Vad som händer är att man ser ut att agera för det största goda, för allmänhetens bästa och därmed uppfattas som god och förtroendeingivande vilket i sin tur gör att man kan behålla sin makt.

 • Det faktum att SvD och andra MSM kanaler kräver att människor betalar för att få en journalists subjektiva uppfattning i ett ämne säger väl det mesta om hur indoktrinerade vi alla varit sedan tex dags och kvällstidningar kom att få sin ställning som proprietära nyhetsförmedlare.

  Nu när MSM fått konkurrens om den subjektiva nyhetsförmedlingen och det allmänna “tyckandet” så har dessa aktörer inom media fått se hur marken försvinner under deras fötter, Internet och den “fria” världens alla aktörer som motsäger MSM utgör början till slutet för deras självpåtagna tolkningsföreträde.

  Det sker just nu, tyvärr lite för sakta i min smak, ett veritabelt paradigmskifte inom mediebranschen. Newsvoice och andra alternativa kanaler övertar sakta MSM:s roll i samhället och skapar därmed mångfald, till fromma för demokratin och folks allmänna insiktsnivå vad gäller fakta och faktaresistens.

  Att kunna kommentera vad andra “tycker” i olika kanaler känns som något vi alla bör uppskatta och därmed faller intresset för vad tex SvD och andra MSM kanaler “tycker” där man inte tillåts kommentera deras subjektiva tyckanden.

  Att se hur MSM nu sprattlar och vill slå sina läsare i huvudet med sina mästrande och folkuppfostrande alster är ett sant nöje och vi kan alla bidra till göra dessa sk journalister och mediehus starkt försvagade, sluta upp med att betala för deras stigmatiserande försök att uppfostra oss i vad vi skall tycka i en rad olika ämnen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *