Faktaresistens eller maktresistens? Debatten är fri

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 november 2017
- Torbjörn Sassersson
Faktaresistens
Faktaresistens
Kollage: NewsVoice, baserat på en bild i artikeln: ”Faktaresistens hänger ihop med att religion försvunnit”, 11 nov 2017 SvD | Foto: Malin Hoelstad

Torbjörn Sassersson, juli 2017, selfieBEGREPPSDEBATT. Faktaresistens är ett förhållningssätt som innebär att en individ inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen som istället kan vara baserad på faktoider dvs faktaliknande fakta. Faktaresistens är en följd av konfirmeringsbias, dvs aktiviteten att söka bekräftelse på sina egna uppfattningar.

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad

Faktaresistens förekommer inom alla samhällets uttryck. Det förekommer tex inom universitetsvärlden, vårdsystemet, utbildningssystemet, politiken, media och hos allmänheten ofta uttryckt i sociala medier. Faktaresistens uttrycks i skollitteratur, politiska policys, i redaktionella artiklar och tex i vårdmetoder.


En faktaresistent forskare, journalist, politiker, religiös extremist eller annan individ kan istället grunda de egna uppfattningarna på felaktiga fakta, ogrundade eller förlegade teorier, kollektiva uppfattningar inom de egna leden eller ogrundade konspirationsteorier.


 

“Känslorna är faktaresistensens främsta bundsförvant. Den appellerar till det som känns rätt, inte vad som är sant. Den riktigt försåtliga faktaresistensen vävs in i bevisbara fakta, svår att skära ut och bevisa som lögn.” – Från artikeln “Den nya folksjukdomen faktaresistens” (DT.se) av Kristian Ekenberg

Faktaresistens och filterbubblor

Faktaresistens uppstår ofta i den företeelse som kallas för ekokammare (echo chamber) eller filterbubbla. Exempel på en filterkammare är: det egna politiska partiet, tidningsredaktionen där du arbetar, den skola, myndighet, sjukhus eller det universitet där du är anställd.

” – I min grupp tror vi så här – Kommer då någon expert som säger att det inte finns skäl att tro det, då kommer vi att slå ifrån oss det”. – Från artikeln “Psykologin som får oss att tro på nätlögner” (SVT) av Åsa Wikforss, filosofiprofessor vid Stockholms universitet

I bilden ovan skojar vi lite med Emma Frans som är den nya superkvinnan som med tunnelseende och partiskhet ska bekämpa faktaresistens på etablissemangets sida. Låt oss debattera faktaresistens, vilka typer som finns och hur faktaresistens är relaterat till maktresistens tex resistens mot hur makten vill att faktaresistens ska uppfattas. 

Vi vill att denna debatt ska vara folkets debatt istället för husbondens enkelriktade “information” till allmänheten. Betalartikeln “Faktaresistens hänger ihop med att religion försvunnit” är placerad bakom lösenord och den kan inte kommenteras på SvD. I NewsVoice kan alla debattera och till och med bli publicerade.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq