Lars Bern: Russofobin paralyserar västvärlden

publicerad 4 november 2017
- av Lars Bern
Putin rider en björn
Russofobi - Putin rider en björn
Russofobin förlöjligar Väst

GEOPOLITIK. De första femtio åren av mitt liv präglades den geopolitiska scenen av en global kamp mellan två samhällssystem – de västliga demokratierna och världskommunismen. Vi i väst kände oss trygga i vår övertygelse att våra fria, öppna och demokratiska samhällen hade ett stort moraliskt övertag över de kommunistiska länderna med sin ofrihet och sina medborgare bakom taggtråd och murar.

Text: Lars Bern, Antropocene

Vi fick även ett kvitto på våra fria samhällens överlägsenhet genom vår långt starkare ekonomiska utveckling – vår fria marknadsekonomi visade sig överlägsen kommunisternas ofria planekonomi.

Sovjetunionens planekonomi gjorde bankrutt medan Kommunistkina under Deng Xiaoping övergav planekonomin i tid. Man släppte människor fria och lät marknadskrafterna styra ekonomin med resultatet att den ekonomiska utvecklingen snabbt vände. Vändningen blev så genomgripande att Kina idag är på väg att snabbt gå om västvärldens ledande ekonomi USA. Kinas fantastiska utveckling har gjort landet till den självklara ledaren för resten av världen utanför väst. De auktoritära politiska systemen behöll man dock, vilket inte förefaller hämma ekonomins utveckling.

I väst lever vi kvar i föreställningen om vår demokratiska moraliska överlägsenhet. Vi inser inte att våra enorma ekonomiska framgångar fått som konsekvens en röta inifrån som underminerat den demokrati som vi är så stolta över. I gårdagens krönika berörde jag hur koncentrationen av västvärldens förmögenheter till en växande angloamerikansk oligarki kommit att underminera demokratin genom en tilltagande väl dold korruption av vårt politiska liv.

Makten i västvärlden har steg för steg tagits över av oligarkernas pengar och deras globala världsordning. Det militärindustriella komplex som skapades i väst under Andra Världskriget och Koreakriget och som idag är det som startar nästan alla krig i världen står under oligarkins kontroll, likaså gör de globala finansmarknaderna med reservvalutan dollarn det. Oligarkin drar sig inte för att försvara sina ekonomiska intressen med våld och folkmord.

Den västliga demokratin med sitt förmenta folkstyre är numera bara en potemkinkuliss. Våra skendemokratier har tappat sin betydelse och vi har i realiteten förlorat vårt moraliska övertag över auktoritära regimer utanför vår sfär.

Det mest tydliga exemplet i närområdet på vår moraliska degeneration, är hur våra korrumperade politiker ställt sig bakom den fascistisk/nazistiska regimen i Ukraina. Den skapades genom en kupp mot en demokratiskt vald regim iscensatt av den västliga oligarkin.

Vi deltog även i störtandet av regimen i Libyen som hotade petrodollarn. Likaså har globalisterna beväpnat den bestialiska terrororganisationen ISIS i förhoppningen att den skall röja undan Assad i Damaskus som står i vägen för deras planer på gasledningar genom Syrien. Detta visar att försvaret av oligarkins intressen blivit viktigare för oss i väst än försvaret av folkens självbestämmande och demokrati.

Den geopolitiska globala kampen om världsherraväldet som en gång stod mellan västlig demokrati och kommunism har förbytts i en kamp mellan den angloamerikanska oligarkin och nationalstater som likt Kina, Ryssland m.fl. vägrar att underkasta sig oligarkins globala ekonomiska intressen.

Putins Ryssland och Xis Kina

Rysslands ledare Putin har gett motståndet mot oligarkernas globalism ett ansikte. Han har ställt sig i vägen för deras megaföretags och bankers möjlighet att skaffa sig kontrollen över naturrikedomarna i väldens största land. Självklart har störtandet av honom blivit högsta prioritet för globalisterna.


I de av oligarkerna helt styrda västliga MSM odlas därför en löjeväckande russofobi av vida större intensitet än den under självaste kalla kriget mot Sovjet.


Xi Jinping, 2017 - Foto: U.S. Department of State, Wikimedia
Xi Jinping, 2017 – Foto: U.S. Department of State, Wikimedia

Bakom Putin bidar Kinas ledare Xi Jinping sin tid, men inte heller Kina kommer att släppa kontrollen över landets ekonomi och naturrikedomar till globalisterna. Bla arbetar Xi intensivt med att motarbeta korruption som skulle kunna öppna för västligt inflytande.

Ryssar och kineser jobbar också systematiskt på att beröva den angloamerikanska oligarkin deras trumfkort som länge varit kontrollen av olika globala finansinstitutioner och dollarns ställning som reservvaluta via FED, som de äger. Strategin är att skapa nya finansiella institutioner och att göra de nationella valutorna rubeln och yuanen konvertibla till guld, för att sedan se till att underminera dollarn som idag har sin säkerhet i världens oljehandel, den s.k. petrodollarn. En kraftig försvagning av dollarns ställning som global reservvaluta är ett dödligt hot mot den angloamerikanska oligarkins inflytande.

Den russofobi som piskats upp av oligarkernas MSM är på väg att helt förgifta den politiska debatten i hela västvärlden. Man kan inte öppna en tidning i väst utan att mötas av russofobiska rubriker.


I USA är russofobin på väg att förvandla det stora landet till en failed state där alla bekämpar varandra med ofta helt ogrundade russofobiska anklagelser, i stället för att ägna sig åt verkliga politiska problem. Russofobin har blivit huvudargumentet i globalisternas försök att manövrera bort nationalisten Trump från Vita Huset.


Man ser rysk inblandning bakom varje val som inte går oligarkernas väg. Russofobin sprider sig nu snabbt till resten av västvärlden där det pratas om rysk påverkan i snart sagt alla val, nu senast med fullständigt barocka påståenden rörande det förestående finska presidentvalet. I lilla Sverige pratas det redan om risken för rysk inblandning i nästa års val. Var så säker, vi kommer att få se russofobiska argument i valrörelsen. Nyligen såg jag även att någon menade att resultatet i Brexit-omröstningen kunde skyllas på ryssarna.

Jag vill absolut inte förneka att det givetvis förekommer försök från både ryssar, kineser, turkar, nordkoreaner m.fl. att påverka val i väst, men detta är ju inte enkelriktat, den västliga oligarkin är sannolikt långt mer aktiv i manipulation av väljaropinioner i såväl västländer som i Ryssland och andra länder. Det sista presidentvalet av Jeltsin 1996 vanns t.ex. med knapp marginal tack vare den angloamerikanska oligarkins intensiva inblandning i valet.

George Soros

Bild: George Soros – Wikimedia Commons

Låt mig även påminna om hur den angloamerikanska oligarkins hitman Soros fört över 150 miljarder kronor till sin organisation Open Society, vars enda syfte är manipulation och påverkan på politiken i globalisternas riktning. Bla låg George Soros och hans organisationer bakom den fascist/nazistiska kuppen i Ukraina 2014. Open Society låg även i stor utsträckning bakom strömmen av migranter 2015 från Mellanöstern till EU och Soros menar att EU måste ta emot minst en miljon migranter per år.

Han är även inblandad i Kataloniens försök till frigörelse i sin strävan att försvaga nationalstater som i detta fall Spanien. Soros inblandning i olika länders politik har föranlett det ena landet efter det andra att blockera hans organisationer, nu senast i Israel. Men Soros är bara en frontfigur, han backas upp av oerhört förmögna oligarkerna inom bl.a. familjerna Rothschilds och Rockefellers.

Russofobi – den största vinnaren är Putin

Hela västvärlden sjunker allt djupare ner i en russofobisk paralys. Den blir för var dag allt mer dominerande inom vår politiska diskurs. Medan vi bråkar inbördes om vem som är mest rysspåverkad och vem som tafsat på vem, kan Putin utan synbart motstånd skjuta fram sina positioner internationellt.

Språktidningen (juni 2014 ): Veckans nyord: russofobi

Den västliga propagandan har trott sig kunna misskreditera Ryssland och Putin i världens ögon, men man har misslyckats totalt. Resultatet är snarast det motsatta, den rysskräck som vi visar upp ses nog mest av den övriga världen som ett tecken på vår svaghet och Putins styrka.

I Mellanöstern har Ryssland kunnat ta över västs tidigare dominerande roll och det västliga inflytandet smälter ihop som en smörklick i öknen. NATO-landet Turkiet har efter oligarkernas försök att störta Erdogan på känt CIA-maner, orienterat sig in i Putinlägret. Man planerar nu en rysk gasledning till EU tillsammans. De USA-stödda kurderna har misslyckats helt att stärka sin position.

Irak som oligarkerna försökte ta kontroll över genom sitt anfallskrig som kostade hundratusentals irakiers och 15.000 unga amerikaners liv tillhör nu Putinlägret tillsammans med Iran. Irak planerar en gasledning tillsammans med ryssarna till Indien. Iran har beställt kärnkraftverk från Ryssland.

Försöket att störta Assad i Syrien har stoppats av rysk militär som krossat USA:s proxykrigare i ISIS. Egypten och Libyen orienterar sig åt samma håll. Och nu har t.o.m. USA:s ständiga allierade Saudiarabien börjat röra på sig. Den saudiske kungens tredagarsbesök hos Putin nyligen och avtal om ryska vapenleveranser är ett tydligt genombrott. Frågan är när Saudi börjar överge petrodollarn? Det lär bli nödvändigt om de skall få sälja olja till Kina, vilket de måste för att överleva på oljemarknaden.

I bakgrunden finns Kina som målmedvetet bygger ut den gamla sidenvägen för landbaserade transporter som knyter ihop Eurasien utanför den amerikanska flottans kontroll. Med en ökande landbaserad handel kommer det bli lättare för Ryssland/Kina att underminera petrodollarn och försvaga oligarkernas grepp om världsekonomin. USA tappar till stor del sina möjligheter till sanktioner.

Hur stoppar man Putin?

Det spekuleras vilt på nätet och i MSM om hur USA skall kunna stoppa Putin/Xi-offensiven. Det är mycket tal om att USA måste använda sin överlägsna militära slagkraft. Problemet är bara det att USA-militären inte sedan Andra Världskriget har mött någon jämlik motståndare och de anfallskrig man satt igång mot underlägsna stater har man förlorat i slutändan (Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak och Syrien).

Man försöker med hjälp av ett aggressivt utvidgat NATO provocera Ryssland militärt, men ryssarna är mästare på att hålla huvudet kallt, så jag tror det misslyckas. Putin har tydligt visat att man lärt läxan från Sovjettiden och tänker inte låta sig provoceras till en ny ruinerande kapprustning.

Ryssarna har överlägsen raketteknologi

Ett försök att slå ut Ryssland i ett överraskningsanfall måste ske med massiv insats av kärnvapen och då kommer ryssarna att slå tillbaka med samma mynt, vilket blir slutet på den här civilisationen. Vad vi i väst glömmer bort är även att ryssarna är och hela tiden varit tekniskt överlägsna USA inom raketteknologin. Det är ryssarna som idag fraktar amerikaner fram och tillbaka till internationella rymdstationen.

3m22 Zircon - Bild: Katheon.com
3m22 Zircon – Bild: Katheon.com

Tekniskt ligger ryssarna idag väl i nivå med och ibland över USA:s vapensystem. Ryssarna har t.ex. en hypersnabb robot (Zircon) som har egenskaper som gör att de sannolikt snabbt kan neutralisera USA flottan med dess sårbara hangarfartyg. Ryska kryssningsrobotar har i Syrien visat sig minst lika träffsäkra som amerikanska, men med dubbla räckvidden.

Av allt att döma saknar även väst ett försvar mot ryssarnas nya Sarmat-ICBM som i hastighet och förmåga till kursändringar är ytterst svårbekämpad med dagens ABM-system. En sådan robot kan totalt slå ut hela Storbritannien. Ett dussin slår ut hela USA.

Ryssarna förefaller även ha överlägsen störningsteknik, som tvingat fram nyutbildning i användning av sextant inom USA-flottan. Väst har under USA:s ledning satsat på ett svindyrt och problemtyngt stridsflygplan (F35) som i det mesta är underlägset ryska flygplan, vilket t.o.m. Trump medgivit. Nya ryska tanks anses även tekniskt överlägsna sin amerikanska motsvarighet, även om de är färre till antalet.

Rykten gör gällande att västliga organisationer tar genprover på människor över hela Ryssland vilket skulle kunna tolkas som en förberedelse för någon sorts biologiskt krig mot människor med bestämda genuppsättningar. En ytterst farlig strategi i mina ögon, den kan ju även användas i motsatt riktning. Om farhågorna är sanna så tyder de snarast på panik inför den pågående kampen om världshegemonin.

Det är ingen tvekan om att vi lever i en spännande brytningstid – dock lite för spännande för min smak.

Text: Lars Bern, Antropocene


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Christian Christensen

  De kommunistiska revolotionerna i både Kina och Ryssland orkestrerades av de mycket mäktiga krafter som verkar på en mängd olika plan i samhället. Dessa krafter är mer eller mindre dolda men de har en gemensam nämnare. David Rockefeller var en av de synliga portalfigurerna (som också var avsedd att vara en sådan, precis som Soros) Det vi oinvigsa ser är som ett skuggspel i Platons grotta. Det är en illusion.

  I det här föredraget av Stanley Monteith dras parallellen till den berömda romanen Mordet på Orientexpressen av Agatha Christie för att åskådliggöra förvillelsen som skapas av att många parter som på ytan skenbart inte alls tycks ha något gemensamt skäl att samarbeta i realiteten verkar tillsammans för att uppnå ett utstakat mål.

  Det som här citeras av vad David Rockefeller sade är mycket betydelsefullt, nämligen att den kommunistiska revolutionen i Kina var ett socialt experiment och att det var historiens viktigaste och mest framgångsrika sociala experiment.

  Detta visar hur oerhört manipulativa och hänsynslösa dessa krafter är.

  Jag rekommenderar att lyssna på föredraget från början. Det är ett av de viktigaste föredrag jag någonsin har tagit del av för att få större klarhet om vad som verkligen sker.

  Kopplingen till den här krönikan av Lars Bern är att de politiska skeendena som vi iakttar även när det gäller Ryssland kanske mer har karaktären av en rysk babusjka-docka som endast visar det yttre skalet i en komplex konstruktion som innehåller dolda underliggande strukturer.

  Människorna som av ideologisk övertygelse deltog i den kinesiska kommunistiska revolutionen visste säkerligen inte att de i själva verket var marionetter i historiens viktigaste och mest framgångssrika sociala experiment.

 • Hans Dahl.
  Jag skrollade fram till 48 minuter och lyssnade några minuter.
  Dock är jag förvillad, vad vill du säga ?
  Vad är din åsikt, relaterande till artikeln på den där här sidan ?

 • Här NWO:s strategi i fickformat enligt Ken. Att få mänskligheten att acceptera New World Order är så enkelt som 1, 2, 3…
  Steg 1: “Släpp hundarna lösa!”
  Steg 2: “Säkerställ att alla är medvetna om att hundarna är lösa…”
  Steg 3: Dyk sedan själv upp som en räddare med erbjudande om frälsning: “Följ mig om livet är dig kärt”

  Det är “Väst” som står för “hundarna”, medan “Öst” (Brics) spelar “frälsarens” roll.

 • Vill nog påstå att chansen är rätt stor att Lars Bern och många med Lars är grundlurade när det gäller Elitens/globalisternas/”angloamerikanska oligarkernas” strategi, vilket New World Order-specialisten “Kenneth” ingående förklarar i sin långtidsblogg. Detta att Putin, Trump, Jinping etc. skulle vara antagonister är bara ett spel för galleriet för att få masterplanen att så småningom gå i lås, säger Ken. Alla de nämnda är nämligen i själva verket såta vänner, dvs på samma sida, med i globalisternas lag, när det gäller att förverkliga NWO. Ett konkret bevis på den saken är att alla världens centralbanker av betydelse, inklusive Rysslands, USA:s, Kinas och EU:s ECB, är dotterföretag i elitens moderorganisation Bank for International Settlements (BIS) i Basel ( https://www.bis.org/about/member_cb.htm?m=1%7C2%7C601 ). Här en länk till Kens förklaring av NWO-strategin: (http://redefininggod.com/understanding-the-nwo-strategy/ ).

  Faktum är att Eliten i en intressant metafor i form av en grupp statyer utanför amerikanska skatteverket i Lanham, Maryland själva förklarar sin strategi (!), vilket väl får sägas vara ett bevis på hybris. Ett foto på konstverket (med pyramiden i mitten) finns om man skrollar en bit ner i Kens artikel som jag länkade till. Där ger Ken också den mycket intressanta förklaringen till konstverkets dolda innebörd.

  Själv administrera jag en FB-grupp i ämnet i fråga (som min bror har skrivit en spännande trilogi om), om någon är intresserad. Läs gärna min ingress där: https://www.facebook.com/groups/545299908839087/

 • Men hela situationen är självförvållat av oss i väst.
  Vi gav aldrig Ryssland en chans.
  När Sovjet kollapsade stod alla ryssarna med händerna mot väst och vill bli som oss.
  Vi hade världshistoriens chans och vi sumpade den, för vi gav dom ingen inspiration.
  Rysslands ekonomi kollapsade två gånger först ihop med Sovjetkollaspen och sen 1999.
  Det kom inte ett enda ekonomiskt lån från väst. – inte ett.

  Ryssland tom slutade med strategiska flygningar på internationellt vatten för att visa att dom inte vill ha väst som fiender. -men det gjorde inte väst. Det är först sista åren som Ryssland återtagit strategiska flygningar i östersjön på samma aggresiva sätt som väst hela tiden hållit på med.

  Vår media gav inte heller Ryssland en chans. Säg när såg man en positiv artikel i vår media om Ryssland ?

  Det är inte konstigt att Ryssland har vänt oss ryggen, – och idag söker inspiration i helt andra kulturella riktningar än vad vi väst har.

  I dag finns det en stark fientlighet mot väst bland befolkningen i Ryssland – av helt förståeliga skäl. Under Sovjet tiden fanns en fientlighet från Sovjet staten, men befolkningen i dåvarande Sovjet var inte fientligt inställda mot väst.

  Snart 30 år har gått, och vi sitter fortfarande och klagar på att ryssarna inte är som oss.
  Men utan positiv inspiration från oss , under 30 år , så är Ryssland idag istället påväg i en annan riktning – ifrån oss.

  Vi sumpande chansen.

  Eftersom att Ryssarna inte fick någon positiv inspiration till ny identitet efter den förlorade Sovjet identiteten, så är det helt förståeligt att Putin är deras nya identitet.

  Putin är utan tvekan den ledare som ryssarna behöver.
  Han har stärkt landets identitet, ryssarnas självförtroende, och med hans högintellektuella analyser, så är det inte konstigt att högintellektuella ryssar avgudar honom.

  Och det är inte konstigt att Ryssland vinner mark i mellanöstern.

  Vi i Europa har aktivt eller passivt stött alla amerikanska krig i mellanöstern. totalförstörandet av Irak, Libyen, Afganistan, och mängden proxikrig Syrien och Yemen tex.
  Människor som bor där nere ser ju gemensamma nämnaren.
  Putin har ju varit smart. När Europa och USA har varit upptagna med våra krig, har han rest runt och arbetat upp extremt goda diplomatiska förbindelser.
  Allt ett resultat av de val vi i väst gjorde, och de val Ryssland gjorde.

  Sen har artikeln en del onyanserade, väl dramatiska militära beskrivningar.

  Rysslands EMP vapen vet vi ingenting om hur dess funktionalitet fungerar.
  Noll information från kreml.
  – och ryktena om en viss svarta havet incident är bara rykten.
  Ingenting är verifierat av varken kreml eller vita huset.
  Fakta avsknas.

  Avseende F35 så är det stridflygplanet utvecklat för en viss sorts önskade egenskaper, önskad strategi.

  F35 är mycket svårt att slå ut om förutsättningarna är önskade. Dvs första dagarna i ett krig när det är få plan i luften. Då kommer F35s goda stealthegenskaper framifrån plus dess fantastiska radar var mycket effektivt.

  Dock i andra strategier, andra krigsscenarior – ja då är F35 underlägset, eftersom att den flyger både dåligt sakta och dess stelthegenskaper bakifrån är sämre än andra plan pga av den överhettade motorn.

  Man kan inte säga att ditten och datten vapensystem är bättre eller sämre, eftersom att vapensystem är utvecklade för tilltänkta strategier.
  Dessutom är piloten den viktigaste egenskapen i et stridsflyplan.

  Hela förhållningssättet i svensk media handlar om manliga polariserade attityder om hur man ska “slå ut” Ryssland på ett eller annat sätt.- Det är krigisk attityd.

  Ett krig vi själva i väst startade för 27 år sen när vi glömde bort att positiv inspiration är det viktigaste verktyget för att påverka andra människor

 • Kenneth

  Kopiera hela länken, då går det.

  Alternativt: Sök dessa tre ämnen på Google Bilder:

  Trump Putin Horseback Riding

  Knights Templar´seal

  Council on Foreign Relations logo rider

 • Hans,

  Det finns många moment med Kina och Ryssland man bör ifrågasätta. Ett faktum är de statsledare som är obekväma för den globala eliten elimineras hänsynslöst. Är Putin kvar, så är han med i spelet. Precis som Stalin och Churchill fördelade Europa på en servett där miljoners människors öden bestämdes för en halv sekel framåt, så är det väldigt märkligt hur världsledare kan umgås, kramas och samtala med perfekt lugn samtidigt som dessa hänsynslöst bombar sönder Mellanöstern. Putin har oroväckande bra relationer med Israel – Rothchilds tumör i Mellanöstern, och det är inte att ignorera. Putin är en mycket lyckat ledare då hans egen befolkning verkar inte ifrågasätta honom. Det är ett tecken på väl lyckat mind-control. Jag umgås och känner massor med intelligenta ryssar. Alla avgudar sin Putin. Kan Ryssland vara så perfekt? Kina tillåter ingen yttrandefrihet eller opposition. Hur kan man se positivt på ett sådant odemokratisk ledarskap?

  Huruvida de högre kretsarna i eliten kommunicerar med symbolik kan vi bara spekulera om, men det finns mycket att fundera över. I en värld där människor hatar och misstror varandra är det lätt att öka den dikotomiska kontrasten. Via rädslor så strys alla lätt då folk ser bara skuggorna och inte vem som skapar dem. Kina är ledande i sustainable development enligt FNs agenda 21. Drt säger en hel del om man vet vilka som har finansierat FN. Sverige är en viktig faktor i samma Agenda. Det är viktigt att inte lägga sin energi på den Orwell-lika kigen mellan världar som eliten skapar. Sedan är vår medvetenhet om deras metoder nog för att unvika alla fällor man kan hamna i. De styr individen via lån (pengar och begär) och rädsla (oro). När man kommer över dessa problem och vågar öppna munnen, så står psykopaterna där som de nakne kejsaren. Undrar om mönstret kommer att brytas…

 • Stella

  Din fråga är intressant. Eliten kommunicerar uppenbarligen inbördes med hjälp av tecken och symbolik, vilket bland annat Ole Dannegård har redovisat.

  Här är några bilder på Trump och Putin när de rider tillsammans på en häst:
  https://se.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrIQg1mQP9ZRDMAw1I_Ogx.;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw–?p=Trump+Putin+Horseback+Riding&fr=yhs-arh-001&hspart=arh&hsimp=yhs-001

  Jämför det med dessa bilder på Knights Templar´s Seal:
  https://se.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrIRls6RP9ZEF0A6_o_Ogx.;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw–?p=Knights+Templar%C2%B4s+Seal&fr=yhs-arh-001&hspart=arh&hsimp=yhs-001

  Och här finns ytterligare en viss likhet:
  https://se.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrIRhkRRf9ZMi8ANo0_Ogx.?p=council+on+foreign+relations+seal&fr=yhs-arh-001&fr2=piv-web&hspart=arh&hsimp=yhs-001&type=zxy_2accd75bb25aba04a5

 • Frågan är: är Kina och Ryssland en motpol till det anglo-amerikanska imperiet eller diktaturer som spelar motståndare, men egentligen styrs av oligarker och odemokratisk centraliserat statsmakt? Alla fakta tyder på det senare varianten.
  Jag som är uppvuxen med inprogrammerat ryssfobi inne i själva Sovjet-blocket tycker att anti-ryss propagandan är kraftigt överdriven i massmedia, men har ni funderat på att auktoriteterna bakom alla stora världsmakt kan var helt överens bakom kulliserna och det vi ser i media – kampen som spelas utåt kan vara som skuggorna i Platons grotta? Frågan ställs även till Lars Bern.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Platons_grottliknelse

 • Vi behöver inte vara helt likt förskrämda likt räddhågsna kaniner jagade av illrar, men istället finna lugnet genom meditationen, anser jag, för däri ligger nyckeln till lösningen och freden.

  Stresshormonerna sjunker, hjärnan läker, modet kommer åter i insikten om den egna förgängligheten, nämligen den 100% garanterade döden. Då kommer även förståndet att både tänka rätt och göra rätt för framtidens generationers väl.

  Jag har översatt en liknande skrämmande artikel om saken:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/11/04/oversattning-paul-craig-roberts-en-vacker-dag-kommer-inte-morgondagen-komma/

  …samt även kommenterat den på ett mycket lugnande och hoppfullt sätt, i hopp om att den ska min kommentar ska landa väl hos Roberts. Om du gillar mina kommentarer till Roberts artikel så klicka gärna på länken till hans artikel i min blogg så att han ser den tydligt i sin statistik!

  Jag tror att det kan vara viktigt för världsfreden som jag planerar ska inträffa efter Trumps presidentperiod. Vill du bidra aktivt till världsfred så läs gärna mer och kontakta mig gärna via https://peacecompassionunderstanding.wordpress.com/ Där använder vi engelska.

 • Enormt viktig krönika av Lars Bern!

  Och här är ett utdrag ur en annan enormt viktig krönika som också tar upp detta ämne:

  “Den amerikanska retoriken går ut på att tvinga övriga NATO-länder att medverka i deras anfallskrig mot Ryssland och Kina genom att provocera fram en ny false flag som visar hur hotat det amerikanska säkerhetsintresset är, ett hot som alla enligt fördraget är skyldiga att solidariskt bemöta.

  Vill Sverige delta i ett anfallskrig mot Ryssland? Vill vi att Europa skall läggas i ruiner än en gång? Är det avsikten att invånarna i MENA-länderna skall ersätta vår befolkning när vi själva är döda efter ett nytt storkrig?”

  Så skriver Peter Krabbe i sin senaste krönika:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/11/04/handen-som-styr-vara-liv/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *