Lars Bern: Tillbaka till Hippokrates och alternativmedicin har en given plats

publicerad 9 december 2017
- av Lars Bern
Mariatistel alternativmedicin - Foto: Crestock
Mariatistel alternativmedicin - Foto: Crestock
Mariatistel ingår i alternativmedicin – Foto: Crestock.com

Bild: Lars BernDEBATT. I ett antal krönikor på senare år har jag berört det paradoxala i att trots att det satsas enorma och ökande resurser på vård och forskning inom hälsoområdet, så fortsätter icke smittsamma sjukdomar att öka procentuellt över hela världen.

Text: Lars Bern, Antropocene

Det som driver detta är en globalt ökande metabol sjuklighet (fetma, ateroskleros, infarkt/stroke, diabetes, cancer, Alzheimer, Parkinsson m.m.) som nu är så omfattande att det utvecklats till en pandemi. I stort sett halva jordens befolkning har början till eller fullt utvecklad metabol sjuklighet. Det första tecknet är övervikt.


Den metabola pandemin och dess orsaker är idag det utan jämförelse största hotet mot en hållbar utveckling för mänskligheten.


 

Att de smittsamma sjukdomarna minskat kan i stort sett tillskrivas upptäckten av naturmedlet penicillin i början av 1900-talet samt några få viktiga vacciner. Även den kampen mot sjukligheten är nu på väg att förloras p.g.a. resistensutveckling och avsaknaden av fungerande nya antibiotikum och ökande allvarliga biverkningar från överanvändning av vacciner.


Bovarna bakom resistensutvecklingen är kraftig överanvändning av antibiotikum till människor och en industriell matproduktion där ihopträngda djurbesättningar och fiskodlingar hela tiden tillsätter antibiotika i fodret för att hindra infektioner.


 

Det hävdas ofta när man pekar på paradoxen att vi blir allt sjukare, att vi blivit så mycket äldre och därför hinner utveckla fler sjukdomar. Det stämmer, men det räcker inte på långa vägar för att förklara den metabola sjuklighetens ökning. Det faktum att vi lever längre, är oftast det man från hälsovårdens företrädare pekar på som ett bevis för att man är framgångsrika.

Det är givetvis riktigt att skolmedicinen med hjälp av klart förbättrade vårdmetoder i kombination med kemiska symptomdämpande preparat håller människor levande längre, men friskare blir vi inte – tvärt om. Vi måste söka en annan förklaring. Det går dess utom att idag se tecken på att livslängden vänder i många länder, nu senast i USA där den metabola pandemin kommit längst.

Hippokrates

Hippokrates
Hippokrates – Wikimedia Commons

Min hypotes är att skolmedicinen av idag lider av ett fatalt systemfel. Man har tappat kontakten med sina rötter i den ed som själva grundaren av den moderna medicinen – Hippokrates – förestavade. Den kanske viktigaste raden i Hippokrates läkared är att; efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärjaDen raden följer inte dagens skolmedicin. Inte heller följer man hans råd att låta maten bli din medicin och medicinen din mat.


Läkarutbildningen har på dessa viktiga punkter i stort sett tappat kontakten med Hippokrates och i stället låtit sig utformas av de ekonomiska intressena bakom läkemedels- och livsmedelsindustrin.


 

Det har gått så långt att läkare som försöker leva efter Hippokrates ed blir hånade och förlöjligade av kollegor. Tom den mat som serveras på våra sjukhus innehåller massor av socker och andra lättförbrända kolhydratrika delar som faktiskt bidrar till att göra patienterna sjukare.

Ofta har jag hört läkare uttrycka sig som; att du skall leva och äta som du har lust och blir du sjuk då har vi mediciner och kirurgi som kan ta hand om problemen. Den inställningen från hälsovården är det allvarliga systemfelet, för i grunden innebär detta synsätt att man med öppna ögon låter människor äta sig sjuka för att sedan kunna sälja industrins syntetiska symptomdämpande preparat till dem. Alternativt kan man byta ut sitt hjärta flera gånger som ihärdiga rykten om den framlidne industrioligarken David Rockefeller hävdar. Han hade stora intressen i läkemedelsindustrin.

Industriintresset har tagit överhanden över Hippokrates och det intresset tjänar enorma belopp på att vi blir sjukare och förblir sjuka livet ut. Och när det inte räcker hittar man på diagnoser utan vetenskaplig evidens som detta med vad som är högt blodtryck, högt kolesterol och olika påhittade psykiska tillstånd, för att kunna sälja meningslösa och ofta skadliga preparat. Vetenskapen visar att höga kolesterolvärden när man blir äldre (om man undantar sjukdomen hyperkolesterolemi) sammanhänger med ett längre och friskare liv än motsatsen. Biverkningar från skolmedicinens kemiska preparat är idag den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden.

Om sjukvården skall kunna bryta den negativa hälsoutvecklingen måste läkarutbildningen i ett första steg radikalt ändra innehåll och inriktning.

För äldre patienter måste man börja prioritera bot före dagens inriktning på främst symptomlindring. När en ung patient diagnosticeras med högt blodtryck söker man efter den bakomliggande orsaken, medan en äldre patient bara ordineras blodtryckssänkande kemikalier med omfattande biverkningar. Ofta kan orsaken till det högre blodtrycket härledas till en olämplig kolhydratrik kost.

 • Läkemedelsindustrins inflytande över utbildningen och delar av forskningen måste brytas.
 • Läkare måste få en betydligt grundligare och längre utbildning om hur människors kost påverkar deras hälsa.
 • Betydande resurser måste därför satsas på forskning rörande samband mellan kost/hälsa/ohälsa. Den forskningen borde lämpligen kunna finansieras via en beskattning av livsmedelsförsäljningen.

Forskningen rörande icke patenterbara naturmediciner borde likaledes tilldelas kraftigt ökade resurser, som på ett liknande sätt skulle kunna finansieras med en skatt på de syntetiska medicinerna. Jag har inga förhoppningar om att man skulle kunna mjuka upp patentskyddet för syntetiska preparat vilket idag driver läkemedelsindustrin till att bara satsa på dem.

Lobbyorganisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF)

Vetenskap och Folkbildning - En omstridd förening
Vetenskap och Folkbildning – En omstridd förening

I många högt utvecklade tyskspråkiga länder har skolmedicinen en helt annan och positivare inställning till holistisk sjukvård än i Sverige. Den svenska skolmedicinen har helt underordnat sig en skolmedicin som styrs av den angloamerikanska oligarki som tjänar enorma belopp på industrins patenterade kemiska preparat och som därför bedriver en intensiv lobbyverksamhet mot den holistiska medicinen.

I Sverige leds denna verksamhet från lobbyorganisationen med det förvillande namnet Vetenskap och Folkbildning (VoF) som gör sitt yttersta för att vanhedra holistiska läkare och motarbeta den botande alternativmedicinen.

Det är hög tid för samhället att tänka om för att förhindra att de skenande sjukvårdskostnaderna underminerar samhällsekonomin. Vi måste likt t.ex. Schweiz forma en forskningspolitik som inte bara styrs av industriintressen utan ser till allmänintresset och patienternas livskvalitet.

Det går att bryta den ruinerande sjukdomsutvecklingen – om den politiska viljan och modet finns?

Text: Lars Bern, Antropocene


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Conny Lundberg 11 Dec, 2017 at 15:54

  Högkvalitativa kosttillskott och örter är bra att kunna ta till, framför allt vid sjukdom, men den mat som produceras måste i sig kunna ge oss det vi behöver ifråga om näringsämnen. Idag odlas de grödor som säljs i butikerna, även ekologiska, på alltför näringsfattiga jordar, varför alltfler drabbas av näringsbrister.

  Det är inte bra om mänskligheten luras in i att acceptera näringsfattig mat bara för att det finns kosttillskott. Odlingsjordarnas innehåll av näringsämnen och mikroorganismer kan och måste återställas till att bli så fina som de en gång var.

 • Genom ett flitigt nyttjande av kosttillskott, vitaminer och örter så har jag kommit till den naturliga slutsatsen att mycket av s k traditionell medicin är rena lurendrejeriet och snarast bör ersättas av naturlig medicin framtagen av alla de gåvor som naturen har att erbjuda för ett friskare liv. En holistiskt syn på människan och störningar av hennes hälsa kommer i nio fall av tio att leda till bättre hälsa utan också till ett betydligt vitalare liv.

 • Bo G Jonsson 11 Dec, 2017 at 10:44

  Jag blir sjuk av en kost utan animalier och detsamma gäller många andra människor. Kött och animaliskt fett från vilt och naturligt, ekologiskt uppfödda djur är vid sidan av ekologiska grönsaker de födoämnen som bäst främjar mitt välmående.

  Blev vegetarian 1995 och hamnade snabbt i en hälsomässigt nedåtgående spiral som bara kunde vändas med hjälp av ovan nämnda intag av animaliskt kött och fett. Läkte min läckande tarm genom att i ett halvår uteslutande äta kött, animaliskt fett, lever, och buljong kokt på skelett från vilt och från ekologiskt lamm. Drack även hemmagjorda grönsaksjuicer. Tålde inte grönsakerna i sig, eftersom dess fibrer hindrade min tarmslemhinna från att läka.

  Det är sant att konventionellt framtaget kött är skadligt för hälsan, animalier från sjuka djur skapar sjuka människor. Däremot skapar animalier från friska djur, som fötts upp naturligt, ekologiskt, friska människor. Analogt skapar konventionellt framtagna vegetabilier sjuka människor, medan naturligt, ekologiskt framtagna vegetabilier skapar friska människor.

  Vissa vegetabilier bör man undvika helt, som raffinerat socker, och mjöl som inte behandlats på rätt sätt innan man äter det. Detsamma gäller nötter, frön och baljväxter:

  https://www.youtube.com/watch?v=nX3RcU5Hhqg

 • Jag tror inte man kan generalisera så grovt när det gäller människans kost att säga att alla skulle må bättre av växtbaserad kost. Människan har varit jägare och fiskare sedan tidernas begynnelse och åt möjligen vissa vildväxande växter och frön. Så småningom började människan odla i större skala och de som präglats mest av de olika typerna av kost har olika blodgrupp. En med 0-blod kan ta emot blod från en med A blod – Och eftersom blodet också är en vävnad som byggs upp av det vi äter så är det rimligt att tänka att vi människor kanske mår bra av olika typer av kost beroende på vilken kost som format den genuppsättning var och en har! Och i detta fall måste man ju också tänka på eskimåerna – som i princip enbart levde av fisk och fågel. Idag är vi en blandning av generationer av köttätare och växtätare – så var och en måste nog reda ut för sig själv vilken kost deras kropp mår bäst av.

 • Erik Enbys forskning visar att en kost baserad på kött ökar risken för olika sjukdomar. Det finns tusentals andra studier som också visar att en kost baserad på kött och annan animalisk kost ökar risken för att kroniska sjukdomar skall uppstå. En stor mängd studier visar att en oraffinerad växtbaserad kost däremot förebygger olika sjukdomar. Patienter med t.ex. mångårig diabetes och hjärtsjukdomar har kunna vända sitt sjukdomsförlopp och även blivit helt botade. Vi är inte skapta som ett köttätande rovdjur.
  Ett klokt val är att sluta att äta kött och animalisk kost och istället övergå till en oraffinerad växtbaserad kost för att skapa en långsiktiga hälsa. Personligen slutade jag att äta alla former av kött för 37 år sedan och jag äter idag uteslutande en naturlig växtbaserad kost. Detta är ett av mina klokaste val. Vår hälsa är det absolut viktigaste för oss. Vi har alla ett fritt val när det gäller vilken kost vi väljer att äta.

 • Borde vara krav på alla läkare och sjukvårdspolitiker att de har lämnat sin kropp minst en gång och därmed fått uppleva sin själsliga existens.

 • Bra Kwame Ingemar,
  Och du vet ju också att jag under 40 års tid har mikroskoperat fram massor av okända mikrofloror i de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vävnader samt även i olika former av tumörsubstans. Jag har ju även på samma sätt undersökt kor, grisar och kastrerade hästar och kunnat konstaterade att deras kroppsvätska kan vara nersölad av olika former av en för vetenskapen okänd mikrobiologi. Denna mikrobiologi syns bara i vitalmikroskopering och går till största delen inte att odla. Den verkar bara växa i det levande. När man vet och sett allt detta har man rätt att förmoda att det mesta för att inte säga allt av sjuklighet har med denna okända mikrobiologi att göra. Man skall i sammanhanget komma ihåg att kannibalism kan vara farlig för hälsan och att äta sjuka djur torde bidraga till en alltmer utbredd sjuklighet i en population och inkubationstiderna är sannolikt mycket långa.
  Erik Enby

 • Bra Kwame Ingemar,
  Och du vet ju också att jag under 40 års tid har mikroskoperat fram massor av okända mikrofloror i de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vävnader samt även i olika former av tumörsubstans. Jag har ju även på samma sätt undersökt kor, grisar och kastrerade hästar och kunnat konstaterade att deras kroppsvätska kan vara nersölad av olika former av en för vetenskapen okänd mikrobiologi. Denna mikrobiologi syns bara i vitalmikroskopering och går till största delen inte att odla. Den verkar bara växa i det levande. När man vet och sett allt detta har man rätt att förmoda att det mesta för att inte säga allt av sjuklighet har med denna okända mikrobiologi att göra. Man skall i sammanhanget komma ihåg att kannibalism kan vara farlig för hälsan och att äta sjuka djur torde bidraga till en alltmer utbredd sjuklighet i en population och inkubationstiderna är sannolikt mycket långa.
  Erik Enby

 • Det finns faktiskt medel mot infektioner som förmodligen inte ger resistens. Ett sådant är kolloidalt silver, Ett annat är ozon. Båda är däremot inte patenterbara vilket gör att bl.a företrädare för VoF häcklar dem.
  När det gäller silver i nanoform är denna filmen mycket sevärd: http://almanova.eu/ny-dokumentarfilm-om-kolloidalt-silver-silverbibeln/.
  Vi har också en annan epidemi och det är den med fästingburna sjukdomar där borrelia är en otrevlig variant. Alternativet till antibiotika är ozonbehandling. OBS Ozon är också syre fast med tre syreatomer istf det vanliga två
  Ingemar Ljungqvist , chefred 2000-Talets AlmaNova

 • hej hej

  sorry mitt förra inlägg blev fel med referensen till länken ….

  vänligen skippa mitt inlägg – Du TorBjörn har redan fått länken till serien om Vaccin där det fortfarande finns möjlijghet att se alla avsnitt där det räcker med Epison 1 och första halvtimmen – sen är man uppdaterad ang vad som försiggår “i smyg” mitt framför våra öppna ögon —-

  Hans G Eriksson

 • Klokt Helena
  Vad språket förvillar. Begreppet medicin – hur in i hela friden har det kommit att bli “oljebaserade restprodukter från oljeindustrin” ? Vad kan inte hända när sinnena är villfarna.
  Är någon intresserad av vaccin så rekommenderar jag länken

  https://outlook.office.com/owa/?layout=mouse&path=/mail/inbox/rp

  och första episoden som handlar om Dr Wakefield – lyssna på vad han har att säga så får ni spänningsbehovet av den “normala” lördagsdeckaren mer än tillgodosett … här pågår folkmord mitt framför våra ögon …

  Hans G Eriksson

 • Varför skall vi ställa upp på att den naturliga medicinen och de råd som Hippokrates förespråkade idag kallas för alternativ medicin? Det måste väl ändå vara all denna syntetiska medicin som är den alternativa medicinen? Låt oss kalla det som hjälper kroppens fysiologi på naturlig väg för naturlig medicin – eller fysiologisk medicin.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *