Babylon av Mike Blixt – Biologisk utplåning – Kapitel 8

publicerad 18 december 2017
- Mike Blixt
Babylon

Många framträdande ekologer anser att hälften av alla arter kommer att vara utraderade från jordens yta om hundra år, förutsatt att utdöendet fortgår med oförändrad fart.

Text: Mike Blixt

Biologisk mångfald är något som familjer, samhällen, nationer och kommande generationer är direkt beroende av. Det är länken mellan alla organismer på jorden, sammankopplade i ett ekosystem, där alla arter har sin unika och specifika roll. Det är livet i livet. Den biologiska mångfalden ligger till grund för planetens hälsa och har en direkt inverkan på alla liv på planeten.


Enkelt sagt innebär minskad biologisk mångfald att miljontals människor står inför en framtid där livsmedelsförsörjningen är utsatt för skadedjur och sjukdomar och där färskvatten är oregelbundet, bristfälligt eller obefintlig.


 

Jordens naturtillgångar består av växter, djur, mark, vatten, atmosfären och människor. Tillsammans utgör vi alla en del av planetens ekosystem, vilket innebär att om det finns en kris när det kommer till biologisk mångfald, är vår hälsa och försörjning i stor fara. För närvarande använder vi 25% mer naturresurser än planeten kan upprätthålla. Därför är arter och deras livsmiljöer under extremt hårt tryck och direkta
hot.

Jorden är hemvist för mellan 5 och 100 miljoner olika livsformer. En stor del av dem är okända, och många hinner försvinna innan de har blivit kända. I dag dör arter ut med en hastighet som vida överstiger ett “normalt” försvinnande. Hastigheten uppskattas vara 100 gånger större än den naturliga takten i arternas utdöende.


Många framträdande ekologer anser att hälften av alla arter kommer att vara utraderade från jordens yta om hundra år, förutsatt att utdöendet fortgår med oförändrad fart.


 

I en nya studie beskrivs vad forskarna kallar en pågående ”biologisk utplåning”. Av 27 500 undersökta arter av landlevande ryggradsdjur har en tredjedel minskat de senaste årtiondena. Bland tusentals hotade djurarter har över hälften försvunnit. Av 177 arter av
land däggdjur hade nästan hälften förlorat 80 procent av sin ursprungliga geografiska utbredning. Många forskare menar att vi nu befinner oss i det sjätte stora massutdöendet. Däggdjur, groddjur, fåglar och reptiler försvinner minst lika fort som under tidigare massutdöenden. Den här gången är orsaken känd; människan.

Djurlivet i havet har halverats på bara 45 år. Världshavens djurliv utrotas av klimatförändringar, föroreningar och överfiske. Vattenståndet sjunker med en så våldsam hastighet att många arter av hajar, rockor och sköldpaddor är allvarligt hotade.

Världsnaturfonden har sedan 1970 övervakat mer än 1200 arter av havsdjur, fåglar, fiskar och kräldjur, och har med sitt enorma projekt ” The Living Blue Planet” nu offentliggjort att de marina arterna har minskat med 49 procent mellan 1970 och 2012.

En del arter är i ännu större knipa och fiskar som tonfisk och makrill har minskat med 74 procent, medan var fjärde haj- eller rockart är i fara för att utrotas. Den största av alla nu levande sköldpaddor, lädersköldpaddan, är också allvarligt hotad och det är ändå bara några av de utsatta arter som projektet har fokuserat på.

Bidöden

Ett exempel på vilka konsekvenser det får för människan när vi utrotar ett till synes obetydligt djur skulle kunna vara bidöden, eller “Colony Collapse Disorder ” (CCD). Det innebär att hela bisamhällen kollapsar. Problemet har framförallt drabbat amerikanska biodlare som förlora runt 40 procent av sina bisamhällen varje år. Det finns flera teorier om orsaken till CCD men troligtvis rör det sig om en sammantagen effekt av parasiter, sjukdomar, ett förändrat landskap och en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel.


Att bin dör ut kanske inte låter speciellt farligt. Men utan binas viktiga pollineringsarbete blir det ingen skörd. Världens 25,000 biarter är ansvariga för att pollinera en tredjedel av maten människor äter. Om vi förlorar bina, förlorar vi alltså över 30% av livsmedelsförsörjningen.


 

Dessa siffror är bara en liten fingervisning över hur det ser ut i världen idag och de människor som aktivt arbetar med att stoppa det, ses ofta som samhällets fiende.

Miljöorganisationer svartmålas av kapitalistiska lobbygrupper för att sänka deras trovärdighet så att de i lugn och ro kan fortsätta plundringen av vår natur. Även i Sverige hånas människor som på ett eller annat vis värnar om miljön. Hånfullt kallas de “miljömuppar” eller liknande. Att vara av åsikten att naturen måste komma först, är alltså kätteri enligt många i Sverige. Sinnessjukt är bara förnamnet.

Text: Mike Blixt

Kapitel 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kapitel 9: ”Avskogning”

Babylon som är skriven av författaren och entreprenören Mike Blixt är en något misantropisk bok och omvärldsanalys av en sinnessjuk värld. Boken släpps som ljudbok och fysisk bok under vintern. NewsVoice publicerar exklusivt alla 50 kapitel från boken som en serie debattartiklar.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Eftersom attacken mot livet på Jorden är så allomfattande kanske det är dags att se saken som en invasion på hela planeten och inte enbart på nationer. Vem invaderar? Tre möjligheter kan det vara, antingen en främmande makt från Rymden eller en Organisation som har karaktären av en religion eller varelser som inte “kan dö”. Tanken bakom detta är invasionens långa tidsutdräkt som överstiger vanligt känd livslängd.
  De bränder som nu rasar i California visar på ett okänt fenomen där hus fattar eld och buskar och träd förblir orörda strax intill. Sökandet efter svar pågår:
  http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/california-fires-and-space-based-weather-weapons.html

 • @Stella och Conny. Oerhört bra kommentarer. Eftersom nu oligarkerna med sin klimatpanel pytsar ut och finansierar till del flera miljörganisationer så att de ställer upp på klimatfrågan – och som tack för pengarna tonar ned andra miljöfrågor, så var artikeln ovan alldeles för naiv för att bli tagen på allvar. Det behövs självständiga kämpande miljöorganisationer, inte de som går globalisternas ärenden.

 • Precis Conny,

  Alarmismen som blir ämnet i nästa PODD (skapat lite förväntan här ;-))
  är en propaganda som jag själv gick på liksom en hel generation som funderade huruvida det är meningslöst att skaffa barn i en värld som ändå skall möta apokalypsen.

  Bakom the club of Rome i Schweiz där alla dessa teorier fabriceras sitter RockefellerBrothers Fund och det Brittiska kungahuset med enorma donationer. Typiskt psykopater att anklaga andra för förödelsen de själva skapar. Om Monsanto, Nestle och Unilever demolerar ekologiskt jordbruk och biologisk mångfald globalt, skall väl inte du, jag och den lilla människan ha dåligt samvete. Först, kan vi inget göra än att prata och avslöja dem som driver utvecklingen till förödelse, men sedan är det viktigt att vi har en positiv syn på tillvaron och människans existens, så våra misantropiska och apokalyptiska tankar och känslor inte förverkligar deras mörka bild av framtiden.

 • Tack, Stella, för klargörandet!
  Mig synes det som om världens problem till största delen beror på en enorm centralisering av makt vilket är någonting som gör människan mer och mer kontrollerad och som dessutom tar ifrån henne förmågan att själv styra över sin tillvaro.
  Huvuddelen av världens problem är i grunden orsakade av en fullständigt galen maktelit som sedan medelst korrupt media lyckas vältra över allt ansvar till den enskilde medborgaren och därmed ge honom/henne ett dåligt samvete för allt det de ställt till med. Detta destruktiva mönster täcker in de flesta områden i livet och det vi kan göra för att vända denna utveckling är att påvisa de enormt positiva fördelar det finns för att återgå till ett naturligt förhållade till naturen där vi lever i samklang och harmoni med densamma och till mer decentraliserade grupper, alltså tvärtemot globaliseringens fagra ord om en fantastisk framtid, se ordspråket: “Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser”.

 • Mike,

  Vill du länka till dessa forskare och dess rapporter med statistik?

  Jag bara undrar om de är kopplade till Romklubben eller FNs agenda. (http://www.clubofrome.org/)
  För denna apokalyptiska bild behövs för att införa Agenda 21 och få oss att i skräck acceptera en ”hållbar utveckling” av ”total surveillance”.

  Bina sägs dör ut pga att telemastena stör deras elemtromagnetiska fält. Djur är ännu kännligare än människor i det avseendet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *