Bern: Bloombergs miljardärsindex vilseledande – Wallenberg inte ens med

13

Bild: Lars BernLars Bern har analyserat “Bloomberg Billionaires Index” som påstås lista de 500 rikaste människorna i världen. Alla har en förmögenhet på minst 4 miljarder dollar, men här finns inte de rikaste finansfamiljerna med. Listan är därför vilseledande. Ingvar Kamprad är enligt listan den tionde mest rika av alla och han är inte ens bankman. 

Text: Lars Bern, Antropocene

Dessa förmögenheter växer fortare än ekonomin i övrigt och man sitter idag på tillräckligt med ekonomiska resurser och makt för att kunna korrumpera varje politiker och journalist av betydelse i västvärlden. För att förstå det geopolitiska skeendet är det alltså viktigt att hålla reda på denna oligarkis drivkrafter och vilka som döljer sig bakom förmögenheterna.

I dagarna har Bloomberg publicerat sin lista över vad man menar är världens 500 rikaste multimiljardärer. Listan spänner från en förmögenhet på 100 miljarder till en på 4 miljarder dollar. Listan är en delvis intressant men väldigt vilseledande läsning, för den som vill skaffa sig ett grepp om vilka som har den ekonomiska makten i världen.

För att kunna bedöma olika oligarkers maktutövning måste man skaffa sig information om släktrelationer och den samlade förmögenheten inom en familj, mer än enskilda familjemedlemmars synliga förmögenhet. Redan på listan kan man se att tre familjemedlemmar Walton tillsammans har en förmögenhet på 140 miljarder dollar, alltså betydligt mer än ettan på listan.

Facebooks Mark Zuckerberg som är nummer fem på listan tillhör familjen Rockefeller som har haft ett oerhört starkt inflytande över den globalistiska politiken under hundra år, men trots det syns familjen i övrigt inte på listan. Större delen av deras förmögenhet är undanstoppad i stiftelser och skatteparadis samt sprid på en mängd familjemedlemmar.

Världens sannolikt utan jämförelse största privata förmögenhet anses vara den gamla bankirfamiljen Rothschild. Den brukar av osäkra källor anges till över 500 miljarder dollar. Ostridigt är dock att Rothschilds utövar en enorm makt över världens bankväsende, men trots det hittar ni ingen Rothschild på Bloombergs lista.

Intressant att notera är att Rothschildskapelsen George Soros ligger högt upp på listan. Man har valt honom som sin torped för att med mångmiljardinsatser manipulera och underminera nationella regimer och ideella organisationer. Hans uppgift är att driva oligarkins globalistiska agenda för en ny världsordning. På detta sätt kan man fortsätta att analysera listan och skall då finna att främst de äldre finansfamiljerna under åren ofta lyckats sprida ut och gömma undan sina tillgångar, på ett sätt som gör dem osynliga i sådana här sammanhang.

Wallenberg nomineras till Årets förvillare 2016
Kollage baserat på skärmdumpar och pressfoton

13 svenskar på listan

Anmärkningsvärt är att lilla fattiga Sverige sticker ut som ett av länderna med flest mångmiljardärer, inte mindre är 13 st på 500-listan. Ungefär lika många som Frankrike. Det som bidrar till den höga siffran är bl.a. att man räknat in den svenskfödda familjen Rausing, som ju inte längre bor i Sverige och att man av någon anledning räknar in IKEA:s stiftelser i Kamprads förmögenhet.


Den svenska familjen med absolut störst ekonomisk makt är Wallenberg och de är inte ens med på listan, trots att Wallenbergstiftelserna har en högst ansenlig förmögenhet. Både Kamprad och Wallenberg har kvar makten över stiftelsepengarna, så varför redovisas Kamprads förmögenhet, men inte Wallenbergs?


 

Kollage: DN-skrapan och CJ Bonnier
Kollage: DN-skrapan (foto Fabege.se) och CJ Bonnier (foto Peter Jönsson, Wikimedia Commons)

Den kanske näst mäktigaste finansfamiljen i Sverige är Bonniers och inte heller deras stora förmögenhet har satt spår i listan.

Perspektivet på Sveriges 13 mångmiljardärer på listan blir näst intill komiskt, när man även observerar att ett av världens absolut rikaste länder Saudiarabien bra har med fyra personer. Det senare är givetvis uppseendeväckande vilseledande.


Slutsatsen är att denna typ av listor bara är ägnade att förvilla, när man vill kunna bedöma var den ekonomiska makten i världen ligger.


 

Listan har möjligen ett litet värde som kuriosa, men den avleder tyvärr uppmärksamheten från det verkliga problemet med den snabba uppbyggnaden av mycket stora privata förmögenheter.

Vi vet att fram till omkring 1990 så fördelade sig den ekonomiska tillväxten relativt jämnt över olika samhällsgrupper i västvärlden. Den stora medelklassen fick det allt bättre för varje år.


Senare har denna positiva fördelning av tillväxtens frukter avstannat och idag koncentreras frukterna bara till de rikaste av de rika och de få procent av medborgarna i väst som står dem närmast. Detta innebär att ackumuleringen av ekonomiska tillgångar hos den angloamerikanska oligarkin snarast accelererar och med det deras möjligheter att utöva global politisk makt för var dag ökar.


 

Samma förmögna personer ligger bakom flertalet av dagens globala förment ideella organisationer med WWF i spetsen som vi tror lever på medlemsavgifter och ideella bidrag. Dagens eskalerade politiska motsättningar mellan nationella intressen och storföretagens och bankernas globala intressen avspeglar detta.

Den mäktiga oligarkin med Rockefellers och Rothschilds i fronten har även målmedvetet satsat på att bygga upp ett antal mycket inflytelserika lobbygrupper (Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Council on Foreign Relations, Romklubben m.fl.) via vilka de bearbetar politiker och medier. Oligarkin har även målmedvetet använt sin ekonomiska makt för att ta kontrollen över medierna och omvandla dem till rena propagandaorgan för sin globalistiska agenda. De äger idag ca. 90% av västvärldens etablerade medieföretag – MSM.

Under ytan växer en enorm dold korruption som ligger utanför lagens arm. Med sin kontroll över världens stora multinationella företag och banker kan oligarkin alltid köpa viktiga politiska beslutsfattare och journalister med löften om framtida fett arvoderade uppdrag från deras organisationer, företag och banker.

  • Fråga dig hur Sveriges förre statsminister plötsligt kan tjäna 22 miljoner kr per år efter att han lämnat sin position?
  • Och fråga dig varför rader av viktiga avsuttna socialdemokratiska politiker under åren passerat revy inom av Wallenbergs kontrollerade SEBanken?
  • Eller hur en medelmåttig politiker som Björn Rosengren kunnat bli en mycket förmögen man? Och jag försäkrar att förklaringen inte är att de plötsligt blivit duktiga entreprenörer som startat egna företag.

Min slutsats är att ni aldrig skall lita på listor som Bloombergs, de är mer ägnade åt att vilseleda än att tillhandahålla ett verktyg för att kunna bedöma var den ekonomiska makten verkligen ligger.

Text: Lars Bern, Antropocene

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

13 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
6 januari 2018 kl 16:10

@Hans Dahl och alla andra som det kan angå

Min kritik är välmenad och mina skarpa ord är avsedda att skapa motivation, inte att såra. Sårar orden för att de är sanna så förändra er för då är något uppenbart osant i det ni håller på med!

“Ta därför väl vara på de nio månader som återstår” skriver krabbe och du gillar det, men det är mycket snack också som min mor brukar säga när folk kritiserar och tycker saker men själva inget gör åt saken.

Menar man att man vill ta vara på tiden så är det hög tid att skapa nya partier, stödja dem aktivt och snabbt som ögat anmäla sina utvalda kandidater till valsamverkanspartiet och valsamverka sig in i riksdagen med dem, annars är det bra tomma ord, Savalle. Luft. Noll.

…eller som morfar sa… “Det låter när katten skiter”.

Savalle
Savalle
Gäst
30 december 2017 kl 20:12

Tänkvärda ord av Peter Krabbe:

”När nu det innevarande året går mot sitt slut och det nya otåligt står och väntar utanför dörren, är det dags för mig att tacka alla som medverkat till att göra min blogg läsvärd och värd att följa, vilket jag hoppas att flertalet som gör det tycker. Den inofficiella ”tidningsredaktion” som spontant uppstått genom deltagandet av alla duktiga och välinformerade kommentatorer, har gett bloggen ett nyhetsflöde som jag ensam aldrig hade kunnat eller orkat leverera.

Tillsammans har vi då ett avgörande år framför oss, kanske det viktigaste i svensk politisk historia, med höstens riksdagsval som slutpunkt. Jag säger slutpunkt, för om inte vårt land nu får riksdagspolitiker med kraft, kunskap och integritet nog för att radikalt förändra politiken i en riktning som gynnar dess invånare kommer den kommande fyraårsperioden att oåterkalleligt driva oss över stupet.

Ta därför väl vara på de nio månader som återstår för att rensa upp i vårt eget träsk, vår egen Deep State, fyllt av korrumperade toppolitiker som svurit trohet åt globalismens förgörande krafter, utrotningen av nationalstaten och dess demokrati och i lika hög grad utrotningen av vårt både fysiska och psykiska kulturarv, genom att öppna dörrarna för dem som inget hellre vill än att utplåna oss.

Aldrig tidigare har vårt land varit utsatt för ett allvarligare hot, ett hot som har som främsta syfte att dela vår befolkning i en liten förmögen och privilegierad elit och en ekonomiskt förslavad, arbetande och underdånig anonym massa utan inflytande. Sverige håller på att förvandlas till ett pilotprojekt för globalismen. När länder som Polen, Ungern och Österrike vägrar att ge upp sin suveränitet, väl medvetna om den nya europeiska totalitära socialismens avigsidor, går svenskarna med bindel för ögonen mot graven.”

Läs hela krönikan här:
https://peterkrabbe.wordpress.com/

Savalle
Savalle
Gäst
30 december 2017 kl 16:35

Martin!

Tack för detta klarläggande! Du och jag har ju haft våra duster här och på andra bloggar, men jag måste medge att du är betydligt mer insiktsfull än jag tidigare trodde. Lycka till med ditt parti!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
30 december 2017 kl 16:09

@Savsalle
Andemeningen är samma men enligt Wikiquote ska citatet av Mark Twain vara:
“How easy it is to make people believe a lie, and [how] hard it is to undo that work again!”
p. 302
Misquote: It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

Det är ett bra citat så jag översätter det:
“Så lätt det är att få folk att tro på en lögn, och så svårt det är att göra det arbetet ogjort igen!”
/Mark Twain

Savalle
Savalle
Gäst
30 december 2017 kl 14:31

Tack Öystein! Det gör du verkligen också!
Gott Nytt År!!! önskar jag er alla.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
30 december 2017 kl 13:01

@ Savalle,

Du bidrar verkligen i hög grad till att få upp ögonen på folk. Dessa länkar var mycket intressanta. Tack!

Ett annat sätt att formulera ditt citat från Mark Twain:
“Det är lättare att hjärntvätta folk än att få dem att förstå att de är hjärntvättade”.

Savalle
Savalle
Gäst
30 december 2017 kl 11:31

Jag vill anknyta till kommentaren av Erik Enby ovan.

“It´s easier to fool people…
…than to convince them they have been fooled.”
(Mark Twain)

“There are two ways to be fooled. One is to believe what isn´t true;
The other is to refuse to believe what is true.”
(Søren Kirkegaard)

Ja, Erik Enby, det är verkligen så i högsta grad inom det område där du varit verksam i många år, sjukvården. Du är en av de allra största forskarna när det gäller att förklara uppkomsten av kroniska sjukdomar, men istället för att tilldela dig Nobelpriset i medicin, vilket jag och många med mig anser att du borde ha fått för länge sedan, har du blivit förföljd av sjukvårdsindustrins legoknektar, likt så många andra forskare som de sett som ett hot mot sitt sjukvårdsmonopol.

I inledningen till de två dokumentärerna nedan, som tar upp effektiva naturliga metoder för att behandla cancer, återfinner vi citaten av Mark Twain och Søren Kirkegaard.

https://www.youtube.com/watch?v=KqJAzQe7_0g&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=VK_sX5ko8SE&t=11s

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
30 december 2017 kl 09:13

Anders Wiman, jag kan bara instämma till 100% i vad du säger betr politikers förmåga att landa mjukt på det sätt som du beskriver. Kanske inte gäller kommunalråd, landstingspolitiker och neråt i maktstrukturen men def i de riksdagspolitiska och partiledarnära strukturerna. Jag har sett detta på mycket nära håll. Dagens ledande politiker ser inte på sitt uppdrag som att man representerar väljarnas röster och därmed deras åsikter utan man vill “uppfostra” Sveriges befolkning i den riktning som resp partiledning anbefaller. Läs Ann-Marie Pålssons bok Knapptryckarkompaniet!! Något har gått alldeles överstyr då politiker och MSM med gemensamma ansträngningar stigmatiserar sin befolkning gm att kalla dem för rasister, fascister och andra förklenande saker. Men så går det nog när politiker ser sina resp uppdrag som ett jobb vilket som helst och där karriärutveckling sätts före folkets väl och ve. Tittar man på ledande politiker så finns det ingenstans där nepotismen är så utbredd, att svenska väljare accepterar detta är för mig obegripligt. Korruptionen, såväl den pekuniära som den icke pekuniära, har ju helt förgiftat samhällskroppen. Allt, inklusive hela rättsväsendet, är ju i fritt fall ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Det kommer sannolikt att behöva gå så långt att ropen på starka ledare snart är här igen och vi vet ju hur det gick när Tyskland slog in på den linjen för några årtionden sedan. Historiskt har ju alltid krig “löst problemen” men frågan är varför vi inget lärt av dessa tidigare misstag, valet av Trump kan ses som ett första steg på den vägen och vad som händer i USA brukar ju normalt också ske i övriga västvärlden. Globalismen kämpar nu med näbbar och klor för att behålla makten men utmanas nu av Kina, Ryssland, Indien mfl och personligen tror jag att vi står inför ett paradigmskifte. Hur lång tid detta kommer att ta beror väl bla på när tex svenska väljare börjar inse fakta och den verklighet vi alla lever i. Slutligen så vill jag till Erik Enby säga, du har alldeles rätt i att det är lättare att lura folk upp på läktaren än att informera dem om att de är lurade. Som om att folk vill bli lurade och tro på etablissemanget och att det därför känns enklare att inte sticka ut och gå sin egen väg, man ser ju hur det går när man gör det. Din delegitimering är ju ett klockrent exempel när det korrupta etablissemanget… Read more »

Erik Enby
Gäst
30 december 2017 kl 04:34

Det är lättare att lura människor än att informera dem om att de är lurade. Det gäller generellt i alla sammanhang. Tidigt noterade jag att det i högsta grad är så inom det område där jag varit verksam i många år nämligen sjukvården…

Anders Wiman
Gäst
29 december 2017 kl 20:33

Jag har sett en del av David Icke´s föreläsningar. Och han hymlar inte om vem som håller på att ta över kontrollen över den här planeten. Han pratar om “The Rothschild Zioninist” som har ca 500 Trilioner dollar att bolla med och som kan köpa vem som helst. De bekostar vad som behövs för att bli vald. T.ex. president i USA. Det var därför som Hillary Clinton inte blev vald. Hon var köpt utav Rothschild och det Amerikanska folket insåg att det minst onda, det var Donald Thrump. Han bekostade sin egen valkampanj. Jänkare är som Svenskar, godtrogna, men jävlar om de blir lurade, då kan det bli någonting som ingen har räknat med.
Jag tror att det började med Richard Nixon och de har letat och letat efter efter en ärlig människa, något som vi i Sverige också gör. Efter Göran Persson och Mona Sahlin. Sahlin undantaget, men vilken politiker har inte efter sin riksdagsplats inte fått något fantastiskt erbjudande från “Näringslivet”???
Med sina “kontakter” så lever de ett väldigt behagligt liv, vad jag förstår.
Men din INTEGRITET kan ingen köpa. DET ÄR DITT EGET VARANDE. Och är det till salu så har du inget värde någonstans och det har inte något med hur mycket pengar som någon erbjuder dig, du har satt ditt eget pris på dig själv. Och hur mycket är din ärlighet värd ?

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
29 december 2017 kl 15:51

Intressant.

Bloomberg ägs till 30% av Merryl Lynch som numera ägs av Bank of America som är världens största investeringsrådgivare. Kanske vill de helt enkelt inte göra sig ovänner med sina största kunder, d.v.s. de kunder som hellre verkar i det dolda?

Bloombergs chefredaktör och journalister kan också ha “blivit uppmuntrade” att stryka många av de som inte vill bli exponerade. Folk läser ju skiten och kan få för sig allt möjligt. Ca 1% föds som psykopater och sådana artiklar kan dra till sig en hel del av dem.

Det kan handla om personlighet och familjesituation också. Vissa är publicitetskåta som tonåringar på Instagram, andra är mer ljusskygga.

Tege Tornvall
Gäst
28 december 2017 kl 21:16

Vilken hänsyn tas till belåning? Är den ens känd eller medräknad? Inget är egentligen värt något förrän någon är beredd att köpa det för preciserad summa. Det finns olika måttstockar. Är det hur mycket man kan lägga upp kontant, hur mycket man kontrollerar, hur mycket man kan belåna? Om börsen går ner eller upp spelar ingen roll så länge man inte skall sälja.

Stella Tormanoff
Gäst
28 december 2017 kl 21:12

Javisst är det märkligt! Folk (de som läser massmedia och stämplar all kritik som konspirationer) lever hela livet i tron på att den oficiella statistiken om vem som är rikast är sann. De rikaste 15 familjerna i Sverige och de rikaste 150 familjerna i världen är aldrig med denna statistik.

Intressant att när MSM råkar någon gång bekräfta att information som snurar med rykten om konspiration är faktiskt SANN, då blir det kortslutning i hjärnan på de flesta. Varför? Kan någon förklara syndromet av informationhantering?

http://www.independent.co.uk/voices/what-exactly-is-discussed-inside-bilderberg-the-top-secret-meeting-of-the-worlds-most-rich-and-a7074521.html?amp