Övervakning och integritet – Vad händer i Kontrollsverige?

publicerad 23 december 2017
- av NewsVoice
Not Tom Cruise - Foto: Youflavio, Wikimedia Commons
Integritet i Fokus nr 3 2017
Integritet i Fokus nr 3 2017

NewsVoice har gått igenom senaste numret av tidning Integritet i Fokus från Datainspektionen - numera Integritetsskyddsmyndigheten. Vi sammanställer med några klipp från tidningen vad som sker i Sverige gällande övervakning, integritet, bevakningskameror och e-posthantering. 

Polisen kan söka i amerikanska fingeravtrycksregister

"Nu kan svensk och amerikansk polis direkt göra egna sökningar i varandras fingeravtrycksregister för brott som kan ge över ett års fängelse i landet som söker. Länderna får inte full tillgång till varandras fingeravtrycksregister. Vid en sökning i det andra landets register får man först enbart besked om det finns en träff eller inte. Vid en träff får den som söker begära ut ytterligare uppgifter."

Tillämpad ansiktsigenkänning i sportsammanhang

"I början av juni gick finalen i Champions League av stapeln i Cardiff i Wales. Real Madrid besegrade Juventus med 4-1. I samband med matchen använde den walesiska polisen ett nytt system för ansiktsigenkänning i realtid. Det ska vara första gången som ett sådant system testats i samband med ett större idrottsevenemang i Storbritannien.

Tekniken bygger på polisfordon som är utrustade med kameror på taket. Videomaterialet från kamerorna analyseras i realtid och matchas mot olika övervakningslistor."

Drönare och kamerainspelning

"Den 1 augusti trädde en ändring av kameraövervakningslagen i kraft som innebär att drönare utrustade med kamera inte omfattas av lagen, under förutsättning att flygningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Det är slutet på en lång rättslig resa som började redan 2014.

Helt fritt fram att flyga drönare är det dock inte. Även privatpersoner och företag som använder drönare måste följa lagen. De behöver dock inte följa kameraövervakningslagen, utan i stället personuppgiftslagen. I alla fall om det går att identifiera personer på bildmaterialet som drönaren filmat."

Kameraövervakning

"I maj nästa år ändras reglerna för kameraövervakning och det blir både enklare och svårare för de som vill övervaka. En stor förändring är att Datainspektionen tar över all hantering av tillstånd och tillsyn.

Kameraövervakningslagen trädde i kraft i juli 2013 men kommer att försvinna i maj nästa år. Då ersätts den inte bara av en, utan av framför allt tre nya lagar: dataskyddsförordningen, brottsdatalagen och kamerabevakningslagen.

– Den största nyheten är att kameraö- vervakning i mångt och mycket kommer att hanteras som vilken annan hantering av personuppgifter som helst, berättar Datainspektionens jurist Tove Fors.

För de flesta som vill kameraövervaka innebär det att de måste följa reglerna i dataskyddsförordningen som börjar tillämpas den 25 maj nästa år. Polisen och andra myndigheter som arbetar med brottsbekämpning och liknande ska i stället följa reglerna i den kommande brottsdatalagen"

Övervakning och brottsbekämpning

"I maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av en EU-förordning som kommer att gälla direkt som lag i alla medlemsstater. Förordningen reglerar bland annat hur företag, organisationer och myndigheter får använda personuppgifter."

"I maj nästa år föreslås den nya lagen, brottsdatalagen, träda i kraft. Man kan se den som en övergripande personuppgiftslag för de myndigheter som berörs av direktivet. Brottsdatalagen kommer dock inte att helt ersätta de olika registerförfattningarna. I den mån en brottsbekämpande myndighet har behov av särreglering som avviker från brottsdatalagen, kommer det att finnas registerförfattningar."

"Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet men kommer dock inte att omfattas av brottsdatalagen, utan får förmodligen helt egen lagstiftning.

Nationell säkerhet ligger utanför hela den europeiska dataskyddsreformen."

Bild: Gamla datorer, arkivfoto, ursprung okänt

Arbetsgivares rätt att läsa anställdas mail

"En dom i Europadomstolen väckte nyligen uppseende. Domen rörde en rumänsk man som blivit avskedad efter att han använt ett chattprogram på sin jobbdator för privat bruk."

"När arbetsgivaren konfronterade honom, svarade han att han enbart använt programmet för jobbrelaterade chatter. Arbetsgivaren visade då upp 45 sidor utskrifter från privata chatter han haft med sin bror och sin fästmö."

"Camilla Sparr [jurist] berättar att en arbetsgivare har rätt att sätta upp ramar och regler för hur arbetsgivarens it-utrustning får användas och att dessutom kontrollera att dessa regler följs av de anställda. En arbetsgivare skulle till exempel kunna bestämma att it-utrustningen över huvud taget inte får användas för privat surf, e-post eller chatt.

– Men, det är mycket viktigt att arbetsgivaren tydligt informerar de anställda om vad som gäller, vad som är tillåtet, vilka kontroller som kan komma att ske och vad syftet är med kontrollerna. Här ser vi att arbetsgivare brister."

"Camilla Sparr berättar att arbetsgivare som vänder sig till Datainspektionen med frågor ofta tycker att det är självklart att de ska få göra kontroller.

– Som arbetsgivare måste man dock inse att det kan finnas mycket känslig information i de anställdas e-post. Ett så- dant exempel kan vara mejl som den anställde skickat till sitt fackförbund eller som rör den anställdes eller någon annans hälsa. Plötsligt hanterar arbetsgivaren känslig information, vilket som huvudregel är förbjudet."

Not Tom Cruise - Foto: Youflavio, Wikimedia Commons
Not Tom Cruise - Foto: Youflavio, Wikimedia Commons

Artificiell intelligens som kan förutspå brott

Fredrik Svärd, Generalsekreterare Forum för Dataskydd - Foto från privat Twitter
Fredrik Svärd, Generalsekreterare Forum för Dataskydd - Foto från privat Twitter

"Med hjälp av exempelvis kameror och ansiktsigenkänning och analyser av transaktioner och elektronisk kommunikation går det att förutspå var brott kan komma att begås eller identifiera platser och individer som ligger i riskzonen."

"...det kan vara svårt till och med för konstruktörerna själva att överblicka hur självlärande system fungerar. ”Big data policing, and these new forms of surveillance and social control, must confront this black data problem”, skriver Ferguson. Vi riskerar att överlåta beslut åt, eller låta oss bli vägledda av, system som vi tror är objektiva men som i själva verket speglar våra fördomar."

"Ansiktsigenkänning, big data policing och datorstödda beslut av myndigheter kommer på bred front i länder som USA, Tyskland och Kina."

Källa: Integritet i Fokus, nr 3 2017, Datainspektionen numera Integritetsskyddsmyndigheten