Övervakning och integritet – Vad händer i Kontrollsverige?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 december 2017
- NewsVoice redaktion
Not Tom Cruise - Foto: Youflavio, Wikimedia Commons
Integritet i Fokus nr 3 2017
Integritet i Fokus nr 3 2017

NewsVoice har gått igenom senaste numret av tidning Integritet i Fokus från Datainspektionen – numera Integritetsskyddsmyndigheten. Vi sammanställer med några klipp från tidningen vad som sker i Sverige gällande övervakning, integritet, bevakningskameror och e-posthantering. 

Polisen kan söka i amerikanska fingeravtrycksregister

“Nu kan svensk och amerikansk polis direkt göra egna sökningar i varandras fingeravtrycksregister för brott som kan ge över ett års fängelse i landet som söker. Länderna får inte full tillgång till varandras fingeravtrycksregister. Vid en sökning i det andra landets register får man först enbart besked om det finns en träff eller inte. Vid en träff får den som söker begära ut ytterligare uppgifter.”

Tillämpad ansiktsigenkänning i sportsammanhang

“I början av juni gick finalen i Champions League av stapeln i Cardiff i Wales. Real Madrid besegrade Juventus med 4-1. I samband med matchen använde den walesiska polisen ett nytt system för ansiktsigenkänning i realtid. Det ska vara första gången som ett sådant system testats i samband med ett större idrottsevenemang i Storbritannien.

Tekniken bygger på polisfordon som är utrustade med kameror på taket. Videomaterialet från kamerorna analyseras i realtid och matchas mot olika övervakningslistor.”

Drönare och kamerainspelning

“Den 1 augusti trädde en ändring av kameraövervakningslagen i kraft som innebär att drönare utrustade med kamera inte omfattas av lagen, under förutsättning att flygningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Det är slutet på en lång rättslig resa som började redan 2014.

ArcanumSkolan 2024

Helt fritt fram att flyga drönare är det dock inte. Även privatpersoner och företag som använder drönare måste följa lagen. De behöver dock inte följa kameraövervakningslagen, utan i stället personuppgiftslagen. I alla fall om det går att identifiera personer på bildmaterialet som drönaren filmat.”

Kameraövervakning

“I maj nästa år ändras reglerna för kameraövervakning och det blir både enklare och svårare för de som vill övervaka. En stor förändring är att Datainspektionen tar över all hantering av tillstånd och tillsyn.

Kameraövervakningslagen trädde i kraft i juli 2013 men kommer att försvinna i maj nästa år. Då ersätts den inte bara av en, utan av framför allt tre nya lagar: dataskyddsförordningen, brottsdatalagen och kamerabevakningslagen.

– Den största nyheten är att kameraö- vervakning i mångt och mycket kommer att hanteras som vilken annan hantering av personuppgifter som helst, berättar Datainspektionens jurist Tove Fors.

För de flesta som vill kameraövervaka innebär det att de måste följa reglerna i dataskyddsförordningen som börjar tillämpas den 25 maj nästa år. Polisen och andra myndigheter som arbetar med brottsbekämpning och liknande ska i stället följa reglerna i den kommande brottsdatalagen”

Övervakning och brottsbekämpning

“I maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av en EU-förordning som kommer att gälla direkt som lag i alla medlemsstater. Förordningen reglerar bland annat hur företag, organisationer och myndigheter får använda personuppgifter.”

“I maj nästa år föreslås den nya lagen, brottsdatalagen, träda i kraft. Man kan se den som en övergripande personuppgiftslag för de myndigheter som berörs av direktivet. Brottsdatalagen kommer dock inte att helt ersätta de olika registerförfattningarna. I den mån en brottsbekämpande myndighet har behov av särreglering som avviker från brottsdatalagen, kommer det att finnas registerförfattningar.”

“Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet men kommer dock inte att omfattas av brottsdatalagen, utan får förmodligen helt egen lagstiftning.

Nationell säkerhet ligger utanför hela den europeiska dataskyddsreformen.”

Bild: Gamla datorer, arkivfoto, ursprung okänt

Arbetsgivares rätt att läsa anställdas mail

“En dom i Europadomstolen väckte nyligen uppseende. Domen rörde en rumänsk man som blivit avskedad efter att han använt ett chattprogram på sin jobbdator för privat bruk.”

“När arbetsgivaren konfronterade honom, svarade han att han enbart använt programmet för jobbrelaterade chatter. Arbetsgivaren visade då upp 45 sidor utskrifter från privata chatter han haft med sin bror och sin fästmö.”

“Camilla Sparr [jurist] berättar att en arbetsgivare har rätt att sätta upp ramar och regler för hur arbetsgivarens it-utrustning får användas och att dessutom kontrollera att dessa regler följs av de anställda. En arbetsgivare skulle till exempel kunna bestämma att it-utrustningen över huvud taget inte får användas för privat surf, e-post eller chatt.

– Men, det är mycket viktigt att arbetsgivaren tydligt informerar de anställda om vad som gäller, vad som är tillåtet, vilka kontroller som kan komma att ske och vad syftet är med kontrollerna. Här ser vi att arbetsgivare brister.”

“Camilla Sparr berättar att arbetsgivare som vänder sig till Datainspektionen med frågor ofta tycker att det är självklart att de ska få göra kontroller.

– Som arbetsgivare måste man dock inse att det kan finnas mycket känslig information i de anställdas e-post. Ett så- dant exempel kan vara mejl som den anställde skickat till sitt fackförbund eller som rör den anställdes eller någon annans hälsa. Plötsligt hanterar arbetsgivaren känslig information, vilket som huvudregel är förbjudet.”

Not Tom Cruise - Foto: Youflavio, Wikimedia Commons
Not Tom Cruise – Foto: Youflavio, Wikimedia Commons

Artificiell intelligens som kan förutspå brott

Fredrik Svärd, Generalsekreterare Forum för Dataskydd - Foto från privat Twitter
Fredrik Svärd, Generalsekreterare Forum för Dataskydd – Foto från privat Twitter

“Med hjälp av exempelvis kameror och ansiktsigenkänning och analyser av transaktioner och elektronisk kommunikation går det att förutspå var brott kan komma att begås eller identifiera platser och individer som ligger i riskzonen.”

“…det kan vara svårt till och med för konstruktörerna själva att överblicka hur självlärande system fungerar. ”Big data policing, and these new forms of surveillance and social control, must confront this black data problem”, skriver Ferguson. Vi riskerar att överlåta beslut åt, eller låta oss bli vägledda av, system som vi tror är objektiva men som i själva verket speglar våra fördomar.”

“Ansiktsigenkänning, big data policing och datorstödda beslut av myndigheter kommer på bred front i länder som USA, Tyskland och Kina.”

Källa: Integritet i Fokus, nr 3 2017, Datainspektionen numera Integritetsskyddsmyndigheten

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Peter: “Men man kan bara vara den man är för annars är man någon annan”.
  Och det är totalt meningslöst, för man kommer nämligen aldrig att lyckas.

 • Peter@ Härligt att läsa: “Men man kan bara vara den man är för annars är man någon annan”. Vem vill vara en copycat?

 • Vi har blivit övervakade. men inte bara det. vi har blivit vilseförda. Det är en av de mest kraftfulla åtgärder Globalisterna tillgripit för att förstöra Nationen Sverige

  SUBVERSION innebär att förstöra ett lands ekonomi, familjeliv, sammanhållning samt ärligheten, tryggheten och moralen.

  Metoderna har inte förändrats sedan KGB-tiden, eftersom de redan då var fulländade.

  https://www.youtube.com/watch?v=SZnkULuWFDg&t=235s

 • @Öystein

  Poängen jag ville göra är att även om varenda detalj i alla mina påståenden är hundraprocentigt korrekta så hindrar det mig inte att tala fritt enligt min egna övertygelse i alla frågor, även om någon verkligen lyssnar eller ej. För oavsett om man kan ändra på något eller ej så har man fan rätt till att ha en åsikt. Speciellt när saker och ting medför en sådan grundläggande förändring i hela ens omgivning som liv för övrigt. Du gör ju detsamma. Skulle man krypa längs väggarna skulle man inte kunna se sig själv i spegeln. Man agerar så att man kan behålla sin egen självrespekt. Sen är varken du eller jag längre några vårkycklingar och de värsta som kan hända är att avgången blir tidigarelagd. Typ “här har vi medborgare X och Y som öppet kritiserat vårt vanstyre och då ett sådant beteende kan agitera den övriga befolkningen har det blivit dags att ta dem ur populationen”. Men med tanke på hur samhällsutvecklingen ser ut så kanske det är mer humant att hamna på avlivningslistan. Det är för övrigt en lista jag misstänker mig ha varit uppsatt på sen grundskolan då jag hela livet varit en olydig slav. Men man kan bara vara den man är för annars är man någon annan. 🙂

 • @ Peter,

  Det jag menar är att jag kan vilja grunna lite på vad du skriver. Jag vill inte dra förhastade slutsatser.

  Min anonymitet finns inte här, och jag är inte ett dyft orolig över det faktumet. Det är ju mitt val.

  Jag är väl medveten om att jag spåras och kollas.

 • @ Peter,

  Det jag menar är att jag kan vilja grunna lite på vad du skriver. Jag vill inte dra förhastade slutsatser.

  Min anonymitet finns inte här, och jag är inte ett dyft orolig över det faktumet. Det är ju mitt val.

  Jag är väl medveten om att jag spåras och kollas.

 • @Öystein

  Men du behöver ju faktiskt varken smälta eller oroa dig över anonymitet då du ändå går ut med både bild och fullständigt namn. Men poängen i det är att det är ett val du själv har gjort. Men oavsett om man är öppen eller inbillat anonym så lämnar webbläsaren ifrån sig en massa information om bl.a. fonter, plugins, språk IP-adress och en mängd annat. Kommersiella reklambolag som t.ex. Google och andra reklamfinansierade bolag har denna teknik att följa en över nätet. Det är bara att kolla er webbläsare lämnar ifrån sig via länken. https://panopticlick.eff.org/

 • Apropå ren komik så sitter jag och leker med US-Navy projektet Tor-Browser. När jag klickade på en länk till en kommentar här på Newsvoice så blev jag länkad vidare till FBI:s sida, vilket jag tycker var lite roligt då man ändå talar om trollen. Såg inte var det stod på sidan då Tor-Browser har Flash-blockern No-Script inställd på att blockera allting. Sen är jag övertygad om att det är Tor relaterat och inte på något vis relaterat till Newsvoice då detta aldrig tidigare skett med min vanlig webbläsare. Men det var ändå onekligen lite roligt då ämnet är just övervakning.

 • @ Peter,

  Du levererar alltid kloka ord. I denna slinga ska jag dra mig tillbaka på min kammare och smälta det du skrivit. Dock tvivlar jag inte på vad du skriver. Övervakning är ett stort ämne, och mycket av den totala övervakningen är inget annat än ett redskap som kan användas mot dig som enskild medborgare.

  Men alla ni som gillar systemet, och de etablerade partierna, behöver inte vara oroliga. Ni anses lojala och kommer alltid att ha en skyddande hand över er, och en skuggfigur som man inbillat er är er beskyddare. Denne beskyddare kommer också att vara den person som är utsedd att förklara varför du inte får en pension du kan leva på.

  Jag återkommer med kommentar.

 • @Erik

  Ja, så är det. Och med det kommande hjärn-chippet så kommer kommunikationen bli tvåvägs över 5G eller 6G. I mental vånda och/eller annan kognitiv obeslutsamhet skickar du statsmakten en tanke och blir sedan “zappad” tillbaka på rätt kurs. Samtidigt som du via det intrakraniella högtalarsystemet tryggt hör “We are the Social-democrats. You will be assimilated. All resistance is futile.”.

 • Peter: Ja det är väl en tröst, det du skriver, när man känner sig nere och ensam att det finns NÅGON som “lyssnar” på en i vart fall 🙂

 • Vad gäller Internet så är vi så övervakade vi kan bli. Båda Intel- och AMD-chippen har separata chipp för fjärråtkomst, som har ett eget operativsystem osynligt för ditt vanliga OS. Hårdvara som t.ex. HDD har drivrutiner som även det fungerar som ett eget operativsystem osynligt för användaren. Windows 10 är en spiontrojan maskerad som ett operativsystem och likaså har källkoden till Linux-kärnan aldrig blivit fullständigt granskad, då alla sådana företagna projekt helt plötsligt runnit ut i sanden. Krypteringsprogrammet TrueCrypt’s hemliga skapare lade ned projektet då källkoden skulle granskas. TOR-project startades av US-Navy och hela Internet är väl i princip ett militärt projekt som “råkade spilla över” på den privata sektorn. Sen så tappar t.ex. FRA de svenska internet-noderna precis som deras utländska motsvarigheter tappar sina. På detta kommer all möjlig mjukvara i form av virus, trojaner och annan spionvara. Och det här är bara en bråkdel av vad vi känner till och vi kan säkert utgå från att vi är lyckligt omedvetna om resten. Anonymitet på internet är och förblir en ren fantasi och frågan reduceras till om du är intressant eller ointressant att övervaka. Men de övervakar säkert alla bara för säkerhets skull.

  @Erik

  Eftersom kamerorna kommer vara riktade mot befolkningen och inte mot psykopaterna själva så blir övervakningen problematisk. Det artificiellt skapade kaoset är endast till för att vi ska tycka att denna övervakning är en strålande idé.

 • @ Erik,

  Jag håller med dig det du skriver i ditt inlägg. Övervakning kan definitivt vara bra. Och i vissa fall tycker jag att det skulle till betydligt mer kameraövervakning än vi har i Sverige idag. Kameraövervakning är ofta synnerligen effektivt både i förebyggande syfte men också i syfte att hitta brottslingar.

  Exempelvis har SL tusentals övervakningskameror i sitt system. Det gäller såväl lokaler, stationer, plattformar, bussar och tåg. Hos SL spelas dessutom allt in. Dock kan inte vem som helst granska dessa filmer, inte ens SL (vilket såklart är bra). Men Polisen kan det, och det som finns inspelat har i väldigt stor omfattning hjälpt polisen att hitta förövare. Och förövarna och brotten är många. Av denna orsak anser jag att kameraövervakningen borde öka radikalt. Även på platser som idag är oövervakade.

  Man brukar säga att de som har rent mjöl i påsen har inget att frukta. Och detta är anser jag korrekt.

  Det de flesta som rör sig i storstäderna inte vet är att de i princip hela tiden finns i någon övervakningskamera, och de flesta har också inspelningsfunktion.

  Dock i sammanhanget måste nämnas att det såvitt jag, som tidigare säkerhetschef, vet inte finns något enda exempel där denna redan idag existerande omfattande kameraövervakning skulle ha missbrukats. Detta visar att hanteringen är trovärdig.

 • @ Erik

  Om makteliten hade varit pålitliga och strävat efter det svenska folkets bästa –
  ja då hade det varit bra med övervakning överallt!

 • “Tillämpad ansiktsigenkänning i sportsammanhang”.

  Alldeles utmärkt om det stoppar huliganer från att skrämma, tysta eller skada vanligt hederliga familjer som vill besöka en fotbollsmatch. I USA och Kanada går hela familjer får att både titta och heja på betydligt mer aggressivare sporter än fotboll (amerikansk fotboll och ishockey) och för dem är huliganism något okänt. Likadant för baseboll och basket. Varför är det inte även så i Sverige och Europa?

  “Artificiell intelligens som kan förutspå brott”. Alldeles utmärkt om vi kan få ner brottsligheten i förorterna, som polisen varken kan eller ens vill ta i.
  Det är lite naivt att enbart se massövervakning som något i sig negativt. Det beror väl på hur och av vem den används? Säg att man utvecklar en kamera som kan avslöja psykopati? Då blir det en barnlek att helt sonika plocka bort dessa människor från allt vad inflytande heter.
  Det är inte tekniken som är boven (om man inte skadas indirekt av strålning osv) utan av vem och hur den tillämpas.

 • Tycker det är ganska självklart att anställd varken bör eller ska använda arbetsgivarens e-mail (toppdomännamn) för privat kommunikation. Det är inte svarare än att vederbörande registrera ett gratis e-mailkonto för ändamålet.

  I fallet om den rumänske mannen har denna skrivit inte mindre än 45 A4 sidor av privata natur? 45 sidor! Vad är det för anställd? Handen på hjärtat skulle du anställa, i ditt eget företag som du själv byggt upp från grunden med ditt eget blod svett, bara för att försörja en rumänske latmask som sexchattat med sin fru i veckor?

 • @ Kim Lundgren,

  Ja detta är verkligen skrämmande. Frågan är om inte den bästa medicinen är att förekomma och själv släcka ner sitt Paypal-konto innan de gör det. Då blir det liksom omvänt, kontraproduktivt för Paypal.

  jag tror faktiskt att jag gör det nu direkt. Det finns andra batalningsmetoder.

  Dessutom uppmanar jag alla andra: OM NI HAR PAYPALKONTON, AVSLUTA DEM NU! DU BIDRAR DÅ TILL ATT KASTA SVARTE PETTER I KNÄT PÅ PAYPAL!!!

  Jag återkommer här när jag gjort det. Tack Kim för input!

 • Det bör vara så att det är den anställa som skall be om arbetsgivares tillstånd för att få nyttja verksamhetens datorkapacitet för privat bruk under eller i anslutning till ordinarie arbetstid, då faller även ansvaret för sekretess på den anställda alltså att inte glömma dölja viktig information.
  Lagen är naturligtvis utan praktisk betydelse idag då alla har en smartphone, det är ytterligare ett exempel på lagstiftarens långsamhet och oförmåga till insikt i verkligheten.
  #Läggnerskitennu

 • David Icke kallar det som makthavarna håller på med för “Problem-Reaction-Solution”

  Politikeradeln arbetar åt monopolkapitalet och de vill befästa sin makt, vilket betyder minskad demokrati åt folket, samt ökad övervakning och ökad repression av folket, men för att kunna genomdriva demokratiförminskningen, övervakningen och den ökade repressionen genom demokratin så måste makthavarna skapa ett synbart problem som sedan skapar en reaktion hos folket, vilket gör att folket vill ha denna övervakning.

 • Säpo och templarna utgör högadelns, storföretagens och kungahusets egen polis. Mann drar sig inte för att
  sätta in riktad articifiell röntgenstralning mot kritiker av bl a den vansinnniga migrationen, närmandet till Nato
  m.m. Särkilt nätverken inom rättssystemet är förödande. Bloggen “Corruptio” syntes mig vara överdriven – men med facit i hand var bloggen dock nära sanningen.
  Vi har här med satanister att göra. Sa länge nätverken har makten är grundlagen “all makt utgar fran folket”
  närmast ett skämt.
  I nästa kommentar skall belysa den jävige domaren Lars Jeppson vid Växjö Tingsrätt. T-3714-14 och hur IF Skadeförsäkring, juristen Sonja Dyrhage (se upp!) agerar mot kunder som har s k hemförsäkring.

 • Vi går med stormsteg mot en ytterst ruggig framtid. Den här integritetskränkande tekniken hade elitisterna aldrig kunnat implementera om de inte först krattat manegen med terror, accelererande kriminalitet och annat fanskap. Elitisterna härskar genom att skapa ett accelererande antal synkronicerade problem för att sedan motivera globala “lösningar”.
  Skapande av ständiga krig verkar vara motorn som möjliggör deras för djävliga sociala ingenjörskonst. De lovar oss frihet samtidigt som de långsamt sänker en järnbur över våra huvuden ……

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *