EU kan kollapsa på grund av att öststater hellre samarbetar med Ryssland

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 29 januari 2018
- Jan Norberg
Milos Zeman möter Vladimir Putin - Foto: Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Milos Zeman möter Vladimir Putin - Foto: Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Milos Zeman möter Vladimir Putin – Foto: Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

ANALYS. Utlandssvensken Jan Norberg tror att de som kan fälla ett centralstyrt EU är de forna öststaterna tack vare att dessa stater redan passerat ett stadium av översitteri mot sina befolkningar. Reaktioner mot påtvingade migrationslösningar och samarbeten mellan öststaterna och Ryssland kan knäcka EU.

Text: Jan Norberg, Portugal

Med den debatt vi för här i detta forum så blir det intressant att skärskåda om MSM numera skriver på ett mindre tendentiöst sätt, och till min stora förvåning ser man nu ibland vissa skillnader emot tidigare.

Milos Zeman

När en MSM-journalist på Expressen skall beskriva ett annalkande stort problem inom EU så måste jag till min stora förvåning nypa mig i armen och verkligen läsa flera gånger, reportern förhåller sig ovanligt neutralt även om man mellan raderna självklart kan se vad han tycker om Tjeckiens val av President. Därom råder inga tvivel, men ändå känns denna artikel som ett steg i rätt riktning.

Läs mer:

EU håller med anledning av sina envisa och federala maktambitioner på att driva många fd östeuropeiska länder rakt i armarna på Ryssland och den maktsfär som Putin med viss möda håller på att bygga upp som en motvikt till ett EU som helt förfallit till att vara en lydstat till den etablerade världsordningen där NWO och en okritisk migrationspolitik med diverse otillbörliga påtryckningar försöker påtvinga flera fd öststatsländer en migrationspolitik som helt har havererat i de västliga delarna av EU.


Att Trump för USA:s räkning redan övergivit denna nya världsordning verkar inte påverka ledarna inom EU ett endaste dugg, de fortsätter utan att ens analysera utvecklingen med huvudet stadigt nedstoppat i sanden.


 

Denna medvetna polarisering inom EU kommer att bli dess undergång, och inte helt oförtjänt så är det de fd öststaterna som sannolikt kommer att få EU på fall. Vi som avskyr allt vad överstatlighet och federalism heter jublar ju självklart, men hur i hela friden kan ledarskapet inom EU inte förstå orsak och verkan med dessa länders historieböcker uppslagna? Man undrar ju stillsamt hur många av EU:s länder så envist kan bortse från det folkliga motståndet i dessa fd öststatsländer?


Skillnaden mellan de politiska ledarna i öst och väst inom EU tycks vara att ledarna i fd öst verkligen inser vikten av att ligga i linje med de strömningar som finns i de breda folklagren, att de dessutom respekterar folkets vilja är nog ett resultat av tidigare regimers blinda tro på att de vet bättre än sin befolkning.


 

Tänk om våra västliga ledare kunde inse att det som håller på att ske i fd öststater är en frukt av tidigare förtryck från den politiska eliten.

Det måste ju vara paradoxernas paradox att just de östliga länderna inom EU blir de vilka tillsammans drar proppen ur det överstatliga EU-bygget. NATO kan ju pussa löken om dessa länder återansluter sig till Ryssland, men nu pga helt andra orsaker. Världen är föränderlig och EU gör nog klokt i att inte utmana de länder vilka vägrar acceptera EU:s överstatliga maktambitioner tex inom det migrationspolitiska området.

En liten tuva kan ibland stjälpa ett stort lass.

Även om min analys är högst personlig och utan någon som helst vetenskaplig hänvisning så skulle det i alla fall inte förvåna mig om just migrationsfrågan blir EU:s fall. Vem sörjer egentligen då man ser sig omkring i hur det går utför i de länder som tex Sverige, Tyskland, mfl där dörrarna stått på vid gavel i hur många år som helst?

Text: Jan Norberg, Portugal

Kommentera gärna här på Newsvoice

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq